Sunteți pe pagina 1din 1

Lista structurii de personal alocat activităților supuse atestării

Nr. Numele şi prenumele Pregătirea profesională (1) Funcția în cadrul Nr./ Dată CIM sau Durata CIM/Contract
crt. operatorului economic Contract prestări servicii prestări servicii(2)
1 Bologa Ionuț Adrian Inginer instalații pentru construcții Inginer proiectant
Electrician autorizat grad IIA și IIB
Proiectant sisteme de securitate
2
...

Data 24.06.2019

Nume şi prenume BOLOGA IONUT - ADRIAN


reprezentant legal al P.F.A. BOLOGA IONUT – ADRIAN
Semnătură (în original) ______________________