Sunteți pe pagina 1din 3

Oul reprezinta o sursa perfect echilibrata de proteina si grasimi usor digestibile,

fiind o sursa importanta de energie si de nutrienti.


Oul, în starea lui naturală este plin pe suprafața lui de foarte multe
microorganisme si materii fecale ,cu toate acestea, interiorul oului este steril.
Coaja din calciu și membranele cu care este învelit la exterior și interior permit ca,
indiferent cât de murdar sau contaminat este un ou, in interior acesta să fie steril.
Există situații când, datorită unor afecțiuni microbiene manifestate sau nu ca boală,
care poate fi diagnosticată prin semne clinice, păsările pot elimina prin ouă diverse
astfel de microorganisme, de multe ori patogene și pentru om.
Spre exemplu, ouăle de rață sunt în marea lor majoritate contaminate cu bacterii
din genul Salmonella spp.
Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau lovită si a ouălor de rață

Prevederi legale:
Producerea și comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează
cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr.852/2004 privind regulile
generale de igienă a alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, Reg. CE
nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg.CE nr.1234/2007 ce
stabilește standardele de comercializare aplicabile ouălor și ale Directivei
2000/13/CE. cu privire la etichetarea și modul de marcare a ouălor și a ambalajelor,
precum și Ordinul ANSVS.A nr. 111/2008, privind procedura de înregistrare sanitară
veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare
directă sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau
nonanimală.


Definitii
Receptie - operatia de identificare si verificare calitativa si cantitativa a produselor
alimentare achizitionate de societate.
Specificatie tehnica - document prin care se stabilesc caracteristicile pe care
trebuie sa le indeplineasca un produs alimentar pentru circulatia sa in reteaua
comerciala.
Declaratie de conformitate - declaratia fãcutã de cãtre un producãtor sau un
prestator, prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un
produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
Lotul reprezinta un grup de produse identice sau asemănătoare fabricate simultan
sau succesiv; un grup de produse identice sau asemănătoare expediate în acelaşi
timp sau sosite în acelaşi timp.
Ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de
natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării
produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la
utilizator sau consumator.Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este,
deasemenea, considerat ambalaj.
Trasabilitate - posibilitatea identificării şi urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de
producere, prelucrare şi distribuţie a unui aliment.
Calitatea - unui produs reprezintă suma de caracteristici pe care acest produs
trebuie să le îndeplinească. Conform definiţiei atribuite de Organizaţia Internaţională
de Standardizare (prin standardul ISO 8402 din1994), calitatea semnifică „ansamblul
de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia
aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite ale consumatorului.
Depozitare- actiunea de a (se) depozita si rezultatul ei; înmagazinare; păstrare;
depunere în depozit .
Distributie- Ansamblul activitătilor si operațiunilor prin care produsele alimentare
sunt puse la dispoziția consumatorilor prin diferite modalitati.

Clasificare - conform actelor normative mai sus menționate, ouăle se clasifică
după caracteristicile de calitate în:

Ouă de categoria A
• forma normală, intacte și cu coaja curată, la examenul ovoscopic prezintă
camera de aer cu înălțimea până la 6 milimetri, imobilă, gălbenușul vizibil în poziția
centrală, albușul limpede, transparent, fără impurități și mirosuri străine.

Dupa greutate, ouăle din categoria A, se clasifică în:
• categoria XL (foarte mare): greutate ≥ 73 g;
• categoria L (mare): greutate ≥ 63g si <73 g;
• categoria M (mediu): greutate ≥ 53 g si < 63 g;
• categoria S (mic): greutate < 53 g.

Ouă de categoria B
• sunt ouăle care nu respectă toate caracteristicile de calitate prevăzute pentru ouăle
de categoria A.


Pentru asigurarea trasabilității, ouăle destinate comercializării vor fi marcate


obligatoriu cu codul producătorului, format dintr-un cod care reprezintă țara, județul,
un număr de ordine în cadrul județului, data ouatului (ziua și luna) și o cifră în fața
codului țării care va indica metoda de creștere, astfel :

• cifra 0 – pentru ouă de găină care se cresc ecologic.


• cifra 1 – pentru oua de găină care se cresc în aer liber;
• cifra 2 – pentru ouă de găină care se cresc în hale la sol;
• cifra 3 – pentru ouă de găină care se cresc în baterii (cuști îmbunătățite)


Marcarea ouălor cu codul producătorului se va face la locul de producție sau la


primul centru de ambalare la care sunt livrate ouăle, cu respectarea condițiilor legale.Ambalajele care conțin oua de categoria A trebuie să poarte la exterior, pe
lângă concordanța între codul producătorului marcat pe ou și cel de pe ambalaj, date
înscrise vizibil și perfect lizibile despre:
• codul centrului de ambalare ouă;
• categoria de calitate;
• categoria de greutate;
• data valabilității;
• metoda de creștere cu termenii: “Ouă de găini crescute în aer liber”; “Ouă de găini
crescute în hale la sol”;“Ouă de găini crescute în baterii”.

Data valabilității minime - maxim 28 de zile de la ouat.Receptie - documente necesare
- Specificatie tehnică
- Certificat de calitate sau Declarație de conformitate emisă de furnizorul de ouă
înregistrat/autorizat sanitar veterinar(cu date complete: denumire, firma
producătoare, lot, cantitate, termen de valabilitate, condiții de depozitare,
caracteristici organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, conținut de
micotoxine, metale grele prin Buletin de analiză)
- Documentele se arhivează în ordinea recepționării mărfii și se păstrează minim 2
ani.
- Nu se recepționează ouă care nu sunt marcate cu informații legale

Comercializare, transport , depozitare


• Valorificarea oualor de consum se poate face numai în spații și unități autorizate


și supuse controlului sanitar veterinar;
• Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu:
- țara de proveniență
- codul unității producătoare
- data producerii (ziua, luna și anul)
- indici de standard de comercializare și cifra sistemului de creștere, care se
aplică pe fiecare ou
• Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau lovită !
• Este interzisă comercializarea ouălor de rață
• Loturile de oua receptionate si puse la vanzare, respecta criteriul FEFO – primul
care urmeaza sa expire, este primul comercializat

• Transportul ouălor se va efectua numai în mijloace auto autorizate sanitar


veterinar și însoțite de document de comformitate, care să ateste salubritatea
acestora și sistemul de creștere a găinilor

• Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în


aceleasi locuri cu alte produse alimentare nepreambalate sau în spații
necorespunzătoare care pot duce la alterarea sau contaminarea acestora

• Păstrarea ouălor se face în spatii frigorifice sau încăperi/ spatii special


amenajate cu temperatura de 4 până la 14 grade C.
Spațiul de depozitare ouă este de preferat unic, ouăle proaspete nu se
depozitează cu nici un alt aliment în același spațiu.
Se respectă principiul FEFO "primul intrat primul ieșit" pentru rotirea mărfii
Se completează zilnic (de doua ori pe zi) graficul de monitorizare a temperaturii
din depozitul de oua .