Sunteți pe pagina 1din 14

FARMACOCINETICĂ

GENERALĂ
Introducere
Evoluția substanțelor medicamentoase în organism și
parcurgerea etapelor farmacocinetice implică 3 mari tipuri de
procese biologice:
► transferul prin membranele biologice (mucoasă,
endoteliul capilar, membrana celulară), în cadrul etapelor de
absorbție, difuziune și eliminare

► legarea de proteinele plasmatice și tisulare în etapele de


transport și distribuire

► biotransformarea structurii chimice în etapa de


metabolizare

Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul prin
membranele biologice
Membranele biologice
Definiție:  sunt structuri biologice foarte subțiri (aprox 100Ȧ,
unde 1Ȧ = 10-7mm), tip mozaic, constituite din complexe
lipoproteice, întrerupte de pori cu dimensiuni de aproximativ 10Ȧ,
enzime membranare și receptori membranari
Rol: constituie bariere semipermeabile care separă materia vie
în compartimente controlând selectiv schimburile dintre acestea
precum și fluxul de informații între celulă și mediul înconjurător
Tipuri de membrane biologice din punct de vedere anatomic:
 membrana celulară (separă spațiul intracelular de cel
interstițial)
 endoteliile capilarelor (separă compartimentul
intravascular de cel interstițial)
 epiteliile mucoaselor (separă mediul intern al
organismului de cel extern intracavitar)
 epidermul pielii (separă mediul intern de cel extern)
Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Membranele biologice
Tipuri de membrane din punct de vedere al permeabilității:

► membrane lipidice fără pori, ușor permeabile pt


medicamente lipofile:  mucoasa gastrică, bucală, pielea
► membrane lipidice cu pori obișnuiți, bine permeabilă pt
substanțe lipofile și hidrofile cu mase moleculare mici: mucoasa
intestinului subțire și gros, mucoasa oculară, nazală, vaginală
► membrane lipidice cu pori mari, ușor permeabile atât pt
substanțe lipofile cât și pt substanțe hidrofile cu mase moleculare
mari: alveolele pulmonare, epiteliul capilar, placenta
► membrane poroase, permeabile pt substanțe hidrofile cu
mase moleculare mari:  membrana glomerulară renală

Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Membranele biologice
Membranele biologice
Tipuri de transfer prin
membranele biologice
Membranele biologice pot fi străbătute de diverse
substanțe active astfel:

► prin transfer pasiv (fără consum de energie)


 filtrare
 difuziune simplă

► prin transfer specializat (cu consum de energie)


 transport activ
 difuziune facilitată

Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul pasiv
1. Filtrarea:
 are loc la nivelul porilor,
 substanțele care trec sunt hidrosolubile cu mase
moleculare mici, în corelație cu dimensiunea porilor,
 se face în sensul gradientului de concentrație sau
al diferenței de presiune osmotică, până la egalizarea ei pe
cele 2 fețe ale membranei

2. Difuziunea simplă:
 are loc la nivelul complexului lipoproteic
 substanțele care trec sunt lipofile neionizate
 se face în sensul gradientului de concentrație
Obs:  cu cât diferența de concentrație pe cele 2 fețe ale
membranei este mai mare, iar gradul de ionizare al substanței
este mai mic, viteza difuziunii simple este mai mare
Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
•Viteza difuziunii simple se exprimă prin ecuația:

v = K(C1 – C2)
Unde:
K = constantă de difuziune
C1, C2 = concentrațiile pe cele 2 fețe ale membranei

K = D x A/r
Unde :
D = coeficient de difuziune dependent de masa moleculară
și de gradul de lipofilie
A = suprafața membranei
r = grosimea membranei
Obs:  pt aceeași membrană biologică și aceeași moleculă activă
K=ct , iar viteza difuziunii depinde doar de gradientul de conc.
Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul specializat
1. Transportul activ:

► se realizează cu ajutorul unor sisteme membranare de


transport („cărăuși”) și consum de energie

► sensul este contrar gradientului de concentrație

► viteza maximă este atinsă la saturarea sistemelor active


de transport

► permite competiția între 2 substanțe transportate de


același cărăuș

► este specific pt substanțe polare, substanțe cu


stereospecificitate pt cărăuși, ioni
Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul specializat
Tipuri de transport activ:

 Uniport: Levodopa e transportată de cărăușul specific pt


aminoacizi deoarece are acest tip de structură

 Simport (2 molecule sau ioni sunt preluați de pe o față a


membranei și duși pe cealaltă): co-transportorii Na+, K+/ 2Cl-
de la nivelul nefronului

 Antiport (transportorul preia o substanță A de pe o suprafață a


membranei, o duce pe cealaltă parte, o eliberează și de acolo
încarcă o substanță B pe care o duce pe acea parte a
membranei unde se afla substanța A: pompa Na+/K+ de la
nivelul celulelor miocardice
Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul specializat
2. Difuziunea facilitată:

► se realizează cu ajutorul cărăușilor dar în sensul


gradientului de concentrație și deci fără consum de energie

► are rolul de a accelera trecerea prin membrană a


substanței față de viteza cu care ar traversa-o prin transport pasiv

► ex: preluarea glucozei

Cristea AN, Chiriță C, Cuciureanu M, Jaba I, Ștefănescu E, Velescu BȘ, Zbârcea CE: Farmacologie generală. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2009
Transferul specializat