Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA:19.03. 2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P. N. „Nr.8” Suceava (structură a Șc.Gim. „Grigore Ghica
Voievod, Suceava)
GRUPA: mare,,Fluturașii veseli”
EDUCATOARE: prof. Irimia Cătălina-Gabriela
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE:,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „O călătorie în junglă”
CATEGORIA DE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ABORDATĂ:Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂȚII:„Salvează animalele să ajungă la petrecere”
MIJLOC DE REALIZARE: joc exercițiu

SCOPUL ACTIVITĂŢII: sistematizarea și consolidarea de cunoștințe matematice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să numere crescător și descrescător în limitele 1-7
 să raporteze corect numărul la cantitate și cifră
 să cunoască semnificația semnelor + , - și =
 să efectueze operații de adunare și scădere cu 1 și 2 unități, în limitele 1-7
 să identifice vecinii unui număr
 să aranjeze siluetele de animale pe machetă, precizând pozițiile spațiale (la stânga, la
dreapta, în față, în spate, etc.)
 să utilizeze un limbaj matematic adecvat

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, problematizarea;
b) Mijloace de învățământ: cufăr, baghetă fermecată, jetoane cu sarcini, siluete de animale,
machetă;
c) Forme de organizare: frontal, individual;
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, aplauze, formule stimulative, surpriza, bagheta;
SARCINI DIDACTICE: număratul crescător și descrescător în limitele 1-7, raportarea
numărului la cantitate, cunoașterea semnificației +, - și =, efectuarea unor operații de adunare și
scădere cu 1 și 2 unități, în limitele 1-7, identificarea vecinilor unui număr, aranjarea siluetelor
de animale pe machetă, precizând pozițiile spațiale.
REGULI DE JOC: copilul numit de educatoare prin atingere cu bagheta fermecată scoate din
cufăr/ cutie magică un jeton pe care este scrisă o cerință. Educatoarea citește cerința, iar copilul o
rezolvă, respectând indicațiile primite. În urma rezolvării sarcinii, câte un animal din cufăr
ajunge la petrecere (pe machetă). Se va proceda la fel, până când toate animalele din cufăr/ cutie
magică vor ajunge pe machetă.

Bibliografie:
 Culea, Laurenția, Seșovici, Angela, Grama, Filofteia, (2008), ,,Activitatea integrată în
grădiniță’’, Ed. Did. Publishing House, București.
 Silvia Breben şi colaboratorii,(2007), Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura
Arves, Craiova;
 (1972), „Jocuri didactice şi exerciţii distractive”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti;
 Ezechil Liliana, Lăzărescu Mihaela, (2011), ,,Laborator preșcolar”, Ed. VαI Integral,
București
 MEN, (2018), ,,Curriculum pentru educația timpurie”;
ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE/
ACTIVITĂȚII DIDACTICE METODE ȘI
INDICATORI
1.Captarea și Se va realiza prin prezentarea elementului
orientarea surpriză: o cutie magică primită de la elefantul
atenției Elmer.
2.Anunțarea Tema și obiectivele activității vor fi anunțate de
temei și a către educatoare în termeni accesibili copiilor.
obiectivelor
3.Prezentarea Debutul activității este marcat de citirea
optimă a mesajului primit de la Elmer și acceptul copiilor
conținutului și de a ajuta la salvarea animalelor închise în cutie
dirijarea de către regele junglei.
învățării Jocul „Salvează animalele să ajungă la
petrecere”-explicarea jocului: copilul numit de
către educatoare cu ajutorul baghetei fermecate,
scoate din cutie un jeton, iar educatoarea citește
sarcina. Copilul rezolvă sarcina și salvează un
animal pe care-l va așeza pe machetă.

Desfășurarea jocului: jocul se desfășoară până


când copiii rezolvă toate sarcinile de lucru din
cutia magică. Copiii vor aranja pe machetă
siluetele animalelor salvate în funcție de cerințele
primite, completând, astfel, macheta cu toți
invitații chemați la ptrecerea lui Elmer.
4.Evaluarea Se va determina calitatea demersului didactic,
prin raportarea obiectivelor anticipate la
finalitățile obținute.
Se vor face aprecieri individuale și colective, fiind
încurajați în special, preșcolarii care au
întâmpinat dificultăți în rezolvarea sarcinilor
didactice.
Pentru întreaga activitate desfășurată, copiii vor
fi recompensați cu figurine de animale dulci.