Sunteți pe pagina 1din 5

CREDITE PENTRU CUMPARARI BUNURI DE CONSUM

· Destinatia:

Acest tip de credite se adreseaza:


- clientilor care doresc sa achizitioneze bunuri de consum de la
societatile comerciale cu care Banca Transilvania are incheiate
conventii de colaborare si care au ca obiect de activitate vanzarea
unor astfel de bunuri
- clientilor care solicita in mod direct, la sediile unitatilor BT din
teritoriu, acordarea unor astfel de credite, pe baza actelor
doveditoare a cumpararii bunurilor de consum

· Durata:
1 – 5 ani

· Nivelul:
Se acorda sume intre 1.500.000 lei si echivalentul in lei a 3.500 EURO.

· Venituri minime:
Venitul minim lunar, necesar angajarii unui credit de acest tip, este de 3.000.000 Lei (net). Rata si dobanda
aferente creditului nu trebuie sa depaseasca 30% din veniturile nete ale familiei imprumutatului.

· Garantii:
- Fara aport propriu: - cesiunea veniturilor nete lunare ale familiei (sot, sotie) si ale unor giranti (1/2 giranti, in
functie de veniturile acestora)
- Cu aport propriu: - cesiunea veniturilor nete lunare ale familiei si avans de minim 25% din valoarea bunurilor
cumparate. Nu sunt necesari giranti.

· Dobanda:
Banca calculeaza lunar dobanda si o incaseaza in ultima zi lucratoare din luna, iar imprumutatul are obligatia de
a asigura disponibilul necesar pentru plata obligatiilor contractuale (rata + dobanda).

· Avantaje:
- Posibilitatea contractarii creditului fara nici un aport propriu
- Posibilitatea achitarii creditului in avans, fara penalitati;
- Posibilitatea achitarii ratelor direct din contul curent;

CREDITE NEVOI CURENTE

· Destinatia:
Acest gen de credite se acorda tuturor cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania si
varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani, pentru finantarea nevoilor curente (inclusiv achitarea
taxelor scolare).

· Durata:
- 60 luni pentru posesorii de card Visa/Mastercard Mondo
- 12 luni pentru restul clientilor
· Nivelul:
Se acorda sume intre 3.000.000 lei si echivalentul in lei a 5.000 EURO

· Venituri minime:
Venitul minim lunar, necesar angajarii unui credit de acest tip, este de 3.000.000 Lei
(net). Rata si dobanda aferente creditului nu trebuie sa depaseasca 30% din veniturile nete
ale familiei imprumutatului.

· Garantii:
- cesiunea veniturilor lunare nete ale familiei imprumutatului
- cesiunea veniturilor lunare nete ale unor giranti (1/2 giranti, in functie de veniturile
acestora)

· Dobanda:
Banca calculeaza lunar dobanda si o incaseaza in ultima zi lucratoare din luna, iar
imprumutatul are obligatia de a asigura disponibilul necesar pentru plata obligatiilor
contractuale (rata + dobanda).

· Avantaje:
- Destinatia creditului nu trebuie justificata;
- Posibilitatea achitarii creditului in avans, fara penalitati;

CREDITUL IPOTECAR CA SA construim impreuna

· Destinatia:
Creditele ipotecare se acorda tuturor persoanelor fizice care au cetatenia romana,
domiciliul in Romania si varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani, pentru construirea,
reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa.

· Durata:
- minimum 10 ani, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita in mod expres
acordarea creditului pentru o perioada mai scurta
- maximum 15 ani

· Nivelul:
- Limita minima de creditare este de 3000 EUR (echivalent ROL/USD), limita maxima
fiind data de capacitatea de rambursare a imprumutatului. Valoarea creditului va fi
maxim 75% din valoarea investitiei. Participarea beneficiarului cu 25% din valoarea
investitiei va fi probata cu documente relevante.

· Venitul minim:
- Ratele de platit, respectiv principalul şi dobanda trebuie sa reprezinte cel mult 35% din
veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale

· Garantii:
- ipoteci de rang I si privilegii, asupra imobilului/terenului si/sau constructiei pentru care
se acorda creditul
- bunurile aduse in garantie se asigura la o societate de asigurari agreata de banca, pentru
toata perioada creditarii
- asigurare de deces a imprumutatului, valabila pe intreaga perioada de creditare,
cesionata in favoarea bancii (pentru creditele de peste 25.000 EUR)
- garantiile pot fi completate , dupa caz, cu garantii reale sau personale subsecvente

· Documentatia:
- devizul estimativ al lucrarilor de executie
- autorizatia de constructie eliberata de primarie
- contractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata/contractul de vanzare cumparare
autentificat la notar
- adeverinta de venituri pentru solicitant si sotul/sotia acestuia
- dovada probatorie a cotei beneficiarului, de 25% din valoarea investitiei
- alte documente primite spre completare de la banca

· Avantaje:
- Costuri reduse
- Creditul poate fi rambursat in avans fara percepere de comision
- Perioade de creditare mari
- In cazul constructiei sau extinderii de locuinte se poate acorda o perioada de gratie de
pana la 1 an
- Posibilitatea achitarii ratelor direct din contul curent
CREDITE IMOBILIARE

· Credit imobiliar in LEI pe 20 de ani !!!


Creditul imobiliar in LEI

Ti-ai dorit dintotdeauna sa ai terenul tau pe care sa construiesti casa pe care


o visezi? Ti-ai dorit dintotdeauna sa ai propria ta locuinta? Nu ai banii
necesari pentru a le cumpara sau construi?

Cu ajutorul creditului imobiliar oferit de Banca Transilvania iti poti cumpara o


casa, un teren, sau o casa de vacanta, dar iti poti moderniza si locuinta pe
care o ai.

Dobanda este deosebit de avantajoasa : 12.5% p.a.

Valoarea creditului pe care ti-l acordam : maximum 75 % din valoarea


investitiei

Suma minima a creditului: 1.500 EUR in echivalent ROL

Aportul tau : 25 % din valoarea contractului, respectiv a investitiei

Perioada de creditare : intre 1 si 20 ani

Documentele care sunt necesare:


Copie dupa actul de identitate (sot/sotie)
Certificatul de casatorie
Documente care sa ateste veniturile luate in considerare (salarii, pensii, chirii, dividende, venituri din
agricultura, alte venituri cu caracter permanent)
 Declaratie privind valoarea angajamentele de plata ale familiei
Precontract de vanzare-cumparare
Acordul de consultare a CRB pentru solicitant si sot/sotia acestuia
Actele de proprietate ale imobilului care constituie garantia creditului
(extras de Carte Funciara actualizat)
Alte acte primite spre completare de la banca, in functie de investitie

Avantajele tale:

• Costuri reduse
• Ai posibilitatea achitarii ratelor direct din contul curent
• Daca ai un credit de peste 5.000 EUR in echivalent lei poti obtine si un Bonus Credit (credit pe card)
• Pentru creditele de pana la 25.000 EUR (in eqv. lei) nu se solicita asigurare de viata

Rata lunara de plata (principalul + dobanda) nu trebuie sa depaseasca 35% din venitul lunar net al solicitantului
si al familiei sale, calculate ca diferenţă între veniturile totale şi angajamentele asumate, evidenţiate în declaraţia
pe propria răspundere.

Pentru a beneficia cat mai repede de acest credit te poti adresa azi uneia dintre unitatile Bancii Transilvania din
orasul tau.

[sus]

· Creditul imobiliar CA SA construim impreuna

· Destinatia:

Creditele imobiliare se acorda tuturor persoanelor fizice care au


cetatenie romana, domiciliul in Romania si varsta cuprinsa intre 18 si
65 de ani, pentru cumpararea, constructia si modernizarea de locuinte,
dar si pentru cumpararea de terenuri pentru constructii.

· Durata:

Perioada de creditare este de:


- 1~7 ani, in cazul modernizarilor sau amenajarilor de locuinte/case de
vacanta
- 1~10 ani, in cazul cumpararii/construirii de locuinte/case de vacanta
sau terenuri

· Nivelul:
Creditul se acorda in Lei, USD sau EURO, in suma minima de 1.500 EURO (sau echivalent Lei/USD) si maxima de
100.000 EURO (sau echivalent Lei/USD). Nivelul creditului care se poate acorda este de maximum 75% din costul
investitiei propuse si se determina pe baza actelor care stau la baza acesteia. Pentru restul de 25% din costul
total al investitiei solicitantul trebuie sa faca dovada participarii cu fonduri proprii.

· Documentatia:
- Documente care sa ateste veniturile luate in considerare,
- Extras de Carte Funciara pentru imobilul care se aduce in garantie,
- Precontract de vanzare-cumparare,
- Copie dupa buletinul de identitate (sot & sotie)
- Alte documente primite spre completare de la banca

· Venitul minim:
Rata si dobanda aferente creditului nu trebuie sa depaseasca 35% din veniturile nete ale familiei imprumutatului.

*Obs.: daca veniturile familiei (sot/sotie) nu sunt suficiente pentru a asigura rambursarea ratei creditului si a
dobanzii corespunzatoare, acestea pot fi completate cu veniturile parintilor sotilor, a copiilor care locuiesc si
gospodaresc impreuna cu solicitantul.
· Garantii:
- garantii reale imobiliare
- asigurarea obiectivului imobiliar achizitionat (locuinta, teren, casa de vacanta, etc), incheiata cu o societate de
asigurari agreata de banca si cesionata in favoarea acesteia
- asigurare de deces a imprumutatului, cesionata in favoarea bancii, pentru creditele peste 25.000 EURO (sau
echivalent Lei/USD)

· Dobanda:
Dobanzile si ratele se vor achita lunar conform graficului intocmit la aprobare, prin debitarea automata a contului
de disponibil al beneficiarului.

Dobanda se calculeaza la sold, transele lunare de plata (rata plus dobanda) fiind egale pe intreaga perioada de
creditare.

· Avantaje:
- In cazul creditelor pana la 25.000 EUR nu este necesara asigurarea de viata a imprumutatului;
- Posibilitatea achitarii ratelor direct din contul curent;
- Creditul poate fi achitat in avans, fara penalitati;
- Pentru creditele de peste 5.000 USD se poate obtine si un Bonus Credit