Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat-responsabil C.M.

Avizat- director

Planificare calendaristică anuală


pentru disciplina „Geografie”
Clasa a IV a ( 1 oră / săptămână)
An scolar 2019-2020
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina de învăţământ: Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Editura: Intuitext
Realizată de: Munteanu Maria-Mădălina ( clasa a XI a A)
Semnătura:
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore

SEMESTRUL I
1. Locuri din jurul 1.1. Orizontul local 1 I
meu 1.2. - Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
1.3. Orizontul apropiat 2 II-III
2.1. - Clasa, școala, cartierul, localitatea
2.2. - Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. - Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și
3.2. localității
3.3. - Hărți ale orizontului local
3.4. Caracteristici generale observabile ale 1 IV
4.1. orizontului local
- Relief, hidrografie, vegetație
- Populație, așezări, activități ale oamenilor
De la orizontul local la țară 1 V
- Localitatea natală
- Regiunea înconjurătoare
- De la orizontul local la regiune și țară
Modificări observabile și repere de timp 1 VI
- Modificări observabile în realitatea înconjurătoare
- Ora, ziua, săptămâna, anul
- Calendarul
Recapitulare- Evaluare VII Evaluare orală

Săptămâna VIII
Vacanță pentru
învățământul primar și
preșcolar
2. România- 2.2 Limite și vecini 1 IX
geografie 2.3
generalăRomânia – 3.1 Relieful: caracteristici generale și trepte de relief 1 X
geografie 3.2 Clima, apele, vegetația, animalele și solurile 1 XI
4.3
Locuitorii și așezările omenești 1 XII
Activități economice 1 XIII
- Resurse și activități industriale
- Principalele produse agricole
- Căi de comunicație
1 XIV Evaluare orală
Recapitulare - Evaluare

Recapitulare semestrială 1 XV

Vacanța de iarnă 21
decembrie- 12 ianuarie
SEMESTRUL AL II-LEA
3. România- 1.1 Marile unități geografice ale României – 2 I - II
geografie regională 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
4.2 Carpații
4.3 Dealurile și podișurile 1 III
Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 2 IV-V
Caracteristici geografice ale regiunii în care este 1 VI
situat orizontul local
- Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție,
limite, caracteristici naturale, resurse și activități
economice)
- Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a României 3 VII-VIII-IX
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare geografică
- Caracterizarea geografică a județului și a localității în
care este situat orizontul local
Recapitulare- Evaluare 1 X Evaluare scrisă
Marile unități geografice ale României – 2 XI-XII
caracteristici generale (pe trepte de relief) Vacanța de primăvară
Carpații 4 aprilie- 21 aprilie
4. România în 2.2 România în Europa 1 XIII
Europa și în lume 2.3 - Poziția geografică a României în Europa: limite și
3.1 vecini
3.3 - Țările vecine: denumire, capitală
4.1 Europa – un continent al planetei 2 XIV-XV
- Europa – scurtă caracterizare geografică
- Europa și România – elemente comune
- Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră 1 XVI
- Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)
- Continente și oceane
Terra – o planetă a sistemului solar 1 XVII
- Planiglobul – imaginea Terrei
Recapitulare - Evaluare 1 XIX Evaluare orală

5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 XX


frontiere 1.2; 2.2; 3.1;
Vacanța de vară
3.4 ;4.2;1.3;
începând cu 13 iunie
2.1; 3.2 ;3.3;
4.3

Semestrul I – săptămâna VIII (vacanță pentru învățământul primar și preșcolar)


Semestrul al II lea – săptămâna XVIII (săptămâna „școala altfel”)