Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

ANUNŢ
Proba de teoria muzicii, solfegiu și dictat
pentru instrumente:
1. DICTAT ȘI AUZ
se va desfăşura pe data de
02.09.2019 – ora 9,00
(durata probei este de 1 oră)
CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ SE
PREZINTE LA EXAMEN CU 60 MINUTE
ÎNAINTEA OREI PLANIFICATE - CU
BULETINUL ŞI LEGITIMAŢIA DE
CONCURS.
2. SOLFEGIU ȘI ANALIZĂ
se va desfăşura
02.09.2019 și 03.09.2019

Planificările se vor afişa în timp util.