Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU RECAPITULATIVA FISA DE LUCRU RECAPITULATIVA

1. Completaţi spaţiul punctat cu unul din termenii de mai 1. Completaţi spaţiul punctat cu unul din termenii de mai
jos: jos:
“legătura informaţională cea mai simplă a omului cu “legătura informaţională cea mai simplă a omului cu
realitatea se realizează prin intermediul ....”. realitatea se realizează prin intermediul ....”.
a – comunicării a – comunicării
b – văzului b – văzului
c – senzaţiilor c – senzaţiilor
d – gândirii d – gândirii

2.Undele sonore constituie excitantul care determină 2.Undele sonore constituie excitantul care determină
apariţia senzaţiilor ........ apariţia senzaţiilor ........
a – vizuale a – vizuale
b – auditive b – auditive
c – olfactive c – olfactive

3.Care enunţ este fals ? 3.Care enunţ este fals ?


a – Memoria este o capacitate psihică indispensabilă a – Memoria este o capacitate psihică indispensabilă
b – Memoria asigură continuitate vieţii psihice b – Memoria asigură continuitate vieţii psihice
c – Memoria este cel mai important mecanism senzorial c – Memoria este cel mai important mecanism senzorial
d – Memoria interacţionează cu toate celelalte mecanisme d – Memoria interacţionează cu toate celelalte mecanisme
psihice psihice

4.Este adevărată fraza ? 4.Este adevărată fraza ?


“În general, un material cu sens este reţinut un timp mai “În general, un material cu sens este reţinut un timp mai
scurt decât unul fără sens”. scurt decât unul fără sens”.
a – da a – da
b – nu b – nu

5.Omul se poate detaşa de prezentul imediat mai ales 5.Omul se poate detaşa de prezentul imediat mai ales
datorită: datorită:
a – gândirii a – gândirii
b – imaginaţiei b – imaginaţiei
c – memoriei c – memoriei

6.Identificaţi varianta falsă. 6.Identificaţi varianta falsă.


Datorită imaginaţiei omul poate: Datorită imaginaţiei omul poate:
a – să elaboreze mental scopul acţiunii a – să elaboreze mental scopul acţiunii
b – să extragă ideile esenţiale dintr-un text b – să extragă ideile esenţiale dintr-un text
c – să elaboreze planul desfăşurării acţiunilor sale c – să elaboreze planul desfăşurării acţiunilor sale

7.Dacă memoria este cu atât mai valoroasă cu cât este mai 7.Dacă memoria este cu atât mai valoroasă cu cât este mai
fidelă datelor învăţate, imaginaţia este fidelă datelor învăţate, imaginaţia este
mai valoroasă cu cât ......... mai valoroasă cu cât .........
a – prelucrează date mai multe şi mai complexe a – prelucrează date mai multe şi mai complexe
b – ajunge la rezultate mai sigure b – ajunge la rezultate mai sigure
c – se depărtează mai mult de experienţa subiectivă şi chiar c – se depărtează mai mult de experienţa subiectivă şi chiar
socială socială

8.Alegeţi răspunsul corect. 8.Alegeţi răspunsul corect.


Persoana căreia i se transmit informaţii într-un proces de Persoana căreia i se transmit informaţii într-un proces de
comunicare se numeşte: comunicare se numeşte:
a – emiţător a – emiţător
b – receptor b – receptor
c – expeditor c – expeditor

9.În care formă a limbajului se schimbă alternativ rolurile 9.În care formă a limbajului se schimbă alternativ rolurile
de emiţător şi receptor ? de emiţător şi receptor ?
a – monolog a – monolog
b – dialog b – dialog
c – limbaj intern c – limbaj intern