Sunteți pe pagina 1din 3

Craiova Medicală Vol 8 Nr 2, 2006

▒ Prezentare de caz
Psoriazis la sugar
I LEANA O CTAVIA P ETRESCU 1 , S IMONA C OŞOVEANU 1 , I.
F LOREA 2 , E VA N EMEŞ 1
1
Clinica II Pediatrie, Facultatea de Medicină, UMF Craiova.
2
Clinica de Dermatologie Spitalul Clinic Judeţean Craiova.
REZUMAT Autorii prezintă cazul unui sugar de 2 ½ luni, fără antecedente heredocolaterale
T

semnificative, care prezintă de la vârsta de 2 săptămâni o erupţie tegumentară care a fost


încadrată ca napkin psoriazis. Este subliniată dificultatea diagnosticului la această vârstă mai
ales că psoriazisul se poate grefa pe alte afecţiuni tegumentare specifice sugarului.
Prognosticul nu poate fi formulat existând posibilitatea transformării în psoriazis pustulos sau
altă formă clinică la vârstă mai mare.

CUVINTE CHEIE: psoriazis, diagnostic, sugar


SUMMARY Psoriasis in infants - case presentation
The authors present the case of a 2-month-and-a-half-old infant, without significant heredo-
collateral antecedents, who has had, since he was 2 weeks, a tegumentary eruption which
was defined as napkin psoriasis. The paper underlines the difficulty of a diagnosis at this age,
especially because psoriasis can be grafted on other tegumentary disorders which are specific
to infant. The prognostic cannot be formulated as there is the possibility of its transforming into
pustular psoriasis or other clinical form at an older age.

KEY WORDS: psoriasis, diagnosis, infant


Factorii declanşatori ai puseelor de psoriazis la
copii sunt numeroşi. Infecţiile respiratorii pot fi
‰ Introducere
implicate în 38,6% din cazuri după un studiu
efectuat la Spitalul Universitar Osijek [4]. Sunt
Psoriazisul este o boală cutanată necontagioasă
implicate infecţiile streptococice recurente
care afectează 10 milioane de indivizi în America
(amigdalite), varicela, rujeola, rubeola. Alţi factori
de Nord; tot aici, în fiecare an sunt diagnosticate
posibili sunt: expunerea la soare, reacţii alergice la
250000 de cazuri noi. Vârsta medie de diagnostic
medicamente, medicaţie antipaludică, traumele
este de 28 ani [3]. La o treime din situaţii vârsta de
psihice, stressul, menarha, vaccinările [3,5].
debut a psoriazisului este sub 15 ani, aceasta fiind
Psoriazisul vulgar este cea mai frecventă formă
foarte mică în unele cazuri (s-au descris
de psoriazis întâlnită. Placa de psoriazis este bine
manifestări de psoriazis chiar la nou-născut) [5].
delimitată (ca „trasă cu creionul”) roşie, acoperită
Feldman apreciază că psoriazisul afectează 2,5%
de scuame albe-sidefii, subţiri, uşor detaşabile,
din populaţie fiind una dintre cele mai comune
sfărâmicioase, pluristratificate [5]. Există câteva
boli inflamatorii ale pielii [1,4]. Cauza exactă a
zone predilecte care sunt afectate: coate, genunchi,
psoriazisului nu este cunoscută, dar se cunoaşte
pielea capului, zona sacrată.
rolul eredităţii. După Steven R. Feldman, dacă un
La copii se întâlnesc formele gutate („în
părinte are psoriazis, riscul ca un copil să fie
picătură”) fiind întâlnite mai rar formele
afectat este de 10%, acesta crescând la 50% dacă
pustuloase, eritrodermice sau psoriazisul
amândoi părinţii au boala [4]. În general, pacienţii
artropatic. Formele clinice întâlnite la vârste mici
la care afecţiunea debutează la vârsta de adult, nu
şi care pun probleme de diagnostic sunt:
au istoric familial al acestei boli [1].

Şef de lucrări Dr. Ileana Petrescu, Clinica II Pediatrie,Facultatea de Medicină, UMF Craiova 111
Ileana Octavia Petrescu şi colab: Psoriazis la sugar

- eritrodermia psoriazică care recunoaşte o fără suferinţă perinatală, alimentat natural,


formă congenitală care apare de la naştere vaccinat la externarea din maternitate (a 5-a zi de
fiind implicat factorul genetic (este întâlnită viaţă). Evoluţia postnatală a fost favorabilă, la
alături de cazuri de psoriazis în familie). Este vârsta de două săptămâni a apărut erupţia
greu de diferenţiat de eritrodermia Leiner- tegumentară descrisă.
Moussous. Evoluţia este cronică cu perioade Examenul obiectiv la internare evidenţiază un
de remisiune. Forma dobândită este mai rară şi sugar cu stare generală bună, afebril, eutrofic
este declanşată de oprirea bruscă a unui (G=5000g), cu tegumente cu tentă palidă, erupţie
tratament corticoid. sub formă de plăci eritematoase şi
- aspecte atipice de psoriazis la sugar – plăcile eritematoscuamoase uscate la nivelul trunchiului
eritematoscuamoase pun probleme de (1/2 inferioară a abdomenului acoperită în
diagnostic diferenţial cu o eczemă atopică întregime şi torace posterior, cu descuamări la
(atât de frecventă la această categorie de acest nivel; pe pielea păroasă a capului - cruste
vârstă), o micoză sau dermatită seboreică,. seboreice, albe, bine delimitate de pielea glabră
- psoriazisul seboreic (cunoscut ca (vezi fig.1, fig.2, fig.3). Examenul clinic pe
sebopsoriazis) este frecvent la cap, leziunile aparate şi sisteme ne oferă relaţii normale.
fiind situate preauricular, retroauricular şi Examenele de laborator efectuate sunt în limite
canalul auditiv extern. normale, excepţie făcând hemoleucograma care
- psoriazisul de scutece (napkin psoriazis) este o indică o anemie hipocromă (carenţială):
formă întâlnită de la vârsta de nou-născut Hb=10,20g%, Ht=33%, T=160000/mm3,
3
constând în plăci eritematoase sau L=6200/mm , NS=49%, NN=1%, E=3%,
eriematoscuamoase cu contur bine delimitat Ly=43%, M=4%, anizocitoză, hipocromie.
localizate pe zona fesieră, genitală, pe pielea Examenul dermatologic stabileşte diagnosticul
capului dar şi la plici, pe trunchi, faţă, gât. de psoriazis de scutece.
Unele cazuri se transformă în psoriazis Sub tratamentul local instituit (cu Locoid
pustulos, iar în 15% din situaţii copiii fac alte lipocremă şi Advantan milk) evoluţia a fost către
forme de psoriazis mai târziu [2,3,5]. ameliorare, cazul fiind pierdut din evidenţă
Diagnosticul de psoriazis se bazează pe criterii întrucât familia a cerut externarea pentru a
clinice, neexistând examene de laborator specifice. continua tratamentul prin cabinetul teritorial (din
De obicei afecţiunea este recunoscută fără judeţul de domiciliu).
dificultate la vârste mari. Multe boli pot semăna
cu psoriazisul: parakeratoză seboreică, eczema,
‰ Discuţii:
lupus, sifilis, diferite forme de cancer de piele [3].
Napkin psoriazis (sau psoriazis „les longes”
‰ Observaţie clinică este o formă particulară care apare la sugar şi care
pune probleme de diagnostic. Este dificil de a
Prezentăm cazul unui sugar V.E., de sex stabili cu certitudine dacă sugarul prezintă un
masculin, în vârstă de 2 ½ luni, internat în Clinica psoriazis veritabil sau o dermită (dermatită de
II Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean Craiova scutec, erupţii secundare din cursul unei
(F.O. 33364/2005) prin transfer dintr-o secţie de candidoze, dermatită atopică). Uneori psoriazisul
pediatrie a unui spital orăşenesc. Motivul de scutec se poate grefa pe una din afecţiunile
internării a fost apariţia unei erupţii tegumentare descrise îngreunând şi mai mult diagnosticul [2].
de la vârsta de 2 săptămâni, sub forma unor plăci
eritematoase şi eritematoscuamoase bine
‰ Concluzii.
delimitate, cu contur net la nivelul trunchiului şi
regiunea genito-fesieră şi la nivelul pielii capului,
Cazul prezentat ilustrează o formă de psoriazis
neinfluenţate de tratamentul local efectuat.
apărută la vârsta de nou-născut în lipsa
Din antecedentele heredo-colaterale reţinem:
antecedentelor familiale; diagnosticul a fost dificil
părinţii tineri, sănătoşi, fără boli cronice în
de stabilit existând mai multe afecţiuni cu care
familie. Antecedentele personale fiziologice:
poate fi confundat la această categorie de vârstă
primul copil, născut la termen, cu greutatea 2700g,
sau cu care poate coexista o perioadă de timp.

112
Craiova Medicală Vol 8 Nr 2, 2006

Îngrijirea sugarului este foarte importantă evitând 3. Ramsay B. O`Reagan M.A. Survey of the social
riscul infecţiilor streptococice sau micotice. and psycological effect of psoriasis, Br Dermatol
1988; 118: 195-201.
Evoluţia poate fi către un psoriazis pustulos sau 4. Steven R. Feldman, MD, PhD, Medscape
alte forme de psoriazis la vârste mai mari. Conference at the American Academy of
Dermatology, September 2000
Bibliografie 5. www.psoriasis.ro, C. Giurcaneanu, Ana Culcer,
Adriana Dan - Psoriazisul la copil
1. Nancy Chen, MD, Bari B. Cunningham, MD,
Contemporary Pediatrics, Aug1, 2001
2. Pătru Meilă, Ştefan Milea, sub redacţia – Tratat de
Pediatrie, Vol. 6, Editura medicală Bucureşti, 1988,
658, 776-778

Adresa pentru corespondenţă: Şef de lucrări Dr. Ileana Petrescu,Clinica II Pediatrie Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova, UMF Craiova,Strada Tabaci, nr.1, Craiova, judeţul Dolj,Telefon: 502210

113