Sunteți pe pagina 1din 1

Brainstorming în legătură cu politicile educaționale propuse spre investigație

Teme propuse

- Comunicarea școală – familie


- Cum să-i motivăm pe elevi să învețe
- Abandonul școlar
- Managementul clasei – un număr redus de elevi
- Impactul reducerii numărului de ore din curriculum-ul național + soluții
- Motivarea resursei umane / profesorilor
- Cultura organizațională
- Educația incluzivă: posibilități reale ale acesteia în sistemul de învățământ
actual
- Bullying-ul în școală
- Subfinanțarea consilierii psihopedagogice
- Relația dintre programa de la disciplina TIC și calificarea profesorilor TIC
- Rata mică de promovare a bacalaureatului în liceele tehnologice
- Migrația creierelor – plecarea elevilor foarte buni din țară
- Dificultățile sistemului în acceptarea copiilor cu CES (dizabilități nespecificate,
etnii defavorizate, etc)

Tema aleasă de comun acord – diminuarea motivației elevilor pentru învățare