Sunteți pe pagina 1din 1

Problemele de mediu cu care se confruntă şcoala şi comunitatea locală:

elevii nu sunt conştienţi de problemele concrete din şcoală privind poluarea,


deşeurile;
elevii nu sunt implicaţi suficient în stabilirea măsurilor concrete de protecţia
mediului în şcoală, de exemplu, igienizarea incintei şcolii şi îngrijirea plantelor din
clase;
elevii nu sunt conştienţi de risipa de energie electrică;
activităţile opţionale de educaţie ecologica sunt foarte puţine, cele mai multe
desfăşurându-se în cadrul activităţilor extracurriculare;
în unele clase lipsesc afişele care îndeamnă la economisirea electricităţii;
lipseşte ,,colţul verde’’ în unele clase;
Modalităţi de rezolvare:

introducerea temelor de protecţie şi conservare a mediului, de creare a unui stil de


viaţă sănătos în orele de consiliere, la disciplinele de studiu şi alte activităţi;
colectarea şi reciclarea deşeurilor; valorificarea lor şi utilizarea fondurilor în scopuri
educative;
dezvoltarea la elevi a abilităţilor practice, a simţului estetic, (amenajarea şi
întreţinerea spaţiului verde al şcolii, întreţinerea stării de curăţenie a şcolii);
informarea comunităţii şcolare şi locale, (panoul Eco-Şcoala , afişe şi postere în
clase şi pe holurile şcolii, articole în revista şcolii, presa locală, publicare pe site-ul
scolii);
implicarea elevilor în economisirea electricităţii prin închiderea becurilor atunci
când nu este nevoie de ele şi a computerelor când nu sunt folosite şi în pause;
realizarea unor lucrări ale elevilor care sensibilizează asupra problemelor de mediu
şi a deprinderilor nesănătoase de viaţă