Sunteți pe pagina 1din 4

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale

Act normativ de
Nr crt Cod normativ Denumire normativ aprobare

O.M.L.P.T.L. nr.
1 NP 057_2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe 1.383/24.09.2002

O.M.L.P.T.L. nr.
2 NP 064_2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la 1.991/12.12.2002
clădiri de locuit.

Normativ privind proiectarea salilor de sport O.M.L.P.T.L. nr.


3 NP 065_2002 (Unitate functionala de baza) din punct de vedere 1.993/13.12.2002
al cerintelor Legii 10/1995

Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi O.M.L.P.T.L. nr.


4 NP 066_2002 stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din 1.995/13.12.2002
punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995.

Normativ privind cerinţele de calitate pentru O.M.L.P.T.L. nr.


5 NP 079_2002 unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere 1.503/09.10.2002
şi apartamente) din clădiri hoteliere.

O.M.L.P.A.T. nr.
6 NP 006_1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu 85/N/5.12.1996
vizitatori. Cerinţele utilizatori.

Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea de O.M.L.P.A.T. nr.


7 NP 002-1996 ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul 25/N/03.04.1996
conceptului de performanţă.

O.M.L.P.A.T. nr.
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
8 NP 009-1997 5/N/22.01.1997
exploatarea construcţiilor pentru case de copii.

O.M.L.P.A.T. nr.
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
9 NP 010-1997 5/N/22.01.1997
exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.

Normativ privind proiectarea, realizarea şi O.M.L.P.A.T. nr.


10 NP 011-1997 exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de 5/N/22.01.1997
copii.

Normativ privind proiectarea şi verificarea O.M.L.P.A.T. nr.


11 NP 015_1997 construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente 4/N/22.01.1997
acestora.

O.M.L.P.A.T. nr.
12 NP 021_1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi 115/N/1.09.1997
policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.
O.M.L.P.A.T. nr.
13 NP 022_1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe 117/N/1.09.1997
speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

Normativ privind proiectarea de cămine de O.M.L.P.A.T. nr.


14 NP 023_1997 bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de 118/N/1.09.1997
performanţă.

I.C.C.P.D.C. nr.
Normativ pentru proiectarea căminelor pentru
15 P 128-1986 6/24.02.1987
vârstnici.

C.C.E.S. nr.
16 P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale. 171/15.04.1987

C.C.E.S. nr.
17 P 87-1987 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale. 171/15.04.1987

I.C.C.P.D.C. nr.
Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social- 18/31.03.1983
18 P 117-1983
sanitare pentru construcţii industriale.

Normativ pentru proiectarea, execuţia, OM.L.P.A.T. nr.


19 NP 24-1997 exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate 141/N/28.11.1997
pentru autoturisme.

O.M.L.P.A.T. nr.
Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice 142/N/28.11.1997
20 NP 25-1997
subterane.

Legendă :
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării
M.L.P.A.T.
Teritoriului
Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi
I.C.C.P.D.C.
Directivare în Construcţii

Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul


B.C. Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi
Economia Construcţiilor

Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și


C.C.P.E.C.
Consulting
or de locuit si social-culturale
Publicatia in care a aparut
Buletinul
Monitorul Oficial al Constructiilor
Romaniei Nr./data

B.C. nr.9/2003

M. Of., p I, nr.
944/23.12.2002 B.C. nr.7/2003

M.Of., p I, nr.
nr.944/23.12.2002 B.C. nr.2/2003

M.Of., p I, nr.
945/23.12.2002 B.C. nr.9/2004

B.C.nr.12/2003

B.C.nr. 2/1997

B.C. nr.11/1996

B.C. nr.6-7/1998

B.C. nr.6-7/1998

B.C. nr.6-7/1998

B.C. nr.1-3/1998

Ordinul s-a publicat


în B.C. nr.13/2001
şi B.C. nr.16/2001
Ordinul s-a publicat
în B.C. nr.13/2001
şi normativul în
B.C. nr.17/2001

Ordinul s-a publicat


în B.C. nr.13/2001
şi normativul în
B.C.nr.18/2001

B.C. nr.1/1987

B.C. nr.2/1987

B.C. nr.2/1988

B.C. nr.5-6/1983

Ordinul publicat în
B.C. nr. 14/1999 şi
Broşura IPCT

Ordinul publicat în
B.C. nr. 14/1999 şi
Broşura IPCT