Sunteți pe pagina 1din 3

FURNIZOR: ________________________________

EVALUAREA RESURSELOR UMANE


Norma intreaga:
- medic =35 ore/sapt. ( 7 ore x 5 zile/sapt)
- asistent balneofizioterapie sau maseur= 40 ore/sapt. (8 ore/zi x 5 zile/sapt.)
- fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultura fizica medicala = 35 ore/saptamana ( 7 ore/zi x 5 zile /sapt.)

a). MEDICI IN SPECIALITATEA REABILITARE MEDICALA:

- norma intreaga =7 ore/zi, respectiv 35 ore/saptamana


- medic primar - 20 puncte/medic/1 norma
- medic specialist -18 puncte/medic/1 norma

PROGRAM DE ACTIVITATE
ASIGURAREA
DE GRAD
NR. Contract CERTIFICAT DE ZILELE
NUME SI PRENUME MEDIC CNP PARAFA RASPUNDERE PROFESIONA PUNCTAJ *
CRT. munca MEMBRU SAPTAMANII SI NR. ORE /
CIVILA valabila L
pana la data de: INTERVALUL SAPT.
ORAR

PUNCTAJ TOTAL

b). FIZIOKINETOTERAPEUT / KINETOTERAPEUT/ PROFESOR DE CULTURA FIZICA MEDICALA - norma intreaga =7 ore/zi, respectiv 35 ore/saptamana
-15 puncte/ fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut / 1 norma

PROGRAM DE ACTIVITATE
CERTIFICAT
LIBERA
PRACTICA ASIGURAREA
NR. Contract (pt. DE ZILELE
NUME SI PRENUME CNP SAPTAMANII SI NR. ORE / PUNCTAJ *
CRT. munca fiziokinetoter RASPUNDERE
apeuti si CIVILA INTERVALUL SAPT.
kinetoterapp ORAR
euti)

PUNCTAJ TOTAL
c). ASISTENT BALNEOFIZIOTERAPIE - norma intreaga =8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana
-10 puncte/ asistent balneofizioterapie / 1 norma

PROGRAM DE ACTIVITATE

ASIGURAREA ZILELE
NR. Contract CERTIFICAT DE GRAD SAPTAMANII
NUME SI PRENUME CNP PUNCTAJ *
CRT. munca DE MEMBRU RASPUNDERE PROFESIONAL SI NR. ORE / SAPT.
CIVILA INTERVALUL
ORAR

PUNCTAJ TOTAL

d). MASEUR - norma intreaga =8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana


-5 puncte/ asistent balneofizioterapie / 1 norma

PROGRAM DE ACTIVITATE

ZILELE
NR. Contract SAPTAMANII
NUME SI PRENUME CNP PUNCTAJ *
CRT. munca SI NR. ORE / SAPT.
INTERVALUL
ORAR

PUNCTAJ TOTAL

TOTAL PUNCTE: ………………………….

Nota:
- Se vor anexa in copie, urmatoarele documente: - CI/BI;
(aranjate in seturi/fiecare persoana) - certificatul de membru ( CMR, OAMR, dupa caz) vizat pe 2014;
- documentul care atesta gradul profesional;
- asigurarea de raspundere civila in domeniul medical
- contract munca
- declaratia pe proprie raspundere a medicilor referitoare la locurile de munca si programul de activitate
PROGRAM DE ACTIVITATE SAPTAMANAL AL BAZEI DE TRATAMENT - 8 ORE/ZI:

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI SAMBATA DUMINICA


PROGRAM DE ACTIVITATE *

5 zile / saptamana = 2 puncte


sub 5 zile /saptamana = 1 punct
pentru 2x8ore 5 zile/saptamana= 5 puncte

TOTAL PUNCTE: ………………………….

* - se completeaza de catre CAS Salaj

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor,

REPREZENTANT LEGAL
( numele, prenumele si stampila)