Sunteți pe pagina 1din 25

SIMULAREA NAȚIONALĂ A

EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

ÎNTREBĂRI COMPLEMENT SIMPLU A. în pericardita TB, se asociază corticoterapie


0,5 mg/kg/zi primele 2 săptămâni, urmând să
1. Factori de risc individuali pentru BPOC scadă doza;
sunt: B. terapia etapizată se face în regimuri bifazic:
A. deficitul de alfa-1 antitripsină; atac (7/7, cu 4-5 droguri) și continuare (5/7, cu
B. poluanţii atmosferici; 2-3 droguri);
C. fumatul; C. etambutolul și streptomicina au efect
D. hiporeactivitatea bronşică; bactericid;
E. niciun răspuns nu este corect. D. în silicotuberculoză, tratamentul se
prelungește 9-12 luni, din unicul motiv al
2. Indexul prognostic utilizat în aprecierea penetrării dificile a medicamentelor în
severității și prognosticului pacientului cu parenchimul fibrozat;
pneumonie include: E. în sarcină, streptomicina este exclusă din
A.TA sistolică sub 90 mmHg sau ≥120 mmHg, schemă, deoarece este ototoxică pentru făt.
bradipnee sub 10/min (+2);
B. dureri toracice (+1); 6. Un factor de risc puternic (OR>10)
C. vârsta peste 65 ani (+2); predispozant pentru trombembolismul venos
D. cancer asociat (+4); este:
E. etiologie cu risc înalt (+1). A. tromboza venoasă superficială;
B. infarct miocardic în ultimele 3 luni;
3. NU caracterizează astmul bronşic C. AVC cu paralizie;
urmatorul aspect: D. trombofilie;
A. simptomatologia prezentă < 2 ori/săptămână E. hipertensiune arterială.
în treapta 1 de severitate;
B. simptomatologie nocturnă prezentă, cu 7. Angina variantă (Prinzmetal) se
limitarea activității și VEMS < 80% din prezis, caracterizează prin, CU EXCEPȚIA:
prezente în orice săptămână, în astmul A. reprezintă 20% din totalul cazurilor de
necontrolat; angină;
C. exacerbări frecvente și VEMS < 80% din B. este produsă prin spasm coronarian la
prezis, în treapta 4 de tratament; nivelul unei artere coronare epicardice mari;
D. consumul de beta2 agonist este necesar C. vârsta de apariție: 50-60 de ani;
zilnic, în treapta 3 de tratament; D. raportul pe sexe este de 5:1 bărbați/femei;
E. VEMS < 80% din prezis în astmul parțial E. se poate asocia cu sindromul Raynaud.
controlat.
8. Hipertensiunea arterială de cauză
4. Conform clasificării OMS 2004 a tumorilor renoparenchimatoasă NU se întâlnește în:
pulmonare, tumorile epiteliale maligne sunt A. pielonefrită;
următoarele, CU EXCEPȚIA: B. uropatie obstructivă;
A. carcinom scuamos bazaloid; C. nefropatia diabetică;
B. adenocarcinoame; D. displazie fibromusculară;
C. condrom; E. glomerulonefrită acută.
D. hiperplazie adenomatoasă atipică;
E. chistadenocarcinom. 9. Care din următoarele semne și simptomuri
NU este tipic pentru insuficiența cardiacă
5. Care dintre următoarele afirmații despre cronică?
tratamentul din tuberculoză sunt corecte? A. oboseala la efort fizic;

1
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

B. dispneea; B. durerea are caracter de arsură, cu iradiere


C. durerea toracică; posterioară;
D. turgescenţa jugularelor; C. durerea debutează în timpul mesei în ulcerul
E. hepatomegalia de stază. gastric și imediat postprandial în ulcerul
duodenal;
10. Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) se D. antecedentele heredocolaterale de ulcer
caracterizează prin, CU EXCEPȚIA: reprezintă un semnal de alarmă;
A. hipertrofie ventriculară marcată; E. orice pierdere involuntară în greutate
B. este o boală miocardică secundară; reprezintă un semnal de alarmă.
C. hipertrofia poate fi însoțită de obstrucție
sistolică ventriculară dinamică; 15. Referitor la aderarea, migrarea şi invazia
D. hipertrofie asimetrică; leucocitelor la nivelul epiteliului intestinal,
E. interesează septul interventricular. NU este adevărat:
A. consecinţele aderării şi migraţiei leucocitare
11. Substratul cel mai obișnuit al tahicardiei sunt apariţia edemului, hiperemiei, creşterea
ventriculare este: permeabilităţii intestinale;
A. miocardita; B. în bolile inflamatorii intestinale există o
B. cardiopatia hipertensivă; exacerbare a aderării, migrării şi invaziei
C. cardiomiopatia hipertrofică; leucocitare mediată de IL8, TNFα;
D. sindromul de QT lung; C. există un efect negativ al aminosalicilaţilor
E. cardiopatia ischemică. şi unul benefic al antiinflamatoarelor
nonsteroidiene;
12. Despre stenoza aortică este FALS: D. dependentă de integritatea barierei
A. poate fi dobândită: unicuspidie, bicuspidie, intestinale, de vascularizaţia parietală, de
tetracuspidie; moleculele de adeziune
B. cateterismul cardiac permite evaluarea E. în bolile inflamatorii intestinale, COX1 şi
semerității stenozei aortice; COX2 sunt secretate în exces (vai extrem de
C. radiografia toracică poate evidenția cretina grila).
hipertrofia ventriculului stâng;
D. criteriile echocardiografice de severitate 16. Formele manifeste de encefalopatie se
sunt arie valvulară sub 1 cm2 şi gradient mediu clasifică în următoarele grade conform
transvalvular peste 40 mmHg, în condiţiile clasificării West-Haven:
unei funcţii sistolice normale; A. gradul III – obnubilare;
E. suflu sistolic rugos în focarul aortic, B. gradul IV – dezorientare temporo-spațială;
frecvent cu iradiere pe vasele gâtului, bilateral. C. gradul I – letargie;
D. gradul II – hiporeflexie osteotendinoasă;
13. Manifestările extradigestive ale bolii de E. gradul IV – asterixis dispărut.
reflux gastro-esofagian cuprind:
A. anemie; 17. Gangrena arteriopată NU prezintă
B. disfagie; următoarea particularitate:
C. hematemeză; A. puls arterial absent;
D. odinofagie; B. ROT abolite;
E. globus. C. sensinilitate diminuată;
D. picioare efilate;
14. Este adevărat despre sindromul ulceros: E. leziuni intens dureroase.
A. se poate manifesta prin vertij și palpitații;

2
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

18. Tratamentul anemiei hemolitice E. oftalmopatia tiroidiană.


autoimune în forme severe, acute constă în:
A. diuretice; 23. Semnele oculare din boala Graves
B. transfuzii de sânge integral; reprezentate în clasificarea lui Werner prin
C. vitamina B12; acronimul NO SPECS, corespund
D. transfuzii de masă eritrocitară; următoarelor caracteristici:
E. fier parenteral. A. N – numai semne, fără simptome;
B. O – oftalmoplegie;
19. Tratamentul în LLC poate fi inițiat dacă: C. S – afectarea țesuturilor moi;
A. există scădere ponderală >10% în ultimele 4 D. P – pierderea vederii;
luni; E. E – edem periorbital.
B. bolnavul prezintă un episod de transpirație
nocturnă pe lună; 24. În caz de sepsis, sindromul de răspuns
C. bolnavul prezintă insuficiență medulară inflamator sistemic (SIRS) cuprinde
progresivă cu anemie și trombocitopenie; următorul criteriu:
D. bolnavul prezintă hiper-gamaglobullinemie A. encefalopatie, obnubilare;
simptomatică; B. tahicardie (alură ventriculară >90/min);
E. febră legată de infecții (febră de boală) >2 C. bradipnee (frecvență respiratorie <20 min);
săptămâni. D. trombocitopenie severă;
E. scăderea tensiunii arteriale sistolice ≤90
20. Diagnosticul diferențial al leucemiei acute mmHg.
mieloide (LAM) se face cu, MAI PUȚIN:
A. leucemia acută limfoblastică 25. Sunt indicaţii de trimitere imediată la
B. anemia aplastică consult al pacienţilor cu boala cronică de
C. reacții leucemice rinichi:
D. mononucleaza infecțioasă (la bătrâni) A. albuminurie >3000 mg/g;
E. stadiul de transformare blastică a unei LMC B. HTA rezistentă la tratament;
C. anemie (Hb <10 g/dl);
21. Factorii de prognostic FLIPI pentru LNH D. criză hipertensivă (>180/120 mmHg);
foliculare sunt: E. eRFG >15 ml/min.
A. lactatdehidrogenaza (LDH) crescută
B. vârsta <60 de ani 26. Cauze mai frecvente ale glomerulopatiilor
C. hemoglobina >12 g/dl în afecțiuni circulatorii:
D. indicele de performanță 2 A. tromboză de venă renală;
E. interesarea a 5 sedii extra-ganglionare B. Sindrom Alport;
C. antiinflamatoare nesteroidiene;
22. Printre manifestările clinice în D. vasculite;
hipotiroidism NU se numără: E. leucemii.
A. dacă etiologia este autoimună, pot exista
semne de anemie pernicioasă, boală celiacă, 27. Complicație în pielonefrita cronică:
artrită reumatoidă;
A. pionefroza (în prezența uropatiei
B. la femei poate cauza infertilitatea şi
obstructive);
creşterea incidenţei avorturilor;
B. abces tubo-ovarian la femei;
C. gusă difuză asociată, uneori cu thrill la
C. metastaze septice cu endocardită;
palpare;
D. flegmon perinefretic;
D. efuziuni ale cavităților seroase (pleurezie,
E. hTA.
pericardită, ascită);

3
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

D. spitalizarea sugarilor cu oftalmie


28. Precizați elementele de diagnostic pentru gonococică;
acidoza metabolică: E. forma localizată - ceftriaxonă iv 4 zile.
A. pCO2 crescut;
32. Care dintre următoarele crize parțiale se
B. pH >7,45;
manifestă prin alterarea conștienței?
C. pH <7,35;
A. crizele parțiale simple cu semiologie
D. HCO3 normal;
motorie;
E. HCO3 crescut. B. crizele parțiale cu semiologie complexă;
C. crizele parțiale simple cu simptome
29. Explorările imagistice în afecțiunile somato- senzoriale;
renale relevă: D. crizele parțiale simple cu simptome
A. pe CT, zone triunghiulare cu vârful în hilul vegetative;
renal și baza la cortex care devin tardiv E. crizele parțiale simple cu simptome
hipodense în pielonefrita acută; psihice.
B. pe ecografia renală, calice sever dilatate,
convexe spre interior în pielonefrita cronică; 33. Investigațiile paraclinice pentru
C. zone cu defect de fixare (lacune, ancoșe) în diagnosticarea laringitei acute edematoase
scintigrafia renală cu DMSA în cazul subglotice evidențiază:
nefropatiei de reflux; A. hemocultură pozitivă pentru Haemophilus
D. prostată mărită de volum, cu ecogenitate influenzae în peste 90% din cazuri;
localizat scăzută în ecografia transrectală B. semnul „turlei gotice”;
pentru diagnosticarea unei prostatite; C. tuse lătrătoare, instalată progresiv;
E. mucoasa vezicală subțiată și litiază D. leucocitoză de 15-25.000/mm3;
evidențiate cistoscopic în cistita cronică. E. semnul „degetului mare”.

30. Sunt caracteristici ale tulburărilor acido- 34. Sunt măsuri de tratament profilactic al
bazice: malnutriţiei protein-energetice, MAI PUȚIN:
A. alcaloza metabolică e compensată prin A. asanarea condițiilor de mediu;
hiperventilație; B. diversificarea corectă;
B. în acidoza respiratorie cronică, valoarea C. adaptarea alimentaţiei sugarului şi copilului
bicarbonatului plasmatic crește cu 1 mEq/L în funcţie de particularităţile fizice şi psihice;
pentru fiecare creștere a pCO2 cu 10 mmHg; D. respectarea indicaţiei formulelor de lapte
C. la nivelul sistemului nervos central, acidoza praf;
determină hiperexcitabilitate; E. îmbunătăţirea condiţiilor igieno-dietetice.
D. respirația Kussmaul este specifică acidozei
metabolice; 35. Sindromul dizartrie-mână instabilă din
E. tratamentul alcalozei metabolice, forma fără AVC ischemic este determinată de un infarct
răspuns la administrarea de clor, include localizat în:
administrarea de K+. A. arterele paramediane din mezencefal;
B. arterele perforante talamice;
31. Tratamentul infecției perinatale cu C. teritoriul arterelor lenticulo-striate;
Neisseria gonorrhoeae NU include: D. teritoriul paramedianelor bulbare;
A. forma diseminată - ceftriaxonă 7 zile; E. coroana radiată.
B. meningita - cefotaximă 10-14 zile;
C. irigatii oculare repetate cu NaCl 0,9% în
caz de oftalmie gonococică;

4
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

36. Măsurile terapeutice specifice în AVC D. agenții biologici sunt contraindicați


includ: pacienților cu insuficiență cardiacă stadiile III
A. standardul de aur în lume este fibrinoliza de și IV;
urgență, cu streptokinază în perfuzie E. adalimumabul este un Ac monoclonal
intravenoasă; chimeric, care se administrează subcutanat, în
B. fibrinoliză prin administrare directă doza de 40 mg la 2 săptămâni.
intraarterial, în ocluzia de arteră bazilar;
C. craniotomia decompresivă largă în primele 40. Tratamentul apendicitei acute este, CU
48h de la debut, dacă hipertensiunea EXCEPȚIA:
intracraniană nu s-a redus cu tratament A. cazurile ce evoluează spre abcedare vor
osmolar; benefica de intervenție la 3-6 luni după
D. terapia antibiotică la bolnavii cu stări tratamentul medicamentos;
infecțioase concomitent; B. NOTES;
E. utilizarea aspirinei crește eficiența C. bontul apendicular se înfundă la nivelul
fibrinolizei când sunt administrate cecului în tehnica clasică;
concomitent.
D. chirurgical clasic;
E. laparoscopic.
37. Alegeți afirmația eronată cu privire la
sulfasalazină (SSZ) în tratamentul poliartritei
41. Ecografia reno-vezicală NU poate
reumatoide:
vizualiza calculii:
A. dozele utilizate sunt de 2-3 g/zi;
A. de pe ureterul lombar superior;
B. se indică în cazul formelor moderate și
B. din joncţiunea uretero-vezicală;
severe de boală;
C. caliceali;
C. se poate utiliza în combinație cu
D. bazinetali;
methotrexat (MTX);
E. de pe ureterul lombar mijlociu.
D. se indică în caz de formă ușoară de boală
dacă MTX este contraindicat;
42. Toaletarea cavității peritoneale, în caz de
E. se poate utiliza în caz de contraindicație la peritonită:
methotrexat (MTX). A. nu necesită lavaj peritoneal abundent;
B. se face cu 2-3 litri ser fiziologic rece,
38. Leziunile nespecifice cronice în lupus: provocând și vasoconstricție, ce va limita
A. sindrom Raynaud; sângerările;
B. livedo reticularis; C. poate include utilizarea unei soluții diluate
C. rash malar; de Taurolidină (cu unele rezultate favorabile);
D. paniculita; D. se face cu 1 litru ser fiziologic cald;
E. sclerodactilie. E. poate include o soluție concentrată de
Betadină.
39. În legătură cu tratamentul din spondilita
anchilozantă este adevărată următoarea 43. Sindromul Ogilvie se caracterizează prin:
afirmație: A. apare la copii și tineri, în context medical;
A. unul dintre agenții anti-TNF-α utilizați este B. sindromul de compartiment abdominal
anticorpul monoclonal etanercept;
impune gestul chirurgical;
B. glucocorticoizii administrați oral au o
C. este dat de existența unui obstacol fizic;
eficacitate crescută în spondilita anchilozantă;
D. poate apărea și reflex;
C. de obicei, se utilizează doza minimă
recomandată de AINS; E. poate fi determinat de o afecțiune
inflamatorie a intestinului subțire.

5
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

44. Sindromul Mallory-Weiss se E. avulsia pediculului renal se manifestă prin


caracterizează prin: hipervolemie.
A. este provocat de o arteră submucoasă, largă,
aberantă, care se rupe în lumenul gastric; 48. Zăvorârea statică în tratamentul
B. oprirea hemoragiei se realizează doar prin fracturilor osoase:
terapie endoscopică; A. interesează o singură extremitate a osului
C. hemoragii gastrice recidivante, la care sursa fracturat, cea mai apropiată de focarul de
nu este găsită; fractură;
D. lacerații produse de creșterea presiunii B. asigură o compresie interfragmentară
transmurale ca urmare a creșterii presiunii intermitentă;
intraluminale; C. permite mobilizarea imediată, dar nu și
E. produce o hemoragie masivă. încărcarea completă;
D. este indicată în fracturile oblice scurte din
45. Conform clasificării TNM, ed. 7, din 1/3 proximală sau distală;
2010, stadializarea cancerului colonorectal se E. este indicată în fracturile transversale.
traduce astfel:
A. T1 – tumora penetrează musculatura 49. Despre stadiul II al cancerului de col
proprie; uterin se poate afirma:
B. T4b – tumora interesează peritoneul A. forma clinică este limitată la col;
visceral; B. extensie în treimea inferioară a vaginului;
C. Tis – interesează lamina proprie; C. alternativa pentru tratament este
D. T2 – tumora interesează muscularis brahiterapia intracavitară;
mucosae; D. stadiul IIA se poate trata prin conizație;
E. T3 – tumora invadează alte organe. E. stadiul IIB se poate trata chirurgical cu
intenție de radicalitate.
46. La pacientele însărcinate diagnosticate cu
cancer mamar: 50. Testul olfactiv cu KOH 10% al secreției
A. întreruperea sarcinii în această situație nu vaginale, soldat cu apariția unui miros
este justificată; înțepător „de pește”, este pozitiv în infecția
B. în cazul în care diagnosticul a fost stabilit în cu:
primul trimestru, se apelează la tratament A. Candida albicans;
conservator cu limfoadenectomie axilară; B. Trichomonas vaginalis;
C. diagnosticarea în trimestul III presupune C. Treponema pallidum;
tratament radioterapeutic; D. Gardnerella vaginalis;
D. în trimestrul I și cu 3 săptămâni înainte de E. Chlamydia trachomatis.
termenul anticipat se administrează citostatice;
E. din schema de tratament este exclusă
ÎNTREBĂRI COMPLEMENT MULTIPLU
radioterapia.
(2, 3 sau 4 variante corecte)
47. Prin ce se manifestă leziunile traumatice 51. Diagnosticul diferențial al BPOC se face
renale şi ureterale? cu:
A. sunt urmarea unor contuzii cu vezica plină; A. bisinoza;
B. hematuria este simptomul cel mai constant; B. mucoviscidoza;
C. șoc anafilactic în avulsia pediculului renal; C. bronșiolită constrictivă;
D. stenoze ureterale în stadiile precoce; D. bronșiectaziile;

6
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

E. astmul bronșic.
56. Care afirmații sunt adevărate referitoare
52. Prognosticul poate fi evaluat în funcție de la treptele terapeutice din astm conform
severitatea disfuncției obstructive a ghidului GINA 2015:
bolnavului de BPOC, astfel: A. astmul moderat este bine controlat cu doze
A. vârsta sub 60 de ani și VEMS >50%: mari de CSI;
supraviețuire la 5 ani 90%; B. în treapta a 5-a se administrează CS orali în
B. VEMS <750 ml: mortalitate la 1 an 30%; doză mică sau alternativ omalizumab;
C. VEMS <750 ml: mortalitate la 10 ani 95%; C. astmul uşor este bine controlat de treapta
D. vârstă peste 60 de ani și VEMS <50%: terapeutică 2;
supraviețuire la 5 ani 75%; D. astmul sever poate sa rămâna necontrolat;
E. VEMS <750 ml mortalitate la 60 de ani E. începerea tratamentului se face în treapta a
75%. 3-a pentru majoritatea pacienţilor.

53. Care sunt enunțurile adevărate referitore 57. Remodelarea căilor aeriene în astm
la anticolinergice în tratamentul BPOC? include:
A. tiotropium se administrează la intervale fixe A. hiperplazia musculaturii bronșice;
la 6 sau 8 ore; B. dilatarea vaselor sanguine subepiteliale;
B. tiotropium are efecte secundare neglijabile; C. depunere de colagen sub membrana bazală;
C. blochează receptorii muscarinici; D. hipotrofia glandelor mucoase;
D. ipratropium se administrează o dată pe zi; E. hipertrofia musculaturii bronșice.
E. reprezintă medicaţie de salvare în BPOC.
58. Conform clasificării OMS 2004 a
54. Forma atipică de pneumonie comunitară tumorilor pulmonare, tumorile mezenchimale
NU se caracterizează prin: sunt următoarele:
A. condensarea pulmonară clinic şi radiologic; A. tumoră inflamatorie miofibroblastică;
B. prodromul manifestat prin tuse seacă, B. angiosarcom;
cefalee, artralgii, mialgii; C. carcinom scuamos in situ;
C. etiologia pneumococică; D. hiperplazie idiopatică difuză de celule
D. durerea pleuritică; neuroendocrine;
E. debutul acut, brutal. E. tumoră congenitală miofibroblastică
peribronșică.
55. În ceea ce privește diagnosticul etiologic
al pneumoniilor, este adevărat că: 59. Conform scării ECOG/OMS/ZUBROD de
A. la examenul microscopic, bacili G+ sunt evaluare a stării generale în diagnosticare a
caracteristici pentru Klebsiella Pneumoniae; cancerului bronho-pulmonar, următoarele
B. la examenul microscopic, diplococi G+ în grade sunt descrise astfel:
lanțetă încapsulați sunt sugestivi pentru S. A. gradul 0 – activitate normală, fără limitări;
Pneumoniae; B. gradul 1 – activități casnice ușoare;
C. infecția pulmonară conține cel puțin 10 (la C. gradul 2 – capabil să se îngrijească și să
puterea 5) UFC; muncească mai mult de jumătate de zi;
D. recoltarea expectorației trebuie făcută D. gradul 3 – capacitate limitată de a se îngriji,
înaintea administrării oricărui antibiotic (sau poate merge mai mult din jumătate de zi;
oprirea antibioticului de cel puțin 48 ore); E. gradul 4 – complet dependent.
E. la examenul microscopic, cocobacili G-
mici și pleomorfi sugerează H. Influenzae.

7
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

60. Care din următoarele NU sunt sindroame D. TEP și cancer activ - noi anticoagulante
paraneoplazice ale CBP? orale;
A. tromboflebite migratorii; E. cancer activ - HGMM primele 3-6 luni.
B. encefalita limbică;
C. boala Still; 65. Complicațiile trombembolismului
D. sindroame mielodisplazice; pulmonar:
E. hipercalcemia prin secreție de proteine A. decesul pacienților cu TEP este indus de
PTH-like. insuficiența ventriculară stângă;
B. la pacienții anticoagulanți, rezoluția
61. Cele mai frecvente localizări trombilor evaluată prin angioCT varianză de la
extrapulmonare ale tuberculozei sunt: 40% la 81%;
A. hepatică; C. rezoluția cea mai rapidă o înregistrează
B. pericardita; trombii segmentari sau subsegmentari;
C. TB oculară; D. recurența precoce variază de la 2% la 2
D. TB tiroidiană; săptămâni la 8% la 6 luni;
E. limfadenita TB. E. hipotensiunea pulmonară trombembolică
cronică după TEP neprovocat are o incidență
62. Despre tratamentul antituberculos sunt de 1,5%.
adevărate următoarele:
A. rezecţia chirurgicală este uneori indicată în 66. Procesul de remodelare ventriculară
cazul adenopatiilor TB; stângă postinfarct miocardic include:
B. în meningita TB etambutolul înlocuieşte A. modificări morfologice ventriculare;
streptomicina; B. va fi afectată și funcția ventriculului drept;
C. în silicotuberculoză tratamentul este dificil C. modificări geometrice ventriculare;
din cauza fibrozei extensive; D. funcția de pompă a VS crește în condițiile
D. la pacienţii HIV pozitivi tratamentul în care o cantitate mare de miocard este supusă
antiretroviral se poate amâna dacă există injuriei ischemice;
interacţiuni potențiale cu Rifampicină; E. creșterea rigidității peretelui VS în sistolă
E. tratamentul nu este permis în perioada apare precoce.
alăptării.
67. Clasificarea Killip a infarctului miocardic
63. Semnele clinice mai frecvent întâlnite în acut:
trombembolismul pulmonar sunt: A. clasa III - șoc cardiogen;
A. cianoza; B. clasa I – mortalitate 14% după 30 de zile;
B. bradicardia; C. clasa II – zgomot 3 prezent;
C. hipertensiunea arterială; D. clasa IV – mortalitate 32% după 30 de zile;
D. accentuarea componentei P2 a Z2; E. clasa I – fără raluri pulmonare de stază.
E. galopul de VD.
68. Contradicțiile relative în tratamentul
64. Este adevărat despre durata tratamentului fibrinolitic:
anticoagulant în TEP: A. disecție de aortă;
A. TEP neprovocat primul episod - B. tratament anticoagulant oral;
anticoagulare indefinit; C. neoplazii ale SNC;
B. NOAC reprezintă o alternativă la D. accidente ischemice tranzitorii în ultimele 6
antivitaminele K; luni;
C. TEP secundar unui factor tranzitor - 6 luni;

8
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

E. TA sistolică >180 mmHg sau TA diastolică A. în cardiomiopatia etanolică, este permis a se


>110 mmHg. consuma maximum 10 g etanol/zi;
B. scăderea în greutate în formele avansate de
69. Angiotensina II acționează asupra IC are un prognostic negativ;
receptorilor ATI și determină creșterea TA C. evitarea calciu-blocantelor
prin: dihidropiridinice;
A. vasocontricția vaselor de rezistență; D. în formele severe de IC se indică restricția
B. acțiunea asupra SNP; aportului de apă la 1,5-2 L;
C. stimularea resorbției tubulare de Na+ ; E. evitarea medicației antiinflamatoare
D. acțiunea asupra sistemului nervos central; steroidiene și nesteroidiene.
E. creșterea volumului intracelular.
73. Terapia farmacologică fundamentală a
70. Precizați afirmațiile adevărate referitoare ICC cu fracție de ejecție scăzută cuprinde
la insuficiența cardiacă cauzată de HTA: următoarele clase de medicamente:
A. riscul este mai mare legat de TA diastolică A. blocanții receptorilor de ANG II (ARA);
decât de cea sistolică; B. inhibitorii enzimei de conversie a
B. riscul de IC este de trei ori mai mare la angiotensinei I (IECA);
femeile hipertensive față de normotensive; C. beta-blocantele;
C. tratamentul HTA reduce incidența IC cu D. antagoniștii receptorilor pentru aldosteron;
aproximativ 80%; E. diureticele.
D. aproape 50% dintre pacienții care prezintă
semne de IC par să aibă funcție VS normală; 74. Radiografia cord-pulmon în
E. 90% dintre cazurile noi de IC au avut diagnosticarea insuficienței cardiace acute
antecedente de HTA. poate evidenția:
A. redistribuția fluxului în zonele inferioare;
71. Există un algoritm pentru tratamentul B. voalarea câmpurilor pulmonare;
HTA, care recomandă următoarele reguli: C. cardiomegalie;
A. la valori ale TA la limită, 139-130/80 D. congestie pulmonară;
mmHg, asociate cu diabet zaharat, se va iniția E. modificări infiltrative perihilar în aripi de
tratamentul bolilor asociate cu sau fără fluture.
diuretic;
B. la valori ale TA >160/100 mmHg, se indică 75. Care sunt trăsăturile hemodinamice
asocierea de 2 clase de medicamente, dintre caracteristice ale cardiomiopatiei restrictive?
care obligatoriu un diuretic în doză mare; A. semnul „rădăcinii pătrate”;
C. pentru toți pacienții, se va suplimenta B. presiuni sistolice scăzute;
tratamentul cu alte clase de medicamente C. semnul „dip-platou”;
pentru a obține o TA controlată; D. scădere abruptă şi rapidă a presiunii
D. la cei cu valori ale TA 129-120/<80 mmHg, ventriculare la debutul diastolei cu creştere
cu valori TA la limită, fără boli asociate, se va rapidă până la un platou;
indica monitorizarea valorilor TA la domiciliu; E. disfuncţia diastolică.
E. la cei cu factori de risc asociați se adaugă
tratamentul factorilor de risc. 76. Cu privire la tratamentul cardiomiopatiei
hipertrofe sunt adevărate următoarele
72. Modalitățile non-farmacologice de afirmații, CU EXCEPȚIA:
tratament în insuficiența cardiacă cronică: A. amiodarona poate fi eficientă în tratamentul
tahiaritmiilor supra-ventriculare;

9
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

B. disopiramida are efect inotrop negativ; E. endocardita infectioasa pe proteza precoce


C. procedeul Sigwart trebuie efectuat fără poate sa apara la mai puțin de un an de la
implantarea unui pacemaker temporar; intervenția chirurgicală.
D. verapamilul are efect lusitrop negativ şi
inotrop pozitiv; 81. Insuficiența mitrală cronică poate fi
E. ablaţia cu alcool a septului este indicată la determinată de:
pacienţii simptomatici, refractari la tratamentul A. prolaps de valvă mitrală;
medical, cu gradient de 30-50 mmHg în repaus B. dehiscență de proteză valvulară;
şi 75-100 mmHg la manevrele de provocare. C. cardiomiopatia hipertrofică obstructivă;
D. endocardita infecțioasă;
77. În CMH, examenul fizic în prezența E. lupus eritematos sistemic.
gradienților prezintă:
A. puls periferic abrupt; 82. Pericardita constrictivă determină:
B. suflu sistolic apical; A. fenomene de insuficiență cardiacă dreaptă;
C. suflul sistolic are caracter de ejecție; B. fenomene de debit cardiac scăzut;
D. galop atrial și/sau ventrucular; C. angină pectorală;
E. suflu sistolic crescendo-descrescendo. D. prezența semnului Kussmaul;
E. tuse neproductivă.
78. Stopul cardiac poate fi precedat de:
A. dispnee; 83. Refluxul gastro-esofagian poate fi
B. fatigabilitate; determinat de următoarele medicamente:
C. palpitații; A. progesteroni;
D. angină descrescendo; B. teofilina;
E. alte acuze specifice cu zile, săptămâni, luni C. narcotice;
înaintea evenimentului. D. blocanți de receptori H2 histaminici;
E. diazepam.
79. În tahicardia ventriculară se pot întâlni pe
electrocardiogramă: 84. În caz de epiteliu Barrett:
A. capturi; A. apare ca rezultat al expunerii îndelungate la
B. activitate ventriculară fără complexe QRS refluxul alcalin;
definite; B. reprezintă o metaplazie de tip intestinal la
C. fuziuni ventriculare; nivelul esofagului proximal;
D. disociație atrio-ventriculară; C. are risc crescut de apariţie a carcinomului
E. ritm regulat sau discret neregulat, cu durata scuamos esofagian;
QRS mai mică de 120 msec. D. în caz de displazie cu grad redus se vor
efectua endoscopii anuale;
80. Enunțurile adevărate despre endocardita E. la pacienții cu grad înalt se recomandă
infecțioasă (EI) sunt: tratament chirurgical.
A. apare frecvent pe valve normale;
B. cel mai frecvent incriminați sunt 85. Esogastroduodenoscopia ca şi metoda de
streptococii orali, enterococii, stafilococii; explorare a BRGE:
C. la consumatorii de droguri iv, EI apare mai A. această explorare are o sensibilitate foarte
frecvent pe cordul stâng; bună (90-95%);
D. pacienții cu cateter venos sunt predispuși la B. când sunt prezente manifestările
EI; extradigestive, aceasta arată leziuni în 1 din 10
cazuri;

10
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

C. este una din metodele de diagnosticare a B. eritem;


BRGE; C. ulcerații pleomorfe;
D. sensibilitatea este aprox. 50% în cazul D. „piatră de pavaj”;
BRGE cu simptome digestive; E. ulcerații aftoide.
E. nu poate exclude esofagite de alte cauze.
91. Examinarea radiologică cu contrast a
86. Factorii de agresiune ai mucoasei gastrice colonului poate evidenția în cazul bolilor
în boala ulceroasă sunt: inflamatorii intestinale:
A. refluxul biliar duodenogastric; A. granularitatea mucoasei;
B. joncțiunile intracelulare strânse; B. traiectele fistuloase;
C. alcoolul; C. ulcerații;
D. infecția cu Helicobacter pylori; D. complexitatea abceselor;
E. funcționalitatea biochimică a mucusului. E. pseudopolipi.

87. Printre semnele de alarmă din cadrul bolii 92. Următoarele afirmații despre aspectul
ulceroase se numără: macroscopic al ficatului cirotic sunt
A. sațietatea tardivă; adevărate:
B. vărsături recurente; A. există forme hipertrofice;
C. decelerarea unui sindrom anemic; B. este dur, cu marginea inferioară ascuțită și
D. creștere ponderală; contur neregulat;
E. antecedente eredo-colaterale de cancer în C. există forme macronodulare, micronodulare
sfera gastrică. și mixte;
D. ficatul are culoare galben-aurie prin
88. Factorii de risc de resângerare în cazul componentă steatozică;
hemoragiilor digestive superioare non- E. formele micronoduare sunt mai frecvent de
variceale: etiologie infecțioasă.
A. instabilitate hemodinamică;
B. prezența comorbidităților; 93. Sindromul de insuficiență hepatocelulară
C. necesitatea administrării de heparină după din ciroză prezintă următoarele manifestări:
hemostaza endoscopică; A. sindrom Cruveiller-Baumgarten;
D. decelerarea unei sângerări active la B. hemoroizi;
momentul explorării endoscopice; C. astenie fizică și intelectuală;
E. anemie microcitară hipocromă D. eritemul palmar apare ca o colorație roșie
hiposideremică. strălucitoare;
E. foetor hepatic.
89. Markerii fecali utilizați în diagnosticarea
bolii Crohn sunt reprezentați de: 94. În tratamentul encefalopatiei hepatice:
A. anticorpi OMPc; A. aportul alimentar proteic excesiv poate
B. calcoproteina fecală; precipita encefalopatia hepatică;
C. anticorpi ASCA; B. proteinele animale sunt preferate celor
D. lactoferina; vegetale;
E. anticorpi pANCA. C. în formele cronice cu encefalopatie
moderată se recomandă interzicerea completă a
90. Modificările endoscopice de la nivelul aportului de proteine pe termen lung;
mucoasei în colita ulcerativă sunt: D. în formele acute de encefalopatie se permit
A. fisuri; 50 g zilnic aport proteic;

11
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

E. este necesară reducerea aportului de A. rigiditate;


proteine alimentare. B. acrocianoză;
C. icter;
95. Incretinmimeticele (IM), în tratamentul D. splenomegalie friabilă;
farmacologic al DZ: E. hemoglobinurie.
A. efectele hipoglicemiante se datorează
reducerii apoptozei beta-celulare; 100. Cu privire la patogeneza deficitului de
B. includ inhibitorii dipeptidil-peptidazei-4; vitamina B12 se pot afirma următoarele, MAI
C. efectele hipoglicemiante se datorează PUȚIN:
creșterii secreției de glucagon; A. în anemia pernicioasă sunt prezenți auto-
D. includ analogii receptorului GLP-1; anticorpi anti-FI aprox. 60% în ser și 75% în
E. efectele hipoglicemiante se datorează sucul gastricș;
ameliorării secreției de insulină, independentă B. anemia pernicioasă se asociază cu boala
de glucoză. Addison;
C. anemia pernicioasă presupune distrugerea
96. Tipuri de insuline și farmacocinetica autoimună a celulelor fundusului gastric;
insulinelor: C. metotrexatul determină deficit de vitamina
A. insuline cu acțiune scurtă – acțiune maximă B12;
la 5-8 ore; E. oxidul de azot neutralizează reversibil
B. insuline cu acțiune intermediară – debut vitamina B12.
acțiune la 2-4 ore;
C. analogi de insuline premixate – durata 101. Sindromul infecțios al leucemiei acute
acțiunii 14-18 ore; mieloide se manifestă astfel:
D. analogi de insuline cu acțiune lungă – A. febră de tip septic;
acțiune maximă la 5-8 ore; B. ulcerații bucale;
E. analogi de insuline cu acțiune rapidă – C. epistaxis;
durata acțiunii 3-5 ore. D. dispnee de efort;
E. amigdalite acute supurate.
97. Profilaxia primară a DZ tip 2 vizează:
A. combaterea sedentarismului; 102. Aspectele clinice ale fazei cronice în
B. identificarea anomaliilor glicemice LMC constau în:
prediabetice; A. boala poate fi descoperită întâmplător;
C. prevenirea instalării complicațiilor cronice; B. uneori debutul este marcat de priapism;
D. control metabolic; C. cel mai des, boala este diagnosticată doar în
E. combaterea factorilor de risc. faza de metamorfozare blastică;
D. simptomele nespecifice apar după câteva
98. Efectele directe ale deficitului de Fe luni de evoluție a bolii;
asupra țesuturilor determină: E. la examenul clinic se constată
A. cheilită angulară; splenomegalie.
B. sclerotică albastră;
C. ectazie vasculară gastrică antrală; 103. Tratamentul adjuvant și paleativ în
D. pica; leucemia limfocitară cronică presupune:
E. afectare psihomotorie la copii. A. pentru a preveni sindromul de liză tumorală,
tuturor pacienților li se va administra tratament
99. Manifestările clinice ale bolii substitutiv cu imunoglobuline;
aglutininelor la rece cuprind:

12
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

B. apariția sindromului de hipervâscozitate D. alăptarea;


necesită leucafereză; E. pierdere de fier prin urină în cazul hemolizei
C. apariția hiperuricemiei reclamă extravasculare cronice.
administrarea de inhibitori ai xantin-oxidazei;
D. hipogamaglobulinemia impune tratament 108. Pacient de 64 de ani, se prezintă la
substitutiv cu imunoglobuline i.v. o dată la consult pentru astenie și scădere în greutate.
două luni; La examenul clinic este palid și cu
E. infecțiile intercurente necesită tratament splenomegalie, iar la examenul oftalmologic
empiric. au fost remarcate hemoragii retiniene.
Măduva osoasă este hipercelulară.
104. Limfomul Hodgkin nodular, cu Hemograma indică Hb=6g/dl, leucocite
predominanță limfocitară prezintă 170.000/mm3, trombocite 28.000/mm3.
următoarele caracteristici clinice, Formula Leucocitară relevă: 32%
histopatologice și imunohistochimice: mieloblasti, 10% promielocite, 5% mielocite,
A. CD 20 negativ; 5% metamielocite, 4% neutrofile
B. CD 15 și CD 30 pozitive; nesegmentate, 16% neutrofile segmentate, 5%
C. celule maligne rare, cu nucleu unic, lobulat; bazofile, 3% limfocite, 20% monocite. Putem
D. prognostic favorabil; afirma despre pacient următoarele:
E. puține CRS și CH. A. diagnosticul este de leucemie acuta
nediferențiată;
105. Schema de polichimioterapie IGEV în B. diagnosticul este de leucemie acută
LH cuprinde: mieloblastică cu maturație;
A. Gemcitabina; C. diagnosticul este de eritroleucemie acută;
B. Prednisolon; D. la analiza moleculară se va detecta
C. Etopozid; transcriptul PML-RARα;
D. Vinblastin; E. mutația genei NPM1 în cazul afecțiunii
E. Vinorelbină. pacientului este asociată cu prognostic
nefavorabil.
106. În LNH, din tratamentele de linia 2 fac
parte: 109. Un pacient de de 38 de ani, fumător,
A. schema R-DHAP; descrie tuse seacă, febră si prurit. Examenul
B. scheme de chimioterapie cu doze mari de clinic este normal. Radiografia toracică
agenți chimioterapici; evidențiază lărgirea mediastinului anterior, la
C. schema R-CVP; mai mult de 1/3 din diametrul toracelui.
D. la pacienții sub 65 de ani recidivați, este Ecografia abdominală a fost normală.
utilă efectuarea ulterioară a chimioterapiei Examenul imunohistochimic relevă prezența
„high-dose” cu autotransplant de celule stem unor celule anormale CD15+, CD25+ și
hematopoietice; CD30+. Putem afirma:
E. schema R-CHOP. A. diagnosticul este de limfom Hodgkin;
B. diagnosticul este de limfom non-Hodgkin
107. Cauze ale deficitului de fier sunt: cu celule de tip B mari de tip primar
A. gastrointestinal în cazul femeilor la mediastinal;
menopauză; C. una dintre schemele de polichimioterapie
B. hemoragie maternofetală; folosită în tratamentul acestei afecțiuni este
C. în cazul administrării de lactate concomitent BEACOPP;
cu substituție orală cu fier;

13
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

D. pe termen scurt, poate apărea ca efect 113. Următoarele afirmații despre cancerul
advers al tratamentului acestei afecțiuni tiroidian sunt adevărate, CU EXCEPȚIA:
traheita; A. vârsta <20 de ani reprezintă un factor de
E. una dintre schemele de polichimioterapie risc;
folosită în tratamentul acestei afecțiuni este R- B. carența iodată scade ponderea cancerului
CHOP. follicular și o crește pe cea a cancerului
papilar;
110. Despre tireotoxicoza în sarcină este C. mutația BRAF V600E se asociază cu
adevărat: trăsături agresive ale PTC, cu rată de recidivă
și metastazare ganglionară crescută, precum și
A. metamizolul este preferat în primul
scăderea capacității de iodocaptare;
trimestru de sarcină;
D. simptomele de invazie laringo-traheală (tuse
B. nivelurile serice de TSH pot fi, fiziologic,
și disfonie) apărute în absența unei gușe mari
tranzitor, subnormale la sfârșitul primul nu sugerează o leziune malignă;
trimestru de sarcină; E. postoperator se inițiază terapie
C. boala Graves neonatală se remite după 4-12 substitutivă/supresivă cu levotiroxina până la
săptămâni; terapia de radio-iodo-ablație.
D. iodul radioactiv reprezintă o contraindicație
absolută; 114. În evaluarea imagistică a tiroidei NU
E. nivelurile crescute de hCG determină sunt indicate următoarele:
activarea receptorilor pentru TSH. A. ecografia tiroidină ca metodă de screening
în populația generală;
111. Encefalopatia Hashimoto se B. biopsia prin puncție-aspirație cu ac fin
caracterizează prin: (FNAB) la noduli <10 mm, dacă nu există
A. mioclonus; caractere ecografice de suspiciune;
B. ataxie cerebeloasă; C. imagistică de înaltă rezoluție prin IRM și
C. ATPO crescuți; CT ca examen de rutină în evaluarea nodulilor
D. activitate cu unde rapide pe EEG; tiroidieni;
D. realizarea unui examen citologic cât mai
E. fără răspuns la corticosteroizi.
rapid în cazul prezenței elementelor ecografice
sugestive pentru invazia extracapsulară sau
112. Sunt mijloace terapeutice în tratamentul
metastazelor în ganglionii limfatici cervicali,
hipotiroidismului:
indiferent de mărimea nodulilor;
A. doza optimă de levotiroxina pentru adulți E. puncția unui nodul tiroidian în cazul unei
este de 100-150 µg/zi (1,6-1,7 µg/kg corp/zi); puncții-aspirații cu ac fin cu rezultat inițial
B. se pot administra preparate combinate T4 și non-diagnostic.
T3 în timpul sarcinii;
C. la pacienții cu vârstă peste 60 ani și/sau 115. Enunțurile FALSE referitoare la
boală coronariană se începe cu doze de 12,5-25 tratamentul bolii Graves sunt următoarele:
µg/zi; A. administrarea propiltiouracilului la femei în
D. levotiroxina, administrată în priză unică, primul trimestru de sarcină trebuie evitată;
matinală, pe stomacul gol, cu 30-60 de minute B. agranulocitoza este o reacție adversă
înainte de micul dejun, pentru a se maximiza frecventă apărută la administratea de
absorbția; antitiroidiene;
E. în sarcină se crește doza de hormoni C. tiocianatul și percloratul sunt folosiți numai
tiroidieni până la 200 µg/zi. în circumstanțe speciale, din cauza efectelor
adverse frecvente;

14
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

D. medicamentele antitiroidiene reprezintă C. trebuie începută la pacenţii cu neutropenie


opțiunea inițială în cazul tuturor pacientilor; prelungită ≥5 zile;
E. tratamentul cu iod radioactiv este indicat în D. trebuie instituită la pacienții cu internare
oftalmopatia severă din cadrul bolii Graves, prelungită în secțiile de terapie intensivă;
mai ales la pacienții fumători și la cei cu E. se iniţiază la pacienții cu suprainfecție
hipertiroidism sever. fungică.

116. Diagnosticul serologic are următoarele 120. Care sunt leziunile caracteristice
particularități în cazul infecției VHB: calcifilaxiei din boala cronică de rinichi?
A. AcHBs pozitivi indică clearance-ul A. ulceraţia epidermică;
infecției; B. hiperkeratoza;
B. AcHBc de tip IgM sugerează o infecție C. calcificări ale mediei vaselor arteriale mici
recentă; dermice;
C. AgHBe negativ cu AcHBe pozitiv indică D. necroza dermului;
infecție cu virus replicativ; E. acroosteoliza.
D. AgHBe pozitiv cu AcHBe negativ indică
infecție cu virus nereplicativ; 121. Stadiile bolii cronice de rinichi:
E. AgHBs negativ exclude prezența infecției. A. stadiul G2 - manifestări clinice: boala renală
primară, HTA (18% mai frecvent decât în
117. La pacientele însărcinate cu HIV, se iau populația generală);
următoarele măsuri: B. stadiul G4 (eRFG sever scăzut) -
A. tratamentul antiretroviral trebuie început cât manifestări clinice: boala renală primară, HVS,
mai repede; hiperlipoproteinemia, retenția azotată,
B. nașterea va fi efectuată pe cale naturală; hiperkaliemia, malnutriția;
C. nou-născutul va primi profilaxie C. nivelul eRFG în stadiul G3b este 30-44
antiretrovirală; ml/min/1.73 m2;
D. alăptarea se va putea efectua la sân; D. stadiul G5 se manifestă clinic prin prezența
E. se urmărește diminuarea riscului de hipokaliemiei;
transmitere maternofetală a infecției. E. stadiul G3 este subdivizat în stadiul G3a
(puțin până la moderat scăzut) și G3b (moderat
118. Disfuncția de organ cu altă localizare în
până la sever scăzut).
afara sediului primar al infecției este
identificată prin următoarele criterii: 122. Anemia renală în boala cronică de
A. scăderea concentrației de protrombină în rinichi:
insuficiența hepatică; A. deficitul de fier va fi tratat de preferință cu
B. leucocitoză sau leucopenie; preparate parenterale;
C. trombocitopenie severă; B. este normocitară când se adaugă deficit de
D. oligo-anurie în insuficiența renală; fier;
E. insuficiență respiratorie. C. este regenerativă;
D. a fost asociată cu reducerea șanselor de
119. Administrarea de antifungice:
supraviețuire;
A. este contraindicată la pacienții cu cateter
E. este moderată.
venos central;
B. trebuie inițiată la pacienții care prezintă o 123. Leziunile glomerulare din
evoluție favorabilă sub scheme antimicrobiene glomerulopatii sunt produse de prezența
de spectru larg;

15
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

autoanticorpilor sau a complexelor imune B. hematurie superioară leucocituriei;


circulante, pe mai multe căi: C. urocultură pozitivă doar la 50% dintre
A. determină leziuni distrofice care pot merge pacienți;
până la necroză; D. valori scăzute ale ureei și cretininei serice;
B. inhibă eliberarea mediatorilor inflamatori; E. osmolaritate urinară sub 500 mOsm/l.
C. inițiază infiltrarea glomerulilor cu leucocite;
D. conduce la modificări inflamatorii ale 128. Uretritele nespecifice sunt afecțiuni
endoteliului capilarelor glomerulare; inflamatorii ale uretrei cauzate cel mai
E. determină modificări trombotice. frecvent de:
A. E.coli;
124. La pacienţii cu degradare rapidă a B. Candida albicans;
funcţiei renale şi cu proliferare extracapilară C. virusul Herpex simplex;
în biopsia renală, în contextul nefropatiei cu D. bacilul Koch;
IgA se indică: E. mycoplasme (Ureaplasma urealyticum).
A. în formele severe a fost luată în considerare
plasmafereza; 129. Componenţele electrolitice ale spaţiului
B. terapia de întreţinere cu ciclofosfamida extracelular sunt următoarele:
poate fi înlocuită de azathioprine; A. fosfor = 1,7-2,6 mmol/l;
C. imunosupresie combinată; B. clor = 30-40 mmol/l;
D. utilizarea altor imunosupresoare la fel de C. sodiu = 135-145 mmol/l;
eficiente, cum ar fi micofenolat mofetil, D. bicarbonat = 25-29 mmol/l;
ciclosporină sau tacrolimus; E. potasiu = 10-24 mmol/l;
E. metiprednisolon în pulsuri i.v. continuat cu
prednison oral şi ciclofosfamida oral sau în 130. Valorile critice ale osmolalității serice:
pulsuri i.v. A. peste 385 mosmol/kg H2O determină
stupoare;
125. Sindromul nefrotic din glomerulopatii B. valorile între 400-420 mosmol/kg H2O sunt
este quasiconstant în: letale;
A. glomerulonefrita proliferativă endocapilară; C. sunt sub 240 mosmol/kg H2O;
B. amiloidoza; D. sunt peste 321 mosmol/kg H2O;
C. glomerulopatia cu modificări minime; E. peste 420 mosmol/kg H2O apar convulsii
D. glomerulopatia membranoasă; generalizate.
E. diabet.
131. Consecințele alcalozei:
126. Diagnosticul pozitiv de pielonefrită acută A. scăderea forței de contracție musculară;
se formulează pe baza următoarelor date: B. vasoconstricție cerebrală și coronariană;
A. sindrom cistitic; C. hipopotasemie;
B. cilindri leucocitari; D. hiperventilație;
C. urocultură negativă; E. scade eliberarea oxigenului la țesuturi.
D. rinichi de dimensiuni mărite cu indice
parenchimatos scăzut; 132. Despre complicațiile cardiovasculare în
E. febră. bolile renale, sunt adevărate următoarele
afirmații:
127. Datele paraclinice biologice din A. în BCR, disfuncția endotelială este
pielonefrita cronică relevă: amplificată de generarea de particule LHL
A. hiponatremie cu creșterea natriuriei; oxidate;

16
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

B. complicațiile tromboembolice sunt mai 135. Despre sindromul nefrotic sunt


puțin frecvente în glomerulopatia adevărate următoarele afirmații:
membranoasă decât în celelalte sindroame A. se manifestă prin hipoproteinemie globală și
nefrotice; proteinurie <3,5g/ 24 ore;
C. peste jumătate dintre pacienții cu BCR au B. nefroza lipoidică este cea mai frecventă
hipertrofie ventriculară stângă excentrică; cauză de sindrom nefrotic la copil;
D. în pielonefrita cronică apare HTA C. edemele din sindromul nefrotic sunt albe,
predominant sistolică (1/3 din cazuri în stadii moi și păstrează impresiunea;
avansate); D. tratamentul antibiotic este indicat în formele
E. tromboza de venă renală este simptomatică primare;
doar în 10% dintre cazurile de sindrom E. se asociază cu o creștere a manifestărilor
nefrotic. tromboembolice.

133. În privința tratamentului farmacologic 136. Referitor la glomerulonefrita acută


al nefropatiilor tubulo-interstițiale: poststreptococică sunt FALSE următoarele
A. se recomandă, în tratamentul inițial al PNA, afirmații:
utilizarea aminoglicozidelor ca ultimă variantă A. apare după faringoamigdalite cu streptococi
de terapie, mai ales la vârstnici și pacienții cu de grup B;
BCR; B. se manifestă prin hipotensiune arterială și
B. la nou-născuți se indică biseptolul și proteinurie >3,5g/ 24 ore;
amoxicilina pentru tratamentul RVU; C. are aspect morfopatologic de
C. uretritele cu germeni banali se tratează cu glomerulonefrită proliferativă endocapilară
cotrimoxazol în doză dublă timp de 7 zile; difuză;
D. inițierea antibioterapiei în PNC se indică în D. din cauza intervalului lung dintre infecție și
urma recoltării unei uroculturi (care atestă glomerulonefrită, culturile bacteriene sunt
prezența bacteriuriei semnificative) și a două frecvent negative;
hemoculturi; E. antibioterapia precoce a infecțiilor
E. tratamentul cu durată de 7 zile sau mai lung streptococice poate preveni apariția
este indicat în ITU cu localizare înaltă. glomerulonefritei.

134. Despre metabolismul fosfocalcic în BRC 137. Despre hiponatriemie sunt adevărate
sunt FALSE următoarele afirmații: următoarele afirmații:
A. citratul de sodiu (utilizat ca anticoagulant) A. poate apărea în urma unei paracenteze;
poate determina hipocalcemie; B. pseudohiponatremia este asociată cu valori
B. nivelurile calcitriolului scad progresiv normale ale osmolalității plasmei;
începând din stadiul 2, reducere determinată C. în hiponatremia moderată apar stări de
prin hiperfosfatemie; somnolență, confuzie;
C. la bolnavii hemodializați peste 5 ani, D. corecția rapidă duce la demielinizare
secreția de PTH este independentă de pontină;
calcemie; E. sindromul de secreție inadecvată de ADH
D. hiperfosfatemia reduce procesul de (SIADH) este asociat cu hiponatremie
transdiferențiere osteogenă a celulelor hipovolemică.
musculare netede din peretele vascular;
E. calcimimeticele reduc PTH și cresc fosfații
serici, fiind recomandate doar la bolnavii
dializați.
17
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

138. Care dintre următoarele alcătuiesc 143. Tratamentul antibiotic în cazul copiilor
triada caracteristică sindromului West? diagnosticați cu otită medie acută ține cont de
A. oprire sau regres în dezvoltarea următoarele aspecte:
neuropsihomotorie; A. se recomandă ca tratament de primă intenție
B. spasme epileptice; în otita medie cu exudat;
C. febră cu frison;
B. dacă la copiii mai mari de 2 ani se
D. hipsaritmie;
E. piridoxinodependență. recomandă antibioterapie, amoxicilina va fi de
primă intenție;
139. Sindromul Ohtahara are următoarele C. în caz de boală ușoară/moderată se indică
caracteristici, CU EXCEPȚIA: doar monitorizarea;
A. se numește și encefalopatie mioclonică D. la copiii între 2 și 5 ani cu simptome
precoce; moderate de OMA, tratamentul durează 10
B. pattern EEG de „suppression burst”; zile;
C. tratamentul cu MAE (medicație E. în caz de evoluție nefavorabilă cu
antiepileptică) trebuie instituit precoce, amoxicilină se indică reevaluare ORL și
controlând crizele;
D. evoluează spre sindrom West și sindrom inițierea tratamentului cu clindamicină.
Lennox-Gastaut;
E. prezența spasmelor tonice prelungite. 144. Cum se clasifică gradele de distrofie, în
funcţie de indicele nutriţional al copilului?
140. Modificările patologice ale examenului A. gradul III: 0,80-0,71;
oftalmologic în cadrul diagnosticului de B. gradul I: 0,89-0,75;
epilepsie la copii pot sugera: C. gradul III: <0,70;
A. coridoretinopatie în leucodistrofia D. gradul II: 0,80-0,71;
matacromatică; E. gradul I: 0,89-0,81.
B. facoame retiniene în boala Niemann-Pick;
C. pată roșie cireșie în sialidoză; 145. Malnutriția protein-calorică de gradul II
D. pată roșie cireșie în boala Tay-Sachs;
E. hemoragii retiniene în scleroza tuberoasă la copii prezintă următoarele forme clinice:
Bourneville. A. sugar foarte slab (se văd coastele);
B. deficit ponderal >40%;
141. În tratamentul anginei acute C. talia scăzută;
streptococice la copii, în caz de alergie la D. fără țesut adipos pe membre;
penicilină se recurge la: E. activitate motorie normală.
A. eritromicină;
B. claritromicină; 146. Stadiul II al rahitismului se
C. azytromicină; caracterizează prin următorii parametri
D. clindamicină; biochimici:
E. amoxicilină. A. hipocalcemie;
B. normofosfatemie;
142. Manifestările clinice ale laringitei acute C. fosfataze alcaline crescute;
simple: D. fosfataze alcaline normale;
A. debut cu infecție acută de căi respiratorii E. normocalcemie.
superioare cu disfagie;
B. prezintă dispnee inspiratorie; 147. În ce constă tratamentul în infecţia
C. evoluția este benignă; congenitală cu citomegalovirus?
D. stridor insipator acut; A. Ganciclovir;
E. tiraj supraclavicular. B. Aciclovir;

18
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

C. Ribavirină; D. artera cerebrală medie este cel mai


D. Valgancilclovir; important ram al arterei carotide interne ca
E. Zidovudină. debit;
E. ramurile terminale, mici, se desprind în
148. Alegeți enunțurile corecte referitor la
unghiuri largi la suprafaţa structurilor
rubeola congenitală:
encefalice.
A. virusul se transmite la naștere;
B. riscul infecției fătului este mai mare cu cât
infecția se produce la mamă în primul 152. Atacul ischemic tranzitoriu (AIT) se
trimestru sau după 30 de săptamâni de diferențiază de infarctul cerebral prin:
gestație; A. reversibilitate clinică parțială;
C. infecția după 16 săptămâni de gestație se B. simptomele clinice durează în mod tipic mai
asociază cu un risc mare de anomalii puțin de o oră;
cardiace; C. nu determină leziuni structurale cerebrale;
D. este cauzată de un dezoxiribovirus;
D. producerea AIT este determinată frecvent
E. afectează doar omul.
de o tulburare de coagulare;
149. Infecția perinatală cu virusul Herpes E. are aceiași factori de risc și cauze precum
Simplex are următoarele manifestări posibile: infarctul cerebral.
A. letargie;
B. convulsii; 153. Despre sindromul vascular lacunar din
C. afecțiuni oculare; cadrul AVC este FALS:
D. naștere prematură sau avort spontan, mai A. la momentul producerii, are manifestare
ales dacă survine spre sfârșitul sarcinii; fulminantă în majoritatea cazurilor;
E. afecțiuni cutanate. B. infarctul teritoriului lenticulo-striat poate
determina mai multe tipuri de hemipareză;
150. Sindromul retro-olivar:
C. localizarea infarctului în teritoriul
A. este caracterizat prin tulburare alternă de
paramedian mezencefalic nu va afecta și
sensibilitate termo-algezică;
musculatura feței;
B. asociază disfagie și singultus;
D. cauza majoră a infarctelor lacunare este
C. este cunoscut și sub denumirea de sindrom
reprezentată de emboliile cardiogene, care
Wallenberg;
obstrucționează vasele mici cerebrale;
D. prezintă risc de deces prin stop respirator
E. pentru infarctele lacunare, cea mai specifică
central iresuscitabil;
manifestare este hemipareza senzorio-motorie.
E. asociază semne contralaterale de trunchi
cerebral.
154. Hemoragia subarahnoidiană non-
traumatică:
151. Vascularizația encefalului NU este
A. poate fi determinată de o infecție parazitară;
caracterizată de:
B. ruperea anevrismului determină o
A. toate arterele ce o asigură îşi au originea în
simptomatologie frustră, agravată treptat;
arcul aortic; C. tabloul clinic este uneori de natură
B. artera cerebrală anterioară continuă direct psihiatrică, mergând până la intensitate
traiectul arterei carotide interne; psihotică;
C. arterele centrale şi paramediene suferă un D. apar semne de iritație meningeală, dar și
stres hemodinamic mai scăzut ca ramurile semne neurologice de focar;
terminale ale arterelor corticale; E. bariera hematoencefalică nu este afectată,
revărsatul sanguin având aceeși osmolaritate
cu a plasmei.

19
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

155. Investigațiile imagistice în AVC: A. în prima fază se începe cu methotrexat sau


A. la pacienții cu AIT sau AVC minor aparent leflunomide sau sulfasalazină în caz de
spontan reversibil, se preferă direct explorarea contraindicaţie sau intoleranţă pentru
prin ultrasonografie echo-Doppler extra- și methotrexat;
transcraniană; B. în faza a treia, în caz de remisiune
prelungită, se continuă corticoterapia;
B. examenul CT în urgență poate decela
C. în faza a doua se schimbă medicamentul
ștergerea unilaterală a „desenului” normal al
remisiv sintetic sau se asociază două remisive
structurilor din regiunea ganglionilor bazali; sintetice dacă nu s-a obţinut efectul terapeutic
C. includ examenul clinic neurologic riguros și după 3 luni;
probele biologice specifice; D. în faza a doua, după eşecul primului remisiv
D. examinarea IRM în urgență reprezintă o sintetic, dacă pacientul prezintă factori de
etapă obligatorie în formularea diagnosticului prognostic nefavorabil, se poate începe
și a atitudinii terapeutice; tratamentul cu un agent biologic;
E. ecografia transesofagiană poate furniza date E. în faza a treia nu se asociază methotrexat cu
importante în anumite cazuri. un blocant TNF-α.

156. Care dintre următoarele afirmații sunt 159. Afectarea pulmonară în lupusul
FALSE cu privire la anatomia patologică în eritematos sistemic presupune:
poliartrita reumatoidă? A. pleurezia;
A. în sinovita infiltrativ-proliferativă se B. infecţii cu Pnumocystis carinii;
remarcă hiperplazia membranei sinoviale (10- C. embolie pulmonară;
20 de straturi celulare); D. pneumonita cronică;
B. în stadiul I, sinoviala are un aspect vilos și E. pneumonita de aspiraţie.
invadează cartilajul, infiltrat limfo-plasmocitar
perivascular; 160. Măsurile generale în tratamentul LES
C. în stadiul II (sinovita infiltrativ
cuprind:
proliferativă) apare un țesut de granulație
hipertrofic și aglomerarea limfocitelor în A. interzicerea consumului de pește;
foliculi limfoizi (mai mulți decât în LES); B. reducerea expunerii la raze UV;
D. în stadiul III (sinovita granulomatoasă) C. dietă hiposodată în terapia cortizonică;
apare panusul sinovial; D. renunțarea la fumat;
E. în stadiul I (sinovita exsudativă) apare un E. dietă săracă în carbohidrați și lipide în
țesut de granulație hipervascularizat. terapia hidrocortizonică.
157. Conform criteriile EULAR/ACR de
161. Afirmațiile adevărate despre
clasificare a poliartritei reumatoide, 0 punct
etiopatogenia LES sunt:
se acordă pentru:
A. există o predispoziție genetică;
A. durata sinovitei sub 6 săptămâni;
B. VSH, CRP normale; B. agenții infecțioși nu au roluri descoperite în
C. FR, ACPA negativi; etiopatogenia LES;
D. afectarea unei singure articulaţie medie- C. accelerarea metabolizării testosteronului se
mare; asociază cu LES;
E. afectarea a 1-3 articulații mici. D. nivelele scăzute de estrogeni se asociază cu
LES;
158. Algoritmul de tratament al poliartritei E. mimetismul molecular poate fi implicat.
reumatoide, în conformitate cu
recomandărilor EULAR actualizate în 2013,
se referă la următoarele:

20
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

162. Sunt adevărate următoarele afirmații cu 165. Examenele paraclinice efectuate pentru
privire la manifestările clinice din artrita diagnosticarea apendicitei acute relevă:
psoriazică: A. leucocitoza < 10.000/mm3;
A. spondilartropatia asociază sacroiliita și B. neutrofile <75%;
afectarea coloanei vertebrale cu artrita C. perforația este indicată prin creșterea
periferică de tip poliarticular simetric; leucocitelor peste 20.000/mm3;
B. în poliartrita psoriazică există posibilitatea D. sediment urinar normal;
conversiei din poliartrită simetrică în E. sedimentul urinar este util pentru excluderea
oligoartrită asimetrică si invers; unei afecțiuni renale.
C. în oligoartrita asimetrică leziunile
tegumentare și unghiale concomitente sunt 166. Diagnosticul diferențial al unei
obligatorii;
apendicite acute se face cu următoarele
D. artrita mutilantă este forma extensiv-
afecțiuni chirurgicale:
osteolitică a falangelor-de obicei proximale-, a
A. pancreatită acută edematoasă;
metacarpienelor și metatarsienelor;
E. interesarea entezitică particularizează forma B. diverticulită Meckel;
clinică cu artrită interfalangiană distală. C. colecistită acută;
D. ruptura foliculului ovarian;
163. Sunt elemente caracteristice ale artritei E. ulcer peptic perforat.
psoriazice la examenul radiologic:
A. eroziuni marginale extinse și neoformare 167. Criterile de evaluare clincă și
osoasă; paraclinică folosite pentru scorul Alvarado,
B. prezența osteoporozei juxtaarticulare; utilizat în diagnosticarea apendicitelor, sunt:
C. interesarea articulațiilor interfalangiene A. apărare musculară la decompresiune;
distale; B. tulburări de tranzit;
D. tendința la anchiloză; C. durerea abdominală continuă;
E. etalare “în cupă” a extremităților distale D. anorexie, greață și vărsături;
falangiene, realizând aspectul tipic de “toc în E. leucocitoză și creșterea neutrofilelor.
călimară”.
168. Hidropsul vezicular din litiaza veziculară
164. Sunt adevărate următoarele afirmații: se caracterizează prin:
A. în spondilita anchilozantă, spre deosebire de A. apariția semnelor de iritație peritoneală;
hernia de disc, durerea se caracterizează prin
B. hiposecreția de mucus;
debut brutal, agravare la efort si calmare la
C. distensia progresivă a veziculei biliare;
repaus;
D. calculul se poate dezinclava, cu remiterea
B. spre deosebire de spondilita anchilozantă,
expansiunea cutiei toracice în hiperostoza simptomatologiei;
scheletală este normală; E. o bilă hipercromă în interiorul colecistului.
C. la fel ca în spondilita anchilozantă,
hiperostoza scheletală difuză se însoțește de 169. Sindromul coledocian prezent în litiaza
afectarea articulațiilor sacroiliace; CBP se caracterizează prin:
D. diagnosticul diferențial al spondilitei A. debut prin colică urmată de febră;
anchilozante se poate face cu spondiloza B. în etiologia malignă, pruritul precede
lombară, aceasta din urmă fiind asociată icterul;
totdeauna cu lombalgie cronică cu caracter C. icter cu caracter fluctuant;
inflamator; D. tardiv este asociat cu durerea;
E. spondiloza lombară nu asociază afectare E. creștere ponderală.
sacroiliacă.

21
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

170. Despre litiaza migrată (secundară) a E. sunt cauzate de germeni cu patogenitate


CBP este adevărat: foarte ridicată.
A. se formează direct la nivelul CBP;
B. calculii au consistență fermă; 175. În obstrucțiile colonului sțâng, conduita
C. calculii veziculari mici ajung în CBP clasică constă în următoarele operații seriate:
transcistic; A. colostomie de degajare;
D. predispune la stază și infecție; B. hemicolectomia;
E. calculii mari ajung printr-o fistulă colecisto- C. refacerea continuității după 2-3 luni;
coledociană. D. operația Hartmann;
E. ileo-transversostomia latero-laterală.
171. Anamneza în vederea identificării
etiologiei pancreatitei acute urmărește 176. Manifestările clinice ale unei hemoragii
prezența: digestive superioare depind de:
A. consumului de medicamente; A. starea aparatului digestiv;
B. creșterii în greutate; B. ritmul sângerării;
C. colecistectomia; C. recidiva sângerării;
D. traumatisme abdominale recente; D. starea aparatului cardio-vascular;
E. litiaza biliară. E. bolile asociate.

172. Scorul Ranson, utilizat pentru evaluarea 177. În ce constă tratamentul profilactic al
severității pancreatitei acute, la 48 de ore hemoragiei ulcerelor de stres?
cuprinde următoarele criterii: A. excitanți ai pompei de protoni;
A. glicemie >10 mmol/l (>180 mg/dl); B. omeprazol sau pantoprazol pentru
B. retenție lichidiană mai mare de 6 litri; menţinerea unui pH gastric sub 7;
C. calciu seric >2 mmol/l (>8 mg/dl); C. antagoniști de receptori histaminici;
D. hipoxemie, cu PaO2 <60 mmHg; D. vagotomia şi piloroplastia, superioară
E. deficit baze >4 mEq/l. vagotomiei cu antrectomie;
E. sucralfatul este medicamentul de elecție.
173. Peritonita prin perforație gastro-
duodenală prezintă următorul tablou clinic: 178. Conform clasificării Forest a
A. perforația diverticulului Meckel; hemoragiilor digestive superioare, indicatorii
B. dureri epigastrice sub formă de „lovitură de de prognostic au următoarele valori:
pumnal”; A. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare
C. fără perforație macroscopică aparentă; recente: mortalitate 7%;
D. contractură musculară – „abdomen de B. tip Ia – sângerare în jet: necesitatea
lemn”; tratamentului chirurgical 35%;
E. dureri rapid generalizate. C. tip IIb – cheag de sânge aderent: mortalitate
7-11%;
174. Alegeți enunțurile FALSE referitor la D. tip I – sângerare activă: incideța resângerării
peritonitele terțiare: 20-50%;
A. apar în condiții de scădere a imunității E. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare
gazdei; recente: incideța resângerării 5-10%.
B. sunt difuze;
C. sunt localizate;
D. de regulă survin în asociere cu MODS;

22
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

179. Intervenția chirurgicală pentru tumorile 183. Obiectivele tratamentului conservator al


colonului descendent presupune: cancerului glandei mamare sunt:
A. realizarea unei anastomoze colo-rectale A. obținerea de informații pentru evaluarea
termino-terminale cu colonul transvers trecut prognostică;
peste ultima ansă ileală; B. nu este nevoie de asocierea radioterapiei;
B. realizarea unei anastomoze colo-rectale C. supraviețuire similară cu cea după
termino-terminale cu colonul transvers trecut mastectomie;
prin mezenterul ultimei anse ileale; D. rezultat estetic bun;
C. hemicolectomia stângă; E. control local al bolii.
D. ligatura arterei mezenterice superioare la
origine; 184. Cancerul mamar la bărbat:
E. colectomie totală în caz de neoplasm A. 15% din cazurile de cancer mamar se
sigmoidian. înregistrează la bărbați;
B. prezența tumorii poate fi mascată de un grad
180. Stadiul M din sistemul TNM pentru de ginecomastie;
cancerul colorectal cuprinde: C. invazia planurilor se produce mai lent;
A. M1b – metastaze peritoneale; D. hipertrofia mușchilor pectorali poate
B. M0 – fără metastaze; îngreuna disecția axilară;
C. M1 – metastaze la distanță; E. bărbații prezintă un risc ridicat de a dezvolta
D. M1a – metastaze la nivelul mai multor limfedem.
organe;
E. stadiul M indică prezența sau absența 185. Este adevărat despre fracturile costale:
metastazelor la distanță. A. diagnosticul se pune pe apariția durerii la
compresie toracică antero-posterioară și
181. În cazul unei gastrectomii totale laterală;
radicale, restabilirea continuității digestive se B. cel mai frecvent interesează porțiunea
poate realiza prin: posterioară a arcului costal;
A. anastomoză eso-jejunală termino-terminală; C. tratamentul constă în administrarea de
B. anastomoză gastro-duodenală mecanică; analgezice minore și kinetoterapie respiratorie;
C. anastomoză eso-jejunală termino-laterală; D. cele mai expuse sunt coastele II,III și IV;
D. anastomoză eso-duodenală manuală; E. se manifestă prin dureri locale în expirație.
E. anastomoză gastro-jejunală termino-laterală.
186. Condițiile traumatismelor toracice, care
182. Factorii endogeni care pot cauza trebuie tratate cu ocazia evaluării inițiale și a
apariția cancerului mamar sunt, MAI primului ajutor, la locul accidentului sau în
PUȚIN: UPU, sunt:
A. menarha precoce și menopauza tardivă; A. pneumotoracele deschis;
B. expunerea prelungită la radiații ionizante; B. tamponada cardiacă;
C. mutații al nivelul genelor BRCA1 și C. contuzia pulmonară;
BRCA2 de la nivelul cromozomului 17q21 și D. contuzia miocardică;
respectiv 13; E. hemotoracele masiv.
D. medicația hormonală de substituție în post
menopauză; 187. Puncția peritoneală diagnostică se indică
E. avortul în primul trimestru de sarcină, în cazul:
înainte de prima naștere. A. examinare FAST nediagnostică;
B. pacienți instabili hemodinamic;

23
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

C. fără o sursă evidentă de hemoragie; C. afecțiuni metabolice;


D. pacienți stabili hemodinamic; D. forțe de intensitate normală;
E. examinare FAST pozitivă. E. localizarea cea mai frecventă este regiunea
supratronhateriană a femurului.
188. Sunt explorări paraclinice utile în litiaza
vezicală: 193. Următoarele afirmații despre
A. ureteropielografia retrogradă; osteosinteza cu șuruburi sunt adevărate:
B. ecografia reno-vezicală; A. sunt recomandate în fracturile diafizare
C. radiografia renovezicală; oblice sau spiroide;
D. urografia intravenoasă (opțională);
B. permite încărcarea precoce a membrului;
E. uretrocistoscopie.
C. osteosinteza numai cu șuruburi are indicații
189. Tratamentul colicii renale constă în: largi;
A. administrare de antispastic; D. nu necesită imobilizarea suplimentară în
B. administrare de antialgic; aparat gipsat;
C. administrarea de corticoterapie; E. sunt folosite pentru a menține reducerea
D. administrare de antiinflamator unor fragmente fracturate sau pentru fixarea
nesteroidian; plăcilor sau tijelor zăvorâte.
E. administrare de beta-blocant.
194. Coeficientul de risc al nașterii premature
190. Următoarele afirmații despre
după Papiernik acordă 3 puncte pentru:
clasificarea litiazei reno-ureterale sunt
A. greutate sub 45 kg;
adevărate:
B. pielonefrită;
A. calculii de oxalat de calciu apar în litiaza
de cauză infecțioasă; C. efort neobișnuit;
B. calculii de fosfat amoniaco-magnezian D. hipertensiune arterială;
sunt radiotransparenți; E. uter cicatriceal.
C. în funcție de localizare calculii pot fi
renali sau ureterali; 195. Afirmaţiile NEADEVĂRATE legate de
D. în funcție de morfologie, calculii pot fi mărirea abdomenului în sarcină sunt
simpli sau coraliformi; următoarele:
E. în funcție de număr, calculii pot fi unici
sau multipli. A. la 36 de săptămâni fundul uterin ajunge la
apendicele xifoid;
191. Fixarea externă în tratamentul B. la 20 de săptămâni fundul uterin se află la
fracturilor are următoarele dezavantaje: jumătatea distanţei dintre apendicele xifoid şi
A. riscul de infecție la locul de inserție al ombilic;
broșelor; C. la multipare fundul uterin coboară cu 2 cm
B. mobilizarea precoce a articulațiilor supra- și sub apendicele xifoid;
subiacente; D. la 12 săptămâni de amenoree, fundul uterin
C. riscul de tractură la locul de inserție al se palpează deasupra simfizei pubiene;
fișelor; E. la 16 săptămâni fundul uterin se află la
D. pot apărea redorile articulare; nivelul ombilicului.
E. stabilitate limitată în anumite regiuni.
196. Despre translucența nucală este
192. Fracturile pe os patologic pot fi produse adevărat:
în următoarele circumstanțe: A. reprezintă grosimea maximă a zonei dintre
A. suprasolicitări repetate; tegument și țesutul moale care acoperă coloana
B. leziuni osteolitice; cervicală a fătului;

24
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A

B. se măsoară într-un plan transversal; D. proliferarea fungică este favorizată de


C. se măsoară între 11 și 14 săptămâni; anticoncepționale;
D. când este mai mică de 3 mm, crește riscul E. agentul patogen este Chlamydia
de aneuploidii fetale; trachomatis.
E. este un test screening de identificare a
aneuploidiilor în primul trimestru de sarcină.

197. Sindromul endocrin masculinizant din


cadrul tumorilor ovariene active se măsoară
prin, CU EXCEPȚIA:
A. hipertrofia sânilor;
B. pubertate precoce izosexuală;
C. tulburari urinare;
D. hirsutism;
E. glera cervicală.

198. Tratamentul leziunilor preinvazive ale


colului uterin constau în:
A. exicizia cu acul diatermic;
B. scleroterapia;
C. radioterapia;
D. excizia cu bisturiul clasic;
E. brahiterapia.

199. Despre boala inflamatorie pelvină se


poate afirma că:
A. BIP nelegată de o boală cu transmitere
sexuală apare după consumul îndelungat de
contraceptive;
B. tratamentul chirurgical este rezervat
formelor complicate, cu peritonită
generalizată;
C. de cele mai multe ori are etiologie
polimicrobiană;
D. cel mai frecvent, germenii se transmit pe
cale sexuală;
E. este un sindrom clinic determinat de
inflamaţia tractului genital inferior.

200. Etiologia vaginozei bacteriene:


A. vaginoza bacteriană reprezintă un
dezechilibru complex al florei vaginale
normale;
B. sexul oral reprezintă un factor de risc;
C. flora vaginală normală este înlocuită cu o
floră vaginală mixtă;

25