Sunteți pe pagina 1din 1

Teza /XII D/Sem I

Subiectul I. Definiţi:
1. Legea lui Hess
2. Căldura de neutralizare
3. Căldura de combustie
4. Caldura de dizolvare

( 1p )
Subiectul II. Calculaţi căldura de ardere a unui mol de butanol folosind valorile entalpiilor de formare standard
din anexa 2.

( 1p )
Subiectul III. Să se calculeze căldura de formare a alcoolului metilic lichid ( CH 3OH ) din elementele
componente, cunoscând căldurile de ardere următoare:
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l) H1  68,30kcal
C(s) + O2(g) → CO2(g) H 2  94,4kcal

CH3OH(l) +3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) H 3  173,9kcal

( 2p )
Subiectul IV. Se dau următoarele două ecuaţii termochimice:
C(s) + O2(g) – Q1 → CO2(g)
H2(g) + I2(g) + Q2 → 2HI(g)
Care dintre cele două procese este un proces exoterm şi care este un proces endoterm. Explicaţi!
( 2p )