Sunteți pe pagina 1din 1

REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU LA CONCURSUL DIN DATA DE 16.10.

2019 - SEP

Data afișare: 21.10.2019, ORA 10.00

Nr. Compartimentul şi Nr. Rezultatul de la proba


Nume şi prenume Nr. fişei de înscriere Punctaj interviu
crt. denumirea funcţiei publice crt. de interviu

Serviciul Evidenţă
Persoane
1 1 POPA GABRIEL 144327/02.10.2019 80.00 ADMIS
* 1 post
consilier superior

NOTĂ: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Contestațiile se pot depune la registratura Primăriei Sectorului 2 sau la adresa: infopublice@ps2.ro

BĂDIȚA AMALIA DANIELA - Secretar Comisie Concurs___________________

SRU - APVSDC
Ediţia 1/Revizia 0