Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume cursant : Ianoș Mariana

7: Propuneți o activitate didactică pentru un conținut specific disciplinei pe care o predați


(ce poate fi organizată în manieră formală sau non formală) ,evidențiind metodele pe care
le veți folosi pentru a facilita /stimula incluziunea elevilor cu CES din clasa/grupa
respectivă)

Proiect didactic

Obiectul: Comunicare în limba română


Propunător: prof. Ianoș Mariana
Clasa : a I a A
Subiectul: Asociere fonem-literă mică şi mare de tipar
Unitatea de învăţare: Formarea şi exersarea abilităţii de receptare a mesajului scris
Tipul de lecţie: consolidare de cunoştinţe
Scop: consolidarea deprinderilor de a asocia fonemul cu litera (mare/ mică de tipar)
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei toţi copiii vor fi capabili să:
O1: să recunoască sunetul cu care începe un cuvânt dat;
O2: să asocieze acest sunet iniţial cu litera de tipar corespunzătoare;
O3: să recunoasă, în diferite contexte, literele de tipar (mari/ mici) învăţate;
O4: să numească cuvinte care încep cu un anumit sunet, integrând apoi acel cuvânt într-o
propoziţie (cu suport imagistic);
O5: să despartă în silabe cuvinte (cu suport imagistic);
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic
Material didactic: cartonaşe cu imagini, planşă cu camerele unei case, litere de tipar de
diferite mărimi, gentuţă
Momentele Ob. Conţinutul instructiv-educativ Mijloace Tim
lecţiei op. didactice p
1.Captarea -M-am întâlnit cu Zâna alfabetului. Şi Conversaţia 2m
atenţiei această Zână a spus că vine astăzi să vadă
cât aţi învăţat voi din alfabet. Nu o vedeţi
dar ea vă vede, este pe undeva prin clasă şi,
ca orice zână, poate să devină invizibilă.
Pentru că era sigură că sunteţi copii isteţi şi
nu o veţi face de ruşine i-a invitat la această
lecţie şi pe domnii profesori de la celelalte
clase. Nu trebuie să vă fie frică, ci pur şi
simplu să fiţi atenţi şi să răspundeţi corect.
Zâna mi-a mai spus că, dacă veţi răspunde
frumos, are o surpriză dulce pentru voi.
2.
Enunţarea Pentru a o impresiona pe Zână astăzi ne Explicaţia
scopului şi vom juca cu literele şi vom arăta cât am 2m
a învăţat noi până acum. Vom face exerciţii
obiectivelor folosind literele învăţate pentru că, după
cum am spus, ne urmăreşte Zâna literelor. conversaţia
3.Prezenta 1. Cum credeţi voi că arată Zâna literelor?
rea (trebuie să formuleze răspunsul în -gentuţă cu 3 m
conţinutu propoziţii). cartonaşe
lui şi 2. Zâna mi-a dat o gentuţă. Eu nu am -plic cu 7 m
dirijarea O1 umblat încă în gentuţă. Cine mă ajută să văd literele iniţiale
învăţării O2 ce e înăuntru? ale cuvintelor
(Fiecare copil va selecta un cartonaş din
geantă, va denumi obiectul de pe cartonaş,
va spune cu ce sunet începe). -exerciţiul
Exemplu: cuvântul „minge” începe cu
sunetul „m”.Alege litera „m”dintre cele
expuse pe masă (din plic), ca să aşezăm
litera lângă cartonaş!
3. Avem expuse pe planşetă cartonaşele şi
literele iniţiale ale cuvintelor. 6m
O5 Următorul exerciţiu ne cere să despărţim în
silabe cuvintele reprezentate pe cartonaş.
Apoi vor integra în propoziţii aceste
cuvinte.
4. Mai ţineţi minte povestea „Scufiţa
Roşie”?Ei bine, v-am adus pe planşa aceasta -jocul didactic
o imagine cu casa bunicuţei. Ştiţi ce s-a -plaşă cu
întâmplat?Bunicuţa citea o carte camerele 10m
când...deodată...s-a auzit o bătaie în uşă şi casei
umbra lupului pe fereastră. Literele din -litere de tipar
carte s-au speriat atât de tare încât s-au -carte de
ascuns pe unde au nimerit prin casa poveşti
O4 bunicuţei. Pentru că sunteţi nişte copii
inimoşi vă rog să le căutaţi şi să le aşezaţi
din nou în carte!
Desfăşurarea jocului:
-Unde ai văzut litera? (cu această ocazie se
vor exersa şi poziţiile spaţiale: sub,
deasupra, între, pe..., învăţate la celelate
obiecte de studiu).
Copilul va merge la planşă, va scoate litera
şi o va denumi:
-Ce literă ai găsit?
Apoi o va aşeza în carte.

4. 1. Joc:
Evaluarea -Am mai jucat acest joc. Trebuie să -planşă mare 5 m
performanţ veniţi la planşa cu alfabet şi să cu alfabet
elor „culegeţi” floricele. -exerciţiul
(am notat pe planşa mare cu alfabetul
literele învăţate cu floricele ca să le vină
mai uşor să le identifice).
O3 2. Fişă cu literele învăţate. 5m
Încercuiţi pe această fişă doar literele pe -fişă cu litere
care le-am învăţat.

5. -Voi face aprecieri asupra modului cum -conversaţia 5m


Încheierea au răspuns.
activităţii - Zâna alfabetului cred că a fost
mulţumită de cum aţi răspuns şi vă
sfătuieşte să fiţi atenţi şi la celelelte
lecţii, să învăţaţi bine alfabetul ca să
puteţi citi pentru că acest lucru vă va
ajuta mult în viaţă.