Sunteți pe pagina 1din 7

Educatoare: Nicolicea Cornelia Marioara

Data: 21.02.2017
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Riki-Priki Reşiţa
Grupa: Buburuzelor – Mare II
Tema de studiu: “Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ? “
Subtema: “Cu ce călătorim prin lume?”
Categoria de activitate: Domeniul Ştiinţe - Activitate matematică
Subiectul: “Călătorie pe mare”
Mijloc de realizare: Joc didactic
Tipul activităţii: Verificare şi consolidare de cunoştinţe

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a utiliza numere şi cifre, întrebuinţând un


vocabular adecvat;

Obiective operaţionale:
O1- să recunoască cifrele 1, 2 , 3, 4, 5, 6;
O2 - să identifice vecinii unui număr;
O3 - să numere crescător şi descrescător în limitele 0-6;
04 - să numere conştient, prin gest de încercuire, obiectele mulţimii cu 1, 2, 3 , 4, 5, 6
elemente; 
O5 - să utilizeze numeralul ordinal în situaţia dată;
O6 - să alcătuiască mulţimi de obiecte cu un număr dat de elemente;
O7 - să raporteze corect numărul la cantitate şi la cifră şi invers;
O8 - să rezolve probleme după o imagine ilustrată;
O9 - să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un limbaj matematic adecvat;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul,


problematizarea, elementul surpriză, munca diferențiată, cubul

Mijloace de învăţământ: vapor, sticluţă cu sarcini, scrisoare, cub cu sarcini, ecusoane,


jetoane cu imagini, jetoane cu cifre, flanelograf, tablă
magnetică, fişe, hartă, probleme ilustrate, cufăr, bănuți de
,,aur’’, calculator

Organizarea activităţii: Frontal , individual

Durata activităţii: 25 – 30’

BIBLIOGRAFIE:
- MECI - ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2015;
- M.E.C.T.S- ,,Metodica Activităţilor Instructiv- Educative în Grădiniţa de Copii’’- Ed. Sitech,
Craiova, 2011
- Mihaela Neagu, Georgeta Beraru- ,,Activităţi Matematice in Grădiniţă’’ Ed. AS’S 1995
”CĂLĂTORIE PE MARE”
-joc didactic matematic-

GRUPA:MARE(BUBURUZELOR)

EDUCATOARE: NICOLICEA CORNELIA MARIOARA


STRATEGII
SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂŢII OP. ÎNVĂŢĂRII Metode Mijloace ORG. ÎNV .
şi de
procedee înv. C G I
2.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei conversaţia
organizatoric desfăşurări a activităţii: D observare directă
-aerisirea sălii de grupă; I
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a R
activităţii; I
J
A
T
2.Captarea Se realizează prin elementul surpriză: conversaţia vapor
atenţei descoperirea vaporului, a sticluţei şi observare
descoperirea unei scrisori. Citim sticluță D sistemică
scrisoarea: elementul I
Căpitanul Jack surpriză scrisoare R
Dragi Buburuze, eu sunt Căpitanul Jack. I
V-am trimis această scrisoare deoarece eu J
sunt singur şi aş avea nevoie de marinari. A
V-am trimis un joc iar dacă veţi rezolva T
corect sarcinile, veţi deveni marinari pe
vaporul meu. Spor la treabă!
Semnat, Căpitanul Jack
3.Anunţarea Azi ne vom juca un joc foarte interesant explicația D
temei şi a numit ,,Călătorie pe mare’’ unde veţi avea I observare directă
obiectivelor multe sarcini-surpriză, veţi recunoaşte R
cifrele şi vecinii lor, veţi număra iar la I
final, dacă trecem toate probele, vom urca J
pe vapor şi ne vom plimba cu el pe mare. A
T
4 Reactualizarea Trebuie mai întâi să ne amintim ce am
cunoştinţelor învăţat la activităţile matematice. Pentru
aceasta v-am adus un cub. Pe fiecare faţă conversaţia cub cu
a cubului este câte o sarcină. Prin expresia sarcini D aprecierea
,,Cubul se rostogoleşte şi la…se opreşte’’ exerciţiul I răspunsurilor
vom rostogoli cubul şi vom rezolva R
sarcinile. I
DESCRIE J
O1 - Ce cifră este aceasta? (2) A
COMPARĂ T
- Care număr este mai mic? 1 sau 2?
ASOCIAZĂ
- Cu ce se aseamănă cifra 3?
ANALIZEAZĂ
- Ce poţi spune despre acest exerciţiu?
O7 Este corectă cifra?

O2 APLICĂ
- Ce cifre lipsesc?
4
ARGUMENTEAZĂ
- Pe o barcă erau 2 pescari. Unul din ei a
plecat. Câţi pescari au rămas pe barcă?

5.Prezentarea Explicarea jocului


noului conţinut. În continuare, vă voi explica cum ne vom
Dirijarea juca: în sticluţă se află mai multe sarcini observația sticluță
învăţării pe care voi va trebui să le rezolvaţi. Dacă cu sarcini aprecieri
sarcina este rezolvată corect, veţi deveni verbale
marinari și veți primi câte un ecuson în explicaţia ecusoane
piept. Numai după ce toate sarcinile au
fost rezolvate vom putea urca pe vapor.

Demonstrarea jocului de către


educatoare: demonstraţia
Acum vă voi arăta cum ne vom juca: voi
voi scoate din sticluţă prima sarcină şi o
voi citi: ,,Sari ca mingea de 5 ori!” Voi exerciţiul
rezolva sarcina! D
I
Jocul de probă : R
Pentru a întelege mai bine jocul , să vină I
un copil la mine şi să rezolve următoarea J
sarcină din sticluţă. A D
,,Bate din palme de 3 ori!’’ T I
Copilul rezolvă sarcina. R
I
Desfăşurarea jocului propriu-zis: J
Copiii vor rezolva sarcinile scrise din A
sticluţe. Pentru fiecare răspuns corect se T
acordă câte un ecuson de marinar în piept
şi astfel, vor deveni marinari. Primele munca
două sarcini vor fi pentru copiii cu diferențiată
dificultăţi în învăţare, fiind cu un grad
scăzut de dificultate. jetoane cu
1. Scoate din coşuleţ şi arată cifra 2! cifre
O1 2. Scoate din coşuleţ şi arată cifra 3!
3. Numără crescător în limitele 0-6!
O3 4. Numără descrescător în limitele 0-6!
5.Numără la flanelograf mulţimea cu 3 explicația flanelograf
O4 elemente!
6. Numără la flanelograf mulţimea cu 5 aprecierea
elemente! răspunsurilor
7. Precizează vecinii numărului 4!
O2 8. Precizează vecinii numărului 5!
9. Încercuieşte a patra maşinuţă! fișe
O5 10.Încercuieşte ultimul vapor! exerciţiul
11. Formează la tabla magnetică o
O6 mulţime cu 4 avioane! tablă D
12. Formează la tabla magnetică o magnetică I
mulţime cu 5 elicoptere! R D
13. Aşază la tabla magnetică cifra jetoane cu I I
O7 corespunzătoare numărului de avioane! imagini J R
14. Aşază la tabla magnetică cifra A I
corespunzătoare numărului de elicoptere! jocul T J
15. Arată jetonul cu tot atâtea buline câte A
îţi indică cifra!(3) T
16. Arată jetonul cu tot atâtea buline câte
îţi indică cifra!(2)

6. Asigurarea Complicarea jocului:


retenţiei şi a Ultima fişă din sticlă reprezintă o hartă cu conversaţia hartă D aprecierea
transferului indicii. Urmărind harta, vor descoperi I răspunsurilor
O8 ultimele două sarcini din joc (două explicația probleme R
probleme illustrate). După rezolvarea ilustrate I
problemelor, harta îi va conduce la problematizarea J
O9 recompensa bine-meritată, o scrisorică și scrisoare A
cufărul cu bănuții de ,,aur’’. ,,Bravo, T
copii! Aţi devenit cei mai pricepuţi cufăr
marinari!’’
bănuți de
,,aur’’
7. Evaluarea Se pun câteva întrebări referitoare la joc: conversaţia D D
performanţei - Cum s-a numit jocul? I I chestionarea
- Ce am devenit noi? R R
- Cum aţi reuşit să deveniţi marinari? explicația I I evaluare
J J secvențială
A A
T T
8. Încheierea În încheiere se fac aprecieri verbale conversaţia
activităţii privind calitatea rezolvării sarcinilor, calculator D observare
copiii urcând pe vapor. explicaţia I sistemică
R
I
J
A
T

S-ar putea să vă placă și