Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.

PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

SURSE DE INCERTITUDINE IN EXAMINAREA BACTERIOLOGICA

Exsudat faringian

ETAPA PROCEDURII
SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -erori ale operatorului la inregistrarea Se impune recoltarea conform
TRANSPORTUL SI probelor instructiunilor de prelevare,
INREGISTRAREA -cantitate si calitate necorespunzatoare a aprovizionarea cu material de
PROBELOR prelevatului recolta adecvat, verificarea si
-flacoane si cutii de transport inadecvate inregistrarea produselor primite
spre analiza cu multa seriozitate si
-erori la recoltare, pacient necooperant, competenta.
vizualizare slaba a zonei de prelevare
-recoltare in timpul antibioterapiei
-recoltare dupa toaleta bucala sau ingestie
de alimente ori lichide
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de
recoltare
2. ETAPA DE LUCRU -depasirea intervalului de timp specificat -Respectarea cu strictete a
intre momentul recoltarii si cel al procedurii inlaturatura eventualele
insamantarii erori
-folosirea de materiale degradate
-testarea pe culturi mixte
-testari efectuate pe culturi mai vechi de
18-24 h
-contaminare microbiana, manipulare
incorecta
-temperatura de incubare nestandardizata
-tehnica incorecta a reactiilor de
identificare prin latex-aglutinare
3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea controlului
-interpretare incorecta a reactiilor de intern de calitate inlaturatura
identificare prin latex-aglutinare eventualele erori
-interpretarea eronata a diametrelor de -Pregatirea si experianta analistului
inhibitie au pondere mare.
4. ETAPA DE -inregistrarea gresita, formularea eronata a -Laboratorul previne eventualele
INREGISTRARE A rezultatelor erori prin controlul inregistrarilor
REZULTATELOR de catre responsabilul de analiza si
de catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Exsudat nazal

ETAPA
PROCEDURII SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -erori ale operatorului la inregistrarea Se impune recoltarea conform
TRANSPORTUL SI probelor instructiunilor de prelevare,
INREGISTRAREA -cantitate si calitate necorespunzatoare a aprovizionarea cu material de
PROBELOR prelevatului recolta adecvat, verificarea si
-flacoane si cutii de transport inadecvate inregistrarea produselor primite
-erori la recoltare, pacient necooperant spre analiza cu multa seriozitate
-recoltare in timpul antibioterapiei si competenta.
-recoltare dupa instilatii nazale
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de
recoltare
2. ETAPA DE LUCRU -depasirea intervalului de timp specificat -Respectarea cu strictete a
intre momentul recoltarii si cel al procedurii inlaturatura
insamantarii eventualele erori
-folosirea de materiale degradate
-testarea pe culturi mixte
-testari efectuate pe culturi mai vechi de
18-24 h
-contaminare microbiana, manipulare
incorecta
-temperatura de incubare
nestandardizata
-tehnica incorecta a reactiilor de
identificare prin latex-aglutinare
-folosirea de materiale degradate

3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a


INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea
-interpretare incorecta a reactiilor de controlului intern de calitate
identificare prin latex-aglutinare inlaturatura eventualele erori
-interpretarea eronata a diametrelor de -Pregatirea si experienta
inhibitie analistului au pondere mare.
4. ETAPA DE -inregistrarea gresita, formularea -Laboratorul previne eventualele
INREGISTRARE A eronata a rezultatelor erori prin controlul inregistrarilor
REZULTATELOR de catre responsabilul de analiza
si de catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Secretii otice, conjunctivale, leziuni

ETAPA
PROCEDURII SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -cantitate si calitate necorespunzatoare a Se impune recoltarea conform
TRANSPORTUL SI prelevatului instructiunilor de prelevare,
INREGISTRAREA -flacoane si cutii de transport inadecvate aprovizionarea cu material de
PROBELOR -erori ale operatorului la inregistrarea recolta adecvat, verificarea si
probelor inregistrarea produselor primite
-erori la recoltare, pacient necooperant, spre analiza cu multa seriozitate
vizualizare slaba a zonei de prelevare si competenta.
-recoltare in timpul antibioterapiei
-recoltare dupa aplicarea de
dezinfectante locale
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de
recoltare
2. ETAPA DE LUCRU -depasirea intervalului de timp specificat -Respectarea cu strictete a
intre momentul recoltarii si cel al procedurii inlaturatura
insamantarii eventualele erori
-folosirea de materiale degradate
-testarea pe culturi mixte
-testari efectuate pe culturi mai vechi de
18-24 h
-contaminare microbiana, manipulare
incorecta
-temperatura de incubare
nestandardizata
-tehnica efectuarii coloratiei frotiului
incorecta
-tehnica incorecta a testelor de
identificare
3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea
-interpretare incorecta a reactiilor de controlului intern de calitate
identificare prin latex-aglutinare inlaturatura eventualele erori
-interpretare incorecta a testelor -Pregatirea si experianta
biochimice de identificare bacteriana analistului au pondere mare.
-interpretarea eronata a diametrelor de
inhibitie
4. ETAPA DE -inregistrarea gresita, formularea eronata -Laboratorul previne eventualele
INREGISTRARE A a rezultatelor erori prin controlul inregistrarilor
REZULTATELOR de catre responsabilul de analiza
si de catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Secretii vaginale

ETAPA PROCEDURII
SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -cantitate si calitate necorespunzatoare a Recoltare in serviciul de
TRANSPORTUL SI prelevatului specialitate.
INREGISTRAREA -flacoane si cutii de transport inadecvate, Se impune aprovizionarea cu
PROBELOR lipsa mediului de conservare material de recolta adecvat si
-depasirea intervalului de timp specificat verificarea si inregistrarea
intre momentul recoltarii si cel al predarii la produselor primite spre analiza cu
laborator multa seriozitate si competenta.
-erori ale operatorului la inregistrarea
probelor
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de
recoltare
2. ETAPA DE LUCRU -depasirea intervalului de timp specificat -Respectarea cu strictete a
intre momentul recoltarii si cel al prelucrarii procedurii inlaturatura eventualele
-folosirea de materiale degradate erori
-testarea pe culturi mixte
-testari efectuate pe culturi mai vechi de 18-
24 h
-contaminare microbiana, manipulare
incorecta
-temperatura de incubare nestandardizata
-tehnica efectuarii coloratiei frotiului
incorecta
-tehnica incorecta a efectuarii testelor de
identificare
3. CITIREA SI -erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA -examinarea superficiala procedurii si efectuarea controlului
-examinare tardiva a preparatului nativ intern de calitate inlaturatura
-interpretare incorecta a reactiilor de eventualele erori
identificare prin latex-aglutinare -Pregatirea si experianta analistului
-interpretare incorecta a testelor biochimice au pondere mare.
de identificare bacteriana
-interpretarea eronata a diametrelor de
inhibitie
4. ETAPA DE -inregistrarea, formularea eronata a -Laboratorul previne eventualele
INREGISTRARE A rezultatelor erori prin controlul inregistrarilor
REZULTATELOR de catre responsabilul de analiza si
de catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Secretii uretrale

ETAPA
PROCEDURII SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -cantitate si calitate necorespunzatoare a Calitatea prelevatului are o
TRANSPORTUL SI prelevatului pondere foarte mare in
INREGISTRAREA -lipsa instruirii pacientului in situatia conditiile in care laboratorul
PROBELOR autoprelevarii probelor nu poate controla sursa de
-nerespectarea momentului prelevarii incertitudine pentru probele
-flacoane si cutii de transport inadecvate, lipsa recoltate de beneficiar. Se
mediului de conservare impune instruirea prealabila a
-depasirea intervalului de timp specificat intre beneficiarului, furnizarea de
momentul recoltarii si cel al predarii la material de recolta adecvat,
laborator verificarea si inregistrarea
-erori ale operatorului la inregistrarea probelor produselor primite spre
-recoltare in timpul antibioterapiei analiza cu multa seriozitate si
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de competenta.
recoltare
2. ETAPA DE LUCRU -depasirea intervalului de timp specificat intre -Respectarea cu strictete a
momentul recoltarii si cel al prelucrarii procedurii inlaturatura
-folosirea de materiale degradate eventualele erori
-testarea pe culturi mixte
-testari efectuate pe culturi mai vechi de 18-24
h
-contaminare microbiana manipulare incorecta
-temp de incubare nestandardizata
-tehnica efectuarii coloratiei frotiului incorecta
-tehnica incorecta a efectuarii testelor de
identificare
3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea
- examinare tardiva a preparatului nativ controlului intern de calitate
- interpretare eronata a testelor de identificare inlaturatura eventualele erori
- interpretarea eronata a diametrelor de -Pregatirea si experianta
inhibitie analistului au pondere mare.
4. ETAPA DE -inregistrarea, formularea eronata a -Laboratorul previne
INREGISTRARE A rezultatelor eventualele erori prin
REZULTATELOR controlul inregistrarilor de
catre responsabilul de analiza
si de catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Examen coproparazitologic

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

ETAPA
PROCEDURII SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -cantitate si calitate necorespunzatoare Calitatea prelevatului are o pondere
TRANSPORTUL SI a prelevatului foarte mare in conditiile in care
INREGISTRAREA -flacoane si cutii de transport inadecvate laboratorul nu poate controla sursa
PROBELOR -depasirea intervalului de timp specificat de incertitudine pentru probele
intre momentul recoltarii si cel al recoltate de beneficiar. Se impune
predarii la laborator instruirea prealabila a
-erori ale operatorului la inregistrarea beneficiarului, furnizarea de
probelor material de recolta adecvat,
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de verificarea si inregistrarea
recoltare produselor primite spre analiza cu
-lipsa instruirii pacientului in situatia multa seriozitate si competenta.
autoprelevarii probelor
2. ETAPA DE LUCRU -folosirea de materiale degradate -Respectarea cu strictete a
-erori la omogenizarea probei si procedurii inlaturatura eventualele
suspendarea esantionului erori

3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a


INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea controlului
intern de calitate inlaturatura
eventualele erori
-Pregatirea si experianta analistului
au pondere mare.
4. ETAPA DE -inregistrarea, formularea eronata a -Laboratorul previne eventualele
INREGISTRARE A rezultatelor erori prin controlul inregistrarilor de
REZULTATELOR catre responsabilul de analiza si de
catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Urocultura

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

-contaminare microbiana manipulare


incorecta
-temp de incubare nestandardizata
-tehnica incorecta a efectuarii testelor de
identificare
3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea
-interpretare incorecta a testelor de controlului intern de calitate
identificare bacteriana inlaturatura eventualele erori
-interpretarea eronata a diametrelor de -Pregatirea si experianta
inhibitie analistului au pondere mare.
4. ETAPA DE -inregistrarea, formularea eronata a -Laboratorul previne
INREGISTRARE A rezultatelor eventualele erori prin controlul
REZULTATELOR inregistrarilor de catre
responsabilul de analiza si de
catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Coprocultura

Cod PT-08/A2
S.C. PROMEDICA SRL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

ETAPA
PROCEDURII SURSE DE INCERTITUDINE COMENTARII
SPECIFICE
1. RECOLTAREA, -cantitate si calitate necorespunzatoare a Calitatea prelevatului are o
TRANSPORTUL SI prelevatului pondere foarte mare in
INREGISTRAREA -flacoane si cutii de transport inadecvate, conditiile in care laboratorul nu
PROBELOR lipsa mediului de conservare poate controla sursa de
-depasirea intervalului de timp specificat intre incertitudine pentru probele
momentul recoltarii si cel al predarii la recoltate de beneficiar. Se
laborator impune instruirea prealabila a
-erori ale operatorului la inregistrarea beneficiarului, furnizarea de
probelor material de recolta adecvat,
-recoltare in timpul antibioterapiei verificarea si inregistrarea
-greseli in inscriptionarea flacoanelor de produselor primite spre analiza
recoltare cu multa seriozitate si
-lipsa instruirii pacientului in situatia competenta.
autoprelevarii probelor
2. ETAPA DE LUCRU -folosirea de materiale neadecvate -Respectarea cu strictete a
-testarea pe culturi mixte procedurii inlaturatura
-testari efectuate pe culturi mai vechi de 18- eventualele erori
24 h
-contaminare microbiana manipulare
incorecta
-temp de incubare nestandardizata
--tehnica incorecta a efectuarii testelor de
identificare
3. CITIREA SI - erori de identificare a probelor - Respectarea cu strictete a
INTERPRETAREA - examinarea superficiala procedurii si efectuarea
-interpretare incorecta a testelor de controlului intern de calitate
identificare bacteriana inlaturatura eventualele erori
-interpretare incorecta a reactiilor de -Pregatirea si experianta
aglutinare cu seruri specifice analistului au pondere mare.
-interpretarea eronata a diametrelor de
inhibitie
4. ETAPA DE -inregistrarea, formularea gresita a -Laboratorul previne
INREGISTRARE A rezultatelor eventualele erori prin controlul
REZULTATELOR inregistrarilor de catre
responsabilul de analiza si de
catre seful de laborator.

Intocmit : Nume si prenume:

Cod PT-08/A2