Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea Riscurilor si Auditul Securităţii şi Sănătăţii in Muncă” (ER-... http://www.arssm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=...

Acasa Conferinta Nationala ARSSM-IOSH Localizare Despre noi Structura ARSSM ARSSM Membri Organizatii locale Feedback

1 of 2 11/10/2010 12:46
Evaluarea Riscurilor si Auditul Securităţii şi Sănătăţii in Muncă” (ER-... http://www.arssm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=...

Meniu

ARSSM Evaluarea Riscurilor si Auditul Securităţii şi Sănătăţii in Muncă” (ER-ASSM)


Publicatii de
specialitate
Formare
Evaluarea Riscurilor si Auditul Nivel postuniversitar Tip atestare:
Securităţii şi Sănătăţii in Muncă” durata: 240 ore „Certificat de absolvire”
profesionala
Cursuri in
(ER-ASSM) emis de MECT
derulare Universitatea Politehnica Bucureşti – CPACCA - in
Cursuri in colaborare cu ARSSM
pregatire
Grup ţintă: - membrii serviciilor interne de prevenire şi protecţie
Registrul
- membrii serviciilor externe de prevenire şi protecţie
absolventilor
- angajatori / manageri
de cursuri de
- toate persoanele interesate
SSM
Noutati Conţinutul cursului: - Evaluarea riscurilor profesionale – 180 ore (respectă prevederile din art.50 – alin. 1- lit.
Actiuni in
c) din HG 1425 / 2006)
colaborare
- Introducere in management (calitate, mediu, SSM) – 60 ore
Strategii /
Programe Cursanţii suport de curs adaptat cerinţelor legale si aşteptărilor dumneavoastră
Evenimente beneficiază de: actualizat după ultimele informaţii in domeniu
Legislatie manualul cursantului este gratuit – format electronic
Legaturi externe beneficiaţi gratuit de informaţii suplimentare - la cerere

echipa de lectori - profesionişti in formare si activitatea de prevenire si protecţie, cu o


Conferinta Nationala bună experienţă în practica, de audit şi de evaluare a riscurilor
profesionale

tehnici de formare: interactive, moderne, specifice formarii profesionale continue a adulţilor

săli de curs: dotare corespunzătoare, suporturi pentru exercitii, laptop,


videoproiector, flipchart, paperboard

consultanţă: gratuit, în timpul şi după terminarea cursurilor – pentru pregătirea


proiectelor, precum şi după absolvirea cursurilor

Condiţii de înscriere: Studii superioare în profil tehnic de lungă sau scurtă durată

Documente necesare Fişă de înscriere la curs descarcă aici


înscrierii: Contract de formare profesionala
- pentru persoana fizica descarcă aici
- pentru persoana juridica descarcă aici
Curiculum Vitae (CV) descarcă aici

Acte suplimentare: Copie după: - BI / CI;


- 2 poze color
- copie după ordinul de plată a cursului
IOSH - diploma de studii;
- certificatul de naştere
- Certificat de casatorie (dupa
caz)

(Dosarul pentru înscriere la curs (cu actele menţionate mai sus) se va depune la ARSSM)

Costul cursului: 2.500 lei

Modalităţi de plată: Plata cursurilor se va face prin OP – în contul ARSSM - RO 18 RNCB 0088 0534 4449
0001- deschis la BCR Suc. Moşilor (contra factură)

Plata se poate face în doua rate, din care prima rată va fi plătită înainte de începerea
cursurilor. Cursul va fi achitat integral înainte de finalizarea orelor de curs.

2 of 2 11/10/2010 12:46