Sunteți pe pagina 1din 2

Ṣcoala Gimnazială Nedelcu Chercea Numele și prenumele..................................

Obiectul: Limba şi literatura română


Data................................................
An şcolar 2019-2020

Teză clasa a V-a CES


Semestrul I

 Timpul de lucru 50 de minute.


 Se acordă 10 puncte din oficiu și 14 pentru redactare.

SUBIECTUL I (36 de puncte)


Se dă textul:
”Ascensorul se opri.Dar se oprise chiar acolo în aer,iar dedesubt puteau vedea fabrica,ba
chiar întregul oraș,ca într-o fotografie.Prin podeaua de sticlă,Charlie văzu îndată casele și
străzile,acoperite cu un strat gros de zăpadă.Era o senzație ciudată și un pic înfricoșătoare să
stai pe un panou de sticlă,suspendat la zeci de metri în aer.Aveai, practic,impresia că plutești
în aer.
-Ce se întâmplă?întrebă Bunicul Joe.Cum stă drăcia asta în văzduh?
-Bomboane-putere,răspunse domnul Wonka animat,are un million de bomboane-putere.”
(Roald Dahl,Charlie și fabrica de ciocolată)
1.Desparte în silabe cuvintele:ascensorul,plutești. 4p
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2.Precizează felul sunetelor în cuvântul:oraș. 4p
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3.Identifică diftongul în cuvântul iar. 4p
………………………………………………………………………………………………
4.Explică folosirea semnului întrebării în enunțul ”-Ce se întâmplă?” 4p
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5.Menționeaza un sinonim pentru cuvintele ascensor,înfricoșătoare
ascensor……………………………………………………………………………………4p
Înfricoșătoare………………………………………………………………………………
6. Precizează numele unui personaj din text. 4p
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
7.Menționează ce se vedea prin podeaua de sticlă a ascensorului. 4p
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
8.Precizează ce ținea ascensorul în aer. 4p
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
9. Încercuieşte forma corectă a cuvintelor sau şi s-au folosită în următoarele enunţuri: 4p
 A plecat de acasă de trei sau / s-au patru ore.
 Toţi copiii s-au /sau adunat în curtea şcolii.
 S-au / sau gândit să cumpere o minge de baschet.
 Sau /s-au aşezat în bănci în ordine alfabetică.

SUBIECTUL II (16 de puncte)


Transcrie textul de la subiectul I.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

SUBIECTUL III(24 puncte)


Redactează o compunere de cel mult 10 rânduri în care să povestești o întâlnire imaginară
cu personjaul preferat din desenele animate

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….