Sunteți pe pagina 1din 4

A COLEGIILOR CONSILIERILOR

JURIDICI DIN ROMÂNIA


Bucureşti,B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4
el./Fax: +40 021 335 82 10, 335 82 11, 335 00 26
Web: www.ccj.ro; E-mail: ccj@ccj.ro

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI


REGISTRU de intrări,ieşiri de corespondenţă
juridică,numerotate şi datate
CONSILIER JURIDIC ------------
Nr. de înregistrare Data înregistrării Nr.şi data documentului Expeditor
Departamentulcăruia i s-a repartizat documentul şi semnătura de Data expedierii
primire
Expeditor Observaţii cu privire la conţinut
Destinatar Nr. de înregistrare la alte acte şi documente conexe