Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

Sudiu individual
Cu tema: „Rolul răspunderii juridice în societate”

Profesor: Rusu Valentina


Elev: Leontoe Alexandru
Răspunderea juridică este un raport juridic instituit de regulă de către un organ competent de
stat, în urma săvîrșirii unei fapte ilicite,de către un făptuitor ,cel din urmă fiind ținut să execute o
sancțiune juridică corespunzătoare faptei săvîrșite.
Problema prevenirii faptelor antisociale a fost abordată în mod explicit de filosoful grec Platon
(427-347 î.e.n.), care a propus înlocuirea ideii retributive cu ideea de utilitate socială a pedepsei,
conform căreia scopul sancţiunii trebuie să fie prevenirea generală (prin forţa exemplului) şi
prevenirea specială (ca efect intimidant al pedepsei). Platon afirma că „acela care vrea să
pedepsească în mod judicios, nu pedepseşte din pricina faptei rele care este un lucru trecut, căci
nu s-ar putea face ca ceea ce s-a săvârşit să nu se fi săvârşit, ci pedepseşte în vederea viitorului,
pentru ca vinovatul să nu mai cadă în greşeală şi pentru ca pedeapsa lui să-i înfrâneze pe
ceilalţi”.
Răspunderea juridică este unul dintre pilonii fundamentali ai dreptului şi societăţii, in
consecinţă, problema temeiului şi condiţiilor răspunderii juridice este foarte actuală . Datorită
evoluţiei societăţii şi înstituţiile juridice evoluează. Una din aceste instituţii, foarte importantă,
chiar esenţială, în evoluţiei dreptului este răspunderea juridică împreună cu elementele sale
componente.
Așadar, răspunderea juridică îmbină niște principii precum:
 Principiul legalității faptei și sancțiunii juridice-doar pentru faptele ilicite prevăzute în
normele juridice survine pedeapsa. Respectiv și sancțiunile juridice trebuie să fie prevăzute
în normele juridice prevăzute de lege;
 Principiul răspunderii juridice pentru fapta proprie (caracterul personal al răspunderii
juridice);
 Principiul individualizării răspunderii juridice și sancțiunii juridice –în fiecare caz
examinat de organul judecătoresc sancțiunea juridică este raportată la un șir de împrejurări
care atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului;
 Principiul justeței răspunderii juridice (proporționalizării sancțiunei și faptei) – balanța
,cu cît este mai gravă fapta cu atît sancțiunea mai dură;
 Principiul celerității (operativițății) –tragerea la răspundere juridică trebuie să aibă loc cît
de rapid posibil;
 Principiul unicității tragerii la răspundere (non bis in idem) (nu de două pentru aceeași
faptă)- o pedeapsă pentru o faptă săvîrșită, dar nu exclude pedeapsa cumulativă .
Aceste principii nu sunt nimic altceva decât ideile care ghidează organele de aplicare a
dreptului în procesul tragerii la răspundere a făptuitorului.
Pe lângă principii, răspunderea juridică are scopuri a răspunderii juridice care sunt elementele
de viitor ale răspunderii juridice pe care și le propune legiutorul ,organele de tragere la
răspundere juridică,în procesul aplicării sancțiunilor juridice:
 Scopul general de prevenție a altor fapte ilicite;
 Scopul educativ de tragere la răspundere;
 Scopul de a promova dreptatea și justiția;
 Scopul consolidării ordinii legale.
Concluzionând, răspunderea juridică este un element indispensabil într-o societate. Populația
unui stat este totalmente diferită, astfel cei care se consideră mai presus decât alții, din cauze
psihoemoționale sau din cauza unor intenții violente, vor savârși fapte ilicite astfel stârnind
panică în societate, violență și indiferență totală a persoanelor, cu alte cuvinte un haos. De
aceea, e nevoie de o constrângere a societații, crearea unor norme generale, care în caz de
nerespectare persoanele vinovate sa fie trase la raspundere conform legilor.