Sunteți pe pagina 1din 40

MANAGEMENT ŞI MARKETING HOTELIER

Student
CUPRINS

I. Organigrama personalului
II. Fişa postului
III. Check – List
IV. Prezentarea produsului turistic
V. Fidelizarea clienţilor

Pentru realizarea acestor teme a fost ales ca model hotelul Inter – Continental Bucureşti.
ORGANIGRAMA HOTELULUI INTER - CONTINENTAL prezintă o structură
organizatorică formată din opt compartimente principale cu subsectaorele respective
fiecăruia după cum urmează :
-compartimentul vânzări marketing şi publicitate
-compartimentul cazare condus prin două nivele ierarhice: şef departament recepţie şi
asistent şef recepţie, şef birou rezervări cu următoarele sectoare :
- centrală telefonică
- business center
- recepţie
- consierge
- rent a car
- piscină
compartiment serviciu de etaj este asigurat la nivel de conducere de administrator hotel
având în subordine sectoarele : - supraveghetoare cazare
- supraveghetoare pe spaţii
compartimentul resurse umane şi control
compartimentul de restauraţie cuprinde : - sectorul aprovizionare (magazii., depozite,
transport )
- sectorul bucătari coordonatori (bucătar şef )
- sectorul producţie ( laborator carmangerie)
- laborator cofetărie - patiserie, întreţinere
inventar
- sectorul şef sală ( şeful unităţii )
compartimentul economic
compartimentul tehnic cu următoarele sectoare :
- aprovizionare ( depozit materiale şi rechizite
- depozit lenjerie, arhivă )
- tehnic ( ateliere întreţinere, centrală termică, spălătorie )
- compartiment juridic
Sub aspectul nivelelor manageriale organizarea posturilor în cazul hotelului Inter -
Continental Bucureşti se face pe trei trepte. Primul nivel de top cuprinde : Consiliul de
administraţie, Preşedintele şi Directorul General executiv. Nivelul mediu este format de
directorii celor opt compartimente prezentate mai sus ( marketing şi publicitate,
recepţie, resurse umane, restauraţie, economic, tehnic, juridic ). Nivelul inferior
cuprinde şefii de sectoare ( rezervare, cazare, serviciul de etaj, aprovizionare, producţie,
etc.).

Tabel
INTER-CONTINENTAL BUCUREŞTI
Fidelizarea clienţilor se face prin " SIX CONTINENTS CLUB ". Clubul şase .
Continente este o marcă de servicii a corporaţiei Inter - Continental Hotels. Programul
se adresează mai ales persoanelor care călătoresc mult asigurând membrilor clubului
anumite facilităţi. Taxa de înscriere este de 100 USD iar cotizaţia ulterioară este de 35
USD / an.
Privilegiile acordate membrilor clubului sunt :
 Certificatul de weekend complementar, care este valabil 6 luni asigură
cazarea complementară pentru a doua noapte a weekend - ului.
 Reducerea la bilete de avion proporţional cu distanţele. · Rezervări
prioritare.
 Zonă specială a recepţiei ( Check In ).
 Cazare în camere de categorie superioară. · Tarif single pentru cameră
dublă.
 Întâmpinare VIP şi cadou de bun venit în cameră.
 Fructe proaspete şi apă minerală la sosire.
 Privilegii până la 250 USD pentru un sejur la încasarea cecurilor. · Presă
livrată zilnic în cameră.
 Un film gratis pentru un sejur la reţeaua de cablu TV. · Eliberarea târzie a
camerei la plecare ( ora 16 ).
 Formalităţile de plecare în regim expres.
 Informare regulată a membrilor legate de oferte unice de voiaj. .
 Certificat de weekend complementar valabil 6 luni la achitarea fiecărei
cotizaţii anuale.
 Convorbiri telefonice fără taxare pentru rezervări. · Asistenţă în toată
lumea.
 Serviciul de şofer la aeroport la destinaţiile selectate.
Dacă se petrec minim 30 nopţi sau se cheltuiesc minim 15.000 USD în sejururi în Inter
Continental pe timpul unui an, apartenenţa la club va fi automat îmbunătăţită la nivelul
Executive Card care asigură şi mai multe beneficii pentru perioada următoare de un an :
 Rezervare garantată în 72 ore a camerei.
 Îmbunătăţirea complementară a camerei la nivelul Executiv sau suită.
Formalităţi de sosire mai devreme ( ora 8 ).
 Formalităţi de sosire în regim expres. .
Folosirea complementară a facilităţilor, cluburilor de sănătate din incintă.
Următoarea etapă privilegiată a clienţilor Executive Card este Ambasador Card dacă pe
o perioadă de un an aceştia au 30 nopţi de cazare în hotelurile lanţului Inter-
Continental. Aceştia primesc în plus următoarele privilegii :
 Rezervare garantată în 24 ore a camerei.
 Consumaţie gratuită de băuturi din minibarul camerei.
 Certificat de weekend complementar, care asigură cazarea complementară.
pentru a doua noapte de weekend.
 Certificat de weekend pentru partener care asigură cazarea gratuită a
acestuia.
Membrii clubului Şase Continente beneficiază de bonusuri în distanţe de zbor pe
majoritatea liniilor aeriene importante pentru sejururi la hotelurile Inter - Continental.
Se prezintă cardul la recepţie împreună cu cardul de fidelizare al liniei aeriene preferate.
Clubul Şase Continente în general dublează distanţele de zbor oferite ca bonus de
companiile aeriene iar dacă sejurul este de tip Business sau Leisure se acordă a triplare
a bonusului.
Airport Chanffeur Service asigură întâmpinare la aeroport. Un şofer în uniformă oferă
clientului asistenţă la bagaje şi transport cu un automobil special. Taxele pentru acest
serviciu sunt similare cu preţurile locale ale companiilor de taxi şi se includ în nota de
plată ca " Transfer Airport ".
În timpul călătoriei de la aeroport la hotel şoferul va anunţa ora sosirii în hotel astfel
încât recepţia să completeze formularele de sosire. Clientul va ocoli recepţia fiind
condus direct în cameră.
CAPITOLUL 1
ATRIBUTELE CONDUCERII
LA SOCIETATEA COMERCIALA
EURO STAR TRAVEL SRL

l. l. CONCEPTUL DE TURISM
Termenul de turism are accepţiune complexă, specialiştii atribuindu-i sensuri diferite.
Este o activitate care afectează societatea din multe puncte de vedere având un impact
semnificativ asupra vieţii sociale, economice şi culturale.
O definiţie generală a fost dată încă din 1942 "ansamblul relaţiilor şi faptelor constituite
prin deplasarea şi sejurul persoanelor în afara locului lor obişnuit de rezidenţă, fără ca
acestea să fie motivate de o activitate lucrativa oarecare"
Turismul se încadrează în zona serviciilor şi deci prezintă particularităţile acestora. Pe
lângă acestea turismul are şi unele caracteristici proprii cum ar fi :
 sezonalitatea - amplasarea şi intensitatea sa variind mult de la o perioadă
la alta;
 interdependenţa produselor turistice (beneficiarul turismului fiind
întotdeauna beneficiarul mai multor bunuri materiale şi servicii care se leagă
unele de altele);
 nivelul ridicat al costurilor fixe - determinat de caracterul rigid al ofertei
şi de caracterul nestocabil al serviciilor.
Ca sistem de sine stătător, rolul şi locul turismului se defineşte prin activităţile
componente - cazare, alimentaţie publică, transport, agrement, tratament etc.,
considerate ca subsisteme, cu strânse interrelaţii în cadrul sistemului şi cu determinări
sau influenţe în alte sisteme. Prin faptul că acţionează în direcţia introducerii în circuitul
economic intern şi internaţional a condiţiilor naturale, a patrimoniului cultural-istoric, a
realizărilor economice, turistul contribuie direct şi indirect la ridicarea economică a
unor localităţi sau zone stimulând dezvoltarea transporturilor, a circulaţiei mărfurilor şi
creează noi locuri de muncă.
Din ce în ce mai mult şi cu o pondere tot mai mare turismul se afirmă în cadrul
schimburilor dintre ţări.

1.2. DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT,


PRIVATIZAREA TURISMULUI .

După 1990 în turismul românesc ca şi în ansamblul ramurilor economiei au avut loc


procese de restructurare, reorganizare şi reorientare către economia de piaţă.
Transformarea economiei româneşti într-o economie de piaţă presupune atât asigurarea
stabilităţii macroeconomice cât şi restructurarea sectorială, în sensul acordării priorităţii
acelor sectoare care prin specificul lor se propun a fi eligibile într-o primă etapă a
restructurării economice.
Printre aceste domenii de activitate sectorul turism se poate evidenţia pentru contribuţia
sa importantă în faza de tranziţie prin următoarele caracteristici:
 creator de conexiuni între diversele sectoare economice
 potenţial generator de valută prin încasările provenite din turismul
internaţional
 generator de resurse financiare pentru stat prin sistemul de taxe şi impozite
 exportator indirect de mărfuri (export extern)
 factor important în formarea şi menţinerea unei imagini favorabile a
României în lume
 creator de locuri de muncă prin absorbţia parţială a forţei de muncă
disponibilizate din alte sectoare
 factor dinamizator al procesului de creştere a calităţii vieţii
 factor de influenţă şi uneori determinant în protecţia mediului.
Primele rezultate în domeniul privatizării s-au concretizat în: constituirea agenţilor
economici privaţi (cca 6000 de agenţi economici având ca obiect de activitate şi
turismul din care 750 desfăşoară efectiv activitate de turism.
În acelaşi timp pentru crearea unui cadru cât mai favorabil privatizării au fost
întreprinse şi alte măsuri cum ar fi clasificarea structurilor turistice administrate de
agenţi economici de stat sau privaţi; reevaluările patrimoniului societăţilor comerciale
din turism; înfiinţarea caselor de schimb valutar cu capital integral de stat, mixt sau
particular, precum şi a ghişeelor de schimb valutar în reţeaua hotelieră de categorie
superioară; cooptarea asistenţei externe PHARE pentru realizarea asistenţei tehnice în
turism.
A fost de asemenea completată legislaţia privind protecţia economică a agenţilor
economici şi protecţia socială a consumatorilor-turişti: protecţia împotriva unor acţiuni
ilicite, combaterea concurenţei neloiale, utilizarea caselor electronice de marcat,
promovarea de facilităţi la tarifele de cazare pentru cetăţenii români cu venituri mici.
În cea mai mare parte modificările societăţilor de turism nu au fost însoţite de un aport
de capital orientat spre investiţii de dezvoltare. Se poate spune deci că baza materială şi
ansamblul dotărilor au rămas la nivelul anilor '90.
Cu toate acestea au fost înregistrate semne care prin natura lor ne dau măcar speranţe
pentru viitor:
 creşterea numărului agenţiilor de turism, cu o bogată ofertă de servicii.
 dezvoltarea agroturismului prin înfiinţarea şi clasificarea pensiunilor rurale;
 creşterea semnificativă a acţiunilor unor societăţi de turism cotate la Bursa
de Valori;
 pregătirea unui personal specializat în institutele de învăţământ superior.
Un mare aport îl are în acest context şi Centrul Naţional de Formare a Cadrelor de pe
lângă Autoritatea Naţională a Turismului prin sporirea numărului de cadre bine
pregătite în toate ramurile turismului.
Pregătirea temeinică a cadrelor va duce negreşit atât la sporirea calităţii ofertei turistice
în ansamblu cât şi la o creştere a nivelului managementului fiecărei unităţi în parte.
Lucrarea de faţă încearcă să definească reperele teoretice ale actului de conducere şi să
actualizeze aceste noţiuni la nivelul efectiv al societăţii comerciale EURO STAR
TRAVEL SRL.

1.3. PREZENTARE: EURO STAR TRAVEL SRL.


Societatea comercială – Agenţia de turism EURO STAR TRAVEL SRL. a fost
constituită în conformitate cu dispoziţiile legii 31/1990 înmatriculată la Registrul
Comerţului cu nr. J40/3258/1996.
Societatea este persoană juridică română, capital social – privat autohton 100%. Forma
juridică este de societate comercială cu răspundere limitată.
Durata societăţii este nelimitată, cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 23, ap.10 sect.
3, desfăşurându-şi activitatea la sediul din str. Batiştei nr. 9. Capitalul social al societăţii
la înfiinţare a fost de 21 000 000 lei. La înfiinţare societatea a avut trei asociali cu aport
egal la capital. Ulterior structura asociaţilor a fost modificată, în prezent existând tot trei
asociaţi, cu aport în numerar şi în natură repartizat astfel:
 2 asociaţi cu câte I00 părţi sociale cu o valoare nominală de 100 000 Iei,
fiecare în valoare totală de 10 000 0()0 lei, fiecare reprezentând 47,62% din
capitalul social;
 1 asociat cu 10 părţi sociale cu o valoare de 100 000 lei fiecare în valoare
totală de 1 000 000 lei, reprezentând 4,76% din capitalulsocial.
În societate sunt prevăzute 4 posturi inclusiv conducerea. Domeniul principal de
activitate îl reprezintă:
 0rganizarea pachetelor de servicii turistice, în domeniul turismului intern şi
internaţional;
 vânzarea pachetel0r proprii de servicii şi a celor contractate cu alte agenţii
de turism licenţiate;
 rezervarea şi comercializarea serviciilor de cazare, masă, transport,
agrement, tratament şi cură balneară, asistenţă turistică, închirieri de autocare şi
autoturisme, obţinerea de vize turistice;
 rezervarea şi comercializarea de bilete pentru mijloace de transport,
spectacole şi manifestări artistice, sportive, targuri profesionale interne şi
internaţionale, activităţi de diverstismţent şi agrement în cadrul sejurului sau
programului turistic sau independent de acesta.
Administrator al societăţii este unul dintre acţionari. Activitatea economico-financiara a
societăţii se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare.
Organul de conducere al agenţiei - Adunarea generală a asociaţilor are ca atribuţii:
analiza şi aprobarea bilanţului contabil, a controlului de profit şi pierderi şi a modului
de utilizare a beneficiilor; numirea şi revocarea administratorilor şi a cenzorilor;
stabilirea structurii organizatorice a societăţii; analiza şi aprobarea programului de
activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii; decide schimbarea
sediului social; decide asupra oricăror alte probleme care îi revin prin lege, statut şi sau
contract. Adunarea generală e prezidată de administrator. Dezbaterile adunării generale
se consemnează într-un proces verbal care se scrie într-un registru sigilat şi parafat.
Conducerea operativă este asigurată de administratorul societăţii ale cărui atribuţii şi
competenţe sunt stabilite prin lege, prin statutul sau contractul de societate.

CAPITOLUL 2
ATRIBUTELE CONDUCERII

2.1. MANAGEMENTUL
Managementul reprezintă ansamblul integrat al acţiunilor de planificare, organizare,
coordonare, antrenare a personalului şi control-reglare exercitate de sistemul conducător
în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor organizaţiei.
Procesul de management nu poate fi redus la una sau alta din funcţiile sale, deoarece
nici una din ele nu poate asigura prin ea însăşi eficienţa acestui proces.
Managementul este noua tehnologie care transformă economia, spune Peter Drucker.
Pentru a gândi aceste transformări, pentru a le stabili şi pune în mişcare este nevoie de
oameni care să conceapă o nouă tehnologie, o nouă organizare - deci un nou
management. Aceştia sunt managerii sau conducătorii, respectiv cei ce iau decizii
privind planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi motivarea colaboratorilor
în vederea realizării unei activităţi eficiente.
Unui conducător îi sunt necesare cunoştinţe în domenii diverse care pot fi sintetizate şi
corelate cu cele cinci calităţi manageriale pe care trebuie să le posede un manager:
 Calităţi tehnice - calitatea tehnică este o anumită îndemânare necesară
pentru a realiza o activitate specializată. În general managerii superiori nu se
bazează pe calităţile tehnice şi implicit nu au nevoie de aceste calităţi aşa cum au
nevoie managerii de nivel inferior sau mijlociu. Totuşi înţelegerea părţii tehnice
a lucrurilor este un ajutor important pentru un management eficace la orice nivel.
 Calităţi conceptuale - calitatea conceptuală este abilitatea de a gândi în
termeni abstracţi. Această calitate îl face pe manager să aibă o imagine de ansam-
blu şi să înţeleagă cum părţile unei organizaţii sau ale unei idei funcţionează
împreună.
 Calităţi interpersonale - calitatea interpersonală este abilitatea de a avea de-
a face efectiv cu oamenii atât din interiorul cât şi din exteriorul organizaţiei.
Când toate celelalte calităţi sunt egale, managerul care posedă şi însuşiri interpersonale,
va avea mai mare succes decât managerul arogant şi căruia nu-i pasă de oameni
indispensabili succesului său.
Calităţi de diagnosticare -calitatea de a diagnostica este abilitatea de a aprecia o
anumită situaţie şi de a-i stabili cauzele.
Calităţi analitice - calitatea analitică este folosită pentru identificarea
problemelor relevante sau variabile într-o situaţie pentru a vedea cum se leagă şi
pentru a le aprecia importanţa relativă.
Toate aceste calităţi sunt educabile în timp.
Oricare ar fi domeniul de activitate, managerii de succes posesori ai calităţilor
prezentate anterior, joacă roluri manageriale diferite - unele în acelaşi timp, altele
succesiv cel mai adesea grupate în roluri.
 decizionale - managerul iniţiază o schimbare rezolvă diverse tulburări,
alocă resurse, negociază
 interpersonale - managerul îşi joacă rolurile sale interpersonale atunci când
participă la o reuniune, când negociază cu diverse grupuri, când ia poziţie faţă de
diverse situaţii etc.
 informaţionale - managerul adună şi oferă informaţii cheie celor ce le pot
folosi.
Activitatea de management poate fi totuşi sintetizată în câteva procese, respectiv:
 Formularea de decizii - desfăşurarea unui proces prin care o acţiune este
aleasă în mod conştient din mai multe alternative posibile în scopul de a atinge un
rezultat dorit;
 Planificarea ţi fundamentarea strategiilor - anticiparea viitorului, stabilirea
diverselor alternative ale acţiunii şi alegerea celei mai bune căi de urmat trasând
directive în acest sens.
 Organizarea ţi stabilirea poziţiilor - stabilirea structurilor şi locurilor de
muncă necesare apoi plasarea oamenilor în aceste posturi.
 Comunicarea - cu subordonaţii (colaboratorii) colegii, superiorii, dar şi cu
furnizorii, clienţii, presa etc.
 Direcţionarea ,ţi inspectarea - îndrumarea acţiunii subordonaţilor spre
ţeluri şi obiective comune.
 Controlarea - folosirea proceselor ce măsoară activitatea şi o direcţionează
către un ţel predeterminat.
Aceste procese sunt strâns interrelalionate şi se produc adesea în secvenţe de sine
stătătoare sau simultan.

2.2. FUNCŢIA DE DECIZIE - ESENŢA ACTIVITĂŢII DE CONDUCERE

Această funcţie presupune în primul rând procesul de luare a deciziei şi ulterior de


transmitere a ei prin intermediul comenzii, indiferent ce formă ia aceasta, către
compartimentul sau compartimentele cărora le este destinată.

Prin demersul pe care-1 presupune precum şi prin efectele ei decizia este cel mai
caracteristic mod de exprimare al cadrelor de conducere, însăşi măsura nivelului
calitativ al pregătirii şi talentului lor.
Decizia reprezintă capacitatea oamenilor, cu anumite responsabilităţi de a lua hotărâri în
toate problemele ce intră în sfera lor de competenţă.
Având în vedere că decizia stabileşte scopurile şi sarcinile oricărui sistem economic, iar
funcţiile ulterioare ale conducerii sunt determinate de scopurile şi sarcinile
fundamentate de decizia adoptată şi deoarece luarea unei decizii orientează folosirea
resurselor umane, materiale şi financiare pentru înfăptuirea unor obiective precis
stabilite, decizia reprezintă momentul crucial al oricărui proces de conducere.
Se desprind câteva caracteristici importante ale conceptului.
 Decizia trebuie să fie rezultatul unui proces decizional raţional.
 Luarea unei decizii presupune o alegere a soluţiei din mai multe variante
posibile.
 Alegerea trebuie sţ fie rezultatul unui act conştient, deliberat.
 Decizia presupune existenţa unui obiectiv măsurabil şi precis determinat
care să permită evaluarea periodică şi finală a gradului lui de atingere.
 Decizia este momentul din cadrul procesului de conducere care marchează
trecerea de la gândirea creatoare la acţiune.
2.3. FUNCŢIA DE PLANIFICARE

Planificarea ca atribut central al conducerii are drept principale scopuri:


 stabilirea condiţiilor ce vor constitui cadrul obiectiv în care organizaţia îşi
va desfăşura activitatea;
 determinarea principalelor obiective ale organizaţiei şi a mijloacelor
necesare atingerii lor;
 definirea procedurilor ce trebuie urmate pentru realizarea obiectivelor
fixate.

Planificarea este un proces conştient şi sistematic în timpul căruia se iau decizii legate
de scopurile şi activităţile pe care individul, grupul sau organizaţia Ie vor urmări în
viitor.
Planificarea se bazează pe analiza profundă a următoarelor elemente: resursele
disponibile, rezultatele activităţii trecute, situaţia actuală şi scopurile activităţii.
Planificarea reprezintă aplicarea în practică a deciziei luate şi poate avea două forme:
strategică şi operaţională. Legătura dintre ele se face prin planul de dezvoltare pe
termen mediu.
Pentru realizarea planificării - ca atribut al conducerii - în condiţii de înaltă eficienţă a
muncii trebuie respectate o serie de cerinţe care vizează:
 obiectivitate - în aprecierea condiţiilor şi posibilităţilor prezente şi mai ales
viitoare;
 supleţe în executarea planului;
 stabilitate în executarea planului;
 antrenarea întregului colectiv interesat de planul ce se elaborează.
Principalii paşi ce trebuie urmăriţi în etapa planificării sunt:
 analiza situaţiei - studiul evenimentelor trecute, examinarea condiţiilor
prezente şi încercarea de a prevedea tendinţele viitoare;
 scopuri şi planuri schimbătoare;
 scopul este ţinta la care managerul vrea să ajungă;
 planurile sunt acţiunile sau mijloacele pe care managerul vrea să le
folosească pentru atingerea scopurilor;
 evaluarea scopurilor şi a planurilor (trebuiesc evaluate avantajele,
dezavantajele şi efectele potenţiale ale fiecărui plan sau scop schimbător);
 selectarea scopurilor şi a planurilor;
 implementarea - managerii şi angajaţii trebuie să înţeleagă planul, să aibă
resursele necesare pentru implementarea lui şi să fie motivaţi să o facă;
 monitorizare şi control - managerii trebuie să observe continuu performanţa
actuală a organizaţiei în conformitate cu scopurile şi planurile acesteia.
Obiectivele planificării
 stabilirea rezultatelor finale ce urmează a fi realizate
 precizarea şi repartizarea obiectivelor pe fiecare compartiment de muncă şi
salariu;
 conceperea politicilor de orientare şi coordonare;
 conturarea şi amplificarea sistemului de control şi organizare.

La nivelul organizaţiei funcţia de planificare se concretizează în:


 strategie - vizează un orizont temporal pe termen mediu sau lung;
 tactică - vizează un orizont temporal pe termen scurt;
 politica firmei - formulează liniile generale de acţiune ale firmei pe termen
lung, mediu sau scurt;
 planul se fundamentează pe baza obiectivelor şi orientărilor stabilite prin
strategie, tactică şi politică;
 programul - detaliază în timp şi spaţiu obiectivele planificate.
Punctul de plecare în fiecare acţiune de management trebuie să fie alcătuirea unui plan. '
Planul este un instrument managerial ce se bazează pe analiza factorilor materiali,
financiari, umani ai organizaţiei, prin care se asigură o utilizare judicioasă şi o
coordonare eficientă a factorilor de producţie.
Principalele tipuri de planuri sunt:
a) strategice
b) de afaceri
c) operaţionale
d) de proiect

a) Implică organizaţia ca întreg. In general sunt fâcute pe termen lung. Principala


trăsătură a lor este că fac legătura între diferite acţiuni şi activităţi.
b) Acestea sunt importante când se caută o finanţare de la bănci sau alte instituţii
financiare.
c) sunt planuri zilnice şi lunare făcute de managerii din toate domeniile;
d)vizează elaborarea planului dezvoltării pe o perioadă de mai mulţi ani.

Factorii ce pot influenţa succesul planului sunt:


 complexitatea
 orizontul de planificare
 nr. de organizaţii şi indivizi implicaţi;
 vulnerabilitatea faţă de factori necontrolabili.
Elementele unui plan sunt:
 scopul
 obiectivele
 activităţile
 orarul
 standardele de performanţă
 protecţia

2.3.1. Planificarea operării unei afaceri

Previziune în cadrul unui organism economic se materializează în prognoze, planuri,


programe.
Funcţia de previziune a conducătorului unui organism economic se concretizează în
planificarea strategică pe baza căreia se efectuează planificarea operaţională şi
programarea acţiunilor. Planificarea strategică are ca rezultat stabilizarea planului
strategic.
Acesta implică definirea principalelor elemente care prefigurează activitatea pe termen
lung a organismului economic şi anume:
 obiectivele;
 strategiile - programe generale de acţiune.

2.3.2. Obiectivele şi strategiile unei agenţii de turism

Obiective strategice
 Volumul total al vânzărilor
 ponderea pieţei agenţiei de turism în totalul pieţei turistice
 venitul din vânzări
 profitul net
 ponderea capitalului propriu ţ cifra de afaceri
 efortul total pentru lansarea unui nou produs

Obiective tactice
 vânzări ale diferitelor produse din oferta generală a agenţiei
 profit obţinut din vânzările de mai sus
 ponderea fondurilor alocate pentru activitatea de marketing
 ponderea vânzărilor unui produs nou în totalul vânzărilor generale.

2.3.3. Etapele întocmirii unui plan de afaceri

Etapa 1 - Identificarea obiectivelor planului de afaceri


Etapa 2 - Structurarea planului de afaceri
Etapa 3 - Întocmirea planului de afaceri
Etapa 4 - Analiza planului de afaceri de către organisme competente şi
implicite în realizarea obiectivelor acestuia
Etapa 5 - Actualizarea planului de afaceri

2.3.4. Cuprinsul planului de afaceri

1) Rezumatul planului de afaceri


a) Scopul planului de afaceri
b) Analiza pieţelor
 mărimea pieţelor ţintă
 caracteristicile pieţelor ţintă
c) Firma
 nevoile, produsele firmei
 extinderea gamei de produse oferite în funcţie de analiza pieţelor ţintă
d) activitatea de marketing şi vânzări
e) Definirea şi dezvoltarea produselor oferite
f) organizarea personalului
g) informaţii financiare

2) Analiza pieţei
Analiza pieţei trebuie să reflecte informaţii privind domeniul de activitate, problemele
actuale şi de perspectivă precum şi cercetările de piaţă ale firmei.
Se remarcă următoarele subcapitole:
 descrierea domeniului de activitate, mărimea acestuia, istoric prezent,
viitor, caracteristici de dezvoltare, principalii clienţi;
 Piaţa ţintă
 caracteristici ale pieţelor ţintă şi segmentelor acestora
 detalierea pieţelor ţintă şi a mijloacelor de penetrare a acestora;
 preţurile şi profitul marginal ţintă;
 identificarea competitorilor pe piaţa ţintă;
 concept detaliat de atragere a unor noi clienţi;
 tendinţe şi schimbări anticipate pe principala piaţă ţintă.
 elaborarea şi interpretarea testului de marketing
 Identificarea principalilor competitori.

3) Managementul activităţii principale a organismului economic


 identificare şi descrierea locurilor unde se desfăşoară principalele activităţi
ale organismului economic;
 creşteri anticipate ale capacităţilor (investiţii, costuri directe şi indirecte).
 Furnizorii firmei
 identificarea principalilor furnizori
 relaţii contractuale existente şi viitoare cu furnizorii firmei.
4) Managementul organismului economic
1 ) Structura organizatorică a firmei
 Organigrama firmei
 Explicarea organigramei firmei
2) Managerii cheie
 nume, poziţii
 descrierea poziţiei dobândite în firmă şi a principalelor sarcini;
 principalele responsabilităţi şi autoritatea ierarhică – nivelul de salarii.
3) Planificarea viitoarelor posturi în echipe de management
4) Tipul legal de firmă, proprietate, parteneriat
5) Proprietarii
6) Consiliul de administraţie

5) Necesarul de fonduri şi folosirea lor


Folosirea fondurilor .
 cheltuieli de capital
 fond de rulment
 active
 obţinerea de fonduri

Strategii financiare pe termen lung


 emisiune de acţiuni şi obligaţiuni
 achiziţia firmei de către o altă organizaţie
 nivelul serviciului, datorii, scadenţe
 lichidarea firmei

6) Informaţii financiare
Istoricul situaţiei financiare al firmei
 bilanţul pe ultimii trei ani
 situaţia veniturilor, a cheltuielilor şi a rezultatelor
 contul de profit şi pierderi .

Perspectiva situaţiei financiare a firmei pentru perioada următoare, reflectată în:


 bilanţul anual .
 situaţia veniturilor, a cheltuielilor şi a rezultatelor
 controlul de profit şi pierderi

Rezumatul problemelor semnificative


Modul de prospectare a informaţiilor financiare
Analize financiare
 analiza indicatorilor financiari
 analiza tendinţelor principalilor indicatori financiari.
 Perspectiva situaţiei financiare

2.4. FUNCŢIA ORGANIZARII

2.4.1. Conceptul de organizare ca atribut al managementului

In literatura economica din ţara noastră majoritatea covârşitoare a specialiştilor


recunosc organizării rolul de mijloc de a pune resursele organizaţiei în cele mai "bune
condiţii de acţiune" care să le permită realizarea obiectivelor în condiţii de maximă
eficienţă economică.
O. Nicolaescu dă o definiţie a organizării: Astfel organizarea desemnează "ansamblul
proceselor prin intermediul cărora se stabilesc şi delimitează procesele de muncă fizică
şi intelectuală şi componentele acestora precum şi gruparea lor pe posturi, formaţii de
muncă, compartimente şi atribuirea lor personalului, corespunzător anumitor criterii
economice, tehnice şi sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiţii a
obiectivelor planificate".
Deci atributul organizare vizează:
 elaborarea structurii organizatorice
 întocmirea unor fluxuri informaţionale raţionale
 utilizarea completă atât a capacităţii de muncă cât şi a celorlalte resurse
 definirea unor legături eficiente între compartimente şi a unui sistem de
relaţii între întreprindere şi mediul său ambiant .
 asigurarea unui grad raţional de delegare a competenţelor de . rezolvare a
sarcinilor.

Pentru a putea fi realizată în condiţii superioare această funcţie presupune respectarea


următoarelor cerinţe:
 Realizarea tuturor elementelor menţionate trebuie făcută in condiţiile
existenţei unui management dinamic, care să confere flexibilitate organizării;
 Dat fiind caracterul tot mai complex şi mai diversificat al activităţii
întreprinderilor, este necesară separarea organizării, ca atribut al conducerii,
realizată de specialişti consultanţi, analişti programatori etc.
Dacă planificarea este specifică în principal nivelurilor ierarhice superioare, organizarea
se regăseşte Ia toate nivelurile de conducere.
Din acest punct de vedere putem separa două niveluri principale la care se realizează
organizarea.
 Organizarea de ansamblu (respectiv eleaborarea structurii organizatorice şi
a sistemului informaţional al întreprinderii.
Organizarea este exercitată de conducerea superioară a întreprinderii şi este o premisă
fundamentală a însăşi eficienţei procesului de conducere în ansamblul lui.
 Organizarea compartimentală are drept obiectiv principal conducerea
fiecărui compartiment de muncă prin mobilizarea tuturor resurselor de care
dispune în stare de a realiza obiectivele ee i-au fost stabilite prin planurile
curente şi programele de execuţie.
Această latură a atributului de. organizare. se realizează în principal la nivelurile medii
şi inferioare.

2.4.2. Fişa postului

Este unul din cele mai folosite documente datorită rolului său deosebit, în procesul de
organizare a activităţii într-o întreprindere.
Fişa postului se elaborează pentru fiecare angajat (cadru de conducere şi de execuţie).
Fişa cuprinde de regulă:
 condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ocupantul postului respectiv;
 relaţiile pe care la are ocupantul postului respectiv cu alte compartimente
şi/sau funcţii din cadrul întreprinderii, menţionându-se inclusiv cui îi este
subordonat şi pe cine subordonează, cu ce compartimente sau posturi
colaborează pentru îndeplinirea principalelor sarcini;
 limitele de competenţă ale ocupantului postului - menţionându-se
totdeauna deciziile ce intră în sarcina angajatului precum şi răspunderea sa faţă
de gradul de îndeplinire a atribuţiilor lucrărilor şi sarcinilor aferente lui.

Organigrama
ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ŞEF BIROU INCOMING

AGENT DE TURISM
1.Postul..............................………………………………………………………………
2.Poziţia …………………………………………………………………………………
3.Compartimentul ……………………………………………………………………….
4. Cerinţele postului……………………………………………………………………..
 Studii………………………………………………………………………...
 Experienţă(vechime)………………………………………………………..
 Alte cerinţe specifice postului ……………………..
5.Relaţiile postului:
A. Ierarhice
 Este subordonat……………………………….……………………………
 are în subordine………………………..……………………………………
B. Funcţionale ..........:.............................………………………………………….
C. De colaborare………………………………………………………………………
6. Atribuţii, lucrări, sancţiuni…………………………………………………………
7. Limitele de competenţă…………………………………………………………….
8. Responsabilităţi…………………………………………………………………….

2.5. FUNCŢIA DE COORDONARE ŞI CONTROL

2.5.1. Obiectivele şi instrumentele coordonării


Activitatea de conducere în cadrul sectorului terţiar în mod special presupune
considerarea organizaţiei întreprinderii ca un subsistem al macrosistemului economic.
Răspunderea menţinerii sub control a organizaţiei revine managerilor iar acţiunile pe
care le înfăptuieşte în scopul asigurării armonizării eforturilor individuale şi colective în
vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei corespund coordonării ca atribut al
managementului.
Organizarea firmei se află în permanentă mişcare, modificându-se, ajustându-se de la o
etapă la alta, de un obiectiv la altul.

Această "organizare în dinamică" este cerută de:


 dinamismul activităţii din sfera serviciilor şi în egală măsură de mobilitatea
mediului în care îşi desfăşoară firma activitatea, ambele greu de previzionat;
 nevoia cunoaşterii reacţiei şi răspunsul subordonaţilor / subsistemelor
firmei la mesajele emise de către manager.
Realizarea coordonării deprinde în cea mai mare parte de abilităţile managerului în
stăpânirea resurselor umane, căci, aşa cum afirma celebrul economist american F.W.
Taylor "conducerea face ca lucrurile să fie făcute prin oameni tocmai de aceea acest
atribut este cel mai puţin formalizat.

2.5.2. Obiectivele coordonării


Dorinţa generală de a atinge un anumit ţel sau cea de a desfăşura activitatea într-un
anumit mod, de a progresa sau a ieşi cu bine dintr-o anumită situaţie nu sunt suficiente
pentru ca rezultatele unei organizaţii de orice natură să fie la cotă superioară.
Managerul trebuie să cunoască unde, cum, când şi în ce condiţii doreşte să evolueze
formaţia de lucru / compartimentul / departamentul sau firma pe care o conduce.
Direcţiile de acţiune ale funcţiei de coordonare se consideră a fi:
 coordonarea prin politica de personal
 coordonarea prin comitete şi reuniuni (şedinţe, conferinţe)
 coordonarea prin rapoarte asupra rezultatelor obţinute
 coordonarea prin instrucţiuni
 coordonarea prin instruirea personalului de conducere
Urmare firească eficientizarea acestor activităţi este în strânsă corelare . cu modul în
care se desfăşoară comunicarea asupra şi în cadrul proceselor de producţie.
Succesul unei coordonări adecvate şi eficiente la toate nivelurile managementului
constă - în mare parte, într-o comunicare de calitate dat fiind că în întreaga sa derulare
coordonarea utilizează foarte mult regulile comunicării.

2.5.3. Comunicarea
Comunicarea este definită ca stabilirea unei înţelegeri materiale prin intermediul
simbolurilor.
Procesul comunicării poate fi împărţit în următoarele elemente:
 comunicatorul
 codarea
 mesajul
 mediul
 decodarea
 receptorul
 interferenţele
 replica
Deci un individ sau un grup de indivizi (comunicatorul) are un mesaj de transmis unei
persoane sau unui alt grup (receptorul).
Pentru a transmite o idee comunicatorul trebuie întâi să transpună într-un limbaj
(codare) şi să-1 transmită verbal sau în scris (mediu). Mesajul este primit de receptor şi
tradus (decodat). Ocazional apar interferenţe în procesul comunicării.
2.5.4. Instrumentul managerial al coordonării
Instrumentele manageriale sunt regăsite în categoria mijloacelor utilizate de către
conducători pentru a-şi exercita atributele manageriale.
Un instrument managerial are în compunerea sa mijloace metodologice şi tehnologice
de natură informaţională care sunt folosite în conceperea, derularea şi optimizarea
procesului managerial ori a unei părţi structurale a acestuia.
Activităţile din zona serviciilor oferă posibilitatea diversificării conţinutului
instrumentului managerial, în cadrul căruia regăsim componente care amplifică
caracterul multidisciplinar, economic, dinamic, şi participativ al acţiunilor întreprinse.

2.6. FUNCŢIA DE ANTRENARE-MOTIVARE


ATRIBUT MODERN AL MANAGERULUI .
Motivarea este fără îndoială o chestiune de temperament: mereu vor fi indivizi mai
pasionaţi decât alţii care pun mai mult suflet în munca lor decât colegii lor.
Motivaţia este un concept cuprinzător care acoperă multiple sensuri: preferinţa pentru o
activitate în raport cu altele, entuziasmul în vigoarea răspunsului unei persoane etc.
Orice comportament este motivat într-un anumit fel. Când managerul le oferă
subordonaţilor temeiuri să realizeze performanţe mai bune, acestea determină o
motivaţie pozitivă. Dacă dimpotrivă îi demobilizează, demoralizează, aceştia vor
reacţiona negativ obţinând rezultate slabe.
Teoriile motivaţiei se bazează pe ideea satisfacerii nevoilor oamenilor, managerii
folosind stimulentele adecvate pentru a motiva diverşi oameni, la momente diferite, în
situaţii diferite ale activităţii lor.
Nevoia reprezintă o cerinţă fiziologică, psihologică sau socială care poate fi satisfăcută
prin realizarea unui obiectiv dorit. Cunoaşterea de către manager a nevoilor
subalternilor lui şi folosirea celor mai potrivite căi şi mijloace de a-i motiva sunt
condiţii indispensabile ale practicării unui management eficace, capabil să genereze
performanţe ridicate.
Nevoia nesatisfăcută generează o stare interioară de tensiune care îl determină pe
individ să adopte un anumit comportament să acţioneze în vederea satisfacerii nevoii şi
reducerii până la dispariţie a tensiunii.
Cea mai cunoscută teorie cu privire la nevoile oamenilor a fost dezvoltată de Abraham
Maslow. EI a propus o ierarhie a nevoilor pornind de la cele de ordin inferior -
fiziologice şi de securitate - şi continuând cu cele sociale, de stimă şi de autoactualizare.
Teoria se bazează pe următoarele presupuneri esenţiale.
 oamenii nu sunt niciodată satisfăcuţi; cerinţele lor sunt determinate
de ceea ce au
 numai nevoile nesatisfăcute pot influenţa comportamentul individului, cele
satisfăcute nemaiavând aceeaşi influenţă;
 o nevoie odată satisfăcută apare imediat nevoia de ordin superior care se
cere satisfăcută.
Cele cinci categorii de nevoi ierarhizate se caracterizează prin următoarele:
 nevoile fiziologice - de hrană, apă, adăpost, îmbrăcăminte etc.
 nevoile de securitate, de siguranţă a locului de muncă etc. Pe plan
managerial această categorie de nevoi pun problema asigurării sociale a locului
de muncă etc.
 nevoile sociale de integrare într-un grup, de acceptare de către acesta, de
afecţiune de prietenie, simţul apartenenţei la o comunitate.
 nevoie de stimă. Aceasta cuprinde atât conştiinţa valorii şi importanţei
proprii cât şi stima reală manifestată de către celelalte persoane.
In plan managerial această categorie impune acordare libertăţii subordonaţilor de a lucra
autonom de a-şi alege metodele şi ritmul convenabil de lucru etc.
 nevoile de autoactualizare constituie treapta supremă a nevoilor umane.
Satisfacerea acestor nevoi reflectă crearea condiţiilor necesare individului de a-şi
valorifica integral potenţialul de a-şi manifesta din plin talentul şi aptitudinile.

2.6.1. Implicaţiile înlocuirii "comenzii" cu "antrenarea-motivarea" în munca


managerilor
Sistemele clasice de organizare a întreprinderilor au fost formate într-o epocă în care
salariaţii foarte puţin educaţi erau condiţionaţi de respectarea regulilor sociale şi de
autoritatea familiei, a şcolii şi sau armatei.
Astăzi salariatul a suferit transformări radicale datorită unor evoluţii reflectate de
indicatori de nivel cum sunt:
 venitul său real
 educaţia - datorită în primul rând mijloacelor mass-media
 atitudinea sa critică datorită unor societăţi mai permisive
 nivelul său de protecţie - prin lege şi prin sindicate.
Înainte salariatul, era o piesă din angrenajul întreprindere-maşină de cele mai multe ori
pasiv dependent, docil, adesea supunându-se fără nici o opoziţie. In prezent salariatul
este informat educat protejat, consultat, are o anumită autonomie.
Pentru succesul unei organizaţii astăzi, doar o bună strategie economică nu mai este
suficientă, trebuie să i se adauge un management deschis, modern şi o strategie socială
capabilă să facă din fiecare salariat un fel de partener.
Antrenarea - motivarea desemnează totalitatea acţiunilor desfăşurate de cadrele de
conducere sau în numele lor prin care toţi angajaţii sunt determinaţi să-şi utilizeze
integral disponibilităţile în vederea atingerii performanţelor stabilite pentru fiecare
compartiment sau angajat în parte.
COMPARAŢIE ÎNTRE COMANDĂ ŞI ANTRENARE-MOTIVARE
Comandă Comandă

- supunere - responsabilitate, iniţiativ


- sarcini asumate - scopuri comune
- tăcere - comunicare laterală şi ascendentă
- execuţie - propuneri de respectare
a regulilor
- rutină repetitivă - adaptare, progres, schimbare, urgenţe
- distanţă ierarhica - proximitate pentru găsirea unor soluţii
- acomodare - formare, profesionalism
- interese opuse - parteneriat, interesare
- alternanţă: promisiune-ameninţare - motivare pozitivă, eliberarea energiilor

2.6.2. Dezvoltarea valorii subiective a muncii


Unul din cele mai importante studii (Emery şi Thorsrud - Form and Content of
Industrial Democracy - Londra, 1969) enunţă şapte nevoi psihologice ale omului în
munca sa, respectiv nevoia:
1 ) de a face o muncă solicitând mai mult decât prezenţa fizică şi care să prezinte o
oarecare varietate.
2) de a cunoaşte natura muncii de efectuat şi maniera în care o poate face.
3) de a învăţa permanent în munca sa.
4) de a avea o anumită marjă de decizie şi iniţiativă.
5) unui contract social pozitiv, de a fţ recunoscut personal în mijlocul întreprinderii.
6) de a-şi putea situa activităţile sale în raport cu obiectivele întreprinderii şi de a-şi
putea încadra viaţa în colectivitate.
7) Speranţei într-un viitor dorit care nu implică automat o promovare.

2.7. FUNCŢIA DE CONTROL ŞI EVALUARE


Funcţia de control-reglare cuprinde ansamblul acţiunilor de evaluare operativă şi
postoperativă a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui
salariat de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele, normativele şi
standardele stabilite iniţial şi a cauzelor care le-au generat precum şi de adoptare de
măsuri care să asigure eliminarea abaterilor menţinându-se echilibrul dinamic al
organizaţiei.
Funcţia de control - reglare are două tendinţe contradictorii: tendinţa de organizare şi
cea de dezorganizare.
2.7.1. Funcţia de control-reglare concept şi conţinut
Această funcţie cuprinde ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor, de stabilire a
abaterii acestora de la obiective şi identificarea cauzelor care le generează precum şi de
adoptare de măsuri care să asigure eliminarea abaterilor.
Rolul funcţiei de control-reglare
a) Rolul cel mai important al control-reglării îl reprezintă asigurarea obiectivelor
organizaţiei
b) Control-reglarea trebuie să evidenţieze schimbările din mediul ambiant .
c) Informaţiile specifice funcţiei de control-reglare pot accelera ciclul aprovizionare-
producţie-vânzare.
d) Alt rol este acela de a oferi informaţii necesare procesului de adăugare de valoare.
e) control-reglarea joacă un rol important în ceea ce priveşte facilitatea delegării şi
muncii în echipă.

2.7.2. Tipurile de control-reglare


 Controlul preventiv are rolul de a preîntâmpina apariţia unor deficienţe şi
disfuncţionalităţi care reprezintă blocaje pentru realizarea unor obiective.
 Controlul operativ se derulează pe parcursul derulării acţiunilor şi
proceselor necesare realizării obiectivelor.
 Controlul postoperativ are loc după aplicarea unor acţiuni şi la sfârşitul
unei etape a procesului managerial şi are rolul de a evidenţia gradul de eficacitate
a unor acţiuni sau a unor obiective.
 Controlul intern este efectuat de către fiecare manager asupra persoanelor
în subordine precum şi de colective specializate în acţiuni de control.
 Controlul extern este efectuat de organe specializate în acţiuni de control
din subordinea primului ministru, organe de control din subordinea Ministerului
de Finanţe şi ale altor organe centrale.
 Controlul total este orientat asupra tuturor domeniilor de activitate
acţiunilor întreprinse sau proceselor tehnico-economice.
 Controlul selectiv este orientat cu prioritate asupra rezultatelor cheie şi
factorilor critici asupra unui eşantion reprezentativ de elemente sau asupra
excepţiilor.
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Radu Emilian - Managementul serviciilor, Editura Expert Bucureşti, 2000.


Keeman, Kate - Ghidul managementului eficient, Editura Rentrop & Straton, 1997 .
Gabriela Stănciulescu, Gabriela Ticu - Tehnica operaţiunilor de turism ,Editura ALL,
Bucureşti, 1999.
Ilie Tliţă, Constantln Niţă - Piaţa turistică a României, Editura Ecran Magazin, Braşov,
2000.
Rodica Minciu - Economia Turismului, Editura Uranus, 2000.
Nicolae Neacşu – Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, 1999.
Constantin Doanica - Ghid practic de turism internaţional şi intern, Editura
ALL, 1999.
Eduard Dinu - Strategia firmei, Editura Economică, 2000.
Meryem Le Saget - Managerul intuitiv, Editura Economică, 1999.
Steliana Cojocariu - Curs CNEPT, 2000.
Lăscuţ Radu - Curs CNEPT, 2000.
Dumitru Hurmuzescu - Curs CNEPT, 2000.
ITALIA
PLECARE: 12.08.2000

Ziua 1
Întâlnire cu ghidul la Aeroport Otopeni Plecări - Informatii. Plecâre cu zbor TAROM
spre Roma. Sosire la Roma, transfer cu autocar şi ghid la Napoli, cazare şi cină în hotel

3 stele.

Ziua 2
Napoli
Mic dejun, 1/2 zi tur oraş panoramic, cu vizitarea principalelor obiective turistice (fără
intrări) . P-ta Plebiscitului cu Palatul Reale, clădirea Operei San Carlo şi Galeriile
Umberto, Castelul Nuovo (construit în 1279 de Charles I d'Anjou) şi Castelul Oului
sunt câteva din obiectivele care se vizitează. După-amiază - timp liber, cină, cazare.

Ziua 3
Napoli
Mic dejun, croazieră de 1/2 zi la Capri. Splendoarea acestei insule din Mediterană vi se
va deschide de la sosire, cu Marina Grande şi apoi cu Via Marina Grande, Scala
Fenicia şi Anacapri, biserica Santo Stefano, Grădinile lui Augustus, vila lui Axel
Munthe şi multe alte locuri încadrate de privelişti de neegalat. După-amiaza, excursie
la Pompei - anticul oraş acoperit de lava vulcanului Vezuviu în timpul erupţiei acestuia
din anul 79 e.n. - şi la Sorrento (cea mai frumoasă staţiune din peninsula Napoli), ca
tur de oraş. Cina şi cazare la Napoli.

Ziua 4
Napoli
Mic dejun, plecare cu autocarul la Roma, cazare la hotel 3 stele. După amiază - timp
liber, cină.

Ziua 5
Roma
Mic dejun, tur de oraş panoramic, cu vizitarea principalelor obiective turistice:
Colosseumul, Arcul de Triumf al lui Constantin, Forumul Roman, Monumentul
lui Victor Emanuel II (Vittoriano), Forumul lui Traian (al lui Apollodorus din
Damascus), Catedrala Sf. Petru în lanţuri, Piaţa Navonna, Piaţa Spaniei, Fântâna
Trevi si Podul Sant Angelo, sunt câteva din obiectivele care se văd în acest tur. După-
amiază - vizită la Vatican (cu intrare), Catedrala Sf. Petru, Capela Sixtină, Pieta,
Michelangelo, Raphael, Bernini... vor fi Ia picioarele dvs. sau dvs. la picioarele lor.
Seara - cină, plimbări sub clar de lună, cazare.

Ziua 6
Roma
Mic dejun, timp liber pentru vizite opţionale şi cumpărături. Cină, cazare.

Ziua 7
Roma
Mic dejun, plecare cu autocarul la Florenţa. Cazare Ia hotel 3 stele. După amiază timp
liber, cină.

Ziua 8
Florenţa
Mic dejun, tur de oraş panoramic, cu autocarul, cu vizitarea principalelor obiective
turistice (iară intrări). Signoria, Piaţa Primăriei, cu capodoperele lui Michelangelo,
Ponte Vechio cu neasemuitele sale boutique-uri, fantastica Catedrala gotică în care se
află mormintele lui Michelangelo şi Leonardo da Vinci, sunt doar câteva din obiectivele
care se vizitează. Seara - cină, cazare.

Ziua 9
Florenţa
Mic dejun, timp liber pentru vizite opţionale. Cină, cazare.

Ziua 10
Florenţa
Mic dejun, plecare cu autocarul la Veneţia. Cazare la hotel 2 stele. Timp liber, cină.

Ziua 11
Veneţia
Mic dejun, tur de oraş panoramic cu autocarul şi, mai ales, cu vaporaşul, pe Canale
Grande, pe lângă magnificele palate veneţiene din sec. XV-XVIII, Ponte di Rialto şi
biserica Santa Maria de la Salute, cu oprire în Piaţa San Marco şi vizitarea
principalelor obiective turistice. Opţional se poate vizita Palatul Dogilor. Seara - cină,
cazare.
Ziua 12
Veneţia
Mic dejun, plecare cu autocarul la Milano. Cazare în hotel de 2 stele, cină

Ziua 13
Milano
Mic dejun, tur de oraş panoramic, cu autocarul, cu vizitarea principalelor obiective
turistice (iară intrări) şi cu oprire la Domul din Milano (capodoperă gotică, care a
devenit simbolul oraşului). După-amiază - timp liber, cină, cazare.

Ziua 14
Milano
Mic dejun, transfer la aeroport, plecare cu zbor TAROM spre Bucureşti.

Preţ excursie: 1450 $/persoană (informativ)


 cu cazare în cameră dublă;
 asigurare medicală: cca. 25$/pers;
 viza: 30 $/pers.

Supliment
 single - 240 $/pers.

C/val. excursiei se poate plăti si în lei la cursul de licitaţie BRD, valabil în ziua plăţii integrale.

Servicii asigurate:
 13 nopţi cazare în hoteluri de 2-3 stele, conform programului;
 13 zile demipensiune (mic dejun şi cină - zilnic);
 transport cu avionul Bucureşti-Roma si Milano-Bucureşti;
 transport cu autocarul în Italia, conform programului;
 program turistic (cu intrări la obiectivele turistice menţionate);
 viză Schengen;
 servicii ghid specializat - pentru programul turistic în Italia + ghid interpret
pe tot parcursul excursiei;
 asigurare medicală pe perioada excursiei.

Acte necesare:
 paşaport valabil minim 6 luni de la data plecării;
 2 fotografii tip paşaport + un formular de viză completat;
 adeverinţa de serviciu (funcţie şi salariu), cu menţionarea că turistul este în
concediu de odihnă în perioada excursiei sau talon pensie;
 extras de cont;
 xerocopii de pe acte de proprietate;
 copie după cartea de muncă (prima şi ultima pagină) - legalizate;

Condiţii de efectuare a excursiei:


 minim 25 de turişti (cu viză) ;
 data limită pentru înscriere (cu plata integrală şi depunerea actelor pentru
viză) cu 40 zile înainte de data plecării.

NOTĂ:
 în anumite situaţii, agenţia îşi rezervă dreptul de a reordona programul
excursiei pe zile, cu respectarea în totalitate a serviciilor şi programului turistic
anunţat;
 la înscriere, turiştii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă şi să semneze pentru
primirea programului turistic şi a condiţiilor generale de efectuare a excursiilor.
PRIN ORAŞELE
ROMANTICE ALE EUROPEI
Ziua 1
Bucureşti – Budapesta
Întâlnire cu ghidul dimineaţa, în parcarea din spatele magazinului Unirea. Îmbarcare în
autocar şi plecare spre Budapesta, pe traseul Piteşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu Arad -
Turnu (graniţă). Seara se ajunge la Budapesta unde se înnoptează.
(etapa 780 km)

Ziua 2
Budapesta - Viena
Dimineaţa, după micul dejun se pleacă spre Viena - oraşul valsurilor celebre, unde se va
ajunge în jurul prânzului. Se vizitează mai întâi Catedrala Sfântul Ştefan, după care se
continuă drumul pe celebrul Rin (Bulevard) Vienez admirând clădirile: Operei
Naţionale, Palatului Imperial - Hofburg, Parlamentul, Primăria. Seara se poate
petrece într-unul din cele mai mari parcuri de distracţii ale Europei - Parcul Prater.
Viena rămâne gazda noastră pentru această noapte.
(etapa 250 km)

Ziua 3
Viena - Nürnberg
După micul dejun, se pleacă din Viena spre Nürnberg. Se ajunge în oraşul german în
cursul după-amiezii. Oprire în centrul istoric. Se vizitează: Cetatea Medievală -
simbolul Nürnbergnlui, Schoner Brummen (Fântăna cea Frumoasă), Biserica Sfântul
Lorenz, Casa Memorială Albrecht Durer. Cazare la Nurnberg.
(etapa 510 km).

Ziua 4
Nürnberg – Luxembourg - Metz
Imediat după micul dejun se pleacă în direcţia Metz. Oprire la Luxembourg. În
capitala Marelui Ducat se vizitează: Catedrala Notre Dame de Luxembourg, Palatul
Ducal, Ruinele vechii Fortăreţe şi clădirea secretariatului Uniunii Europene. După
scurta, dar plăcuta oprire în Luxembourg, se continuă drumul până în oraşul francez
Metz, unde se înnoptează.
(etapa 520 km) .
Ziua 5
Metz- Reims - Paris
După micul dejun se pleacă spre Paris. Până a ajunge însă în marea metropolă
europeană se vizitează Catedrala din Reims, renumită atât pentru impunătoarea sa
construcţie, cât şi pentru faptul că aici erau încoronaţi regii Franţei. Se continuă drumul
către Paris unde se ajunge în cursul după-amiezii. După cazarea la hotelul care ne va
găzdui în timpul sejurului nostru la Paris, pornim într-o primă incursiune în "oraşul-
lumină". Avem ocazia să descoperim renumitele monumente pariziene, superb puse în
valoare de iluminaţii.
(etaţa 330 km)

Ziua 6

Paris
Vizitarea Muzeului Louvre - veche reşedinţă a suveranilor Franţei - unul dintre cele
mai celebre muzee ale lumii, Catedrala Notre Dame – construcţie în stil gotic, datând
din perioada anilor 1163-I245, Palatul de Justiţie, Biserica Sainte Chapelle, renumită
pentru vitraliile sale si Conciergerie, locul unde a fost deţinuţă Maria-Antoaneta la
Revoluţia franceză. După-amiază program liber.

Ziua 7
Paris
Vizitarea celui mai celebru palat din lume - Palatul "Regelui Soare" - Ludovic al
XIV-lea, Palatul Versailles şi renumitele sale grădini. La întoarcerea în Paris, intrăm în
cel mai tânăr şi mai modern cartier al Parisului - cartierul Defence cu clădiri din oţel şi
sticlă, construite în cele mai pure forme geometrice.

Ziua 8

Paris
Vizitarea Văii Loirei - Valea Regilor. Incursiunea în Valea Regilor va conduce mai
întâi la Castelul Chambord (cel mai mare castel de pe Valea Loirei, capodopera
tânărului rege François I), va continua la Cheverny (castel ce datează din sec. XVII,
faimos pentru trofeele de vânătoare şi colecţia de mobilier), pentru a se încheia la Blois,
cu vizita la castelul construit în secolul al XIII-lea, celebru pentru evenimentele istorice
la care a fost martor, printre care asasinatul Marelui Duce de Guise. Seara târziu se
revine în Paris.
Ziua 9
Paris
În ultima zi a şederii la Paris se vizitează: Domul Invalizilor în care se află
Mormântul lui Napoleon, Biserica Sainte Marie Madeleine, Basilica Sacre Coeur şi
cartierul Pigalle - cartierul cabaretelor celebre Moulin Rouge sau Folies Bergere.
Dnpă-amiaza este rezervată cumpărăturilor sau unei croaziere pe Sena ( 10 $ /
persoană). Se petrece ultima din cele 5 nopţi la Paris, în acelaşi hotel.

Ziua 10
Paris - Strasbourg
Plecare din Paris dimineaţa, îndreptându-ne spre Strasbourg, capitala politică a
Europei Unite, unde se ajunge în cursul după-amiezii. Se vizitează Catedrala, plimbare
pe malul Rinului, se ajunge în istoricul cartier "Mica Franţă". Tot aici se află capitala
Europei Unite şi instituţiile sale: Consiliul Europei şi Parlamentul European. În
Strasbourg va fi ultima noapte petrecută pe tărâm francez. .
(etapa 490 km).

Ziua 11
Strasbourg - München - Salzburg
După micul dejun se plecă către Salzburg. Oprire câteva ore la München. Se vizitează
centrul istoric al oraşului - Marienplatz, monumentala clădire a Primăriei,
Freuenkirche - Biserica Doamnei - emblema München-ului şi Karlstor - Poarta de
intrare spre Marienplatz. După vizita în München continuăm drumul către oraşul lui
Mozart - Salzburg, unde se ajunge în cursul serii. Cazare.
(etaţa 530 km).

Ziua 12
Salzburg - Budapesta
Dimineaţa se vizitează zona veche a oraşului Salzburg, trecând prin faţa casei unde s-a
născut Mozart, se vizitează Catedrala, grădinile Mirabell şi se admiră impunătoarea
clădire a cetăţii Hohensalzburg. În jurul prânzului se pleacă din Salzburg, având ca
destinaţie Budapesta. Se ajunge în primele ore ale serii la Budapesta. Cazare la hotel.
Opţional o croazieră cu cină pe Dunăre, urmată de un tur a1 Budapestei, "by-night".
(etapa 540 km).

Ziua 13
Budapesta - Intrarea în tară
In cursul dimineţii se vizitează oraşul construit în stil habsburgic pe cele două maluri
ale Dunării - Buda şi Pesta. Tur al oraşului cu opriri la: Clădirea Parlamentului,
Cetatea Regală, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, Insula Margareta, Podul cu
lanţuri. După turul de oraş câteva ore la dispoziţie pentru cumpărături. După prânz se
plecă din Budapesta spre ţară. .
(etaţa 780 km).

Ziua 14
Bucuresti
Se ajunge la Bucureşti in primele ore ale dimineţii.

Preţ: 575 $ / persoană

Preţul include:
 12 cazări cu mic dejun la hoteluri de 2/3 stele în Germania, Austria,
Ungaria şi hoteluri Premiere Classe din Franţa (clasificate în sistem propriu,
echivalent 2 stele în România);
 transport cu autocar 3 stele (toaletă, aer condiţionat, fotolii rabatabile,
minibar, instalaţie audio/video, ABS);
 viza turistică individuală pe perioada sejurului;
 ghid specializat.

În preţ nu sunt incluse:


 taxa pe viza consulară (cca 25$);
 asigurarea medicală (obligatorie);
 taxele de intrare la obiectivele turistice 1a care acestea se percep.

Suplimente (opţional)
 Supliment cameră single -ţ 166$ / persoană.

Reduceri:
 Cazare în cameră triplă .ţ 5%;
 Copil până la 12 ani în cameră cu părinţii - 15%.

Plata se poate face integral sau în două rate (30% la înscriere si 70% cu două săptămâni
înaintea plecării)

Date de plecare:

1 mai / 18 mai/ 4 iunie / 11 septembrie / 28 septembrie / 10 octombrie


CIRCUIT
„FRANCE MON AMOUR”
Ziua 1
Marsilia - Portul Lumii
Dimineaţa se pleacă de la Aeroportul Internaţional Otopeni pentru cursa de Lyon. Se
ajunge la Lyon şi se continuă drumul spre Marsilia. Seara se porneşte într-un tur de
oraş cu autocarul către Catedrala Notre Dame de la Garde de unde se admiră
panorama asupra oraşului şi se continuă de-a lungul Falezei. Înnoptare la Marsilia.

Ziua 2
Avignon Oraşul papilor
Se porneşte spre Clermond Ferrand. Oprire la Avignon pentru vizitarea vechiului oraş
al Papilor: Palatul Papilor (unul dintre cele mai frumoase monumente ale secolului
XIV), Zidurile, Catedrala Notre Dame des Doms. După-amiaza se ajunge la
Clermond Ferrand. Cazare
(etapa 460 km)

Ziua 3
Incursiune în Ţara castelelor
Dimineaţa se pleacă spre Tours - capitala Văii Loirei. Se vizitează Castelul
Chenonceaux - castel din perioada Renaşterii cu mobilă şi tapiţerii din sec. XV-XVI),
Castelul Amboise - cel mai important castel regal al Renaşterii cu superbe colecţii de
mobilă în stil gotic şi al renaşterii, mormântul lui Leonardo da Vinci, spre seară se
ajunge la Tours pentru înnoptare. .
(etapa 410 km)

Ziua 4
Dramele istoriei
Se vizitează Castelul Blois - castel construit în sec. XIII si modificat în secolele
următoare, celebru pentru multiplele evenimente istorice la care a fost martor, printre
care şi asasinarea marelui Duce de Guise şi Chambord - capodoperă a lui François I şi a
Renaşterii Franceze şi Cheverny - castel din secolul XVII faimos pentru trofeele de
vânătoare. Se continuă drumul spre Paris. Cazare.
(etapa 310 km).
Ziua 5
Promenadă pariziană
Oprire în apropierea Turnului Eiffel - devenit simbol al Parisului din 1889. Plecare
către Arcul de Triumf - situat în Place de 1'Etoile şi continuarea drumului pe Champs
Elysee spre Louvre unul din cele mai faimoase muzee din lume cu galerii şi picturi
celebre. Continuarea drumului pe malul Senei pe lângă anticarii şi pictorii ce dau
culoare oraşului, spre Catedrala Notre Dame - scena principală a convulsiilor istoriei.

Ziua 6
Descoperiţi singuri misterele Parisului
O zi plină pentru a savura farmecul acestui splendid oraş. Se pot vizita numeroasele
muzee, Galeriile Lafayette, Disneyland, plimbări cu Bateau Mouche pe Sena. Seara,
tur al Oraşului Lumină, opriri în câteva locuri îndrăgite de "high-life"-ul parizian:
Place Pigalle - feeria cabaretelor pariziene, Cartierul Latin - cu coloratele sale
restaurante şi braserii.

Ziua 7
Versailles - Palatul "Regelui Soare"
Plecare spre Versailles cel mai celebru palat din lume, construit de Ludovic al XIV-lea.
Vizitarea Apartamentele Regale, Sala Oglinzilor, vestitele grădini ale palatului,
Micul şi Marele Trianon. După-amiază plecare spre Lyon. Scurt tur al oraşului Lyon -
simbol al Renaşterii Franceze.
(etapa 465 km).

Ziua 8
Sfârşitul unui vis
Dimineaţa, plecare spre Aeroportul Lyon Satolas pentru îmbarcate pe cursa TAROM cu
destinaţia Bucureşti - Otopeni.

Drum bun către casă!

Preţ: 560 $ / persoană

Preţul include:
 nopţi cazare în cameră dublă cu mic dejun la hotel Premiere Classe în
Franţa
 transport cu autocarul de lux 3-4 stele (fotolii rabatabile, toaletă,
climatizare, minibar, instalaţie audio/video, ABS) pe ruta Lyon, Marsilia, Valea
Loirei, Paris, Lyon, Paris;
 bilet de avion Bucureşti - Lyon - Bucureşti;
 viză turistică individuală pe perioada sejurului; · ghid autorizat.

În preţ nu sunt incluse:


 taxa de viză consulară (cca 25$);
 asigurarea medicală (obligatorie) .
 Supliment (optional)
 supliment cameră single - 150 $ / persaoană

Reduceri:
 cazare în cameră triplă - 5%;
 copil până la 12 ani în cameră cu părinţii - 15%;
Plata se poate face integral sau în două rate (30% Ia înscriere si 70% în două săptămâni înaintea
plecării)

Date de plecare:
25 iunie / 2 iulie*/ 23 iulie/30 iulie*/ 20 august / 2? augu.st*
Notă: Pentru datele de plecare marcate cu * circuitul se derulează în sens invers.

Acte necesare la înscriere:


 paşaport valabil minim 6 luni după data plecării;
 adeverinţă de salariat (cu menţiunea că în perioada excursiei beneficiaţi de
concediu de odihnă);
 carte de muncă în original + copie legalizată;
sau
 adeverinţă de elev/student + carnet de elev/student;
 în cazul minorilor: acordul ambilor părinţi - în română şi franceză +
autentificat la notariat;
 talon de pensie pentru pensionari;
 1 fotografie recentă - tip paşaport;
 cecuri de călătorie în valoare de 150 FF/persoană/zi {cca 30$) .
INTER-CONTINENTAL BUCUREŞTI
Prezentarea produsului turistic
A. CAZARE
TIP CAZARE NR. SPAŢII NR. LOCURI
Spaţii modernizate
cameră x 104 104
cameră xx 66 132
suită Junior 14 28
suită Senior 12 48
apartament imperial 6 24
apartament directorial 4 16
TOTAL 206 352
Spaţii în curs de modernizare
cameră x 84 84
cameră xx 60 120
suită Junior 12 24
apartament prezidenţial 6 24
TOTAL 162 252
Spaţii nemodernizate 57 -
TOTAL SPAŢII CAZARE 425 -

B.RESTAURAŢIE
SPAŢII SERVIRE CAPACITATEA AMPLASAREA ORA SERVIRII
BALADA (Restaurant) 152 Etaj 21 12 -1400 dejun/cină -
00

spectacol
CORSO (Restaurant – Braserie) 250 parter 0700-2200 mic dejun,
dejun, cină
MADRIGAL (Restaurant) în curs de amenajare parter
LUNA (Bar) 60 etaj 21 1200-2400
PANORAMIC BAR 75 etaj 22 1200-2200
BELVEDERE BAR etaj 2 1200-2100
INTERMEZZO BAR 50 parter 1100-2400
CASINO în curs de amenajare parter

C. SERVICII SUPLIMENTARE
SERVICII GRATUITE SREVICII CU PLATĂ
Trezirea Servicii multimedia în BUSINESS CENTER (etaj 2
Luni – Vineri, 0800-2100, Sâmbătă 0900-1400, Duminică
închis
Informaţii Servicii Room-Service
Rezervări (în afară de Biroul de rezervări al Servicii coafură, frizerie, cosmetică, saună masaj (etaj 2)
hotelului în holul de recepţie există şi un
Închirieri de maşini, shopping, şi schimb valutar
birou ONT de rezervări)
Păstrarea de valori în seif Agrement: piscină, solarium, fitness, saună (femei,
bărbaţi, mixt), masaj (etaj 22 1200-2000)
Convorbiri telefonice locale Spectacol, divertisment (BALADA – cină)
Închirieri de săli de conferinţe, banchete în sălile
RONDA, HORA, INTIM (detali în tabel)
Detalii despre sălii de conferinţe, banchete
Capacităţi (număr de persoane)
Denumirea Suprafaţa Înălţimea
Sală de
sălii (m2) (m) Teatru Recepţie Banchet
clasă
RONDA 470 4,7 500 250 600 300
HORA 130 4 80 60 80 70
INTIM 64 2,5 30 20 30 20

INTER-CONTINENTAL BUCUREŞTI
CHECK-LIST: Cameră King
NOTA NOTA
ELEMENTE DE CONTROL OBSERVATII
IGIENÃ FUNC.
1 uşă intrare camerã 10 10
2 numãr camerã 10 10
3 cartelã magneticã 10 10
4 clanţă 10 10
5 prag 10 10 nu existã
6 aspect general al camerei 10 10 foarte intim şi bine antifonat
sistem de aer condiţionat cu reglare
7 aerisirea 10 10 independentã a temperaturii şi
volumului de aer
Instalaţii de avertizare incendiu cu
detector fum instalaţii de stingere
8 în vestibul 10 10
incendiu cu sprinklere – la perete - la
tavan
9 tavan lemn cu grile rabatabile 10 10
10 dulap mare cu douã uşi glisante şi oglindã 10 10
cheia se primeşte de la recepţie la
11 seif încorporat în dulap vestibul 10 10
cerere
12 douã fotolii 10 10
13 comodã cu minibar înglobat 10 10
blat degradat, urmeazã sã fie schimbat /
14 mãsuţã cu picior de lemn şi blat de marmurã 8 10
şlefuit
15 scaun 10 10
televizor AKAI cu diagonala 54cm, în sistem
16 10 10
interactiv GUESTLINK
lampã pe comodã - picior alamă şi abajur
17 10 10
mătase
lampã pe comodã - picior alamã şi abajur
18 10 10
mătase
19 portbagaj 8 10
20 coş de gunoi 10 10
capul de pat cu douã aplice cu braţ
21 pat dublu tip King 10 10
rabatabil, prize şi înterupătoare
22 somierã cu bride 10 10
23 saltea cu douã feţe iarnã / varã 10 10
24 douã noptiere cu sertar blat de marmurã 9 10
se schimbã zilnic şi are un aspect foarte
25 lenjerie pat 10 10
plãcut
26 păturã lânã naturalã 10 10
27 perne puf burete 10 10
28 cuverturã 10 10 asortatã cu lenjeria mobilierului
29 draperii din douã bucãţi dublate 10 10 asortate
perdea din douã bucãţi, acţionate asemeni
30 10 10
draperiilor rigolã
31 oglindã cu ramã decorativã de lemn 10 10 rama nu respectã stilul camerei
32 finisaje la pereţi cu stofe pretensionate şi 10 10
profile decorative de lemn
mochetã de lânã montatã pe substrat
33 10 10
cauciucat
34 tocãrie 10 10
35 geamuri termopan 10 10
36 tablouri 10 10 semnate de autori
sistem de telefonie şi sistem de
37 telefon 10 10 transmitere date cu posibilitate de
legare la INTERNET
instalaţiile electrice au tabloul electric cu
38 iluminat electric 10 10 siguranţe în camerã cu protecţie la
scurtcircuit şi electrocutare
39 mãşti calorifer 10 10
40 pahare, scrumierã 10 10
BAIE 10 10
41 finisate cu marmurã Carara 10 10
oglindã cu ramã decorativã şi doua aplice pe
42 10 10
oglindă
43 Oglindă machiaj cu lupă 10 10
44 föen 10 10
45 vas WC cu fluxometru 10 10
46 hârtie cu suport 10 10 cu suport din inox
47 suport hârtie igienicã 10 10
48 suport hârtie igienicã de rezervã 10 10
49 suport pungi 10 10
50 bideu 10 10
51 portprosop, savonierã la bideu 10 10
52 cadã de baie cu duş fix şi duş mobil 10 10
53 mâner de sprijin cu savonierã cu suport 10 10
54 perdea protecţie 10 10
55 suport cu sfoarã pentru rufe la cadã 10 10
56 portprosop dublu, portprosop mare 10 10
57 telefon 10 10
58 cuier cu douã braţe 10 10
59 instalaţie audio difuzor 10 10
60 lavoar montat sub blat de marmurã 10 10
61 prosop mic 10 10
62 savonierã porţelan pe lavoar 10 10
63 aplicã plafon pentru iluminat 10 10
64 prosoape baie 10 10 se schimbã zilnic
65 halat de baie şi papuci 10 10 se schimbã la două zile
cosmetice - gamã variatã de produse inclusiv
66 10 10 se schimbã zilnic
săpun
67 hârtie igienicã 10 10
68 coş de gunoi 10 10
69 baterie cadă, lavoar 10 10
70 pardosealã baie 10 10

MEDIE
Aş dormi în această cameră? DA
FRANŢA – Côte D’Azur
circuit 11 zile
Nice – Cannes – Monaco – San Remo – Milano – Verona – Veneţia

Ziua 1. Plecare din Bucureşti spre Budapesta (~900 km), din Se asigură:
faţa restaurantului Cina. Cazare Budapesta.  transport cu autocar
Ziua 2. Mic dejun. Plecare din Budapesta spre Viena (~250 modem, cu aer conditionat, 2
km). 1/2 zi program de vizitare a oraşului; Schonnbrun, Casa soferi;
Apelor, Ringstrasse. Continuarea drumului spre Salzburg.  cazare in hoteluri de 2 stele
Cazare in pensiune **. (Laco di Garda, Nice) si 3 stele
Ziua 3. Mic dejun. Dimineaţa se vizitează oraşului: Plecare (Budapesta), pensiune 2 stele
spre Laco di Garda. En route scurtă oprire la lnnsbruck (tur la Salzburg, camere cu grup
panoramic). Continuarea drumului spre Laco di Garda. sanitar propriu, cu 2 paturi;
Cazare in zona Laco di Garda -- hotel**  mic dejun
Ziua 4. Mic dejun. Plecare spre Milano (50 km). 1/2 zi  insotitor de grup din partea
agenţiei;
vizitarea oraşului. Plecare spre Nice (320 km). Sosire şi
cazare Nice - hotel Normandie ** sau similar.  asistenta la obtinerea vizei.
Ziua 5. Mic dejun. Excursie full-day la Monaco şi San Remo.
Nu intră in costul
Cazare Nice - hotel Normandie** sau similar. programului:
Ziua 6. Mic dejun. Program liber la dispoziţia turiştilor.  taxa de vize (30 $);
Cazare Nice hotel Normandie** sau similar
 asigurare
Ziua 7. Mic dejun. În prima parte a zilei excursie (la fabrica
medicala ( 14 $);
de parfmnuri din Grasse (~70 km). Întoarcere la Nice cu  intrările la
oprire la Cannes vizitarea staţiunii). Cazare Nice - hotel obiectivele turistice;
Normandie** sau similar.  croaziera in
Ziua 8. Mic dejun. Tur panoramic al Rivierei. Continuarea insula Murano;
drumului spre Laco di Garda cu scurtă oprire la Genova.  alte servicii decât
Cazare Laco di Garda cele menţionate.
Ziua 9. Mic dejun. Plecare spre Verona (vizitare). PERlOADE:
Continuarea drumului spre Veneţia. Vizitarea oraşului: Piaţa 09 - 19.07.2000
San Marco, Palatul Ducal, Podul Rialto. Opţional, croazieră în 07 - 17.08.2000
insula Murano. Ora 12:00 plecare spre Budapesta. Se 26.08 - 06.09.2000
călătoreşte noaptea (84o km)
Ziua 10. Sosire Budapesta. Tur de oras. Cazare Budapesta PRET PROGRAM:
- hotel Ventura** sau similar.
Ziua 11. Mic dejun. Plecare din Budapesta spre Bucureşti
(784 km). Sosire Bucureşti, seara, în funcţie de durata
385 USD +
750.000 lei
formalităţilor vamale.

NOTA: înscrierile se fac cu minimum 20 zile inaintea plecării


ACTE NECESARE: - pentru elevi:  copie carnet elev  adeverinţă de la şcoala  acordul
părinţilor legalizat în limba franceza
– pentru adulţi  adeverinţă serviciu  copie carte de muncă  extras de Cont bancar 
copie acte proprietate (casa / auto  paşaport vechi sau adeverinţă de la Serviciu
Paşapoarte paşaport valabil 6 luni de la data plecării  1 fotografie tip paşaport
IMPORTANT:  în cazul neobţinerii vizei, agenţia de turism reţine un comision de 350.000 lei
reprezentând cheltuieli aferente rezervării;
 preţul este valabil pentru un grup de minim 35 persoane