Sunteți pe pagina 1din 2

Teză – nr. 1 Teză- nr.

2
1. Asociati corect termenii: (2p) 1. Asociati corect termenii: (2p)
1. Afectivitatea a. Temperamentul 2. Afectivitatea a. Curajul
2. Voința b. Intrinsecă 3. Voința b. Caracterul
3. Personalitatea c. Pasiunea 4. Personalitatea c. Extrinsecă
4. Motivația d.Incapatanarea. 5. Motivația d. Sentimente
5. Imaginația 6. Imaginația
2. Adevat sau fals? (2,5p)
2. Adevat sau fals? (2,5p)
a. Temperamentul este latura dinaminco-energetică a
a. Aptitudinea este latura moral-valorică a personalitatii.
personalitatii.
b. Afectivitatea este procesul psihic care selecteaza si
b. Vointa este procesul psihic care selecteaza si
stabileste acel scop care aduce persoanei beneficii pe
stabileste acel scop care aduce persoanei beneficii pe
termen lung/ mediu mobilizand in acelasi timp toate
termen lung/ mediu mobilizand in acelasi timp toate
procesele psihice in vederea atingerii scopului vizat.
procesele psihice in vederea atingerii scopului vizat.
c. Afectele sunt trairi affective de lunga durata, intense.
c. Personalitatea reprezinta sistemul insusirilor stabile si
specifice unei fiinte umane concrete care isi pun d. Sangvinicul este o persoana imperturbabila,
amprenta decisiv asupra manifestarilor psiho- inexpresiva si lenta, calma, cugetată în tot ceea ce face,
comportamentale ale acesteia. pare a dispune de o rabdare fara margini.
d. Melancolicul este o persoana imperturbabila, e. Temperamentul este înnăscut.
inexpresiva si lenta, calma, cugetată în tot ceea ce face,
pare a dispune de o rabdare fara margini.
3.Oferiti cate un exemplu pentru următoarele forme
e. Caracterul este înnăscut.
ale motivatiei: intrinsecă, cognitivă și negativă. (1,5p)
3. Oferiti cate un exemplu pentru următoarele forme
4. Care sunt dimensiunile personalității? (4 x 0,25p =
ale motivatiei: extrinsecă, cognitivă și pozitivă. (1,5p)
1p)
4. Care sunt laturile personalității? (4 x 0,25p = 1p)
5. Pornind de la documentarul „Babies” prezentați prin
5. Pornind de la documentarul „Babies” prezentați prin comparatie cele patru personaje. Evidențiați factorii care
comparatie cele patru personaje. Evidențiați factorii care influențează dezvoltarea personalității. Cum credeți că se
influențează dezvoltarea personalității. Cum credeți că se vor dezvolta cele patru personaje în următorii 20 de ani? -
vor dezvolta cele patru personaje în următorii 20 de ani? - Minim jum de pagina - (2p)
Minim jum de pagina - (2p)

+ 1p din oficiu + 1p din oficiu