Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI


CONSTANȚA

Tematica
Recomandata candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea
postului de Biolog principal
laDirectia de Sanatate Publica Judeteana Constanta
Departamentulsupraveghere in sanatate publica / Laborator de diagnostic si investigare
insanatate publica / Microbiologie

I. PROBA SCRISĂ:

1. Proprietăţigenerale ale bacteriilor. Morfologiabacteriană. Structuraşifuncţiileceluleibacteriene.


2. Fiziologiabacteriană. Clasificareabacteriilordupănecesităţile de cultivare.
3. Chimioterapiaantimicrobiană. Antibioticele: definiţie, clase, mecanisme de acţiune. Tipuri de
rezistenţă la bacterii. Rezistenţabacteriilor la antibiotice.
4.Diagnosticul serologic in vitro, direct şi indirect: latex-aglutinarea, seroneutralizarea (reacţia ASLO),
reacţiaimunoenzimatică (ELISA). Principiulmetodei, etapeşiaplicaţii.
5. Cocipiogeni Gram pozitivi de importanţămedicală.
Genul Staphylococcus. Familia Streptococcaceae (genul Streptococcus, genul Enterococcus):
habitat, caracteregenerale (morfotinctoriale, de cultura, biochimice, de patogenitate, antigenice).
6. Cocipiogeni Gram negativi de importanţamedicală. Genul Neisseria: habitat, caracteregenerale
(morfotinctoriale, de culturaşi de colonie, biochimice, antigenice)
7. Bacili Gram negativifermentativi de importanţămedicală. FamiliaEnterobacteriaceae:
genul Escherichia, genul Salmonella, genul Shigella, genurile Klebsiella, Enterobacter, Hafnia,
Serratia (KEHS), grupul Proteus, Providencia, Morganella, genul Yersinia. Habitat, caracteregenerale
(morfotinctoriale, de cultura,biochimice, de patogenitate, antigenice).
8. Bacili Gram negativinonfermentativioportunişti: Pseudomonas aeruginosa, genul Acinetobacter,
Stenotrophomonasmaltophilia, Burkholderiacepacia. Caracteregenerale (morfotinctoriale, de cultura
depatogenitatesibiochimice).
9. Bacili Gram pozitivisporulaţi. Genul Clostridium. Genul Bacillus: habitat, caracteregenerale
(morfotinctoriale, de cultură, de patogenitate, biochimice).
10. Bacili Gram pozitivinesporulaţi. Genul Corynebacterium. Genul Listeria: habitat, caracteregenerale
(morfotinctoriale, de cultură, de patogenitate, biochimice).
11. Bacteriispiralate de imporatanţămedicală. Campylobacterii: habitat, caracteremorfotinctoriale, de
cultură .Genul Treponema: diagnostic serologic.
12. Fungi de importanţămedicală. Aspergillus sp. Candida sp.: habitat, caracteregenerale
(morfotinctoriale, de cultură, biochimice, antigenice).
13. Normetehniceprivindgestionareadeseurilorrezultate din activitatimedicale: clasificareadeseurilor,
minimizareacantitatii de deseuri, colectareadeseurilormedicale la locul de producere,
ambalareadeseurilormedicale.
14. Metode de evaluare a derulăriişieficienţeiprocesului de sterilizare.
15. Parametriimicrobiologici de calitateaiapeipotabilesimetodele de
analizăpentrudeterminareaparametrilormicrobiologici conform LegiiNr. 458/2002 din 8iulie 2002
calitateaapeipotabile, Republicată 3 septembrie 2017.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța


Aleea Lăcrămioarei nr. 1, tel: 0241.480.939, fax: 0241.480.945
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA

II.PROBA PRACTICĂ:

1.Medii de cultură. Definiţie, clasificare.


2. Coloraţiiuzuale: albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen. Principiu, tehnica de lucru.
3. Examinareamicroscopică: preparate fixate şicolorate din produsepatologiceşiculturi de
microorganisme, pure saumixte.
4. Tehnici de însămânţareşiizolare a bacteriilorpemedii de culturăsolideşilichide.
5. Identificareauneiculturibacterienepebazacaracterelormorfotinctoriale, de culturăşibiochimice.
6. Identificareauneiculturibacterienepebazacaracterelorantigenice. Identificareaserologică.
7. Determinareasensibilităţii la antibiotice a uneitulpinibacterieneprinantibiogramadifuzimetrică.
Condiţiistandardizate de realizareaantibiogramei. Criterii de alegere a trusei de antibiogramă.
8.Tehnica de lucruşiinterpretarepentrutestele de evaluare a eficienţeiprocedurii de
curăţenieşidezinfecţie

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Tratat de microbiologieclinica – D. Buiuc, M Negut, Ed. Medicala2008.


2. Microbiologie – Lucia Debeleac, Ed. MedicalaAmaltea, 2003.
3. De la antibiograma la prescriptie ,Jehl, F., Chomarat, Monique, Weber, Michele, Gerard, A.,
2003, (De l ,antibiogramme a la prescription. Edition Biomerieux, Paris, France).
4. Microbiologiegenerală.-Mihaescu, G., Chifiriuc, Carmen, Diţu, Mara, LIA, EdituraUniversităţii din
Bucureşti.2007.
5.MicrobiologiesiVirologieMedicala- Chifiriuc, Mariana Carmen, Mihaescu, G., Lazar, Veronica, Ed. Univ.
Bucureşti, 2011.
6.Virusologie – C.Cernescu, Ed. All 1999
7. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012
pentruaprobareaNormelortehniceprivindgestionareadeşeurilorrezultate din activităţimedicaleşi a
Metodologiei de culegere a datelorpentrubazanaţională de date privinddeşeurilerezultate din
activităţimedicale.
8. ORDIN Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentruaprobareaNormelortehniceprivindcurăţarea,
dezinfecţiaşisterilizareaînunităţilesanitarepubliceşi private, tehnicii de lucruşiinterpretarepentrutestele
de evaluare a eficienţeiprocedurii de curăţenieşidezinfecţie,
procedurilorrecomandatepentrudezinfecţiamâinilor, înfuncţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare
a dezinfectantelorchimiceînfuncţie de suportul care urmeazăsă fie tratatşi a metodelor de evaluare a
derulăriişieficienţeiprocesului de sterilizare.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța


Aleea Lăcrămioarei nr. 1, tel: 0241.480.939, fax: 0241.480.945