Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE INIŢIALĂ

DATA: 26.09.2017
CLASA: a XI-a A
NR. ELEVI TESTAŢI: 24
TIPUL EVALUĂRII: INIŢIALĂ
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ

COMPETENŢE:

C1- să ofere răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea sensului global al
enunţului;
C2- să aleagă răspunsul corect – vrai/faux pentru fiecare întrebare;
C3- să puna verbele din paranteza la timpul adecvat;
C4- să grupeze perechile de antonime date;
C5- să gaseasca echivalentul cuvantului scris in italic;
C6- să faca acordul corect al adjectivelor din paranteza;
C7- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse, scrise între
paranteze;
C8- să redacteze un scurt text, format din fraze simple, cu lexic cunoscut prin folosirea unor
elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor despre sine.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Procentul de realizare a obiectivelor la testul iniţial:

Tabelul sintetic nr. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.

Note Frecvenţa
Sub 5 11
5-5,99 4
6-6,99 4
7-7,99 1
8-8,99 3
9-10 1

POLIGONUL DE FRECVENŢĂ nr. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.
Tabelul sintetic nr. 2 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.

Frecvenţa notelor Punctaj Punctaj


Clasa 9-10 8- 7- 6- 5- Sub 5 maxim realizat Realizat
8,99 7,99 6,99 5,99 pe clasă pe clasă %
a XI- a 1 3 1 4 4 11 240 130,70 54,45 %
A

Tabelul sintetic nr. 3 prezintă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial la Limba franceză.

Clasa a XI- a A
Nota
Frecvenţa Procentaj
1 4,17 % 9-10
3 12,50 % 8-8,99
1 4,17 % 7-7,99
4 16,67 % 6-6,99
4 16,66 % 5-5,99
11 45,83 % Sub 5
Procentajul notelor obţinute este:

54,17 % din elevi au obţinut notă de promovare.


Nota medie pe clasă este 5,44 (cinci şi 44 %).

HISTOGRAMA nr. 1 reflectă rezultatele elevilor la acest test iniţial.

Histograma a fost obţinută: pe ordonată, numărul/procentajul elevilor şi pe abscisă,


nivelul performanţei atinse raportată la notă, reflectând, comparativ, rezultatele clasei la testul
de evaluare iniţială.

În etapa iniţială, de constatare a nivelului de cunoştinţe dobândite în clasa anterioară,


rezultatele au arătat că această clasă are nivelul slăbuţ, fiind necesară administrarea unor
fişe de recuperare, fişe prin care să se atingă următoarele competenţe, iar, pe viitor elevii
trebuie:- să exerseze pentru redactarea exerciţiilor în care să folosească trasarea săgeţilor,
conştientizând conţinutul global al enunţului;
- să recunoască sinonime, omonime, antonime, paronime în texte date;
- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse, scrise
între paranteze;
- să redacteze un scurt text, formatdin fraze simple, cu lexic cunoscut prin folosirea
unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor
despre sine.