Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTE ECONOMICE

PROF. UNIV. DR. CRISTIAN HAIDUC

PROIECTAREA UNITĂŢILOR COMERCIALE

I. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1. Date de identificare a agentului economic

a. Denumirea societăţii________________________________

b. Numărul şi data înregistrării la R.C. J/02/2515/2010

c. Tipul şi descrierea activităţii : achiziţionarea şi vanzarea de


animale de companie, hrană şi accesorii pentru acestea.

d. Forma de organizare : SRL


e. Natura şi structura capitalului 100%

f. Capitalul social este de: 50.000 RON

1.2. Conducerea firmei

1.2.1. Asociaţi(acţionari) principali

NR. NUME-PRENUME DATA ADRESA TEL STARE


CRT. NAŞTERII CIVILĂ
1. Corpade Nicoleta 15.11.1989 Avram-Iancu, 0732044553 Necăsătorit
Brad
2. Rus Maria 09.12.1982 1 Mai, Arad 0723098675 Căsătorit

3. Stoica Mihai 17.03.1979 Fagilor, Timişoara 0754124324 Căsătorit

1.2.2. Comitetul director


Nr. Nume-Prenume Funcţie Vârstă Studii Experienţă
Crt. Domeniul Funcţia
de activ. actuală
1. Corpade Nicoleta Director 21 universitare secretar Director
general general
2. Rus Maria Director 28 universitare - Director
vânzări vânzări

1
PROIECTE ECONOMICE

2
PROIECTE ECONOMICE

1.3. Piaţa

1.3.1. Serviciile (produsele) oferite


1 animal +hrană=15%reducere
Femelă+mascul=25%reducere
1.3.2. Principalii furnizori:
Nr. Denumirea Denumirea şi adresa Forma de Valoarea anuală Pondere
Crt. produsului furnizorilor proprietate în total %
1. Hrană S.C. Foodpets.S.R.L., Proprie 7.000 18,91
Oradea
2. Accesorii S.C. Animax. S.A., Mixtă 10.000 27,02
Bucureşti
3. Aminale S.C. Pets. S.R.L., Mixtă 20.000 52,05
Timişoara

1.3.3. Clienţii principali


Nr. Denumire client Adresa Forma de Produsele Vânzări Pondere în
Crt. proprietate anuale total %
1. Piranya Braşov, Mixtă Peşti 10.000 16,6
România
2. Pet Shop Magic Berlin, Proprie Reptile 15.000 25
Germania
3. Petmart Bucureşti, Mixtă Rozătoare 35.000 58,33
România

1.3.4. Concurenţa
Nr. Denumire Produse Reputaţie Segment de
Crt. piaţă
1. S.C. Animalia S.R.L. Animale Bună Diversificat
2. S.C. Anima S.R.L. Animale +Hrană Bună Diversificat
3. S.C. Homepet.S.R.L. Animale + Hrană+ Bună Diversificat
Accesorii

1.3.5. Poziţia produselor proprii faţă de concurenţă

Nr. Produsul Preţ faţă de concurenţă Calitate faţă de concurenţă


Crt.
Mai mic Egal Mai mare Inferior Egal Superior
1. Hrană x x
2. Rozătoare x x
3. Reptile x x
4. Peşti x x
5. Accesorii x x

3
PROIECTE ECONOMICE

1.3.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite ca urmare


a realizării proiectului propus

Preţ______x_____ Calitate______x___Caracteristici noi__________

Servicii post – vânzare___________Altele (descriere)______________

1.3.7. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă:


- micşorarea preţurilor

1.3.8. Activităţi de promovare a vânzărilor

reclama____________publicitate_______x_____pliante________x_____

tîrguri şi expoziţii______________________________________________

alte forme(descriere)___________________________________________

4
PROIECTE ECONOMICE

II. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR TEHNICE DE


CAPACITATE A NOII UNITĂŢI

2.1. Dimensionarea suprafeţelor necesare pentru activitatea de bază şi


auxiliară
a.) Teren:

Nr. Regim juridic Valoare


Crt. Amplasare (proprietate Suprafaţă Preţ Totală
sau închiriat ) ( m.p. ) ( lei / ( mii lei )
m.p. )

1. Intravilan Proprietate 150 20 3000

b.) Clădiri:

Nr. Tipul Anul Nr. Total %Activitate Regim


Crt. clădirii construirii de m.p. juridic(propr.
etaje (toate De bază Adm.+ sau închiriată)
etajele) Aux.

1. Magazin 2010 1 300 85% 15% proprietate

Total 300 85% 15%

2.2. Descrierea sumară a fluxurilor principale ale activităţii (procesului


tehnologic)
Vânzare animale de companie, hrană şi accesorii pentru acestea.

2.2.4. Calculul necesarului de maşini, utilaje şi instalaţii principale

Nr. Denumirea mijlocului Caracteristici tehnice Anul Valoarea de Uzura


Crt. fix fabricaţiei inventar %
-mii lei-
A. Activitatea de bază

1. Mobilier - 2009 5000 15%


2. Computer Curent electric 2007 2000 30%

5
PROIECTE ECONOMICE

III. PARTEA FINANCIARĂ

3.1. Evaluarea costului proiectului

Nr. Obiectul investiţiei Furnizor Valoare estimată(mii


Crt. lei)

1. Automobil S.C. ARDAF. S.R.L. 5000

3.2. Graficul de realizare a investiţiei

Nr. Descrierea Luna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 An An


Crt investiţiei/Perioada 1 2 3

1. Proiectare,aprobări, avize, X
etc
2. Achiziţionarea terenului X
3. Pregătirea şi amenajarea X
terenului
4. Achiziţionare(inclusiv X
montaj)
5. Construcţie şi instalaţii X
6. Transport şi montaje mj. X
Fixe
7. Utilităţi X
8. Cheltuieli pt. pornirea X
activ.
9. Atingerea capacităţii X
planificate

Notă: Atât etapele investiţiei, cât şi perioadele se adaptează proiectului propus

6
PROIECTE ECONOMICE

3.3. Surse de finanţare a proiectului


Nr. Crt. Surse de finanţare Suma-mii lei- Pondere-%-

1. Capital propriu 30.000 60%

2. Alte surse 20.000 40%

Total 50.000 100%

3.4. Fundamentarea evoluţiei volumului activităţii în unităţi fizice


Nr. Descrierea produselor U.M. Anii
Crt. (codul) 2010 2011 2012 2013 2014
1. Reptile Buc. 10 30 37 53 67

2. Rozătoare Buc. 30 70 120 170 213

3. Peşti Buc. 10 25 30 40 60

Total 50 125 187 263 340


4. Hrană Kg 70 175 260 330 476

5. Accesorii Buc. 20 50 80 120 150

7
PROIECTE ECONOMICE

3.5. Planificarea cheltuielilor de producţie

3.5.1. Estimarea costurilor unitare şi a preţurilor de vânzare unitare


Nr. Articole de calculaţie Produse şi/sau servicii ( mii/lei )
Crt. P1 P2 P3 P4 P5

1. Preţ de achiziţie(inclusiv
materii prime şi materiale 150 70 15 30 50
directe)
2. Cheltuieli salariale 1200
directe(salarii, Cas, etc)
3. Total cheltuieli directe 1350 1270 1215 1230 1250
4. Cheltuieli indirecte 330 120 1075 0 0
Din care:
- Combustibil 200 70 900 0 0

- Alte cheltuieli 30 50 25 0 0

- Energie 100 0 150 0 0


5. Total costuri 1680 1390 2290 1230 1250

Cost unitar
150 70 15 30 50
Adaos comercial 30% 30% 30% 25% 25%

Preţ de vânzare 2184 1807 2977 1537 1563

3.5.2. Evoluţia cheltuielilor de circulaţie(costurilor unitare) ale


produselor
Nr. Denumirea produselor U.M. Anii
Crt. (codul) 2010 2011 2012
1. Reptile Buc. 1500 5000 4500
2. Rozătoare Buc. 2000 5000 8000
3. Peşti Buc. 300 500 700
4. Hrană Kg 1000 2000 3500
5. Accesorii Buc. 700 1500 2000
Total 5500 13700 18700

8
PROIECTE ECONOMICE

3.6. Evoluţia preţurilor unitare de vânzare ( fără T.V.A.)


Nr. Denumirea U.M. Anii
Crt. produselor 2010 2011
1. Reptile Buc. 1140 3420
2. Rozătoare Buc. 1596 3724
3. Peşti Buc. 114 285
4. Hrană Kg 1596 3990
5. Accesorii Buc. 760 1900
TOTAL 5206 13.319

3.7. Prognoza veniturilor

Nr. Denumirea produselor Anii


Crt. (codul) 2010 2011 2012
1. Reptile 1700 4000 4200
2. Rozătoare 2100 4500 7000
3. Peşti 2300 2500 2700
4. Hrană 2000 4800 5300
5. Accesorii 1400 2300 4000
Total 9500 18100 23200

3.8. Evoluţia costurilor totale


Nr. Denumirea produselor Anii
Crt. (codul) 2010 2011 2012
1. Reptile 1680 3000 3700
2. Rozătoare 1390 3500 5000
3. Peşti 2290 2400 2500
4. Hrană 1230 4000 4500
5. Accesorii 1250 1900 2900
Total 7840 14800 18600

9
PROIECTE ECONOMICE

3.9. Proiectarea profitului brut şi net

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor/perioadă P1 P2 P3

VENITURI din:
1.Vânzări(prestaţii) 2000 2500 2500
2.Venituri financiare 1000 1500 1700
3.Alte venituri 700 1000 1300
I. TOTAL VENITURI(inclusiv TVA) 3700 5000 5500
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli materiale 1000 1200 1400
2. Cheltuieli cu manopera directă
II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE(1+2) 1000 1200 1400
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 1500 2000 2500
Din care: amortizare proiect
IV. TOTAL CHELTUIELI(II+III) 2500 3200 3900
V. T.V.A. 3100 3960 4840
VII. PROFIT IMPOZABIL 1700 2000 2500
VIII. IMPOZIT PE PROFIT 16% 272 320 400
IX. PROFIT NET(VII-VIII) 1972 2320 2900
X. PROFIT NET CUMULAT 3672 4320 5400

FLUXUL DE NUMERAR/PERIOADĂ P1 P2 P3

1. Numerar la începutul perioadei 2500 3000 1000


2. Intrări de numerar 4200 5000 2300
a) din vânzări
- pe numerar 3000 3500 1300
- pe credit 0 0 0
b) credite 0 0 0
c) alte intrări de numerar 1200 1500 1000
A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2) 6700 8000 3300
Ieşiri de numerar
1. Cheltuieli directe: 1500 1700 1000
a)cheltuieli materiale
- pe numerar 1500 1500 700

10
PROIECTE ECONOMICE

- pe credit 0 0 0
b)cheltuieli cu manopera directă 0 0 0
2. Cheltuieli indirecte 500 700 500
I. TOTAL CHELTUIELI(1+2) 2000 2200 1200
II. CHELTUIELI INVESTIŢIONALE 1300 800 300
din care: rate credit şi dobânzi 0 0 0
III. INVESTIŢII DE CAPITAL 1000 2000 700
IV. T.V.A. 1240 2480 868
V.IMPOZIT PE PROFIT 199 397 139
B. TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR(I+II+III+IV+V) 5739 7877 3207
SURPLUS DE NUMERAR(A-B) 961 123 93

3.11. FLUXUL DE NUMERAR

11

S-ar putea să vă placă și