Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNDRUMAR PENTRU AFACERI

ÎN REPUBLICA TURCIA

REGIMUL COMERŢULUI

 Cadru general
 Acordul de Uniune Vamala intre Turcia si Uniunea Europeana
 Acorduri bilaterale de comerţ liber
 Tariful vamal
 Reguli de origine
 Preferinţe tarifare
 Produse interzise la import
 Licenţe la import
 Măsuri de apărare comercială
 Regimul importurilor temporare pentru utilaje si echipamente de lucru
 Subventii la export
 Zone libere

Cadru general
Turcia este membra a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) din anul 1995. In calitate de membru al OMC,
Turcia aplica un regim de comerţ exterior destul de liberalizat.
Din anul 1996, după semnarea Acordului de Uniune vamală cu UE, Turcia a adoptat tariful vamal comun al UE
(TARIC) la importul de produse industriale şi produse agricole prelucrate importate din terţe ţări.
În afara UE, Turcia a semnat acorduri de comert liber cu tarile membre EFTA, Israel, FYR Macedonia, Croatia,
Bosnia-Hertegovina, Tunisia, Maroc, Autoritatea Palestiniana, Siria, Egipt, Albania si Chile.
Turcia este parte a „Euro-Mediterranean Partnership” care prevede stabilirea unei zone de comerţ liber în
regiunea Mării Mediterane până în anul 2010.
Acordul de Uniune Vamala intre Turcia si Uniunea Europeana prevede în principal următoare măsuri:
- eliminarea, de la 1 ianuarie 1996, taxelor vamale de import la produsele industriale şi, de la 1 ianuarie 1999,
a taxelor pentru 142 produse siderurgice acoperite de Acordul CECO;
- adoptarea, de la 1 ianuarie 1996, a Tarifului Vamal Comun Extern al Uniunii Europene in relaţia cu tarile
terţe şi, de la 1 ianuarie 2001, a tuturor acordurilor preferenţiale încheiate de Uniunea Europeana cu tarile
terţe;
- eliminarea restricţiilor cantitative sau a masurilor având efecte echivalente impuse asupra comerţului cu
mărfuri industriale derulat cu Uniunea Europeana;
- implementarea regulilor de politica comerciala a Uniunii Europene, inclusiv regulile privind importurile,
procedurile de administrare a contingentelor tarifare si acordarea de credite la export;
- adoptarea regulilor europene privind concurenta;
- armonizarea legislaţiei turce cu cea a UE in ceea ce priveşte eliminarea barierelor tehnice in calea
comerţului bilateral începând cu 1 ianuarie 2001;
- asigurarea unei protecţii adecvate si efective a drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si
comerciala; adoptarea de la 1 ianuarie 1999 a procedurilor de brevetare a produselor farmaceutice.
Acorduri bilaterale de comerţ liber
Turcia a semnat acorduri de comert liber cu tarile membre EFTA, FYR Macedonia, Croatia, Bosnia-Hertegovina,
Tunisia, Maroc, Autoritatea Palestiniana, Siria, Egipt, Albania si Chile.
Turcia a preluat iniţiativa pentru înfiinţarea Organizatiei de Cooperare Economica in zona Marii Negre
(OCEMN), care ca obiectiv crearea a unei zone de liber schimb intre tarile din jurul Marii Negre, pana in anul
2010. Ţările membre ale OCEMN sunt: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova,
România, Federaţia Rusa si Ucraina.
Pe lângă activităţile ca tara membra a Organizaţiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE), Turcia
îşi dezvolta relaţiile sale cu tarile islamice sub tutela Organizaţiei Conferinţei Islamice, in cadrul căreia deţine
secretariatul general. Pe lângă dezvoltarea relaţiilor politice si economice speciale cu tarile vecine, in prezent
desfăşoară o politica promoţională susţinuta in relaţiile cu tarile din zona Marii Caspice (Azerbaidjan, Kirgizstan,
Tadjikistan, Turkmenistan, Kazakhstan si Uzbekistan).
Tariful vamal
Bunurile importate în Turcia sunt supuse taxelor vamale şi taxelor interne (accize, taxe de consum, TVA şi taxe
administrative).
Tariful vamal de import al Turciei cuprinde taxe ad valorem în proporţie de 97,9% şi taxe specifice (la 30 poziţii
tarifare de la capitolele: 22, 25 şi 37), mixte (la 113 poziţii tarifare de la capitolele: 04, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
35 şi 38), compuse (la 151 poziţii tarifare de la capitolele: 21, 33, 57, 70, 72 şi 91) şi variabile (la 83 poziţii
tarifare de la capitolele: 04, 17, 18, 19, 20, 21 şi 33), în total la 378 poziţii tarifare (la 12 cifre). Taxele non-ad
valorem nu sunt în concordanţă cu reglementările OMC şi, în prezent, Turcia are in curs de pregătire o lege
pentru alinierea completă la acquisul comunitar.
Anumite bunuri sunt importate numai prin punctele vamale specializate, astfel: importul de vehicule cu motor,
tractoare, motociclete şi componente pentru acestea prin punctele vamale de la Yesilkoy şi Gebze; produsele
textile prin punctele vamale de la Halkali, Atatürk Havaliman, Gemlik, Mersin, Izmir Denizli, Ankara, Kayseri şi
Gaziantep; solvenţii şi produsele petrochimice prin punctul vamal de la Gebze.
Informatii privind nivelul taxelor vamale şi documentele solicitate la importul în Turcia, pe produs sau grupă de
produse, sunt disponibile pe site-ul Uniunii Europene, la adresa:
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id= AT&from=publi
Reguli de origine
Turcia aplică reguli de origine preferenţiale şi nepreferenţiale. Ca parte a Uniuninii vamale cu UE, Turcia aplică
regulile de origine ale UE la importul din ţări terţe. Preferinţe bilaterale de cumul al originii aplică cu ţările cu
care a încheiat acorduri de comerţ liber. Din 1999, Turcia este parte a sistemului Pan European- de cumul al
originii (diagonal Pan-European Origin Cumulation System) care permite utilizarea de materiale din orice ţară
din zona UE, AELS şi ţările membre ale sistemului Pan-European de cumul al originii (Algeria, Egipt, Israel,
Iordania, Liban, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia).
Preferinţe tarifare
În baza prevederilor Acordului de Uniune vamală UE-Turcia, importurile de produse industriale şi de
componente industriale de produse agricole prelucrate din ţările UE sunt exceptate de la plata taxelor vamale
(taxă vamală zero), iar importul produse agricole este contingentat (108 poziţii tarifare, la 6 cifre), mare parte din
acestea având taxa vamală zero (live bovine animals and their meat, milk powder, butter, cheese, egg yolks,
flower bulbs, live plants, fresh cut flowers, foliage, mushrooms, frozen beans, pears, strawberries, potato seed,
apple, peach, tamarinds, passion fruit, tea, wheat, rye, barley, rice, maize, oats, malt, sunflower seeds, sugar
beet seed, cotton seed, crude and refined soya bean oil, sugar, crude sunflower oil, crude rape, colza and
mustard oil, tomato paste, prepared vegetables, jams and jellies, fruit juices, sparkling wine, vinegar, flours,
meals and pellets of meat or meat offal of fish or of crustaceans, oilcake and other solid residues, dog or cat
food and other animal feeds).
Produse interzise la import
Din motive de protecţie a mediului, securitate publică, sănătate morală publică şi pentru respectarea
angajamentelor internaţionale, în Turcia este interzis importul la următoarele 10 articole: produse narcotice
(haşiş şi opium preparat); substanţe cu conţinut diminuat de ozon(un articol); substanţe colorante (un articol);
arme chimice (4 articole); instrumente de măsuri neconforme cu standardele turceşti (6 articole); arme şi
muniţii, explozibili, focoase şi capse detonatoare (3 articole); instrumente pentru jocuri de noroc, cu excepţia
celor destinate turismului (un articol); produse interzise la utilizare publică; pământ, frunze, ramuri şi compost
natural pentru utilizare în agricultură şi germeni pentru viermi de mătase.
Din anul 1996, Turcia a interzis importul de animale vii şi carne de vită, capră, oaie şi pasăre.
Licenţe la import
Conform legislaţiei in vigoare, Turcia solicită licenţe la importul următoarelor produse:

Grupa de produse Autoritatea competentă / Motivaţia


Radioactivity-related items (11 items) Imports only permitted on approval by the Turkish Atomic
Uranium ores, isotopes, nuclear reactors, X-rays Energy Authority: to assure patient security against the
probable harmful effects of radioactivity
Telecommunications, machinery, and related Imports only permitted with a certificate issued by the Ministry
items (74 items) of Industry and Trade to the effect that after-sale services
Electrical apparatus for line telegraphy, such as maintenance and repair are warranted on a regional
telephone answering machines, radar, basis and that maintenance service technicians and spare-
transmission, reception apparatus, air- part stocks are sufficient: to assure that imports are in
conditioning machines, household type electrical conformity with the national telecommunication network and
refrigerators, clothes dryers, instantaneous gas to protect consumers
water heaters, sewing machines of household
types, machine-tools for drilling etc., vacuum
cleaners, some photocopying machines, certain
motor vehicles
Motor vehicles (7 items) Imports only permitted with a pro forma invoice certified by
Road tractors for semi-trailers, station wagons, the Ministry of Industry and Trade: to assure the suitability of
racing cars, trailers, special-purpose motor imported vehicles for highways
vehicles other than those designed for the
transport of persons or goods
Fertilizers (5 items) Imports only permitted on approval by the Ministry of
Animal or vegetable fertilizers, and mineral or Agriculture and Rural Affairs (MARA): to avoid damage to
chemical fertilizers health of humans, animals or to the lifecycle of plants
Banknotes and related items (1 item) Imports only permitted on approval by the Central Bank of
Banknotes and the like, securities Turkey or the Board of Capital Markets: to assure the
continuation of administrative order related to precious
documents, e.g. shares, bonds
Explosives and related items (14 items) Imports only permitted on approval by the General
Technical ammonium nitrate, prepared Directorate of Security in the Ministry of Interior: to assure
explosives, some fuses, fireworks, some national security and public safety
astronomical instruments
Chemicals and related items (5 items) Imports only permitted on approval by the Energy Market
Hexane, white spirit, xylene, toluene, solvent Regulatory Authority (EMRA); imports of toluene require
naphtha, petroleum oils, benzene approval of the Ministry of Health: to protect consumers
Products affecting worker health (12 items) Imports only permitted on approval by the Institute of
Asbestos, benzene Workers' Health and Security in the Ministry of Works and
Social Security: to protect workers' health
Civil aircraft related items (81 items) Imports only permitted on approval by the General
A wide range of items of a kind used on civil Directorate of Civil Aviation in the Ministry of Transportation:
aircraft to prevent the use of imported goods in areas other than civil
aviation
Maps related items (2 items) Imports only permitted on approval by the General Command
Maps and hydrographic or similar charts of all of Cartography in the Ministry of Defense, and the General
kinds, and digital maps and map information Command of Naval Forces: national security
recorded on magnetic or optical media
Items related to the manufacture of chemical Imports only permitted on approval by the Undersecretariat of
weapons (22 items) Foreign Trade: to comply with the Convention on the
A wide range of chemical products used in the Prohibition of Chemical Weapons
production of weapons
Some sugar substitutes (11 items) Imports permitted with eligibility certificate issued by the
Aspartam, saccharin Turkish Sugar Authority without any restriction. Control of
these products at the importation stage is conducted by
MARA. These products are not subject to import license.
Endangered species of wild fauna and flora Imports only permitted on approval by the Ministry of
Agriculture and Rural Affairs or the Ministry of Environment
and Forestry: to comply with the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES)
Energy Imports only permitted on approval by EMRA: to ensure
Electricity and natural gas effective operations in market activities and to comply with
relevant EC Directives.
Solvent and some petroleum products Imports only permitted on approval by EMRA: to prevent the
unorthodox use of these items out of purpose and to ensure
quality of fuels (Communiqué No. 2007/12 of EMRA)
Liquefied petroleum gases Imports only permitted on approval by EMRA: to prevent the
unorthodox use of those items out of purpose and to ensure
fuel quality
Standarde tehnice şi de calitate
Pentru importul a cca. 1000 de produse industriale este necesara obţinerea unui certificat emis de Institutul de
Standardizare al Turciei (certificat TSE) pentru confirmarea corespondentei tehnico-calitative a produselor
importate cu prevederile standardelor turceşti. Aceste certificate se emit pe perioade de timp intre 1 si 5 ani.
In procesul de armonizare a legislaţiei privind standardizarea cu cea a Uniunii Europene, Subsecretariatul
pentru Comerţ Exterior a emis 7 comunicate privind standardizarea pentru comerţ exterior, care se refera la
următoarele aspecte:
- pentru importul de produse cu marca „fabricat în CE”, in conformitate cu reglementările Comunităţii
Europene si care circula liber pe piaţa internă a Uniunii Europene, se emite un „Certificat de conformitate”,
cu condiţia ca sa fie remisa la TSE o "Declaraţie de conformitate" înainte de efectuarea importului; în
anumite cazuri, TSE poate solicita dosarul tehnic al produsului sau efectuarea de "teste de produs";
- importurile de produse agricole cum sunt fructele proaspete, fructele uscate sau confiate, legumele, uleiurile
vegetale, bumbacul (pentru aproximativ 70 de standarde) sunt supuse controlului de standardizare efectuat
de Inspectoratele de Standardizare pentru Comerţ Exterior;
- importul de combustibili solizi (cărbunele) se efectuează pe baza unui Certificat de control emis de
Ministerul Mediului si Pădurilor, valabilitatea certificatului fiind de maximum 6 luni;
- importul de produse farmaceutice, medicamente, produse cosmetice, detergenţi etc., este supus controlului
Ministerului Sănătăţii. Pentru importul acestor produse, anumite documente cum ar fi factura pro-forma,
factura, certificatul de analize, certificatul de sănătăţii etc. trebuie prezentate la Ministerul Sănătăţii înainte
de efectuarea acestuia. Certificatul de Control emis de acest minister, care trebuie prezentat la organele
vamale cu ocazia vămuirii, are valabilitatea cuprinsa intre 6 si 12 luni; pentru cele originare din Uniunea
Europeana, marcate CE, se poate emite un Certificate de Conformitate, după depunerea unei Declaraţii de
Conformitate la Ministerul Sănătăţii; si in acest caz, Ministerul Sănătăţii poate solicita dosarul tehnic sau
teste de produs;
- importul de alimente, produse agricole si animaliere, produse veterinare este supus certificării Ministerului
Agriculturii si Afacerilor Rurale. Certificarea se refera la asigurarea sănătăţii publice, a protecţiei vieţii si
sănătăţii plantelor si animalelor. Valabilitatea Certificatului de control este intre 4 si 12 luni, in funcţie de
natura produsului;
- importul de jucării, aparatura medicala (inclusiv pentru implanturi) si de produse cuprinse in directivele
privind compatibilitatea electromagnetica, echipamentele si maşinile de joasa tensiune, care sunt certificate
conform normelor europene si care circula liber pe piaţa internă a UE, nu mai sunt supuse procedurii de
inspecţie înainte de efectuarea importului, cu condiţia ca aceste produse sa nu prezinte pericol potenţial sau
riscuri majore. Pentru importul acestor produse se solicită o "scrisoare de conformitate" emisa de TSE, în
baza "declaraţiei de conformitate" depusa de importator.
Importul de bunuri vechi, uzate, renovate, cu defecte sau depăşite se face numai cu aprobarea
Subsecretariatului pentru Comerţ Exterior.
Instrumentele de măsură şi cântărire din import nu se pot pune în circulaţie decât cu aprobarea Directoratului
General pentru Control şi Standarde din Ministerul Industriei şi Comerţului.
Materialele de transport care cuprind lucrări cinematografice sau muzicale sunt supuse controlului Directoratului
Copyright şi Cinema în scopul evitării pirateriei.
Conform legislaţiei in vigoare, băuturile alcoolice pot fi importate in Turcia numai de către compania de stat
TEKEL. Firmele particulare pot importa vinuri numai prin intermediul TEKEL si numai in scopul folosirii in
hoteluri si restaurante.
De asemenea, ţigările pot fi importate numai prin intermediul companiei TEKEL sau a producătorilor de ţigări
autorizaţi, cum sunt : Philip Morris, RJ Reynolds, British Tobacco etc.
Măsuri de apărare comercială
Potrivit Comisiei Europene, Turcia aplica in exces masuri de aparare comerciala pentru protejarea industriei
locale de competitia produselor din import.
Din 6 februarie 2003, Turcia aplică o taxă anti-dumping cuprinsă între 25 şi 45 dolari/tona la importul de PVC
emulsie de la compania romaneasca Oltchim, Râmnicu Vâlcea. În luna februarie 2008, a declanşat procedurile
de revizuire cincinala a măsurii existente la importul de PVC originar din România. Investigatia este in curs de
derulare.
Informatii privind masurile de aparare comerciale, in vigoare si a procedurilor anti-dumping in curs de
investigare, sunt disponibile pe site-ul:
www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayrk&yayinID=323&icerikID=422&dil=EN
Regimul importurilor temporare pentru utilaje si echipamente de lucru
Turiştii cu viză valabilă de intrare în Turcia, au voie să introducă autoturismele personale pentru o perioadă de 6
luni.
Rezidenţii care au permis de muncă sau un loc de muncă, pot introduce autoturismului în teritoriul vamal al
Turciei, numai în baza unei garanţii depusă de angajator, prin care garantează scoaterea autoturismului din
teritoriul vamal la expirarea contractului de muncă.
Pentru maşinile si utilajele de lucru care se introduc in teritoriul vamal al Turciei se depune o garanţie bancară,
care se eliberează numai după ce autoritatea vamală atestă ca acestea au fost scoase din teritoriul vamal si
sunt libere de obligaţii.
În prezent, o societate românească care a câştigat la licitaţie o lucrare de modernizare a drumurilor în Turcia, în
anii anteriori, a introdus în teritoriul vamal, în regim de import temporar, utilajele necesare efectuării lucrărilor
garantând exportul acestora la terminarea proiectului prin garanţie bancară. Întrucât firma turcească cu care a
cooperat a dat faliment, nu poate face dovada ca a exportat utilajele de lucru în România, şi garanţia bancară a
rămas blocată.
Pentru informaţii suplimentare privind regimul importului temporar în Turcia, recomandăm vizionarea site-ului
Subsecretariatului Vamal din Turcia la adresa: www.gumruk.gov.tr/english
Subventii la export
Desi a alinia legislatia comerciala la regulile internationale ale comertului si la aquisul comunitar, Turcia continua
sa acorde subventii pentru promovarea exportului, in special de produse agricole. Traditional, graul si zaharul
sunt cele mai subventionate produse. Subventii cuprinse intre 10 si 20% se acorda la 16 produse agricole
primare si prelucrate.
Zone libere
Zonele libere sunt special delimitate in teritoriul vamal si sunt guvernate de regulile comerţului internaţional. In
cadrul zonelor libere exista un climat de afaceri mai favorabil dezvoltării comerţului, care stimulează si
încurajează investiţiile străine. In prezent, in Turcia sunt operaţionale următoarele zone libere: Mersin (1987),
Antalya (1987), Aegean (1990), Zona Aeroportului Ataturk Istanbul (1990), Trabzon (1992), Istanbul (pielarie si
industrie - 1995), Mardin (1995), Anatolia de Est (1995), Bursa Internationala de Valori Istanbul (1997), Izmir
Menemen (industria pielariei - 1998), Rize (1998 ), Samsun (1998), Catalca (1998), Kayseri (1998), Adana -
Yumurtalik (1998), Thrace -Corlu (1999) si Gaziantep (1999).
Zonele libere sunt situate in apropierea celor mai importante porturi de la Marea Mediterana, Marea Egee si
Marea Neagra, fiind deservite si de aeroporturi si autostrăzi la nivel internaţional.
Reglementările Turciei in domeniul zonelor libere sunt aliniate la legislaţia UE, nefiind necesara semnarea unui
acord cu privire la zonele libere, gama de activităţi permise in aceste spatii fiind aceeaşi: producţie, depozitare,
ambalare, activităţi comerciale, bancare si de asigurări.
Avantajele oferite operatorilor din zonele libere sunt:
- veniturile realizate din activităţile desfăşurate in zonele libere sunt exceptate de la plata tuturor impozitelor
si taxelor, inclusiv impozitul pe venit, pe profit si taxa pe valoarea adăugata;
- durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare este de maxim 10 ani pentru chiriaşi si 20 de ani pentru
proprietarii de sedii in zona; in cazul producţiei, valabilitatea se extinde la 15 ani si respectiv, 30 de ani;
- birocraţia a fost redusa prin autorizarea unei singure agenţii responsabile de procedurile de înregistrare si
funcţionare si anume: Direcţia Generala a Zonelor Libere din cadrul Subsecretariatului pentru Comerţ
Exterior;
- persoanele rezidente in Turcia au dreptul de a înfiinţa firme care sa opereze întro zona libera, cu condiţia de
a prezenta, in prealabil, Direcţiei pentru Zone Libere, proiectul contractului de înfiinţare a firmei. Nu se
admite funcţionarea firmelor in mai multe zone sau înfiinţarea de filiale;
- toate firmele cu activitate in zona libera, indiferent de natura activităţilor, trebuie sa fie înregistrate la
Registrul Comerţului din Turcia.
Informatii suplimentare privind regimul importului in Turcia sunt disponibile pe site-ul:
www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayrk&yayinID=323&icerikID=422&dil=EN

Red.: Dumitru Radoi


24 martie 2009