Sunteți pe pagina 1din 3

HIDROSFERA-fisa de evaluare

I. Completaţi următoarele propoziţii cu răspunsul corect:


1. Porţiunea din calota glaciară care se întinde pe mări şi pe oceane se numeşte……………
2. Locul în care afluentul se varsă în râul colector se numeşte………………………
3. Apele din categoria apelor subterane care se află la mari adâncimi între două strate de roci
impermeabile se numesc………………………
4. Mişcările ondulatorii ale apelor mărilor şi oceanelor produse de vânturi se numesc………
5. Izvoarele de apă supraîncălzită (>100C) se numesc………………………
6. Întinderile de apă mai mari decât continentele ce influenţează clima acestora se numesc……
7. Lacurile a căror cuvetă lacustră este construită de om fac parte din categoria lacurilor………
8. Linia ce separă două bazine hidrografice (urmărind de obicei linia celor mai mari înălţimi) se
numeşte………………
9. Acumulările de apă situate în adâncituri ale scoarţei terestre se numesc……
10. Apele ce se regăsesc în interiorul scoarţei terestre se numesc………………………
11. Linia ce separă două bazine hidrografice (urmărind de obicei linia celor mai mari înălţimi) se
numeşte……
12. Lacurile a căror cuvetă lacustră este construită de om fac parte din categoria lacurilor………
13. Blocurile mari de gheaţă desprinse din calota glaciară şi care plutesc pe mări şi pe oceane se
numesc………
14. Locul în care un râu se varsă se numeşte………………………
15. Apele din categoria apelor subterane care se află la mici adâncimi pe primul strat de roci
impermeabile se numeşte…..
16. Mişcările ondulatorii ale apelor mărilor şi oceanelor produse de cutremure sau erupţii subacvatice se
numesc……
17. Izvoarele a căror apă se află sub presiune se numesc………………………
18. Întinderile de apă mai mici decât oceanele influenţate de clima continentelor se
numesc………………………
19. Apele ce se regăsesc în interiorul scoarţei terestre se numesc………………………
20. Apele curgătoare permanente se numesc………………………

II. În coloana A sunt trecute numele unor fluvii de pe Glob. Înscrieţi în spaţiul din faţa fiecăruia, litera din
coloana B, care corespunde continentului din care face parte:

A B
…….1. Mississippi a. Africa
…….2. Dunărea b. America de Nord
…….3. Parana c. America de Sud
…….4. Nil d. Asia
…….5. Huang He e. Europa
f. Australia

A B
…….1. Amazon a. Africa
…….2. Volga b. America de Nord
…….3. Columbia c. America de Sud
…….4. Chian Jiang d. Asia
…….5. Zair e. Europa
f. Australia

III. În coloana A sunt trecute numele unor lacuri de pe Glob. Înscrieţi în spaţiul din faţa fiecăruia, litera din
coloana B, care corespunde tipului genetic de lacuri din care face parte:
A B
…….1. Tanganyka a. Lacuri tectonice
…….2. Razim b. Lacuri sărate
…….3. Marile Lacuri c. Lagune
…….4. Sfânta Ana d. Lacuri vulcanice
…….5. Lacul Roşu e. Lacuri de baraj natural
f. Lacuri glaciare

A …….4. Sfânta Ana


…….1. Marile Lacuri …….5. Razim
…….2. Lacul Roşu
…….3. Malawi B
a. Lacuri tectonice
b. Lacuri sărate
c. Lagune
d. Lacuri vulcanice
e. Lacuri de baraj natural
f. Lacuri glaciar
Pentru rezolvarea fisei folositi :caietul de notite, manualul , atlasele geografice, internetul si alte
surse care va pot fi de folos