Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: _Când, cum şi de ce se

întâmplă_________________________________________________

ADE – Activităţi pe domenii experenţiale

-să observe şi să enumere animalele Lectura după imagini « În luminiş »


sălbatice, să enumere părţile componente
ale corpului animalelor sălbatice Sunete înalte-joase : Sus pe rămurele
-să diferenţieze şi să reproducă sunetele
înalte şi joase

CERC PEDAGOGIC

-să urmărească linia unei poveşti spusă de Povestea educatoarei : Căsuţa din oală
educatoare şi să o repovestească urmarind
imaginile Pictură : Căsuţa din oală

-să obţină efecte plastice prin îmbinarea


culorilor

-să execute operaţii practice Decupare + lipire : Alune pentru veveriţă


simple(decupare după contur şi lipire)pentru
realizarea temei date. Joc exerciţiu :Formarea sirului numeric : La
Riţa-Veveriţa în scorbură
-să formeze şirul numeric crescător în
limitele 1-5 realizând corespondenţa număr-
cantitate

Repetarea mersului în echilibru

-să recunoască dintr-o poveste spusă un Povestea educatoarei :Un prieten adevărat
comportament greşit şi să îşi exprime
dezacordul faâă de acesta

TEMA SĂPTĂMÂNII :Prietenii pădurii AI – 3 nivel I, 5 nivel


II