Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea resurselor umane ale întreprinderii

1.1 Prezentarea unităţii.

S.C. Industrial Galvanic S.R.L. este o firmă clujeană înfiinţată în anul 1995 de
către trei asociaţi: Mihai Ovidiu, Jurchelea Traian şi Oltean Vasile, toţi trei fiind de
profesie ingineri chimişti. Firma are statutul juridic de societate comercială cu
răspundere limitată, este înfiinţată în baza legii nr. 31/1990 şi are ca obiect de
activitate principal tratarea şi acoperirea metalelor prin procedura de galvanizare
(cod 2851 conform clasificaţiei CAEN). Societatea are sediul social pe str. Buftea
nr. 3, ap. 2, proprietatea asociatului Mihai Ovidiu, iar activitatea se desfăşoară pe
str. Fabricii nr. 154, într-o hală industrială echipată cu toate dotările necesare
pentru acest domeniu de activitate. S.C. Industrial Galvanic S.R.L. este
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub
numărul J12/471/1995, având cod unic de înregistrare 1254320.

1.2 Dimensionarea resursei umane.

Având în vedere specificul activităţii desfăşurate şi volumul producţiei la care


s-a ajuns în prezent, societatea are un număr de 68 de angajaţi permanenţi, din
care 50 de muncitori calificaţi, 3 ingineri chimişti, personal administrativ 11
persoane şi conducerea (cei trei asociaţi). Cei 50 de muncitori calificaţi sunt
repartizaţi în trei secţii de producţie, fiecare secţie fiind condusă de un inginer
chimist. Schematic, structura personalului este următoarea:
Conducere

Compartiment administrativ
Contabilitate Secretariat Aprovizionare

Producţie

Secţia 1 Secţia 2 Secţia 3


(pregătire piese) (galvanizare) (CTC + ambalare)

Compartiment Nr. persoane % din total


Conducere 3 4,41%
Contabilitate 2 2,94%
Administrativ Secretariat 1 1,47%
Aprovizionare 8 11,76%
Inginer chimist 1 1,47%
Producţie Secţia pregătire
Muncitori 12 17,64%
Inginer chimist 2 2,94%
Producţie Secţia galvanizare
Muncitori 28 41,17%
Producţie secţia CTC + Supervizor 2 2,94%
ambalare Muncitori 9 13,22%
Total 68 100%

1.3 Evoluţia resurselor umane pe ani şi interpretarea datelor.

De la înfiinţarea firmei din anul 1995 şi până la finele anului 2005, numărul şi
structura personalului angajat a suferit numeroase modificări, impuse de
creşterea activităţii. Astfel, pentru a studia evoluţia numărului de angajaţi în timp,
se va folosi următorul tabel:

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Conducere 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Administrativ 1 2 3 2 2 5 8 10 11 11 11
Producţie 3 5 14 11 16 24 38 41 46 46 54
Nr. Total Angajaţi 5 8 19 15 21 32 49 54 60 60 68

Grafic, evoluţia numărului total de angajaţi este următoarea:

80

70 68
60
60 60
54
50 49

40

30 32

20 19 21

10 15
5 8
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Din grafic se poate observa că numărul total de angajaţi a avut o evoluţie


ascendentă în perioada analizată, exceptând anul 1998, când numărul total de
angajaţi a scăzut faţă de anul anterior. Observând evoluţia pe cei 10 ani studiaţi,
numărului total al angajaţilor a crescut de la 5 angajaţi în 1995 la 68 în 2005.
60
54
50
46 46
40 41
38

30
24
20
16
14
10 11 10 11 11 11
8
5 5
3 2 3 2 2
0 1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Conducere Administrativ Producţie

Cea mai mare creştere a avut-o personalul angajat în sectorul productiv al


firmei, datorită diversificării gamei de produse în ultimii ani, astfel că a fost
necesară creşterea numărului de salariaţi din acest sector (productiv).
Această creştere înregistrată în sectorul productiv a fost datorată unei
politici manageriale axată pe producţie, prin implementarea unor noi tehnologii şi
game de produse cât mai diversificate. Astfel că firma şi-a mărit cifra de afaceri,
numărul vânzărilor fiind în creştere, iar cota dobândită şi menţinută pe piaţă în
ultimii 4 ani demonstrează o strategie managerială bine gândită şi controlată.