Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru Marcu 1-6:29

I. Scrie răspunsul corect


1. Ce făcea Ioan în pustie? Boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 1.4
2. Cum era imbracat Ioan? Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu
un brâu de curea. 1.6
3. Unde a fost botezat Isus? Iordan 1.9
4. Ce s-a întamplat când a iesit Isus din apa? El a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un
porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată
plăcerea Mea.” 1.10,11
5. Cât timp a stat Isus în pustie și ce a făcut acolo? A stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. 1.13
II. Alege raspunsul corect:
1. La cine se refera Marcu numindu-l „glasul celui ce strigă în pustie”? 1.2-3
a. Ilie
b. Ioan Botezătorul
c. Isus Cristos
2. Ce fel de botez propovăduia Ioan Botezătorul?1.4
a. Botezul cu apă și cu Duhul Sfânt
b. Botezul pocăinței spre ieratarea păcatelor
c. Ambele variante de mai sus
3. Cine a spus „Pocăiți-va și credeți în Evanghelie”? 1.15
a. Un glas care s-a auzit din ceruri
b. Ioan Botezătorul
c. Domnul Isus
4. Care sunt primii ucenici pe care I-a chemat Domnul Isus să-L urmeze? 1.16
a. Simon și Andrei
b. Filip și Andrei
c. Simon și Iacov
5. Pe cine l-a folosit ca exemplu Domnul Isus atunci cînd fariseii i-au acuzat pe ucenici că incalcă
Sabatul, smulgând spice de grâu?2.25
a. Saul
b. David
c. Daniel
6. Ce ni se spune, pe cine a ales Domnul Isus atunci când a ales ucenicii? 3.13-14
a. Pe cine a vrut
b. Pe cine I-a dat Duhul
c. Pe cine a cunoscut
7. Unde spune Domnul Isus că nu trebuie pusă lumina? Dar unde trebuie pusa? 4.21
a. Sub baniță sau sub pat; în sfeșnic Banița și obrocul  Vase speciale
b. Sub baniță sau sub obroc; în sfeșnic folosite pentru măsurare
c. Sub obroc sau sub pat; pe masă
8. De câți ani era bolnavă femeia cu scurgere de sânge? 5.25
a. De doisprezece ani
b. De optsprezece ani
c. De douăzeci și patru de ani
9. Ce cuvinte i-a spus Domnul Isus fetiței lui Iair? 5.41
a. „Talita, cumi”
b. „Efrata”
c. Ambele variante
10. Cine credeau oamenii că este Domnul Isus? 6.15
a. Ilie
b. Unul din proroci
c. Ambele variante de mai sus