Sunteți pe pagina 1din 1

BIOLOGIA ȘI APLICAȚIILE CLINICE ALE CELULELOR STEM

ÎNTREBĂRI EXAMEN

1. Enumerați și definiți tipurile de regenerare.


2. Enumerați tipurile de celule stem și precizați originea acestora.
3. Cum se mențin celulele stem embrionare în stare nediferențiată?
4. Cum se testează capacitatea de diferențiere a celulelor stem embrionare?
5. Ce tipuri de celule diferențiate s-au obținut din celule stem embrionare?
6. Indicați cel puțin 4 markeri ai celulelor stem embrionare.
7. Descrieți protocolul pentru transferul genelor în celulele stem embrionare?
8. Care este diferența dintre șoarecii himerici și cei heterozigoți?
9. Cum este construită o transgenă pentru knockout? Desenați o transgenă care va fi folosită pentru
knockou-ul genei Sox-2.
10. Care sunt strategiile folosite pentru evitarea respingerii celulelor stem embrionare?
11. Care este diferența dintre celulele stem și celulele progenitoare?
12. Ce este nișa? Exemple de nișe.
13. Ce tipuri de celule stem se găsesc în măduva osoasă? Care sunt deosebirile dintre ele?
14. Care este comportamentul celulelor stem hematopoietice după injectarea lor la un pacient?
15. Ce este boala grefă versus gazdă și când apare?
16. Care este diferența dintre transplantul alogen și cel autolog?
17. Care sunt sursele de celule stem hematopoietice pentru transplant?
18. Ce sunt celulele satelit? Care este dezavantajul lor major pentru folosirea în terapia musculară?
19. Care sunt zonele de neurogeneză din creierul mamiferelor?
20. Ce tipuri de celule sunt implicate în regenerarea ficatului?
21. Care este nișa celulelor stem pancreatice?
22. Cum se obțin celulele stem pluripotente induse?
23. Care considerați că este cel mai bun sfat dat pacienților în ghidul ”Terapia cu celule stem -
Manualul pacientului”