Sunteți pe pagina 1din 7

ANIXANDARE MICI

DUPĂ DIMITRIE SUCEVEANU


Exighisite în tradiția
Bisericii celei Mari a lui Hristos1



Des 
  
chi zând Tu  
mâ â
na a toa 
Ta  te  
se
vor um plea a 


a a 
a 
de  
bu   ta 
nă  a a  a  Bi  
te      ne cu 
vân
tat

 
e e ești Doa a a a am ne

1
Isonul izoritmic.

Iar 
în  
tor 
cân  du-ți
    
fa  
ța  
Ta aa   
se   tul bu ra
vor


lu 
a  și 
-vei du hu ul lor  se  
vor 
sfâr 
și i i 
și 


în ță râ 
na 
a lor 
se 
vor or
 în  Bi  
toa a ar ce      ne  
cu


vân tat 
e e ești 
Doa 
a a 
a am ne 


Tri 
mi 
te  
vei  
Du  
hu  Tău 
ul și  
se   zi
vor di i i 


și vei 
în  
no   fa  
i  a 
ța  
pă
ă 
mâ ân tu lui Bi  
    ne 
cu


vân tat 
e e ești 
Doa 
a a
a am
ne 


Fi i 
i 
e 
mă ri 
rea Dom 
nu
luiîn
vea a a a 
ac 

ve 
 se 
li i 
i 
se 
e     
e -va Domn de  
nul   lu     ri le
cru


Sa a  a le 
a  cu
Bi ne 
vân tat 
e e ești 
Doa 
a a 
a am


ne 


Cel 
ce 
ca a u     
tă spre pă  și-l 
mânt fa 
ce pe el 
de 
se


cu tre e 
e 
e mu u u  Cel 
ră    ce  
se  
a  
ti

      


in ge e de munți și fu 
u 
mee 
gă ăă 
ă ă 


Mi 
nu 
na a 
a 
te e 
e  lu cru
sunt         ri le  
Ta       


le e

e Doa a a a am ne


Cân 
ta 
–voi Do o 
om 
nu 
lui 
în 
vi  a 
a ța mea
 cân 


ta a 
a  o 
-vo Dum  
oi    ne 
ze 
u  
lui   pâ  nă
    
meu   
ce  voi


fi i 
 i 
i  Mi 
i    nu 
na a 
a 
te e 
e 
sunt 

 
lu cru ri le e 
Ta 
le e e 
Doa 
a  
a a am ne 
În 
 dul     
cea scă –se  
Lu  
ui
vo  
or 
ba 
a a și 
mea     


eu 
mă  
voi  
ve 
se  
li i 
de e 
e 
Do 
o o
o om
 
nul 

    
Mi nu na 
a a  a te e
a  e  lu 
sunt    cru ri 
le 

 
Ta le e e Doa a a a am ne


Lip   
sea as pă  
că   că  
to 
o 
o 
și
de
pe e
e pă ă ă

 și   
mânt    ce 
ei fă  
ră  
de 
le e  ca  
ge    să 
nu  
u  
fi    
e

e 
 e ei 
Bi 
ne 
cu vin tea a
a ză 
ă  su  
ă  fle


e te  
al 
meupre
e e 
Do 
o 
o o 
om Mi 
nul      na 
nu  


a a  a te e
a  e sunt    ri 
lu cru le 
Ta 
le e e 
Doa 


a a a am
ne 

Soa 
re 
le
e și-a  
cu  
nos 
cut 
a 
pu u 
su ul său    
pu S-ai


în  
tu  
ne e  ric     
e    fă
și s-a cu u ut  te   
noa a ap 


Sla 
vă 
Ți     
e Doa am 
ne   
Ce 
lui 
ce ai fă
cu u ut  
toa
a 
a


te 


Câ â 
ât 
s-au 
mă 
ri 
it 
lu  ta 
cru ri le  le 
Doa a a a


am 
ne  
toa a a 
te e 
e  în 
e      tru  
în 
țe e lep


ciu 
ne
Le-a ai 
fă 
cu ut    
Sla 
văȚi  
e Doa am ne 
Ce 
lui
ce 
ai


fă cu u ut 
toaa 
a a te 


Sla 
vă  
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ â 
ân tu       
lui Duh Sla 
vă 
Ți

e 
Doa 
am 
ne  
Ce e 
lui 
ce 
ai  
fă 
cu u ut toa
a
a 
a


te 
te
Și  
 a 
cum 
și 
pu 
ru  
rea  și  în 
ve e cii ve  ci 
lor 
A 
min 


Sla  
vă  
Ți  
e 
Doa 
am 
ne    
Ce 
e  
lui ce 
ai 
fă 
cu u ut  


toa
a 
a 
te 


A li 
lu 
u 
i i 
i a 
A 
li lu 
i 
i a a a

A  
 li 
lu u u i  
i  Sla 
a     Ți  
vă   e    Dum
     nee ze 


e u 
u 
le 


A li 
lu 
u 
i i 
i a 
A 
li lu 
i 
i a a a

A  
 li 
lu u u i  
i  Sla 
a     Ți  
vă   e    Dum
     neeze 


e u 
u 
le 


A 
 li  
lu  u i i i 
a     
A  li  
lu 
uu i  i    


a A  
a a  li 
lu u 
i 
i i a    
Sla 
vă
ă Ți e


Dum  
ne  
ze  nos   
ul    tru   
Sla  
vă  i 
Ți  e 
e 
e e 

Lucrate în Postul Adormirii Maicii Domnului, August 2019


de I. Cruceru
București