Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”

Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel, Argeș

0248 / 530642

“Visul incepe cu un profesor www.scoalatheodoraman.ro

care crede in tine!”

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Theodor Aman”


Prof. înv. primar: Lăzărescu Ionela-Cătălina
Data: 06.03.2019;
Clasa: Pregătitoare B- Step by Step;
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învăţare: Primăvara
Subiectul lecţiei: Felicitare pentru mama
Tipul lecţiei: formarea de priceperi și deprinderi.
Obiective operaţionale:
O1 – să denumească materialele necesare pentru realizarea felicitării;
O2 – să enumere etapele de lucru ce intră în alcătuirea lucrării;
O3 – să folosească corect tehnicile de tăiere, asamblare şi lipire, pe baza explicaţiilor primite;
O4 – să lucreze ordonat și îngrijit cu materialul didactic pus la dispoziţie;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, exerciţiul, turul galeriei, munca independentă, expunerea, demonstraţia, analiza, evaluarea.
Mijloace de învăţământ: ghicitori, televizor, lucrarea model, foarfece, lipici, cartoane colorate, panglică.
Forme de organizare: frontal, individual;
Evaluarea: scrisă, orală
Resurse temporale: 50 minute;

Bibliografie:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la școlarii mici - program de formare
continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;
 MECTS - „Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual,
Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012.
DEMERS DIDACTIC

Strategii didactice
Momentele Ob. Conținutul esențializat al învățării Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
lecţiei op procedee învăţământ organizare
1.Momentul Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în condiţii
organizatoric optime a orei de Arte vizuale si Abilităti practice.
 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii
 Pregătirea materialului didactic.
Se realizează print ghicitorile:
2. Captarea ,,Ne iubeşte, ne răsfaţă, ,, Este harnică şi bună,
atenţiei Zi de zi ne dă povaţă Parcă e o Zână.
Desigur, v- aţi dat seama Cu dragoste ea ne creşte,
Nu e alta decât ...“ Şi de noi se îngrijeşte.”
(mama) ( mama)
Se poartă o scurtă discuţie cu elevii legată de anotimpul Conversaţia Ghicitori Frontal Orală
în care ne aflăm şi sărbătorile acestuia: eursitică
* În ce anotimp ne aflăm?
* Care sunt lunile acestui anotimp?
* Ce sărbătoare cunoaşteţi voi în luna Martie, care are
legătură cu răspunsul pe care l-aţi oferit la ghicitorile
anterioare?
Se va anunța tema lecției: realizarea unei felicitări pentru
3. Enunțarea mama - fiinţa cea mai dragă, cu ajutorul obiectivelor pe care
temei şi a le vom urmări: decuparea după contur, îndoirea, asamblarea,
obiectivelor lipirea.

Activitate directă
Intuirea materialelor și a modelului.
4. Dirijarea Elevii sunt solicitați să recunoască materialele primite: Lucrarea
Comportamen
învățării O1 cartoane colorate, foarfece, lipici, panglică verde, albă şi model
tul elevilor
roşie. Voi discuta pe model modul de lucru și etapele
realizării colajului: Carton
- îndoirea unui carton A 4 pe jumătate, colorat
- decuparea elementelor necesare realizării felicitării,
Observația
- îndoirea elementelor decupate pentru a obţine forma Frontal
petalelor, Foarfece Orală
- asamblarea petalelor sub forma unor flori,
- lipirea pe carton a petalelor ,
- lipirea mesajului pe felicitare. Explicaţia
Demonstraţia
Voi numi un elev să repete etapele de lucru.
Lipici
O2
b) Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru:
Explic modul de execuţie al lucrărilor.
Elevii va trebui să dea dovadă de creativitate. Frontal Etapele şi
Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii degetelor. modul de lucru

5. Obţinerea c) Realizarea lucrării: Produsul final


performanţei Solicit elevilor să realizeze lucrarea cooperând , dând
dovadă de creativitate şi sǎ lucreze îngrijit şi curat.
O3
Elevii vor lucra ascultând pe fundal melodii de primăvară.

Activitate indirectă
Elevii vor lucra îngrijit, supravegheați de învățătoare.
Creațiile vor fi prezentate pe suport și se va urmări
dacă: lucrările sunt îngrijite, sunt asamblate corect, respectă
O4 îndrumările învățătoarei, sunt originale.

Se vor evalua lucrările printr-un tur al galeriei după


6. Asigurarea criteriile de evaluare:
retenţiei şi a  dacă a decupat după contur; Turul Frontal
Orală
galeriei
transferului  dacă a asamblat corect piesele;
 dacă lucrarea este executată îngrijit. Expunerea
Expun lucrările pe un panou în faţa clasei, după care
Conversația
elevii îşi vor aprecia lucrările şi vor face observaţii acolo Observația
unde nu s-a lucrat îngrijit.
Lucrările
finalizate
Conversația
7. Incheierea Se fac aprecieri asupra modului în care au participat
activităţii elevii la activitate cât și modul în care au lucrat. Se oferă
mici recompense.