Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL „A DOUA S, ANSĂ” Numele ...........................................

ÎNVĂT, ĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR Prenumele ......................................


S, coala Generală Nr. 2 Petros, ani Data ..............................
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”

Probă scrisă pentru disciplina Matematică


Modulul 4 – Provocări matematice

1. Completează tabelul de mai jos:


Afirmat, ie Valoare de adevăr atas, ată
16 este număr prim
Dacă x = 1, atunci x + 11 < 12
Pătratul este un dreptunghi particular
2. Două pompe submersibile golesc un rezervor în trei ore. Cât timp ar fi necesar pentru a goli
rezervorul dacă folosim trei pompe de acelas, i fel?

3. Analizează atent s, irul de mai jos s, i completează următorii trei termeni. Explică în scris
rat, ionamentul tău!
10, 10, 20, 30, 50, 80, 130, 210, 340, . . .

4. Avem la dispozit, ie cifrele 0, 2, 4 s, i 5, cu care formăm numere naturale cu cifre diferite. Câte
asemenea posibilităt, i avem?

5. La alegeri au participat trei partide politice. Primul a obt, inut 40% din voturi, al doilea
partid 25% din voturi, iar al treilea 35% din voturi. În parlament sunt 500 de locuri. Cum
se vor împărt, i aceste locuri între reprezentant, ii partidelor?

Notă. Timp de lucru 60 de minute. Se acordă 20 de puncte din oficiu.

Grila de notare

1. 2. 3. 4. 5.
15p 20p 15p 15p 15p

S-ar putea să vă placă și