Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. I.C.P.E. BISTRIŢA S.A.

ACREDITATION
LABORATORY BY
RENAR
7 Parcului, 420035, ISO / CEI 17025:2005
CERT. NO LI 609/2008
BISTRIŢA
Tel./fax: +40 263 210938, E-mail: icpe@icpebn.ro, www.icpe-bn.ro

STATIE DE EPURARE APE UZATE DIN INDUSTRIA HARTIEI

Staţia de epurare epureaza apele uzate provenind din activitatea de productie a hartiei
obtinute din celuloza si maculatura.
Tehnologia utilizata pentru epurarea apelor uzate este de Tip SBR.
Debitul maxim de epurare este de 4800 m3/zi.

Partile componente ale statiei:


Treapta fizica:separator de fibra, gratar autocuratitor, statie de pompare ape uzate;
Treapta fizico-chimica: instalatie de preparare si dozare coagulanti si floculanti, bazine
de reactie, decantor primar, statie de pompare apa decantata;
Treapta biologica: bazin de aerare cu functionare secventiala, statie de preparare si
dispersie aer, instalatie de dozare nutrienti, pompe de evacuare namol activ in exces, statie de
pompare apa epurata;
Treapta dezinfectie apa epurata: debitmetru electromagnetic, instalatie de preparare si
dispersie ozon, bazin dezinfectie;
Treapta namolului: instalatie de pompare namol, bazin de stocare si concentrare namol
tehnologic si biologic, instalatie de deshidratare namol in doua trepte;
Treapta recirculare apa: bazin de stocare preliminara apa recuperata, instalatie de
tratare chimica a apei recuperate, instalatie de pompare si filtrare apa recuperata, bazin de
stocare apa recuperata;
Staţia de epurare realizeaza o eficienţa de epurare a apelor uzate de pana la 95 % .

2. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A STATIEI

Statia cuprinde urmatoarele obiecte:


Obiect 1. Statia de pompare, + reteaua de canalizare sub presiune ce conduce apele uzate in
statia de epurare treapta fizico-chimica;
Obiect 2. Treapta de epurare fizico-chimica a apei uzate;
Obiect 3. Treapta biologica;
Obiect 4. Treapta de dezinfectie;
Obiect 5. Masurare debit (de apa epurata);
Obiect 6. Statie de preparare-dozare solutii reactivi;
Obiect 7. Instalatie de deshidratare namol + reteaua de canalizare sub presiune ce conduce
namolul in bazinul (conul) de acumulare;
Obiect 8. Recirculare apa epurata;
Obiect 9. Alimentarea cu energie electrica si instalatii de automatizare.

Apele uzate tehnologice preepurate in instalatiile proprii de tip Poseidon, 2 decantoare (conuri
de decantare si instalatia de deshidratare a namolului retinut - presa Fanghi) sunt trecute printr-
un filtru recuperator de fibra de tip KROFTA cu Q = 500mc/h, dupa care sunt colectate
impreuna cu apele uzate menajere si cu apele pluviale in reteaua de canalizare interioara a
unitatii fiind dirijate in statia de pompare ape uzate, din beton armat, constand dintr-un bazin cu
volumul util de 300 m3. In acest bazin sunt montate un gratar mecanic cu autocuratire, un mixer
submersibil si 2 + 1 pompe cu caracteristicile Qmax=220m3/h la p=1,8 bar, Dref.=200mm;
P=18,0kW.
1
Ob.1-statie de pompare
apa uzata
Ob.2-treapta de epurare
fizico-chimica Ob.3-treapta biologica
Ob.9 –Electrice si aeroba
Ob.5-camin
automatizare masurare debit
Ob.7-deshidratare
namol
Ob.4-treapta de
dezinfectie

Ob.8- Instalatie de Ob.6-statie de preparare


recirculare apa epurata solutii reactivi

Statia de epurare ape uzate SC COMCEH SA

Apele uzate sunt amestecate cu reactivii de coagulare si de floculare a materiilor in


suspensie si dizolvate, cu agitatoare lente de P=2,2kW si elicea D700mm, montate in cele doua
compartimente ale bazinului de tratare chimica, bazin lipit de decantorul primar. De aici apele
tratate chimic intra gravitational in decantorul primar radial.

a b

c d

Treapta fizico-chimica
a-compartiment admisie apa si coagulare; b-compartiment floculare;
c-decantor primar cu pon raclor; d-statie pompare apa decantata.

2
El este compus dintr-un bazin radial din beton cu D=44m si adancimea Hmax.=3m,
Hmin=1,8m, cu volumul de 4000mc si este dotat cu pod raclor si pompe de transvazare apa
decantata si namol.
Apele decantate sunt pompate in regim secvential in treapta biologica. Ea este compusa
dintr-un bazin radial din beton cu D=44m si adancimea Hmax.=3m, Hmin=1,8m, cu volumul de
4000mc si este dotat cu retea de aerare prevazuta cu difuzori disc cu membrana elastomer cu
debit reglabil, pompe de recirculare namol, pompe de evacuare apa epurata, dozator de nutrienti
cu dozare uscata (max. 20 kg/h), senzor de pH, O2, TSS si electrovana pentru recircularea unei
parti din apa epurata.
Capacitatea suflantelor (1 + 1 rezerva) care alimenteaza cu aer reteaua de aerare este de
cca. Q=6000Nm3/h, p=0,5bar, P=110kW.

a b

Treapta biologica
a-Distribuitor de aer; b-Retea de aerare in functiune;

Apa se epureaza biologic si in functie de tipul de apa uzata (proces tehnologic de


fabricatie cu celuloza sau cu maculatura) se aduce sau nu un aport de amidon.
Apa epurată mecano-chimic şi biologic este pompata printr-o conducta D400 într-un
bazin de dezinfecţie. Apa este amestecata cu ozon in conducta prin intermediul unei instalatii
formate dintr-o pompa centrifuga de linie si un injector. Pompa preia apa din conducta in
amonte si o pompeaza tot in aceesi conducta, in aval, prin injector.

a b

Generatorul de ozon
a-Tablou comanda;
b-Verificare functionare generator;

Dezinfecţia apei epurate se realizează cu o instalaţie de producere a ozonului cu


capacitatea de Q = 100gO3/h si P=2,0 kW. In bazinul de dezinfectie sunt montati senzori de pH,
conductivitate si substanta organica pentru controlul apei epurate evacuate in bratul Borcea.

3
Obiect 5. Masurare debit

Pentru masurarea debitului apei epurate este prevazut un debitmetru electromagnetic


DN400, montat pe conducta de evacuare apa epurata, dupa instalatia de pompare apa epurata
(ce apartine treptei biologice), dar inainte de injectia ozonului, la intrarea in canivou, dupa
bazinul pompelor de evacuare apa epurata. Pentru o masurare corecta in bazinul de dezinfectie
s-a montat un sifon astfel incat nivelul apei la evacuare din bazinul de dezinfectie in canalul de
evacuare sa fie mai sus decat nivelul maxim al apei din bazinul biologic, conducta de evacuare
apa prin pompare fiind permanent plina cu apa, masurarea debitului realizandu-se corect.

Fig.8. Debitmetru electromegnetic Fig. 9.Bazin biologic; A-Alimentare; B-Evacuare ;

Instalaţiile de preparare şi dozare automată a coagulantului si floculantului sunt instalate


in hala statiei de tratare. Cele doua instalatii sunt racordate la apa curenta pentru o preparare
continua a solutiilor. Eventualele scurgeri de apa sau reactivi se vor prelua de o conducta de
golire racordata la reteaua de canalizare.
Dozarea se face cu 2+1 pompe dozatoare cu debitul de 1,0 m3/ora, prin conducte, la
nivelul agitatoarelor din treapta fizico-chimica.

a b c

Instalatie de preparare si dozare reactivi


a-instalatie preparare si dozare polielectrolit;
b-instalatie preparare si dozare coagulant; c-pompe dozare.

Depozitul de reactivi este in camera dinainte de sala filtrelor, operatorul avand acces
direct cu caruciorul de transportat saci, fara sa fie afectat de praguri si scari de acces.
Namolul primar rezultat din tratarea chimica si namolul biologic in exces (amestecat cu
namolul primar), de cca. 133 m3/zi cu umiditate de 3-5%.
Acestea pompeaza namolul in camera cu bazin de repompare la conul central de recuprare fibra,
de cca.125mc, utilizat pentru acumularea namolului. Namolul este preluat intr-o presa cu banda
FANGHI. Presa este prevazuta cu o instalatie de preparare si dozare polielectrolit care se
utilizeaza la prepararea namolului inainte de deshidratare. Din presa FANGHI namolul se

4
deshidrateaza la cca.35% S.U. Namolul deshidratat este preluat cu un elevator, intr-un container
de 10mc.

a b

Treapta de repompare namol primar spre turnul de acumulare


a-rezervor namol; b-pompa de transvazare namol.

Instalatia de recirculare va prelua, filtra si


reintroduce in procesul tehnologic un debit de apa
epurata de Q=100 mc/h.
Instalatia de recirculare a apelor epurate este
compusa din:
• Camin vane de transvazare
• Bazin de tratare si omogenizare
• Dozator reactivi
• Grup de pompare filtrare
• Grup filtrant sub presiune cu spalare automata
• Bazin de stocare apa
Filtre rapide –instalatia de recirculare

Apa epurata si decantata in bazinul biologic se va scurge gravitational in bazinele de


stocare partiala a apei cu volum de 500mc si 1500mc, situate la subsolul 2 al statiei de tratare.
Aici se asigura timpul de reactie si de degazare, dupa care apa va fi preluata de 1+1 pompe de
presiune, cu Q=120mc/h si p=7bari, cu o putere de cca. 37kW, si trimisa in conul de acumulare
apa recirculata, de cca.500mc, printr-o instalatie de filtrare, existenta in sala filtrelor rapide din
statia de tratare. Aceasta instalatie este compusa din doua filtre cu nisip sub presiune, montate
in paralel, cu Qmax=60mc/h fiecare, ce lucreaza pana la p=8bari.
Pentru pastrarea apei in bazinele subterane o perioada mare de timp apa este dezinfectata
cu ozon si pentru dedurizarea partiala a apei, sunt prevazute doua instalatii de dozare solutii de
hipoclorit si dispersant care vor injecta solutiile in conducta de alimentare a bazinelor subterane
la intrarea in bazin, astfel realizandu-se un amestec al apei cu reactivii inainte de umplerea
bazinelor. Dozarea reactivilor se face doar cand apa curge prin conducta.
Distribuţia energiei electrice la fiecare consumator se face dintr-un tablou electric, echipat
cu circuite de forţă (trifazice şi monofazice) si circuite de iluminat. Întreg procesul de epurare
este urmărit şi controlat de un tablou echipat pentru o putere instalata de 854 kW.

5
Tabloul central de automatizare Dispeceratul statiei

Pentru respectarea limitelor impuse prin NTPA 001/2005 efluentul tratat fizico-chimic se
epureaza biologic in bazinul de aerare cu namol activ.
Tehnologia de epurare a apei in treapta biologica (calitatea apei epurate conform NTPA
001/2002) este cu functionare secventiala tip SBR, prin utilizarea eficienta a bazinului decantor
existent. Volumul util al bazinului de aerare dupa modificare este de 4000 m3.

Reteaua de aerare Statia de suflante

In vederea asigurarii oxigenului dizolvat necesar proceselor biologice este necesar un


debit de aer de 7500 m3aer/h la presiunea de 4 mCA, ceea ce se asigura cu 1+1 suflante de aer
cu lobi. Se poate asigura un timp de aerare de cca. 18 ore, in doua cicluri de functionare (daca
se considera ca in treapta biologica este evacuat debitul maxim de 3000 m3/zi, realizabil in
varianta maxima de productie analizata) tinand seama ca in faza de functionare a acestei trepte
biologice exista faza de decantare cca. 1,5 ore si de evacuare a supernatantului cca. 1,5 ore.
Aerul este difuzat in bazin printr-o retea de aerare formata din conducte dispuse inelar,
fixate de radier, pe care sunt montati difuzorii de dispersie, difuzori disc cu membrana
elastomer, care disperseaza aerul sub forma de bule fine si medii. Din figurile de mai sus se
vede ca radierul bazinului are o suprafata dreapta si o suprafata inclinata, astfel incat difuzorii
nu sunt la acelasi nivel, diferenta dintre zona plana orizontala si marginea exterioara a
radierului, in zona inclinata, este de cca. 1000mm. Aceasta face ca sa apara o diferenta de
cadere a presiunii aerului la trecerea prin difuzor de cca. 100mBar intre partea de retea montata
pe portiunea orizontala fata de partea montata pe portiunea inclinata, rezultand o dispersie
neuniforma sau chiar, pentru debite reduse ale aerului, la functionarea doar a inelelor exterioare

6
situate la adancime minima. De aceea difuzorii au fost prevazuti cu regulatoare de debit si
presiune, pentru o functionare uniforma.
Procesele de epurare desfasurate in instalatia de epurare biologica cu functionare
secventiala (SBR) se prezinta ca o succesiune a urmatoarelor faze:
• alimentarea cu apa uzata bruta a bazinului de epurare biologica.
• epurarea biologica aeroba la timp de aerare de cca. 9 ore;
• decantarea namolului activ timp de 1,5 ore in conditia in care s-a oprit alimentarea cu aer;
• evacuarea supernatantului timp de 1,0...1,5 ore la un debit de cca. 1000 m3/ora.
Bazinul functioneaza alternativ cu perioadele de umplere (umplerea se face 1,5h din
intervalul de 9,0h de aerare), reactie biologica (9,0h), decantare (1,5h) si evacuare supernatant
(1,5h), astfel incat exista posibilitatea preluarii apelor uzate evacuate din unitate. Rezulta in
total 2 cicluri/zi, de cate 12 ore fiecare ciclu.
Dupa faza de decantare, prin actionarea pompei prevazute pentru evacuarea apei
epurate biologic se evacueaza efluentul in receptorul natural – fluviul Dunarea, prin caminul de
dezinfectie.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor

In caminul de dezinfectie sunt montati senzori on-line de masurare a pH-ului, TSS si


CCOCr, pentru apa epurata. In plus, tot aici mai este montat si un senzor de oxigen si de
conductivitate.
In bazinul de epurare biologica sunt montati senzori de oxigen, TSS si pH, care
controleaza, in mod automatizat, procesul de epurare biologica aeroba.
Acesti senzori optici on-line trebuie reglati, etalonati si curatati periodic conform
cartilor tehnice aferente.

Senzori de oxygen si TSS montati


in bazinul biologic

Ceilalti parametrii se determina in laborator, prin prelevarea de apa epurata la intrarea in


caminul de dezinfectie. Tot in laborator se determina si parametrii monitorizati on-line, in
vederea verificarii si etalonarii (daca este cazul) a senzorilor de proces.