Sunteți pe pagina 1din 1

ISAIA 54 – intrebari olimpiada

1. Cu cine este asemanat în Isaia cap. 54 poporul Israel?


a. Cu o femeie necasatorită.
b. Cu un copil.
c. Cu o femeie stearpă.
2. Ce elemente sunt folosite pentru întinderea cortului despre care se amintește în Isaia
54?
a. Lemne, funii și piei de animale.
b. Învelitori, funii și țăruși.
c. Funii, fier și pânză.
3. Cum se autointitulează domnul în capitolul 54 din Isaia?
a. Sfântul lui Israel.
b. El Shadai.
c. Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.
4. Cât timp și-a ascuns fața Domnul de poporul său (Isaia 54)?
a. 70 de ani, conform profeției.
b. O clipă.
c. 1260 de zile profetice.
5. Așa cum a jurat că apele potopului lui Noe nu vor mai reveni pe pământ, ce a jurat
Domnul poporului Său?
a. Că va duce pe poporul Lui într-o țară în care curge lapte și miere.
b. Că le va da pace și pâine la toți.
c. Că nu se va mai mânia și nu-l va mai mustra.
6. Cum nu se va muta dragostea lui Dumnezeu de la oameni?
a. Chiar dacă se clatină dealurile și se mută podișurile.
b. Chiar dacă se mută munții și se clatină dealurile.
c. Chiar dacă se mută munții și clatină văile.
7. Ce pietre prețioase se amintesc în Isaia 54:11?
a. Diamant și hrisolit.
b. Antimoniu și safir.
c. Chilimbar și topaz.
8. Câți din fii poporului lui Dumnezeu a profetizat Isaia că vor fi ucenicii Lui?
a. Toți cei din popor.
b. 12 ucenici
c. 70 de ucenici
9. Pe cine a creat Domnul să facă arme si să le sfărâme?
a. Pe meșter și pe nimicitor.
b. Pe fierar și pe nimicitor.
c. Pe meșter și pe fierar.
10. De la cine vine mântuirea?
a. De la Domnul.
b. De la oameni.
c. Nu se știe.