Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatică și Inginria Sistemelor

Raport
LUCRARE DE LABORATOR NR. 1
LA DISCIPLINA „PROCESAREA INFORMAȚIEI”

Tema: Analiza discriptivă a datelor statistice

A efectuat:
St. gr. MI-181 Tanasovici Irina

Verificat:
Lect. Sup. Bobicev Victoria

Chișinău 2019
Procesarea datelor.

Laboratoarele

Sarcina 1.

Tema: Analiza descriptiva a datelor statistice.

Surse de informaţie:

- Sursa teoretică: Interpretarea statistică a informaţiilor. Elemente de data mining şi prognoză.


Modul de instruire nr. 7 Conf.dr. Lucia Căbulea, lector dr. Nicoleta Breaz
(curs_UniversitateaAlbaIulia.doc)

- Sursa de date statistice: http://www.statistica.md/

Sarcina: Utilizarea diagramelor statistice pentru vizualizare si exemplificare a interpretarii


datelor statistice şi a fucţiilor Excel în vederea formării prognozelor economice şi sociologice.

Paşii:

1. Vizualizarea datelor.

1.1. De construit o diagramă radială pentru datele reprezentate în tabel şi de analizat


datele acestea în baza vizualizării prin diagrama dată.

1.2. De construit o diagramă formată din benzi pentru datele reprezentate în tabel şi de
analizat datele acestea în baza vizualizării prin diagrama dată.

Exemple vezi:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/ro

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/ro

2. Prognoza datelor
2.1. De estimat modelul datelor statistice obţinute experimental utilizînd formul Excel
TREND (sunt posibile diferite variante de aproximari) şi de format progoza pentru datele
acestea.

2.2. De repetat punctul 2.1. selectînd alt tip de formulă pentru estimare si prognozare.

3. Estimarea legii de repartiţie a variabilei aleatoare.

3.1. Pentru datele alese de estimat numarul de intervale de valori si de grupat datele pe
intervalle.

3.2. De creat histograma repartitiei datelor reprezentate în intervale şi de analizat


diagrama dată în vederea legii de repartitie.

3.3. De calculat parametrii statistici a variabilei obtiute din datele alese: media, modala,
mediana, abaterea standard, dispersia.

Exemplu de lucrare:

1. Vizualizarea datelor.

1.1. De construit o diagramă radială pentru datele reprezentate în tabel şi de analizat


datele acestea în baza vizualizării prin diagrama dată.

Datele statistice despre castigul salarial mediu lunar brut pe Raioane/Regiuni, Ani si
Forme de proprietate:

1)Proprietate publica:
1)Diagrama:

2)Alte forme de proprietate:

2)Diagrama:
3) Concluzia :

In concluzie pot spune ca diferenta la salariul mediu la proprietate publica nu prea se defera de la
salariul mediu la alte proprietati .Spre exemplu, la Edinet la proprietate publica salariu mediu este
4089,90 (12%) ,dar la alte tipuri de proprietati - 4293,70 (13%) ;la Drochia 4211,30(12%) si
4922,60(14%);la Donduseni 4505,70(13%) si 3782,70 (11%);la Briceni 4254,30 (12%) si 3918,40 (12%);la
mun.Balti 5635,00(16%) si 5598,20(17%);la Nord 4643,60(14%) si 4687,60(14%).Numai la mun.Chisinau
este o diferenta mare : la proprietate publica salariu mediu este 7135,10 (21%),dar la alte tipuri de
proprietati – 6479,00 (19%).

2)
Concluzie: Din diagrama se observa ca in perioada 2003 – 2017 numarul medicilor pe raioane/regiuni se
ridica cu o viteza diferita.