Sunteți pe pagina 1din 1

SEOSP

Legislație:
 ORDIN MENCS nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si
interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si
profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu
dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale ORDIN 1985-1305-5805-2016 Metodologia privind evaluarea si
orientarea scolara
 Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale
 OMECTS nr. 5575/07.10.2011
 OMSF și ANPC nr.725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și
se aplică măsurile de protecție specială a acestora.
 PROCEDURA cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de
vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învăţare care susţin examenele
naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea
2019

S-ar putea să vă placă și