Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Dictare

Toamnă, cer, iarbă, cuvânt, idee, câmpie, fragi, chibrit, gheață, bineînțeles, ieri, xilofon, fiere, ureche;

arctic.

1.Ordonează alfabetic cuvintele din dictare. L 012345

Arctic, bineînțeles, câmpie, cer, chibrit, cuvânt, fiere, fragi, gheață, iarbă, idee, ieri, toamnă, xilofon,
ureche.

2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: L0123

Chibrit _______________ câmpie ____________________ arctic _____________________

Gheață _______________ iarbă ______________________ punctaj ____________________

3.Indică numărul de sunete și litere în cuvintele: L0123

Fragi __________________ xilofon __________________ gheață ____________________

4. Marchează conform schemei vocalele și consoanele în cuvintele de mai jos: L01234

consoanele ; vocalele ; semivocale ; diftongii

t o a m n ă, f i e r e, i a r b ă, copii

5. Completează cu vocalele î/â cuvintele: L012345678

…nt…mplare; rom…n; …nalt; ne…nţeles; cobor…; …nc….ntat;

Total:__________ puncte din 45 ( 15/ 30)