Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA ELEMENTELOR DE SEGREGARE LA NIVELUL CLASEI

NUMELE ȘI PRENUMELE :_____________________________________________CLASA___________


MASCULIN ____ FEMININ ____CETĂȚENIE_____________________ETNIE_________________
MEDIUL DE PROVENIENȚĂ : RURAL _____ URBAN ____ JUDEȚUL____________________
ÎNCERCUIȚI RĂSPUNSUL CORECT
1.Situația școlară la sfârșitul anului școlar anterior :
a) promovat cu media______________
b) repetent
2.Fac parte dintr-o familie :
a) cu doi părinți
b) monoparentală
c) cu tutori legali/ nelegali
d) în plasamanet familial
e) instituționalizat
3.Părinții mei muncesc în străinătate :
a) mama
b) tata
c) ambii
d) niciunul
4. Nivelul de studii al aparținătorilor mei este:
- mama: a) gimnazial
b) profesional
c) liceal
d) superior

- tata: a) gimnazial
b) profesional
c) liceal
d) superior

- tutore: a) gimnazial
b) profesional
c) liceal
d) superior
5.La nivelul familiei avem o situație financiară :
a) foarte bună
b) bună
c) sunt ceva probleme
d) mai degrabă precară
6. În prezent sunt:
a) un tânăr sănătos
b) sunt diagnosticat cu o afecțiune cronică:_________________________________________
7. Ca urmarea a diagnosticului medical:
a) am certificat SEOSP
b) am certificat de handicap ____________
8.Pe perioada anului școlar locuiesc :
a) cu familia
b) la internat
c) în gazdă
9.Mijloace de deplasare către școală:
a) autobuz/microbuz
b) mijloace locale
c) pieton
d) mașina proprie
10.Repartiția mea la nivelul clasei s-a făcut conform cu:
a) cererea
b) în functie de medie
c) după alte criterii ________________________________________________________________
11. Scoala noastră oferă diversitatea laboratoarelor/cabinetelor care să asigure o educatie completă din punct de
vedere al infrastructurii și dotării materiale :
a) cabinete specializate pe domenii corelate cu domeniul pe care îl studiați
b) cabinete pentru disciplinele generale
c) ateliere
d) sală de sport
e) cabinet medical
f) cabinet psihopedagogic
g) bibliotecă
h) cantină
i) internat
12.Repartiția în bănci s-a făcut de către:
a) diriginte
b) sau după criterii personale
13.Există comportamente repetate ale profesorilor de a se purta diferențiat cu unii colegi de clasa în sensul de a-i
favoriza ?
a) da
b) nu
14.Există comportamente repetate ale profesorilor de a se purta diferențiat cu unii colegi în sensul de a-i
defavoriza?
a) da
b) nu
15.La nivelul clasei /școlii v-ați confruntat cu comportamente de dicriminare din parte colegilor, care vizează
aspecte menționate mai sus: da____ nu____
a) mediu de proveniență
b) sex
c) situație financiară
d) etnie
e) boală
f) rezultate bune la învățătură
g) rezultate slabe la învățătură
16.La nivelul clasei /școlii v-ați confruntat cu comportamente de dicriminare din parte profesorilor, care vizează
aspecte menționate mai sus: da____ nu____
a) mediu de proveniența
b) sex
c) situație financiară
d) etnie
e) boală
f) rezultate bune la învățătură
g) rezultate slabe la învățătură

Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și