Sunteți pe pagina 1din 1

I. Tehnica „ Mozaic”.

1. Clasa se împarte în grupe a câte 4 elevi, fiecare având respectiv I, II, III, IV.
2. Se formulează sarcina pentru toată clasa.
3.Lucrul este organizat pe etape, precum se vede în tabelul următor:
Nr.
crt. Etapa Poziţia Conţinutul
1. Lucrul individual Fiecare elev în îndeplineşte sarcina
individual

2. Lucrul în perechi Sarcina rămâne aceeaşi


Se lucrează în perechi şi se caută
afinităţi în rezolvarea problemei
3. Lucrul în perechi Sarcina rămâne aceeaşi, dar se
variabile schimbă perechile şi se poate
îmbogăţi, completa rezolvarea
problemei

4. Lucrul în grup, Grupa se adună împreună şi discută


luarea deciziei variantele de rezolvare a problemei,
alege varianta optimă

Această tehnică este plauzibilă pentru discuţia diferitelor metode de rezolvare a


aceleiaşi probleme.
De exemplu, se propune următoarea sarcină pentru toată clasa.
a. Rezolvaţi prin mai multe metode problema:
Latura triunghiului sunt a, b, c. Să se afle raza cercului cu centru pa latura c şi
tangent la celelalte două laturi.
b. Argumentaţi răspunsul.
II. Turul galeriei
1. Împărţiţi în grupuri de trei sau patru, elevii rezolvă mai
întîi o problemă care produce un rezultat demonstrabil ( o diagramă sau o
schemă), preferabil prin mai multe metode.
2. Produsele se scriu pe nişte planşe care vor fi atîrnate pe pereţii
clasei.
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin sală pentru a
examina şi discuta fiecare demonstraţie. Elevii îţi notează
observaţii şi pot face comentarii scrise, chiar pe produsele
expuse.
4. După ce se încheie „ turul galeriei”, grupurile îşi
reexaminează produsul, prin comparaţie cu celelalte, şi discută
comentariile făcute de ceilalţi cu privire la ele de ei.
Pentru aplicarea acestei tehnice se poate propune
următoarea problemă.
În triunghiul echilateral ABC sunt înscrise trei cercuri de aceeşi rază,
două cîte două tangente între ele şi fiecare cera este trangent la două laturi ale
triunghiului. Aflaţi raza cercului, dacă latura triunghiului este egală cu a.