Sunteți pe pagina 1din 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,PARTEA I,NR685/29.VII.

2005

ANEXA Nr 1

C ătre
Secretariat General al Guvernului
Unitatea de Politici Publice

PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE


Formular

Instițutia inițiatoare Autoritatea Electorală Permanentă

Formularea problemei Înexistența unui corp al operatorilor de calculator. Înstabilitatea


procesului electoral,birocrația excesivă în perioada electorala,costuri
suplimentare generate de neceșitatea recrutării,gestionării și înstruirii
operatorilor de calculator,imposibilitatea estimări nevoilor relale-neavând
o asumare a participării acestora la alegerii și un mecanism prin care să
anunțe AEP că nu mai sunt înteresăți de a participa la procesul electoral.
La ultimile alegeri organizate în România au fost desemnați un număr de
a) 18.626 operatorii calculator
b) 4.745 operatori calculator rezervă dintr- un număr total de
c) 43.472 aceste personae fiînd înstruite în anul 2016 care au dorit a fie
desemnați ca și operatori tabletă în secții.

Denumirea politicii Constituirea unui corp al operatoriilor de calculator

Scop Constituirea unui corp al operatorilor de calculator care să funcționeze


similar
Corpului expertilor electorali cu caracter permanent sau cu posibilitatea
retragerii sau suspendări în anumite termene, stabilitatea procesului
electoral,eliminarea birocrației, previzibilitatea resurselor umane în
vederea bunei organizări a alegerilor generale.

Obiective generale/obiective Recrutarea și instruirea persoanleor care pot fii desemnate ca operatori de
secundare calculator, reducerea costurilor cu recutarea și instruirea operatorilor de
calculator.
Efectuarea operațiunilor specific SIMPV, operatori de calculator mai bine
instruiții

Beneficiari Persoanele interesate să devina operatori de calculator, în măsura în care


să se înformeze periodic asupra începerii perioadei electorale și a
termenelor de depunere a cererilor și a organizarilor testarilor.
Personalul filialelor regionale și al birourilor județene, în măsura în care
procesul de recrutare și instruire implica resurse importante finaciare și de
timp în perioada electorala.
Personalul STS implicat în procesul electoral, în masura în care trebuie
să instruiasca un număr mare de operatori într-o perioada scurtă de timp.

Variante de soluționare 1)Constituirea unui Economic: consideram


Corp al operatorilor ca înființarea unui corp
care să functioneze al operatorilor de Buget
similar Corpului calculator v-a avea un curent institutional și
expertilor electoral cu impact pozitiv atât hotărare de guvern
caracter permanent, cu asupra bugetului de
poșibilitatea suspendari stat,cât și asupra
său retrageriii bugetelor locale prin
voluntare în anumite reducerea de ore
termene și care să dedicate instruiri
prevada sănctiuni în acestora în condițiile în
cazul nerespectarii care instruirea de baza
prevederilor legale. se face doar pentru
persoanele noi venite.
Social: se va creea
posibilitatea pentru o
masă cât mai largă de
cetațeni de a avea acces
la instruirea pentru a
deveni operatori de
calculator în secțile de
votare , în acest fel un
număr mai mare de
cetateni vor avea
posibilitatea de aș
manifesta constința
civică prin observarea
alegerilor din cea mai
bună poziție- din
interiorul procesului .
2) Constituirea unui Economic: consideram Buget
Corp al operatorilor ca înființarea unui corp
care să functioneze al operatorilor de curent institutional și
similar Corpului calculator v-a avea un hotărare de guvern
expertilor electoral cu impact pozitiv atât
caracter permanent cu asupra bugetului de
posibilitatea suspendări stat,cât și asupra
sau retragerii voluntare bugetelor locale prin
în anumite termene. reducerea de ore
dedicate instruiri
acestora în condițiile în
care instruirea de baza
se face doar pentru
persoanele noi venite .
Social: se va creea
posibilitatea pentru o
masă cât mai largă de
cetațeni de a avea acces
la instruirea pentru a
deveni operatori de
calculator în secțile de
votare , în acest fel un
număr mai mare de
cetateni vor avea
posibilitatea de aș
manifesta constința
civică prin observarea
alegerilor din cea mai
bună poziție- din
interiorul procesului .

3) Definirea datelor Economic: consideram


personelor care și au ca înființarea unui corp
exprimat acordul de a al operatorilor de Buget
participa la alegeriile calculator v-a avea un
curent institutional și
din 2016 în calitatea de impact pozitiv atât
hotărare de guvern
operatori de calculator asupra bugetului de
și au fost instruiții în stat,cât și asupra
acest sens aceasta fiînd bugetelor locale prin
o baza de date cu reducerea de ore
caracter permanent dedicate instruiri
aflată la dispoziția AEP acestora în condițiile în
din care se vor recruta care instruirea de baza
cu prioritate, în viitor se face doar pentru
operatorii de calculator persoanele noi venite.
Social: se va creea
posibilitatea pentru o
masă cât mai largă de
cetațeni de a avea acces
la instruirea pentru a
deveni operatori de
calculator în secțile de
votare , în acest fel un
număr mai mare de
cetateni vor avea
posibilitatea de aș
manifesta constința
civică prin observarea
alegerilor din cea mai
bună poziție- din
interiorul procesului.

Procesul de consultare Instituții: Prezentarea partidelor politice


Primarii, Prefecți, Nu au fost obiectii său propunerii
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
Afacerilor Externe,
Serviciul de
Telecomunicați
Speciale, Institutul
Național de Statistică,
Ministerul Finațelor
Publice, Ministerul
Justiției,
Organizații:
Expert Forum și
Asociația
ProDemocația

Variante de solicitare Beneficii și impact Profeșionalizarea Buget


recomandate lege, resurselor umane implicâte
constituție și Corpul în operarea mijloacelor curent
operatorilor de calculator tehnice pentru institutional și
transparentizarea și hotărare de guvern
garantarea întegritați și
credibilitatea procesului
electoral.
Resurse umane
insuficiente, resurse
finaciare însuficiente și
adoptarea cu întarziere de
Riscuri către Parlament a actelor
normative.
Posibilitatea suspendari
sau retrageri voluntare în
anumite termene și care să
prevadă săncțiuni în cazul
nerespectarii prevederilor
legale.
Persoanele interesăte să
devina operatori de
calculator, în măsura în
Modalitați și termene care să se înformeze
periodic asupra începerii
perioadei electorale și a
termenelor de depunere a
cererilor și a organizarilor
testarilor.
Personalul filialelor
regionale și al birourilor
judetene, în măsura în care
procesul de recrutare și
instruire implica resurse
Grupuri vizate importanet fînaciare și de
timp în perioada electorala.
Personalul STS implicat
în procesul electoral,în
măsura în care trebuie să
instruiască un număr mare
de operatori înt- o perioadă
scurtă de timp.
Actul adoptat numărul
sesiuni de instruire
numărul de persoane
instruite la cerere număr de
personae admise în corpul
experților.
Indicatori de
performanță