Sunteți pe pagina 1din 95

 Selectați ce corespunde etapei a patra a metodei directe de standardizare :

 calculul indicatorilor sumarizati

 calculul valorilor aşteptate

 error_outlinecalculul indicatorilor standardizaţi

 calculul mărimilor absolute speciale

 calculul indicatorilor corelați

Timp utilizat: 00:07

 Precizați modul corect de calcul al sporului absolut în seria cronologică:

 raportul nivelului următor la cel precedent

 error_outlinediferența dintre nivelul următor şi nivelul precedent

 diferenţa dintre nivelul precedent şi nivelul următor

 suma nivelurilor următor şi precedent

 semisuma nivelurilor următor şi precedent

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre distribuţia perfect simetrică:

 error_outlinemedia este egală cu cuartila a doua

 error_outlinemodulul este egal cu media

 error_outlinemedia este egală cu dominanta

 error_outlinemediana este egală cu media

 modulul este mai mic decât mediana

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi strategia de selecţie pentru sondajul aleator simplu:

 fiecare membru al populaţiei este menţionat pe o listă; se extrage un număr de pornire aleator
şi apoi indivizii populaţiei sunt selectaţi la intervale egale

 error_outlinefiecare membru al populaţiei are o probabilitate egală de a fi selectat

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui strat, apoi un eşantion aleator este selectat din
fiecare strat

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui grup, apoi toţi membrii grupului selectat sunt
incluşi în eşantion

 este selectat un eşantion de clastere, apoi membrii eşantionului sunt selectaţi aleator din aceste
clastere

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corectă pentru Odds Ratio mai mare decît 1:

 error_outlineexpunerea este factor de risc, pentru că cota expunerii este mai mare la cazuri
 expunerea este factor de risc, pentru că cota expunerii este mai mică la cazuri

 expunerea este factor de protectie, pentru că cota expunerii este mai mare la cazuri

 expunerea este factor neutru, pentru că cota expunerii este mai mare la cazuri

 expunerea este factor neutru, pentru că cota expunerii este egală la cazuri şi martori

Timp utilizat: 00:00

 Indicați cazul de utilizare a diagramei de structură în cerc:

 rata bolii în populație

 error_outlinedistribuția populației pe vârste

 numărul total de bolnavi spitalizați

 asigurarea populaţiei cu medici

 nivelul asigurarii populației cu paturi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile valide pentru distribuţia perfect simetrică:

 error_outlinemedia este egală cu mediana şi modulul

 error_outlinegraficul are formă „de clopot"

 error_outlinefrecvenţele se distribuie simetric la dreapta şi la stânga valorii centrale

 error_outlinerepartiţia corespunde curbei Gauss-Laplace

 acţiunea factorilor întâmplători are caracter neregulat

Timp utilizat: 00:00

 Indicați procedeele de selecţie:

 error_outlinemecanic

 error_outlinetragere la sorţi

 error_outlinetabel cu numere aleatoare

 tabel cu numere selectate

 tragere mecanică la sorţi

Timp utilizat: 00:00

 Indicați tipurile de grafice:

 cartodiagrame

 diagrame

 error_outlinecu coordonate rectangulare

 error_outlinecu coordonate polare

 error_outlinespeciale
Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi sinonimele studiilor caz - control

 error_outlineretrospective

 error_outlineanamnestice

 mixte

 de aşteptare

 de incidenţă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați clasificarea corectă a variabilelor statistice:

 calitative sau nominative

 alternative sau binare

 primare sau absolute

 error_outlinecalitative sau cantitative

 cantitative sau numerice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica termenului „Reducerea absolută a riscului (RAR)”:

 proporţia pacienţilor din grupul tratat cu substanţa activă, care au răspuns pozitiv

 proporţia pacienţilor din grupul tratat cu placebo, care au răspuns pozitiv

 error_outlinediferenţa dintre rata evenimentului de control şi rata evenimentului experimental

 numărul de pacienţi ce trebuie să beneficieze de tratament, pentru a salva unul de la efectul


nedorit

 proporţia reducerii riscului urmare tratamentului administrat

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica termenului „Reducerea relativă a riscului (RRR)”:

 proporţia pacienţilor din grupul tratat cu substanţa activă, care au răspuns pozitiv

 proporţia pacienţilor din grupul celor trataţi cu placebo, care au răspuns pozitiv

 diferenţa absolută dintre rata evenimentului de control şi rata evenimentului experimental

 numărul de pacienţi ce trebuie să beneficieze de tratament, pentru a salva unul de la efectul


nedorit

 error_outlineproporţia reducerii riscului urmare tratamentului administrat

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre intervalul de confidenţă:

 error_outlineeste dependent de mărimea erorii satndard


 este direct proporţional cu mărimea pragului de semnificaţie

 error_outlineeste direct proporţional cu mărimea testului de semnificaţie

 error_outlineeste direct proporţional cu mărimea nivelului de încredere

 este independent de mărimea erorii standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de corelație după formă legătura de corelaţie:

 error_outlineliniară

 pozitivă

 negativă

 error_outlinecurbilinie

 directă

Timp utilizat: 00:00

 Precizati la care etapă a metodei de standardizare se utilizează mărimi absolute:

 prima şi a cincea

 prima şi a treia

 a doua şi a treia

 a doua şi a patra

 error_outlinela toate etapele

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmaţiile corecte despre mediană:

 este influenţată de valorile extreme ale distribuției

 error_outlinesubstituie media in distribuțiile asimetrice

 error_outlineeste un parametru uzual pentru scala ordinală

 error_outlinese plasează la mijlocul seriei de variaţie

 se mai numeşte „modul de poziţie"

Timp utilizat: 00:00

 Precizați denumirea criteriului ce caracterizează unitatea statistică:

 model statistic

 informaţie statistică

 error_outlinevariabilă statistică

 parametru statistic

 coeficient statistic
Timp utilizat: 00:00

 Selectati diagramele bazate pe lungimi.

 error_outlinediagrama cu bare

 diagrama de structură în dreptunghi

 diagrama de structură în cerc

 error_outlinepictograma

 cartograma

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi strategia de selecţie pentru sondajul în serii:

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui strat, apoi un eşantion aleator este selectat din
fiecare strat

 error_outlinefiecare membru al populaţiei este alocat unui grup, apoi toţi membrii grupului
selectat sunt incluşi în eşantion

 este selectat un eşantion de clastere, apoi membrii eşantionului sunt selectaţi aleator din aceste
clastere

 fiecare membru al populaţiei este menţionat pe o listă; se extrage un număr de pornire aleator
şi apoi indivizii populaţiei sunt selectaţi la intervale egale

 fiecare membru al populaţiei are o probabilitate egală de a fi selectat

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi cazurile de utilizare a graficului cu coordonate rectangulare:

 error_outlineincidența bolilor aparatului respirator

 distribuția mortalității infantile pe cauze de deces

 structura mortalității generale

 ponderea bolilor aparatului circulator

 error_outlineevoluția prevalenței fumatului în populație

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă despre recensământ:

 este o metodă de observare totală, permanentă

 error_outlineeste o metodă de observare totală, periodică

 este o metodă de observare parţială, special organizată

 este o metodă de observare parţială, periodică

 este o metodă de observare parţială, permanentă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați obiectele preocupărilor epidemiologice:


 error_outlinepopulaţia ţintă

 individul sănătos

 error_outlinelotul de bolnavi

 individul investigat

 individul bolnav

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți indicatorul utilizat pentru măsurarea forței asociației epidemiologice:

 error_outlineriscul relativ

 reducerea riscului relativ

 reducerea riscului absolut

 numărul necesar de tratat

 sporirea riscului absolut

Timp utilizat: 00:00

 Selectați concluzia corectă pentru un risc relativ (RR) mai mic decît 1:

 expunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de neexpuşi

 error_outlineexpunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă
de neexpuşi

 nu există nici o asociaţie între factorul de risc şi boală, pentru că riscul la expuşi şi neexpuşi este
egal

 expunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă de neexpuşi

 expunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă de neexpuşi

Timp utilizat: 00:00

 Pentru ca asociaţia epidemiologică dintre factorul de risc şi boală să fie dovedită într-un studiu
caz-control, Odds Ratio (OR) trebuie să ia valori:

 egale cu 1 și semnificative statistic

 error_outlinemai mari sau mai mici decît 1 și semnificative statistic

 mai mari sau mai mici decît 1 și nesemnificative statistic

 egale cu zero și nesemnificative statistic

 să fie cuprinse strict în intervalul [-2;2] și semnificative statistic

Timp utilizat: 00:00

 Precizați modul de selecție al subiecţilor într-un studiu de cohortă:

 error_outlineîn funcţie de expunere

 în funcţie de rezultat
 mixtă

 independent de expunere și de rezultat

 pe un grafic Lexis

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre studiile clinice randomizate:

 sunt studii experimentale retrospective

 error_outlinesunt considerate mai valide decât studiile caz-control

 error_outlinegrupurile de studiu sunt identice, cu excepția tratamentul

 error_outlinese utilizează pentru evaluarea eficacităţii tratamentelor

 sunt esenţiale pentru observarea istoriei naturale a bolilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați ce denotă valorile coeficientului de variaţie peste ± 35%:

 error_outlinedispersie mare a datelor

 omogenitate a eşantionului

 error_outlineheterogenitate a eşantionului

 error_outlineimposibilitatea generalizării rezultatelor

 împrăştiere mică a datelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmaţia corectă despre eroarea de tip I:

 acceptarea ipotezei nule adevărate

 error_outlinerespingerea ipotezei nule adevărate

 acceptarea ipotezei nule false

 acceptarea ipotezei alternative adevărate

 respingerea ipotezei nule false

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile studiilor de cohortă de tip II:

 se utilizează în cazul frecvenţei înalte a factorului de risc în populaţie

 error_outlinese utilizează în cazul frecvenţei joase a factorului de risc în populaţie

 error_outlinese utilizează când expunerea afectează anumite grupuri profesionale

 sunt mai puţin expuse factorilor de confuzie

 error_outlineexpuşii şi neexpuşii provin din populaţii diferite

Timp utilizat: 00:00


 Selectați afirmațiile valide privind legătura directă de corelaţie:

 error_outlinese stabilește între fenomene, care evoluează în acelaşi sens

 error_outlinepresupune evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor corelate, dar nu cu aceeaşi


unitate de măsură

 se stabilește între fenomene, care evoluează în sens opus

 presupune evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor corelate, cu aceeaşi unitate de măsură

 error_outlinedacă un fenomen creşte, creşte şi cel cu care se corelează

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de reprezentări grafice valabile pentru seria de variaţie:

 historiograma

 error_outlinepoligonul de frecvenţe

 error_outlinehistograma

 poligonul de proporţii

 cronograma

Timp utilizat: 00:00

 Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „număr de bolnavi”:

 cantitativă continuă

 calitativă continuă

 error_outlinecantitativă discretă

 calitativă discretă

 cantitativă nealternativă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi semnificaţiile corecte ale termenului de statistică:

 error_outlinemetodologie statistică

 error_outlinedate statistice

 error_outlineactivitate practică

 error_outlinemetodă statistică

 metodă sociologică

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți coeficienţii de corelaţie neparametrici:

 coeficientul de corelaţie Pearson

 error_outlinecoeficientul de corelaţie Spearman

 error_outlinecoeficientul de corelaţie Kendall


 error_outlinecoeficientul de corelaţie Yulle

 coeficientul de corelaţie eta

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile valabile pentru mărimea medie:

 error_outlinedefineşte cel mai bine tendinţa centrală a unei distribuţii

 defineşte cel mai bine variaţia unei distribuţii

 error_outlinenivelează variaţiile valorilor individuale

 evidenţiază variaţiile valorilor individuale

 error_outlineexprimă sintetic esenţialul unui fenomen

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică parţială:

 error_outlinesupune studiului o parte din elementele totalităţii generale

 supune studiului o parte din elementele eșantionului

 error_outlineeste selectată prin metode speciale

 este destinată pentru caracterizarea eșantionului

 error_outlineeste destinată pentru caracterizarea populației statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cauzele formării unui eșantion nereprezentativ:

 error_outlineextragerea subiectivă a unităţilor statistice

 error_outlineextragerea preferenţială a unităţilor statistice

 error_outlineextragerea neprobabilistică a unităţilor statistice

 asigurarea omogenităţii colectivităţii generale

 independenţa includerii unităţii statistice în eşantion

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte despre procedeului mecanic de selecţie:

 error_outlinepresupune extragerea unităţilor statistice după un interval predeterminat

 pasul de numărare se stabileşte ca raport între volumul colectivităţii selective şi celei generale

 error_outlinepasul de numărare se stabileşte ca raport între volumul colectivităţii generale şi


celei selective

 error_outlinenu asigură în totalitate caracterul aleator al selecţiei

 nu încalcă principiile selecţiei aleatoare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile greșite despre modul:


 pe graficul repartiţiei corespunde punctului maxim al acestuia

 preferat mediei în industria confecţiilor

 error_outlineinutil pentru caracterizarea distribuţiei asimetrice

 error_outlineinutil pentru caracterizarea distribuției variabilelor calitative

 inutil pentru stabilirea dozelor letale

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):

 error_outlinemăsoară distanţă dintre capetele seriei statistice

 este un indicator adimensional

 error_outlinese utilizează pentru stabilirea mărimii intervalului de grupare în seria de variaţie

 nu este influenţată de valorile extreme

 error_outlineeste un indicator cu semnificație redusă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre eroarea de tip I:

 error_outlineeste probabilitatea respingerii ipotezei nule adevărate

 este probabilitatea acceptării ipotezei nule false

 este probabilitatea respingerii ipotezei alternative adevărate

 error_outlineeste probabilitatea acceptării ipotezei alternative false

 este probabilitatea respingerii ipotezei nule false

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre scala de raport:

 error_outlinevaloarea zero indică absenţa completă a variabilei studiate

 error_outlinepermite multiplicarea sau divizarea valorilor

 nu măsoară diferenţa dintre două numere ale scalei

 nu permite utilizarea tuturor metodelor statistice

 error_outlinepermite utilizarea tuturor metodelor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Precizați activitățile specifice primei etape a cercetării selective:

 error_outlinecolectarea datelor statistice

 error_outlineprelucrarea datelor statistice

 estimarea parametrilor generali

 extinderea indicatorilor de eşantion asupra totalităţii generale


 error_outlineobţinerea indicatorilor derivaţi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați rezultatele posibile ale unui studiu epidemiologic analitic:

 error_outlinedecesul

 error_outlinedurerea

 error_outlineboala

 error_outlinedizabilitatea

 expunerea

Timp utilizat: 00:00

 Selectați calitățile unui studiu clinic bun:

 error_outlinefezabil

 error_outlineinteresant

 nerelevant

 error_outlineetic

 error_outlinenou

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte referitor la utilitatea practică a reprezentărilor grafice:

 reprezintă structura corelației dintre factorii de risc

 error_outlinereprezintă structura fenomenului investigat

 error_outlinereprezintă dinamica şi legităţile fenomenului

 error_outlinereprezintă gradul de răspândire a fenomenului

 măsoară gradul de influenţă a factorilor asupra fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajul întrebărilor deschise, în cadrul chestionarului:

 sugestibilitatea răspunsurilor

 error_outlinelibertatea exprimării individualizate

 uşurarea prelucrării statistice a răspunsurilor

 indispensabilitatea pentru cercetările medicale

 posibilitatea de a devia de la subiectul în cauză

Timp utilizat: 00:00

 Selectați probabilitatea maximă a unei persoane de a avea valoarea IQ-ului între 131 și 145,
dacă IQ-ul mediu al populației este 100 și deviația standard – 15.

 13,6%
 6,42%

 error_outline2,14%

 4,28%

 12,84%

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile greșite despre coeficientul de variaţie:

 error_outlineeste un indicator simplu al variaţiei

 este expresia relativă a abaterii standard

 error_outlinevalorile mici ale coeficientului reflectă neomogenitatea colectivităţii

 error_outlinearată cu cât este mai mare abaterea standard faţă de media aritmetică

 permite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în unităţi de măsură diferite

Timp utilizat: 00:00

 Selectați elementele componente ale suprafeței de reprezentare a graficului:

 error_outlineeticheta reţelei de axe

 error_outlinetitlul sau denumirea graficului

 error_outlinevalorile intervalelor scalei

 error_outlinelegenda graficului

 scala haşurilor aplicate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte cu privire la studiile caz-martor:

 error_outlinesunt adecvate pentru problemele de sănătate ce apar rar

 sunt adecvate pentru determinarea ratelor de incidenţă

 error_outlinesunt mai puţin costisitoare decât studiile de cohortă

 compară rezultatele expușilor și neexpușilor

 error_outlinegreu asigură comparabilitatea între cazuri și martori

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce măsoară riscul relativ (RR) în studiile clinice:

 error_outlinede câte ori este mai mare/mai mic riscul bolii la tratați față de netratați

 de câte ori este mai mare/mai mic riscul bolii la expuși față de neexpuși

 de câte ori este mai mare/mai mică expunerea la bolnavi față de nonbolnavi

 cu cât mai mare/mai mic impactul acţiunii factorului de risc în populaţie

 de câte ori este mai mare/mai mic impactul acţiunii factorului de risc în populaţie
Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile fenomenelor sociale de masă:

 error_outlinesunt fenomene complexe

 sunt fenomene simple

 sunt fenomene tipice

 error_outlinese produc în condiţii de incertitudine

 au caracter determinist

Timp utilizat: 00:00

 Indicați metodele de ajustare a seriei cronologice:

 error_outlinemajorarea intervalului

 calcularea mediei ponderate

 calcularea mediei momentelor

 error_outlinecalcularea mediei de grup

 error_outlinecalcularea mediei glisante

Timp utilizat: 00:00

 Selectați variabilele investigate într-o anchetă analitică observaţională:

 error_outlineexpunerea

 randomizarea

 procesul

 error_outlinerezultatul

 interpolarea

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi sinonimele studiilor de cohortă:

 error_outlineetiologice

 anamnestice

 mixte

 error_outlinede aşteptare

 error_outlinede incidenţă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul invers proporțional coeficientului de variație:

 abaterea medie pătratică

 dispersia
 error_outlinemedia aritmetică

 abaterea medie lineară

 amplitudinea variaţiei

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile temporale, înregistrate în studiile descriptive:

 distribuţia bolilor pe grupe de vârstă

 distribuţia bolilor pe sexe

 error_outlinedistribuţia bolilor pe luni

 distribuţia bolilor pe categorii sociale

 error_outlinedistribuţia temporală a factorilor de risc

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce include etapa de stabilire a planului studiului ştiinţific:

 error_outlinealegerea tipului studiului

 culegerea datelor

 error_outlinestabilirea populaţiei ţintă

 gruparea variabilelor de interes

 error_outlinealegerea eşantionului studiului

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi indicatorii utilizaţi în analiza studiilor descriptive:

 error_outlineindicatori intensivi

 error_outlineindicatori de proportie

 error_outlineindicatori de raport

 error_outlineindicatori demonstrativi

 indicatori transformativi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați concluzia valabilă pentru un risc relativ (RR) mai mare decît 1:

 error_outlineexpunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă
de neexpuşi

 nu există nici o asociaţie între factorul de risc şi boală, pentru că riscul la expuşi şi neexpuşi este
egal

 expunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de neexpuşi

 expunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă de neexpuşi

 expunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de neexpuşi
Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre metoda de anchetă statistică:

 este o metodă de observare parţială, periodică

 error_outlineeste o metodă de observare parţială, special organizată

 este o metodă de observare parţială, permanentă

 presupune reprezentativitatea eşantioanelor

 error_outlinenu presupune reprezentativitatea eşantioanelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația greșită despre studiile de cohortă:

 sunt forma cea mai riguroasă a studiilor analitice ne-experimentale

 error_outlinecompară expunerea bolnavilor cu a celor sănătoşi

 cercetărorul observă şi nu atribuie expunerea

 se mai numesc studii etiologice

 pot fi şi retrospective

Timp utilizat: 00:00

 Precizați tipul de selecție în cazul intervenţiei subiective în alegerea eşantionului:

 aleatoare

 error_outlinedirijată

 variaţională

 mixtă

 inferenţială

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de mărimi, care pot forma o serie cronologică:

 error_outlineabsolute

 corelative

 error_outlinerelative

 selective

 error_outlinemedii

Timp utilizat: 00:00

 Precizați câte procente din populație vor avea IQ-ul în intervalul valoric 90-110, dacă IQ-ul
mediu al populației este 100 și abaterea standard – 10:

 75,45%

 76,26%
 95,45%

 66,28%

 error_outline68,26%

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre studiile caz-control:

 subiecţii, care au problema de sănătate, sunt numiţi martori

 subiecţii, care nu au problema de sănătate, sunt numiţi cazuri

 error_outlinecompară expunerea bolnavilor cu a celor sănătoşi

 error_outlinesubiecţii sunt împărţiţi în funcţie de rezultat

 sunt studii prospective

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularitățile scalei ordinale:

 error_outlinenu măsoară diferența dintre poziţiile succesive ale scalei

 măsoară diferența dintre poziţiile succesive ale scalei

 indicatorul cel mai util, în cazul tendinţei centrale, este dominanta

 error_outlineindicatorul cel mai util, în cazul tendinţei centrale, este mediana

 clasifică unitățile statistice în categorii distincte

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi studiile descriptive, efectuate la nivel de individ:

 ecologice

 error_outlinetransversale

 error_outlineserii de cazuri

 error_outlinede caz

 experimentale

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi proprietăţile mediei aritmetice:

 error_outlinese exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii studiate

 poate fi calculată şi pentru variabile calitative

 obligator coincide cu o valoare individuală înregistrată

 error_outlineeste sensibilă la valorile extreme

 nu are unitate de măsură

Timp utilizat: 00:00


 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la testul χ2:

 poate fi utilizat numai pentru un eșantion

 error_outlinepoate fi utilizat pentru variabile masurate pe scala ordinală

 poate fi utilizat pentru variabile măsurate pe scala de raport

 error_outlinepoate fi utilizat pentru unu, două și mai mult de doua eşantioane

 poate fi utilizat numai pentru două eşantioane

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristicile corelogramei în cazul legăturii de corelaţie inverse:

 error_outlinenorul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus în jos

 norul de puncte se dispune fuziform, oblic de jos în sus

 error_outlinenorul de puncte se dispune fuziform, oblic de la stânga la dreapta

 norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la dreapta la stânga

 punctele se dispun pe toată reţeaua grafică

Timp utilizat: 00:00

 Cum se se consideră eroarea standard procentuală cu valoarea mai mică de 1%:

 error_outlineacceptabilă

 inacceptabilă

 dubioasă

 moderată

 accentuată

Timp utilizat: 00:00

 Alegeti varianta corespunzătoare sensului etapei a treia a metodei directe de standardizare:

 error_outlinecalculul mărimilor absolute aşteptate ale fenomenului în grupele de standard

 calculul mărimilor absolute corelate ale fenomenului în grupele de standard

 calculul mărimilor medii aşteptate ale fenomenului în grupele de standard

 calculul mărimilor relative corelate ale fenomenului în grupele de standard

 calculul mărimilor relative aşteptate ale fenomenului în grupele de standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte privind lotul martor într-un studiu caz - control:

 error_outlinetrebuie să fie similar lotului de cazuri, cu excepţia bolii studiate

 trebuie să fie similar lotului de cazuri, inclusiv boala studiată

 trebuie să provină din aceeași populație la risc pentru boală


 error_outlinetrebuie să fie cât mai heterogen

 trebuie să fie cât mai omogen

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația greșită despre studiile de cohortă:

 de regulă sunt prospective

 sunt studii analitice, observaţionale

 se mai numesc studii longitudinale

 sunt preferate pentru studierea expunerilor rare

 error_outlinesunt preferate pentru studierea bolilor cu perioada de latenţă mare

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi varianta corectă de răspuns pentru termenul „frecvenţa bolii”:

 populaţia purtătoare a factorilor de risc, susceptibilă de a dezvolta o anumită boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 error_outlineintensitatea cu care apare o boală într-o populaţie

 condiţia care prin existenţa ei menţine starea de sănătate a unei populaţii

 raportul dintre bolile existente într-o populaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați rata generală:

 mortalitatea infantilă

 error_outlinenatalitatea

 natalitatea pe medii rezidențiale

 mortalitatea pe grupe de vârstă

 mortalitatea prin boli cardiovasculare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cauza omogenității termenilor seriei de variaţie:

 valoarea înregistrată la celelalte unităţi

 error_outlineacţiunea factorilor esenţiali comuni

 acţiunea factorilor întâmplători

 numărul cazurilor înregistrate

 tipul variabilei studiate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre statistica descriptivă:


 estimează caracteristicile unei colectivităţi

 măsoară incertitudinea rezultatelor

 error_outlinedescrie caracteristicile unei colectivităţi

 error_outlineobține și prelucrează datele statistice

 estimează parametrii şi testează ipotezele

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile reprezentărilor grafice utilizate pentru reprezentarea ratelor:

 error_outlinegraficele cu coordonate rectangulare

 error_outlinediagramele cu coordonate geografice

 error_outlinediagramele cu bare

 diagramele de proporţii

 error_outlinediagramele cu benzi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cauza variabilității valorilor individuale într-o serie de distribuție:

 error_outlineacţiunea factorilor întâmplători

 numărul cazurilor înregistrate

 tipul variabilei studiate

 valoarea înregistrată la celelalte unităţi

 acţiunea factorilor esenţiali comuni

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi rata specifică:

 natalitatea

 mortalitatea generală

 morbiditatea

 error_outlinemortalitatea infantilă

 fertilitatea generală

Timp utilizat: 00:00

 Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "grupa sanguină":

 error_outlinenominală

 de raport

 ordinală

 factorială
 de interval

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile studiului clinic controlat:

 error_outlinesubiecţii incluși în studiu trebuie să fie asemănători în ceea ce priveşte boala,


mediul, maladiile asociate

 error_outlinesubiecţii trebuie să se deosebească numai prin administrarea tratamentului

 error_outlineunităţile de studiu se alocă randomizat în grupele de tratament

 error_outlinecontrolul poate fi efectuat prin atribuirea a cât mai multe variabile

 controlul poate fi efectuat prin atribuirea a cât mai puţine variabile

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristica ritmului de creştere în seria cronologică:

 error_outlinearată de cât la sută sau de câte ori s-a modificat mărimea fenomenului în timp

 arată de cât la sută sau de câte ori, în mediu, s-a modificat mărimea fenomenului în timp

 arată cu cât la sută s-a modificat mărimea fenomenului în timp

 arată cu cât la suta, în mediu, s-a modificat mărimea fenomenului în timp

 arată cum s-au modificat valorile individuale în unităţi concrete de măsură

Timp utilizat: 00:00

 Selectați regulile de întocmire a chestionarului:

 error_outlineevitarea jargonului profesional sau prescurtărilor

 error_outlineevitarea întrebările tendenţioase

 utilizarea unui vocabular neînţeles de respondenţi

 afectarea prestigiului sau orgoliului respondentului

 evitarea succesiunii logice a întrebărilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica fazei I de experimentare a medicamentelor

 error_outlinese efectuează pe un număr mic de subiecţi (30-100)

 error_outlineevaluează toleranţa şi siguranţa tratamentului

 precizează eficacitatea optimală a tratamentului

 se efectuează la 100-200 subiecţi

 stabileşte eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă despre modul de calcul al ritmului de creştere în seria cronologică:

 raport procentual al ritmului sporului la nivelul precedent


 error_outlineraport procentual al nivelului următor la cel precedent

 raport procentual al nivelului precedent la cel următor

 raport procentual al sporului absolut la nivelul precedent

 raport simplu al nivelulului următor la nivelul precedent

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi dezavantajele studiilor de cohortă:

 ineficiente în cazul expunerilor rare

 error_outlinenecesită costuri mari pentru realizare

 error_outlinesunt dificil de administrat

 error_outlinenecesită un număr mare de subiecţi pentru studiu

 nu permit calculul direct al incidenţei bolii

Timp utilizat: 00:00

 Precizați intervalul valoric considerat normal pentru cercetările clinice:

 media ± 1 σ

 media ± 2,5 σ

 media ± 3 σ

 media ± 1,5 σ

 error_outlinemedia ± 2 σ

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile variabilei standardizate:

 error_outlineexprimă poziţia unităţii statistice faţă de medie şi faţă de împrăştiere

 error_outlinepermite compararea mărimilor provenite din distribuţii diferite

 error_outlinese mai numeşte abatere normată

 este independentă de valoarea abaterii standard

 exprimă poziţia unităţii statistice numai faţă de împrăştiere

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile personale care pot fi înregistrate în studiile descriptive:

 error_outlinevârsta

 error_outlinesexul

 error_outlinestarea civilă

 amplasarea geografică

 error_outlinecategoria socială
Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi formula corectă de calcul a coeficientului de asimetrie Pearson:

 error_outlineCas = Xar - Mo/σ

 Cas = Xar - Me/ σ

 Cas = Mo - Xar/ σ

 Cas = Me - Xar / σ

 Cas = Xar - Mo/ Xar

Timp utilizat: 00:00

 Selectați modul corect de calcul al ritmului de spor în seria cronologică:

 raportul nivelului următor la cel precedent

 raportul procentual al sporului absolut la ritmul sporului

 error_outlineraportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent

 raportul procentual al nivelului următor la cel precedent

 suma nivelurilor următor şi precedent

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia validă despre cercetarea statistică curentă:

 se utilizează în cazul variaţiei mici în timp a fenomenului

 error_outlinese utilizează în cazul variaţiei intense în timp a fenomenului

 se mai numeşte cercetare special organizată

 se efectuează la anumite intervale de timp

 nu este permanentă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați ce este caracteristic pentru erorile sistematice de înregistrare:

 au incidenţă sporită

 error_outlineau incidenţă redusă

 sunt rezultat al neatenției operatorului

 error_outlinesunt rezulatat al neînţelegerii scopului observării

 error_outlinesunt prevenite prin instruirea personalului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte referitor la seria cronologică de momente:

 fiecare valoare individuală caracterizează nivelul la care a ajuns fenomenul analizat într-un
interval dat
 error_outlinefiecare valoare individuală caracterizează nivelul la care a ajuns fenomenul analizat
într-un moment dat

 este formată din mărimi ce caracterizează fenomenul într-un interval de timp

 error_outlineeste formată din mărimi ce caracterizează fenomenul în anumite momente de


timp

 error_outlinenu permite cumularea valorilor termenilor

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce se include în etapa de definire a eşantionului:

 error_outlinealegerea tipului de eşantion

 error_outlinealegerea modului de eşantionare

 error_outlinestabilirea scalelor de măsură pentru unităţile cercetate

 definirea tipului de culegere a indicatorilor

 error_outlinedefinirea variabilelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi conceptele, utilizate în testarea semnificaţiei mărimilor relative şi medii:

 error_outlineeroarea standard şi intervalul de încredere

 eroarea standard şi amplitudinea relativă

 error_outlinetestul de semnificaţie şi pragul de semnificaţie

 error_outlineeroarea standard şi eroarea limită

 error_outlinenivelul de semnificaţie şi nivelul de încredere

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica fazei III de experimentare a medicamentelor

 se efectuează pe un număr mic de subiecţi (30-100)

 evaluează toleranţa şi siguranţa tratamentului

 precizează eficacitatea optimală a tratamentului

 error_outlinese efectuează la 500-1500 subiecţi

 error_outlinestabileşte eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre scala nominală:

 error_outlinese utilizează pentru reprezentarea variabilelor calitative

 permite determinarea medianei

 error_outlinepermite determinarea dominantei

 error_outlineclasifică unitățile statistice în categorii distincte


 ordonează ierarhic unitățile statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cerințele inaintate unei medii:

 error_outlinesă nu fie sensibilă la fluctuaţiile de selecţie

 error_outlinesă fie definită în mod precis

 să posede proprietăţi clare numai pentru specialişti

 să fie sinteza majorităţii observaţiilor înregistrate

 error_outlinesă fie independentă de dorinţa utilizatorului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte referitor la coeficientul de variaţie:

 este direct proporţional cu media aritmetică

 error_outlineeste direct proporţional cu abaterea standard

 error_outlineeste invers proporţional cu media aritmetică

 error_outlinese exprimă numai în procente

 poate fi exprimat în procente şi coeficienţi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați factorii care influențează precizia de estimare a parametrilor populației statistice:

 error_outlineeroarea reprezentativităţii

 error_outlinedispersia

 error_outlineintervalul valoric în care se află eroarea maximă admisă

 intervalul valoric în care se află eroarea minimă admisă

 error_outlinevolumul eşantionului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați volumul eșantionului care generează o eroare întâmplătoare de reprezentativitate


mică:

 insuficient

 mic

 error_outlinesuficient

 relativ mare

 relativ mic

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi dezavantajele studiilor caz - control:

 sunt studii de durată, unele persoane pot deceda, migra sau refuza participarea
 error_outlinenu permit măsurarea directa a Riscului Relativ

 error_outlinestudiază doar un singur efect

 foarte costisitoare în termeni de timp, personal şi urmărire a pacienţilor

 error_outlinedificil de a constitui un grup martor acceptabil

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă cu privire la datele statistice independente:

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la aceeași subiecți

 error_outlinesunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la diferiți subiecți

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la subiecți selectați prin metoda perechilor

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la părinți și copii

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la profesori și studenți

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia greșită referitor la graficul de corelaţie:

 are aspectul unui nor de puncte

 se mai numeşte şi corelogramă

 error_outlinearată forma şi intensitatea precisă a legăturii

 indică existenţa sau lipsa legăturii

 arată sensul şi intensitatea aproximativă a legăturii

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cazurile de utilizare ale testului Student:

 pentru determinarea corelaţiei dintre două medii

 error_outlinepentru aprecierea semnificaţiei diferenţei dintre două medii

 pentru aprecierea semnificaţiei diferenţei dintre două mărimi absolute

 pentru aprecierea variaţiei unui fenomen

 pentru aprecierea valorii erorii testului de semnificaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă pentru un risc relativ (RR) egal cu 1:

 expunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de neexpuşi

 expunerea reduce riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă de neexpuşi

 error_outlinenu există nici o asociaţie între factorul de risc şi boală, pentru că riscul la expuşi şi
neexpuşi este egal

 expunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mare faţă de neexpuşi

 expunerea crește riscul de boală, pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de neexpuşi
Timp utilizat: 00:00

 Selectați domeniile de utilizare a medianei:

 error_outlinecaracterizarea tendinţei centrale în cazul distribuţiilor vădit asimetrice

 error_outlinedeterminarea valorii medii în serii formate din valori calitative

 error_outlinedeterminarea valorii medii în serii cu intervale neegale de grupare

 caracterizarea obligatorie a tendinţei centrale în cazul distribuţiilor simetrice

 error_outlinestabilirea dozelor letale

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile valide privind legătura inversă de corelaţie:

 se stabilește între fenomene, care evoluează în acelaşi sens

 presupune evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor corelate, dar nu cu aceeaşi unitate de măsură

 error_outlinese stabilește între fenomene, care evoluează în sens opus

 error_outlinepresupune evoluţia în sens opus a fenomenelor corelate, dar nu cu aceeaşi unitate


de măsură

 error_outlinedacă un fenomen creşte, cel cu care se corelează scade

Timp utilizat: 00:00

 Selectați marimile care pot reprezenta un indicator statistic:

 error_outlinerelative de tip rată

 error_outlinemedii

 absolute

 error_outlinerelative de raport

 error_outlinerelative de tip proportie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați funcția care NU aparține indicatorului statistic:

 de comparare

 error_outlinede coordonare

 de sinteză

 de estimare

 de măsurare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați una din componentele necesare de cunoscut pentru aplicarea testului Student:

 error_outlinemediile sau probabilităţile comparate

 pragul de semnificaţie
 erorile standarde procentuale

 erorile maxime admise

 testul de semnificaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmaţiile corecte despre indicatorul intensiv:

 error_outlineeste un indicator cu caracter dinamic

 error_outlineface asociere între mediu şi fenomen

 exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg

 nu face asociere între mediu şi fenomen

 error_outlinepoate fi brut şi standardizat

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica termenului „numărul necesar a fi tratat (NNT)”:

 numărul de pacienti tratati cu substanța activă, care au făcut boala

 numărul de pacienti tratati cu placebo, care au făcut boala

 diferenţa absolută dintre rata evenimentului de control şi rata evenimentului experimental

 error_outlinenumărul de pacienţi ce trebuie să beneficieze de tratament, pentru a salva unul de


la efectul nedorit

 proporţia reducerii riscului martor urmare tratamentului administrat

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cauzele erorilor sistematice de reprezentativitate:

 selectarea aleatoare a unităţilor statistice

 error_outlineselectarea preferenţială a unităţilor statistice

 error_outlinecuprinderea incompletă în sondaj a unităţilor, din motive de comoditate

 selectarea obiectivă a unităţilor statistice

 error_outlineselectarea deliberată a unităţilor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica fazei IV, postmarketing, de experimentare a medicamentelor:

 se efectuează pe un număr mic de subiecţi (30-100)

 error_outlineare ca scop precizarea eventualelor indicaţii noi

 error_outlineurmăresc precizarea efectelor nedorite pe termen lung ale tratamentului

 error_outlinesunt efectuate după ce tratamentul este aprobat pentru utilizare generală

 stabileşte eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative

Timp utilizat: 00:00


 Selectaţi afirmațiile corecte despre modalitatea de administrare a intervenţiei medicale „Dublu
orb”:

 error_outlinecercetătorul nu cunoaşte în care lot au fost repartizaţi subiecţii

 error_outlinesubiecţii nu cunosc în care lot au fost repartizaţi

 error_outlinecercetătorul primeşte produsele în ambalaje identice, cu numere de serie diferite,


pe care le va comunica conducătorului studiului, odată cu rezultatele

 tratamentul administrat este necunoscut pentru trei persoane: cercetătorul, subiectul şi


persoana ce măsoară criteriul de raţionament

 cercetătorul şi subiecţii din cele două loturi sunt informaţi referitor la tratamentul administrat

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce include planul cercetării prin sondaj:

 error_outlinedelimitarea în timp şi spaţiu a totalităţii generale

 error_outlineverificarea gradului de omogenitate al colectivităţii generale

 verificarea gradului de omogenitate a colectivităţii selective

 error_outlinedeterminarea volumului eşantionului

 asigurarea selecţiei neprobabilistice a unităţilor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipul studiului de cohortă recomandat pentru studiul factorului de risc cu frecvență
mare în populație:

 prospectiv tip II

 prospectiv istoric

 error_outlineprospectiv tip I

 descriptiv tip II

 descriptiv tip I

Timp utilizat: 00:00

 Indicați consecinţele stabilirii unui număr prea mare de grupe în seria de variaţie:

 ştergerea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii

 error_outlinefărâmiţarea colectivităţii

 error_outlineevidenţierea dificilă a trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii

 error_outlinesporirea gradului de dificultate a calculelor statistice ulterioare

 micșorarea gradului de dificultate a calculelor statistice ulterioare

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele studiilor de cohortă:

 error_outlinepermit calculul direct al RR pentru fiecare cohortă


 sunt utile pentru studierea maladiilor cu o perioadă de latenţă mare

 error_outlinerezultatele pot fi generalizate pe întreaga populaţie

 necesită mai puţin timp pentru desfăşurarea studiului, decât studiile caz - control

 error_outlinerezultatele apar după acţiunea factorului de risc, ce conferă studiului un caracter


calitativ crescut

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi mărimile medii de poziţie:

 error_outlinemediana

 media aritmetică

 error_outlinedominanta

 error_outlineamplitudinea

 error_outlinemodulul

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la abaterea medie pătratică:

 permite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în unităţi de măsură diferite

 error_outlinepermite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în aceeaşi unitate


de măsură

 error_outlineeste invers proporţională cu omogenitatea eşantionului

 error_outlineverifică reprezentativitatea mediei aritmetice

 este indicator simplu al variaţiei

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce denotă riscul atribuibil (RA) în studiile de cohortă:

 de cîte ori este mai mare riscul bolii la expuşi faţă de neexpuşi

 de cîte ori este mai mic riscul bolii la expuşi faţă de neexpuşi

 error_outlinecu cît este mai mare riscul bolii la expuşi faţă de neexpuşi

 cu cât este mai mare expunerea la bolnavi față de nonbolnavi

 cu cât este mai mică expunerea la bolnavi față de nonbolnavi

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia greșită despre scala de interval:

 diferenţa dintre două numere ale scalei are semnificaţie precisă

 valoarea zero nu semnifică absenţa completă a caracteristicii urmărite

 multiplicarea sau divizarea valorilor, pe această scală, nu are sens

 error_outlinepermite utilizare exclusivă a medianei


 permite utilizarea majorității indicatorilor statistici

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmatia corecta referitor la notiunea „epidemie”:

 populaţia purtătoare a factorilor de risc, susceptibilă de a dezvolta o anumită boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă mai mare decât cea aşteptată

 error_outlineapariţia unei boli sau a unei grupe de boli cu caracteristici similare într-o
colectivitate umană, cu o frecvenţă în exces faţă de cea aşteptată

 condiţia care prin existenţa ei menţine starea de sănătate a unei populaţii

 apariţia unei boli sau a unei grupe de boli cu caracteristici similare într-o colectivitate umană, cu
o frecvenţă mai mică decât cea aşteptată

Timp utilizat: 00:00

 Precizați formula de calcul a incidenţei densitate:

 numărul de cazuri noi de boală în perioada de observatie/numărul populaţiei x 1000

 numărul de cazuri noi de boală în perioada de observaţie/numărul populaţiei x 1000

 error_outlinenumărul de cazuri noi de boală în perioada specificată/ani - persoană de observaţie


x 1000

 numărul total de cazuri de boală/ani - persoană de observaţie x 1000

 numărul total de cazuri de boală/ numărul populatiei examinate x 1000

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile caracteristicii statistice:

 nu posedă variabilitate

 error_outlineeste studiată în cadrul cercetării

 este prezentă numai la unele unități statistice

 error_outlineeste prezentă la toate unitățile statistice

 error_outlineeste variabilă la nivel individual

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi tipurile cercetării în funcție de durata culegerii datelor:

 error_outlinetransversală

 exhaustivă

 prin eșantionare

 error_outlinelongitudinală

 descriptivă

Timp utilizat: 00:00


 Selectați întrebările la care oferă răspuns etapa de analiză a rezultatelor finale:

 error_outlineipoteza se confirmă sau se respinge?

 error_outlinecare este semnificaţia rezultatelor?

 error_outlinea fost suficientă analiza numerică?

 procedeele statistice aplicate sunt adecvate?

 datele cu care se lucrează sunt corecte?

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica modalităţii de administrare a intervenţiei medicale „Triplu orb”

 cercetătorul nu cunoaşte în care lot au fost repartizaţi subiecţii

 subiecţii nu cunosc în care lot au fost repartizaţi

 cercetătorul primeşte produsele în ambalaje identice, cu numere de serie diferite, pe care le va


comunica conducătorului studiului, odată cu rezultatele

 error_outlinetratamentul administrat este necunoscut pentru cercetător, subiect şi persoana ce


măsoară criteriul de raţionament

 cercetătorul şi subiecţii din cele două loturi sunt informaţi referitor la administrare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați testul potrivit pentru determinarea legăturii dintre numărul de vaccinați și incidența
bolii, conform datelor unui tabel 2x2:

 error_outlinecoeficientul de asociere Yulle

 coeficientul de corelație Mann-Whitney

 coeficientul de corelație Student

 coeficientul de corelație Pearson

 coeficientul de corelație Spearman

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele formulei de calcul a abaterii standard în eşantion:

 error_outlinevolumul colectivităţii selective

 volumul colectivităţii generale

 error_outlineabaterile valorilor individuale de la medie

 abaterile individuale ale valorilor medii de la medie

 error_outlinefrecvenţele de apariţie a valorilor individuale

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul de măsurare a impactului acţiunii factorului de risc în populaţie în studiile


caz - martor:

 riscul relativ
 error_outlineriscul atribuibil

 riscul absolut

 riscul prevalent

 riscul distribuibil

Timp utilizat: 00:00

 Alegeţi afirmaţia greșită despre coeficientul de corelaţie liniară:

 este un indicator sintetic al intensităţii legăturii dintre două fenomene

 are valori cuprinse în intervalul [-1,1]

 poate fi calculat numai pentru caracteristici cantitative

 error_outlineeste semnificativ în cazul legăturilor neliniare

 este semnificativ în cazul legăturilor liniare

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte privitor la coeficientul de determinare:

 error_outlineeste dependent de volumul eşantionului

 error_outlinese aplică în cazul unui coeficient de corelaţie liniară semnificativ

 se aplică indiferent de semnificația statistică a coeficientului de corelaţie liniară

 error_outlinearată cât din dispersia totală a rezultatului este explicată de variaţia factorului

 necesită analiză minuţioasă în cazurile eşantioanelor mari

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce ce trebuie de făcut pentru a reduce eroarea standard de două ori:

 volumul eşantionului trebuie mărit de două ori

 volumul eşantionul nu se va modifica

 error_outlinevolumul eşantionul trebuie mărit de patru ori

 volumul eşantionul trebuie mărit de trei ori

 volumul eşantionului trebuie micşorat de patru ori

Timp utilizat: 00:00

 Selectați reprezentarea grafică corectă pentru dinamica asigurării populației cu personal


medical:

 diagrama radială

 error_outlinediagrama lineară

 diagrama Scatter

 diagrama polară

 diagrama sectorială
Timp utilizat: 00:00

 Indicați particularitatea factorilor indiferenţi:

 măresc speranţa de supravieţuire

 scad frecvenţa îmbolnăvirilor

 error_outlinenu influențează starea de sănătate

 influenţează negativ starea de sănătate

 influenţează pozitiv starea de sănătate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corespunzătoare datelor statistice de tip „pereche”:

 error_outlinesunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la aceeași subiecți

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la diferiți subiecți

 error_outlinesunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la subiecți selectați prin metoda
perechilor

 error_outlinesunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la părinți și copii

 sunt rezultatul măsurării repetate ale parametrilor la profesori și studenți

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre datele statistice:

 error_outlinesunt mărimi concrete

 sunt mărimi abstracte

 error_outlinesunt purtătoare de informaţii

 error_outlinepot fi primare sau derivate

 error_outlinepot fi absolute şi relative

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de serii cronologice:

 error_outlinesimple

 error_outlinecompuse

 conjugate

 univariate

 independente

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi tipurile de mărimi relative:

 error_outlinede dinamică

 error_outlinede raport
 de variaţie

 error_outlinede intensitate

 error_outlinede structură

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele cercetării selective:

 mai operativă și mai scumpă decât observarea generală

 error_outlineerori de înregistrare mai puține şi mai uşor de înlăturat

 erori de înregistrare mai puţine și mai greu de înlăturat

 error_outlinecaracterizarea mai aprofundată a fenomenului investigat

 error_outlinemai operativă şi mai ieftină decât observarea generală

Timp utilizat: 00:00

 Selectati componentele obligatorii ale analizei corelaţiei:

 error_outlineaprecierea intensităţii legăturii de corelaţie

 error_outlinetestarea semnificaţiei legăturii de corelaţie

 analiza variaţiei legăturii de corelaţie

 error_outlinedeterminarea direcţiei şi formei legăturii de corelaţie

 determinarea valorii coeficientului de aproximaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre scala de interval:

 nu măsoară diferenţa dintre două numere ale scalei

 valoarea zero denotă absenţa completă a caracteristicii urmărite

 error_outlinevaloarea zero nu denotă absenţa completă a caracteristicii urmărite

 error_outlinemăsoară diferenţa dintre două numere ale scalei

 error_outlinenu permite multiplicarea sau divizarea valorilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi domeniile de aplicare a studiilor clinice:

 error_outlineevaluarea eficacităţii vaccinurilor noi

 error_outlineexperimentarea medicamentelor noi

 error_outlineevaluarea de noi conduite terapeutice

 error_outlineevaluarea unor programe de profilaxie

 evaluarea expunerii la un factor de risc

Timp utilizat: 00:00


 Selectaţi afirmația corectă cu privire la eşantionarea neprobabilistică în studiile clinice:

 fiecare unitate are o probabilitate de selecţie independentă, mai mare decât zero

 error_outlinealegerea dirijată a grupelor de studiu

 alegerea grupelor de studiu se face la întîmplare

 alegerea grupelor de studiu se face nedirijat

 se aleg aleator grupe stratificate în funcţie de unele caracteristici (vârstă, sex)

Timp utilizat: 00:00

 Precizați modul corect de calcul a probabilității de apariție a evenimentului (p):

 raportul dintre numărul total de rezultate ale experimentului şi numărul de rezultate favorabile

 error_outlineraportul dintre numărul de rezultate favorabile şi numărul total de rezultate ale


experimentului

 raportul dintre numărul de rezultate favorabile şi numărul de rezultate nefavorabile

 raportul dintre numărul de rezultate nefavorabile şi numărul total de rezultate ale


experimentului

 raportul dintre numărul de rezultate nefavorabile şi numărul de rezultate favorabile

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte despre modalitatea de administrare a intervenţiei medicale „simplu


orb”:

 cercetătorul şi subiecții din loturile de stuidu sunt informaţi referitor la tratamentul administrat

 error_outlinecercetătorul cunoaşte care este lotul test şi care este lotul martor

 error_outlinesubiecţii nu cunosc în care lot au fost alocaţi

 error_outlinecercetătorul poate urmări lotul test cu o mai mare atenţie decât lotul martor

 error_outlinecercetătorul poate să nu observe unele aspecte apărute în lotul martor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați consecința stabilirii unui număr prea mic de grupe în seria de variaţie:

 evidenţierea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii

 error_outlineştergerea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii

 fărâmiţarea colectivităţii

 sporirea dificultății calculelor statistice ulterioare

 sporirea calității concluziilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de chestionare în funcţie de conţinut:

 error_outlinecu referire la date calitative


 error_outlinecu referire la date cantitative

 administrate prin telefon

 autoadministrate

 administrate de către operatori de anchetă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele formulei de calcul a erorii standard pentru variabilele calitative:

 abaterea medie pătratică

 error_outlineprobabilitatea producerii evenimentului în eşantion

 error_outlineprobabilitatea lipsei evenimentului în eşantion

 error_outlinevolumul eşantionului

 pragul de semnificaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre decile şi centile:

 error_outlinesunt utilizaţi îndeosebi pentru serii pronunţat asimetrice

 error_outlinese calculează doar pentru serii cu amplitudine mare a variaţiei

 sunt utilizaţi îndeosebi pentru serii simetrice

 error_outlinese calculează doar pentru serii statistice cu număr mare de grupe

 se calculează doar pentru serii statistice cu număr mic de grupe

Timp utilizat: 00:00

 Selectați testul potrivit pentru determinarea legăturii dintre gravitatea pneumoniei și numărul
de complicații ale acestea:

 coeficientul de corelație Pearson

 coeficientul de asociere Yulle

 error_outlinecoeficientul de corelație Spearman

 coeficientul de corelație Student

 coeficientul de corelație Mann-Whitney

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica termenului „Rata evenimentului experimental (REE)”:

 error_outlinefrecvența cazurilor de boală în grupul pacientilor tratati cu substanța activă

 frecvența cazurilor de boală în grupul pacientilor tratati cu placebo

 diferenţa dintre rata evenimentului de control şi rata evenimentului experimental

 numărul de pacienţi ce trebuie să beneficieze de tratament, pentru a salva unul de la efectul


nedorit
 proporţia reducerii riscului urmare tratamentului administrat

Timp utilizat: 00:00

 Selectați definiția corectă a seriei de variaţie:

 error_outlineşir de valori numerice ale caracteristicii studiate, diferite ca valoare individuală şi


dispuse într-o ordine anumită

 şir de valori numerice ale fenomenului studiat, diferite ca valoare agregată şi dispuse într-o
ordine anumită

 şir de valori nominative ale caracteristicii studiate, diferite ca valoare individuală şi dispuse într-o
ordine anumită

 şir de valori numerice ale unităţii studiate, diferite ca valoare individuală şi dispuse într-o ordine
anumită

 şir de valori numerice ale indicatorului studiat, diferite ca valoare individuală şi dispuse într-o
ordine anumită

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă despre statistică:

 studiază aspectele cantitative ale cazurilor individuale

 studiază aspectele calitative ale cazurilor individuale

 studiază aspectele cantitative şi calitative ale cazurilor individuale

 error_outlinestudiază aspectele cantitative şi calitative ale fenomenelor sociale de masă

 studiază numai aspectele cantitative ale fenomenelor sociale de masă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele necesare pentru stabilirea volumului eşantionului prin selecţie repetată
pentru variabile cantitative:

 error_outlineeroarea limită

 error_outlinecoeficientului de exactitate

 probabilitatea apariţiei evenimentului

 probabilitatea lipsei evenimentului

 error_outlineabaterea medie pătratică

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre media aritmetică:

 suma abaterilor individuale de la medie este egală cu zero, indiferent de tipul distribuţiei

 nu este influenţată de valorile aberante

 error_outlineaceleași rezultate prin diferite formule de calcul

 error_outlinenu este obligatoriu să coincidă cu vreo valoare individuală înregistrată


 error_outlineeste unică intr-o serie de variație

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile posibile de rate:

 error_outlinespecifice

 error_outlinestandardizate

 error_outlinebrute

 error_outlineglobale

 armonizate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile valabile pentru studiile caz-martor:

 subiecţii de studiu din populaţia ţintă sunt alocaţi grupului de tratament sau celui de comparare

 error_outlinecazurile sunt persoanele care au problema de sănătate studiată

 error_outlinescopul studiului este de a decide dacă expunerea studiată poate fi responsabilă de


condiţia de sănătate a cazurilor

 error_outlinepentru a fi inclus în studiu cazul trebuie să aibă sigur problema de sănătate


studiată

 rudele cazurilor nu pot fi folosite pentru formarea de perechi

Timp utilizat: 00:00

 Precizați obiectivele biostatisticii:

 error_outlineevaluarea stării sănătăţii populaţiei

 aprecierea stării sănătăţii individuale

 evidenţierea particularităţilor stării sănătăţii individuale

 error_outlineevaluarea eficacităţii metodelor de tratament şi profilaxie

 error_outlineaplicarea metodelor statistice în cercetările clinice şi experimentale

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre fenomenele sociale de masă:

 error_outlineau caracter nedeterminist

 error_outlineau caracter multifactorial

 se produc în condiţii cunoscute

 prezintă variabilitate mică

 error_outlinepermit cunoașterea legității de apariție şi manifestare numai la nivel populațional

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmația corectă cu referire la studiul hibrid:


 error_outlinestudiu caz – control efectuat pe baza unui studiu de cohortă în desfăşurare

 studiu caz - control efectuat pe baza unui studiu descriptiv în desfăşurare

 studiu caz - control efectuat pe baza unui studiu clinic randomizat în desfăşurare

 studiu caz - control efectuat pe baza unui studiu transversal în desfăşurare

 studiu caz - control efectuat pe baza unui studiu de caz în desfăşurare

Timp utilizat: 00:00

 Precizați relațiile existente intr-o distribuţie asimetrică pozitivă:

 error_outlinemedia este mai mare decât mediana

 error_outlinemedia este mai mare decât cuartila a doua

 error_outlinedominanta este mai mică decât media

 media este egală cu modulul

 error_outlinemedia este mai mare decât modulul

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipul studiului de cohortă recomandat pentru studiul factorului de risc cu frecvență
joasă în populație:

 prospectiv istoric

 experimental tip I

 error_outlineprospectiv tip II

 experimental tip II

 prospectiv tip I

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte privitor la colectivitatea statistică:

 error_outlineeste formată din elemente relativ omogene

 este infinită din punct de vedere al volumului

 error_outlineeste delimitată în spaţiu şi timp

 error_outlinepoate fi statică şi dinamică

 nu se delimitează din punct de vedere al volumului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați testul potrivit pentru determinarea legăturii dintre calificativul semestrial acordat și
nota la examen:

 coeficientul de asociere Yulle

 coeficientul de corelație Mann-Whitney

 coeficientul de corelație Student


 coeficientul de corelație Pearson

 error_outlinecoeficientul de corelație Spearman

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi formula de calcul a prevalenţei:

 error_outlinenumărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei x 1000

 numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei examinate x 1000

 numărul total de cazuri noi de boală/numărul populaţiei x 1000

 numărul total de cazuri noi de boală/ani - persoană de observaţie x 1000

 numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei dispensarizate x 1000

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corecta despre indicatorii standardizati:

 sunt indicatori de semnificație

 error_outlinesunt indicatori convenţionali

 sunt indicatori de veridicitate

 sunt indicatori de variabilitate

 sunt indicatori veridici

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre dispersie:

 error_outlinese mai numeşte varianţă sau moment centrat de gradul doi

 error_outlinemăsoară variaţia totală a unei caracteristici

 se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii cercetate

 error_outlinese foloseşte ca bază de calcul pentru media pătratică

 error_outlineeste sensibilă la prezenţa valorilor extreme

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularitatea eşantionului format aleator cu revenire:

 volumul colectivităţii generale scade consecutiv pe măsura creşterii numărului extragerilor

 error_outlinevolumul colectivităţii generale rămâne constant pe toată perioada extragerii

 la fiecare extragere, orice unitate a colectivităţii generale are probabilitate diferită de a fi


selecţionată

 la sfârşitul extragerilor volumul colectivităţii generale este micşorat exact cu volumul


eşantionului

 aceeaşi unitate statistică nu poate fi inclusă de mai multe ori în colectivitatea selectivă

Timp utilizat: 00:00


 Precizați rolul întrebărilor introductive din chestionar:

 marchează apariţia unei noi grupe de întrebări

 asigură controlul calităţii răspunsului

 error_outlineoferă anchetatului sentimentul de încredere

 provoacă explicaţii în raport cu diferite opinii exprimate

 separă sensurile "pro" şi "contra" din răspunsurile persoanelor anchetate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi metodele de standardizare:

 error_outlinedirectă

 error_outlineindirectă

 error_outlinetangenţială

 proporţională

 parametrică

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la testul χ2:

 poate fi utilizat pentru date normal distribuite

 poate fi utilizat pentru date pereche

 este un test parametric robust

 error_outlinepoate fi utilizat pentru analiza variabilelor calitative alternative

 error_outlinepoate fi utilizat pentru datele măsurate pe scala nominală

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi etapele cercetării fundamentale ale epidemiologiei:

 supravegherea bolii

 profilaxia primară

 profilaxia terţiară

 error_outlinedepistarea clinică a bolii

 error_outlineiniţierea procesului epidemiologic

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularitatea investigaţiei epidemiologice într-un studiu caz - control:

 măsurarea concomitentă a expunerii şi rezultatului

 măsurarea concomitentă a rezultatului şi expunerii

 orientată de la expunere spre rezultat


 error_outlineorientată de la rezultat spre expunere

 nu este legată nici de expunere, nici de rezultat

Timp utilizat: 00:00

 Indicați rolul întrebărilor de trecere din chestionar:

 separă sensurile "pro" şi "contra" din răspunsurile persoanelor anchetate

 asigură controlul fidelităţii opiniei exprimate

 oferă respondentului sentimentul de încredere

 provoacă explicaţii în raport cu diferite opinii exprimate

 error_outlinemarchează apariţia unei noi grupe de întrebări

Timp utilizat: 00:00

 Selectați activitățile specifice etapei de analiză statistică:

 culegerea datelor

 error_outlinefundamentarea deciziilor

 sistematizarea datelor

 error_outlineverificarea ipotezelor

 error_outlineprezentarea finală a rezultatelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați proprietățile termenilor seriei cronologice:

 error_outlinevariabilitatea

 error_outlineomogenitatea

 error_outlineperiodicitatea

 independența

 error_outlineinterdependența

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi dezavantajele studiilor de cohortă:

 error_outlinesunt studii de durată, unele persoane pot deceda, migra sau refuza participarea

 nu permit măsurarea directa a RR

 studiază doar un singur efect

 error_outlinesunt costisitoare în termeni de timp, personal şi urmărire a pacienţilor

 este dificil de a constitui un grup martor acceptabil

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile greșite despre fenomenele sociale de masă:


 se produc în condiţii de incertitudine

 error_outlineau caracter determinist

 error_outlinese caracterizează prin variabilitate mică

 au forma individuală diferită de manifestare

 error_outlinepermit cunoașterea legității de apariție şi manifestare la nivel individual

Timp utilizat: 00:00

 Selectați funcțiile indicatorului statistic:

 error_outlinede comparare

 de control

 de planificare

 error_outlinede verificare a ipotezelor

 error_outlinede testare a semnificaţiei

Timp utilizat: 00:00

 Selectați condiţiile care trebuie respectate pentru asigurarea reprezentativităţii eşantionului:

 error_outlineextragerea obiectivă a unităţilor statistice

 extragerea preferenţială a unităţilor statistice

 extragerea neprobabilistică a unităţilor statistice

 error_outlineomogenitatea colectivităţii generale

 error_outlineindependenţa includerii unităţii statistice în eşantion

Timp utilizat: 00:00

 Selectați testele statistice neparametrice:

 error_outlineWilcoxon

 Fischer-Snedecor

 error_outlineMann-Whitney

 Student

 ANOVA

Timp utilizat: 00:00

 Indicați condițiile obligatorii pentru calcularea unei mărimi relative:

 error_outlinerespectarea tehnicii de calcul

 error_outlinecomparabilitatea termenilor raportului

 omogenitatea colectivității statistică

 prezența legăturii de corelație între termenii comparaţi


 error_outlineprezența bazei de comparaţie semnificativă pentru fenomenul analizat

Timp utilizat: 00:00

 Selectați obiectivele biostatisticii:

 error_outlinestudierea stării sănătăţii populaţiei

 studierea stării sănătăţii individuale

 error_outlinecolectare şi analiza datelor referitor la activitatea instituţiilor medicale

 error_outlineevidenţierea particularităţilor în starea sănătăţii populaţiei

 evidenţierea particularităţilor în starea sănătăţii individuale

Timp utilizat: 00:00

 Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „greutatea”:

 de interval

 error_outlinede raport

 ordinală

 nominală

 factorială

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia corectă despre indicatorul de raport:

 se exprimă numai în procente

 cuantifică frecvenţa fenomenului în mediul care îl produce

 reprezintă cota unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul intreg

 error_outlinereprezintă relaţia dintre doua totalităţi independente

 reprezintă relaţia dintre doua totalităţi dependente

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valorile indicatorilor de analiză a studiilor de cohortă, care care denotă că factorul
examinat se consideră de risc:

 error_outlineRR > 1, RA > 0

 RR >1, RA < 0

 RR < 1, RA < 0

 RR < 1, RA > 0

 RRR > 1, RAR > 0

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristicile unui experiment ştiinţific:

 subiectivitatea
 error_outlinefidelitatea

 error_outlineobiectivitatea

 error_outlinevaliditatea

 incomparabilitatea

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi indicatorul statistic de raport:

 natalitatea pe sexe

 error_outlineasigurarea populaţiei cu medici

 structura vizitelor în Centrele de Sănătate

 dinamica morbidităţii pentru o perioadă de timp

 ponderea avorturilor după indicaţii medicale

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cerințele pe care trebuie să le satisfacă o medie:

 error_outlinesă fie expresia tuturor observaţiilor înregistrate

 error_outlinesă fie simplu şi rapid de calculat

 error_outlinesă posede proprietăţi clare chiar şi pentru nespecialişti

 să fie dependentă de dorinţa utilizatorului

 error_outlinesă fie puţin sensibilă la fluctuaţiile de selecţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile observării statistice în funcţie de volum:

 periodică

 error_outlinetotală

 curentă

 error_outlineselectivă

 special organizată

Timp utilizat: 00:00

 Precizați domeniul de utilizare a metodei directe de standardizare:

 determinarea caracterului legăturii dintre două fenomene studiate

 error_outlinecompararea indicatorilor intensivi în scopul eliminării influenţei asupra lor a


factorilor ce determină neomogenitatea totalităţilor comparate

 compararea indicatorilor intensivi în scopul masurării semnificației diferenţei dintre două


totalităţi comparate

 determinarea puterii legăturii dintre două fenomene studiate


 compararea indicatorilor intensivi în scopul evidențierii influenţei asupra lor a factorilor ce
condiționează omogenitatea totalităţilor comparate

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cauza care determină forma distribuţiei valorilor individuale în seria de variaţie:

 tipul variabilei studiate

 acţiunea factorilor întâmplători

 error_outlineacţiunea combinată a factorilor esenţiali şi întâmplători

 valoarea înregistrată la celelalte unităţi

 acţiunea factorilor esenţiali

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cauzele erorilor sistematice de reprezentativitate:

 error_outlinesubstituirea unei unităţi statistice cu alta asemănătoare

 selectarea întâmplătoare a unităţilor statistice

 error_outlinealegerea la "nimereală" a unităţilor statistice

 error_outlinenonrăspunsul

 selectarea obiectivă a unităţilor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile anchetelor descriptive

 testează relaţia cauzală sau eficacitatea unor tratamente

 permit elaborarea ipotezelor precum și cunoaşterea factorului de risc şi a efectului

 error_outlineestimează existenţa într-o populaţie a unor maladii şi a unor factori de risc

 error_outlinepermit elaborarea ipotezelor, dar nu permit cunoaşterea factorului de risc şi a


efectului

 dovedesc relaţia cauzală sau eficacitatea unor tratamente

Timp utilizat: 00:00

 Selectați calitățile metodelor de măsurare şi clasificare din cadrul studiului ştiinţific:

 nestandardizabile

 error_outlineclare

 error_outlineobiective

 error_outlinereproductibile

 error_outlineadaptabile problemei cercetate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „colesterol”:


 error_outlinecantitativă continuă

 cantitativă discretă

 cantitativă nealternativă

 cantitativă alternativă

 nominativă continuă

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corectă pentru termenul „cauzalitate”:

 populaţia purtătoare a factorilor de risc, susceptibilă de a dezvolta o anumită boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 error_outlinerelaţia dintre toţi factorii de risc şi efectele pe care le-ar putea produce

 condiţia care prin existenţa ei menţine starea de sănătate a unei populaţii

 condiţia care prin existenţa ei deteriorează starea de sănătate a unei populaţii

Timp utilizat: 00:00

 Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „culoarea ochilor”:

 ordinală

 factorială

 error_outlinenominală

 de interval

 de raport

Timp utilizat: 00:00

 Selectați varianta corectă a concluziei în cazul prezenței diferenței dintre mărimea indicatorilor
standardizaţi și a celor intensivi (A < B; A > B):

 factorul eliminat nu influenţează mărimea indicatorului intensiv

 error_outlinefactorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv

 factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia creşterii

 factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia descreşterii

 factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensiv

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi tipurile de mărimi utilizate în cercetarea ştiinţifică:

 discrete

 error_outlineabsolute

 error_outlinerelative
 aproximale

 error_outlinemedii

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile valabile pentrru analiza formei de distribuţie:

 error_outlineîn cazul asimetriei pozitive predomină valorile mici ale caracteristicii

 error_outlinedistribuţia perfect simetrică este caracterizată prin egalitatea dintre medie,


mediană şi modul

 error_outlinepentru distribuţia asimetrică negativă este specifică predominarea valorilor mari


ale caracteristicii

 în cazul asimetriei pozitive predomină valorile mari ale caracteristicii

 în cazul asimetriei negative predomină valorile mici ale caracteristicii

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte pentru termenul „Randomizare”:

 error_outlineeste o modalitate fezabilă de formare a grupurilor comparabile

 error_outlineoferă șanse egale oricărui individ de a primi oricare din tratamentele propuse

 error_outlineprobabilitățile indivizilor de a fi repartizați în grupele de studiu sunt independente

 error_outlinepentru randomizare este utilizat tabelul cu numere aleatoare

 probabilitățile indivizilor de a fi repartizați în grupele de studiu sunt dependente

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica modelului de tratament „de substituire” din studiile clinice:

 error_outlinese utilizează când formarea grupurilor de studiu este dificilă

 fiecărui subiect luat în studiu i se administrează ambele scheme de tratament, pentru


comparare

 error_outlinestudiul poate fi întrerupt când se poate stabili o diferenţă semnificativă de


eficacitate a tratamentului

 variabilitatea de răspuns al unui subiect la două tratamente diferite este mai mică decât
variabilitatea de răspuns a doi subiecţi diferiţi

 necesită administrarea tratamentului de scurtă durată cu o perioadă „de spălare” între


tratamentele administrate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi condiţiile de utilizare a testelor parametrice:

 error_outlinedistribuția de eșantion respectă distribuţia normală

 error_outlinenormalitatea distribuţiei de eșantion poate fi testată

 distribuția de eșantion nu respectă distribuţia normală


 error_outlinenecesită cunoașterea valorilor mediei și abaterii standard

 nu necesită cunoașterea valorilor mediei și abaterii standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectati varianta corectă de răspuns pentru Odds Ratio mai mic decît 1:

 expunerea este factor de risc, pentru că cota expunerii este mai mare la cazuri

 error_outlineexpunerea este factor de protecție, pentru că cota expunerii este mai mică la
cazuri

 expunerea este factor neutru, pentru că cota expunerii este mai mică la cazuri

 expunerea este factor de protectie, pentru că cota expunerii este mai mare la cazuri

 expunerea este factor neutru, pentru că cota expunerii este egală la cazuri şi martori

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia corectă despre prima aplicaţie a Legii cifrelor mari:

 odată cu majorarea volumului eșantionului, rezultatele din eșantion se vor îndepărta de cele
obţinute în populația statistică

 odată cu majorarea volumului eșantionului, rezultatele din eșantion vor fi identice cu rezultatele
obţinute în populația statistică

 error_outlineodată cu majorarea volumului eșantionului, rezultatele din eșantion tind să


reproducă rezultatele obţinute în populația statistică

 odată cu majorarea volumului eșantionului, rezultatele din eșantion vor fi maximal apropiate de
cele obţinute în populația statistică

 odată cu majorarea volumului eșantionului, rezultatele din eșantion vor fi maximal îndepărtate
de cele obţinute în populația statistică

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre studiile clinice randomizate:

 error_outlinegrupurile de studiu sunt identice, cu excepţia tratamentului

 pot fi retrospective

 se numesc studii randomizate indiferent de modul alocării tratamentului

 prima etapă furnizează informaţii despre eficacitatea tratamentului

 error_outlinesunt considerate mai valide decât studiile de cohortă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați condițiile necesare de respectat în formularea întrebărilor din chestionar:

 error_outlineevitarea negaţiilor

 dificultatea sporită a întrebărilor

 formularea întrebărilor la modul general


 error_outlinepreferabilitatea întrebărilor indirecte

 abstractizarea întrebărilor independentă de nivelul de studii al respondenţilor

Timp utilizat: 00:00

 Precizați relațiile existente intr-o distribuţie asimetrică negativă:

 media este mai mare decât mediana

 error_outlinemedia este mai mică decât cuartila a doua

 error_outlinedominanta este mai mare decât media

 error_outlinemedia este mai mică decât mediana

 media este mai mare decât modulul

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipul asimetriei în cazul coeficientui de asimetrie Pearson egal cu -0,48:

 error_outlineasimetrică negativă

 asimetrică pozitivă

 bimodală negativă

 simetrică pozitivă

 simetrică negativă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:

 error_outlinesprijină memoria celui anchetat

 error_outlinesporesc anonimatul celui anchetat

 scad securitatea celui anchetat

 error_outlinesunt preferate în cercetările medicale

 permit respondentului să devieze de la subiectul în cauză

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre prima etapă a studiilor clinice randomizate:

 evaluează siguranţa tratamentului

 error_outlineoferă informaţii farmacologice despre tratament

 error_outlineoferă informaţii toxicologice despre tratament

 evaluează toleranţa la tratament

 evaluează eficacitatea tratamentului

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre indicatorul de raport:


 de regulă se utilizează pentru a caracteriza structura asigurării populaţiei cu resurse

 error_outlineeste similar cu indicatorul intensiv numai după tehnica de calcul

 error_outlinemai frecvent se utilizează pentru a caracteriza nivelul asigurării populaţiei cu


resurse

 este similar cu indicatorul intensiv după tehnica de calcul şi după esenţă

 error_outlinereprezintă raportul a două totalităţi independente

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia corectă referitor la intervalul de confidenţă:

 este intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard, în care se vor situa parametrii de
eșantion

 error_outlineeste intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard, în care se vor afla
parametrii populației statistice

 este intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard, în care nu se vor afla parametrii
populației statistice

 este intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard procentuale, în care se vor afla
parametrii de eșantion

 este intervalul valoric, determinat cu ajutorul abaterii standard, în care se vor afla parametrii
populației statistice

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți afirmația corectă despre factorii de risc:

 influenţează pozitiv starea de sănătate.

 caracterizează starea de sănătate

 nu acţionează asupra stării de sănătate.

 error_outlineinfluenţează negativ starea de sănătate.

 menţin starea de sănătate.

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipul asimetriei dacă valoarea coeficientului de asimetrie Pearson este 0,77:

 bimodală negativă

 simetrică negativă

 error_outlineasimetrică pozitivă

 simetrică pozitivă

 asimetrică negativă

Timp utilizat: 00:00

 Precizați tipul de selecție în cazul excluderii oricărei intervenţii subiective în alegerea


eşantionului:
 dirijată

 mixtă

 error_outlinealeatoare

 mecanică

 parţială

Timp utilizat: 00:00

 Selectați forma distribuției vârstei intr-o grupă de studenţi, unde vârsta medie este de 22,4 ani,
iar cea modală – 21 de ani:

 simetrică

 error_outlineasimetrică pozitivă

 bimodală

 asimetrică negativă

 alternativă

Timp utilizat: 00:00

 Care afirmaţii sunt valabile pentru rata standardizată:

 error_outlineeste o rată fictivă

 este o rată veridică

 error_outlinese utilizează numai în comparaţii

 înlătură influenţa asemănărilor esenţiale

 error_outlineînlătură influenţa diferenţelor structurale

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce poate fi standard în utilizarea metodei directe de standardizare:

 indicatorii intensivi generali

 indicatorii intensivi speciali

 error_outlinecomponenţa unei totalităţi

 media aritmetică a unei totalităţi

 indicatorii generali de raport

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte cu referire la modelul de tratament „în paralel” din studiile clinice:

 error_outlinesubiecţii ambelor grupe urmează o singură schemă terapeutică pe toată perioda


studiului

 error_outlinenecesită un număr mare de subiecți din cauza variabilității pronunțate a


rezultatelor
 subiectul este alocat aleator într-un grup ce urmează o succesiune predefinită de tratamente
unde fiece persoană primeşte mai mult de un tratament

 între tratamentele succesive poate fi o perioadă fără tratament, pentru a diminua efectele de
lungă durată a tratamentului administrat

 perioada de urmărire trebuie să fie egală la toate tratamentele administrate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele studiilor caz - control:

 error_outlineutile pentru studierea bolilor cu perioadă de latenţă mare

 error_outlinesunt mai puţin costisitoare decât studiile de cohortă

 error_outlinenecesită mai puţin timp pentru desfăşurarea studiului, decât cele de cohortă

 necesită mai mult timp pentru desfăşurarea studiului, decât cele de cohortă

 error_outlinepreferate pentru studierea bolilor rare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați un tip al colectivităţii statistice:

 nealternativă

 primară

 cantitativă

 factorială

 error_outlinedinamică

Timp utilizat: 00:00

 Selectati raspunsul corect cu referire la indicatorul extensiv:

 exprimă ponderea fenomenului faţă de mediu

 determină nivelul fenomenului în mediul care l-a produs

 caracterizează raportul cotelor a două totalităţi independente

 error_outlineexprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg

 permite evidenţierea modificărilor dinamice în structura fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre seria cronologică:

 error_outlineeste formată din valori numerice ale unui eveniment, care caracterizează
schimbarea lui în timp

 error_outlinevizează măsurarea creşterilor sau descreşterilor de nivel în evoluţia unui fenomen

 vizează măsurarea creşterilor sau descreşterilor de structură în evoluţia unui fenomen

 error_outlineeste formată din mărimi absolute, relative şi medii


 este formată din valori nenumerice ale unui fenomen, care caracterizează schimbarea lui în timp

Timp utilizat: 00:00

 Selectați procedeul de selecție, recomandat pentru repartizarea subiecților în loturile de studiu


într-un studiu clinic randomizat:

 selecția aleatoare simplă dirijată

 selecția aleatoare stratificată dirijată

 selecția aleatoare mecanică dirijată

 error_outlineselecția aleatoare simplă sau stratificată

 selectia nonprobabilistică aleatoare

Timp utilizat: 00:00

 Indicați particularitatea etapei a doua a metodei directe de standardizare:

 alegerea și calculul indicatorilor intensivi speciali

 error_outlinealegerea şi calculul standardului

 alegerea și calculul indicatorilor standardizaţi

 calculul „valorilor aşteptate" pentru fiecare grupă de standard

 calculul „valorilor aşteptate" numai pentru o grupă de standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte pentru gruparea pe intervale a seriei de variaţie:

 error_outlinepermite restrângerea volumului mare de date iniţiale

 nu evidenţiază structura colectivităţii cercetate

 error_outlineevidenţiază structura colectivităţii cercetate

 permite păstrarea informaţiilor iniţiale

 error_outlinescoate în evidenţă proprietăţile esenţiale ale colectivităţii

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmaţiile corecte despre rezultatele cercetării ştiinţifice:

 nu pot fi testate

 sunt „dogmatice"

 error_outlinesunt documentate minuţios

 error_outlinepot fi confirmate sau infirmate

 error_outlinepot fi verificate

Timp utilizat: 00:00

 Precizați tipul expunerii într-o anchetă analitică observatională:

 activă
 error_outlinenaturală

 dirijată

 reziduală

 impusă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi domeniile de aplicare ale epidemiologiei în medicina clinică:

 clasificarea bolilor

 error_outlinedescrierea istoriei naturale a bolilor

 error_outlinestudiul pronosticului bolilor

 error_outlinestudiul etiologiei bolilor

 depistarea şi supravegherea în masă a bolilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte privitor la indicatorii standardizati:

 sunt obţinuţi din totalităţi formate în mod natural

 error_outlinesunt obţinuţi din totalităţi formate artificial

 sunt obținuți pâna la cunoașterea indicatorilor intensivi

 error_outlinesunt o măsură convențională a fenomenului

 error_outlinesunt obținuți după cunoașterea indicatorilor intensivi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile false cu privire la indicatorul statistic:

 error_outlineeste expresia numerică a evenimentului

 are formă specifică de exprimare

 error_outlineare funcţie de control

 error_outlinenu poate fi determinat în mod obiectiv

 error_outlinepoate fi obţinut înaintea datelor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi scopurile utilizării metodei de standardizare:

 error_outlineidentificarea cauzelor diferențelor dintre mărimile relative sau medii comparate

 error_outlinecompararea şi analiza fenomenelor produse în populații neomogene

 determinarea gradului de neomogenitate a totalităţilor comparate

 identificarea cauzelor asemănării mărimilor relative sau medii comparate

 compararea şi analiza fenomenelor produse în populații omogene


Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):

 error_outlinese mai numeşte câmp de variaţie

 error_outlinese bazează numai pe valorile extreme ale seriei

 se bazează pe toate valorile seriei

 nu este sensibilă la valorile aberante

 este un indicator cu semnificaţie sporită

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmaţia corectă despre abaterea medie pătratică:

 este direct proporţională cu omogenitatea colectivităţii studiate

 ţine seama numai de valorile extreme

 error_outlineexprimă cu cât se abate, în mediu, fiecare valoare individuală de la media valorilor

 permite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în unităţi de măsură diferite

 nu are formă concretă de exprimare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația greșită despre mediană:

 se numeşte quartila a doua

 se utilizează pentru descrierea variabilelor calitative

 error_outlineeste influenţată de valorile extreme ale distribuției

 înlocuiește media aritmetică în cazul distribuțiilor asimetrice

 se mai numeşte „modul de poziţie"

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația corectă despre studiile transversale:

 suprareprezintă cazurile incidente

 sunt subprezentate cazurile prevalente

 oferă un volum mic de date

 error_outlinepermit colectarea informaţiilor despre mai mulţi factori de risc

 testează ipotezele, generate de studiile de caz

Timp utilizat: 00:00

 Precizați direcția de colectare a datelor în studiile caz - control:

 longitudinal prospectiv

 error_outlinelongitudinal retrospectiv
 încrucișat prospectiv

 transversal prospectiv

 transversal retrospectiv

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi dezavantajul întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:

 neuniformitatea

 dificultatea administrării

 analiza îndelungată

 error_outlinesugestibilitatea răspunsurilor

 analiza statistică îngreuiată

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valoarea indicatorului, urmare analizei rezultatelor studiilor clinice, care denotă că
intervenţia este factor de protecţie:

 RR > 1 și semnificativ statistic

 RR = 1 și semnificativ statistic

 error_outlineRR < 1 și semnificativ statistic

 RR < 2 și semnificativ statistic

 RRR < 1 și semnificativ statistic

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorii obținuți la prima etapă a standardizării directe:

 standardizați generali

 absoluți generali

 intensivi standardizaţi

 error_outlineintensivi generali

 absoluţi standardizaţi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați varianta corectă de răspuns pentru nivelul beta al studiului:

 probabilitatea de a comite eroarea de tip I

 error_outlineprobabilitatea de a comite eroarea de tip II

 probabilitatea de a nu comite eroarea de tip II

 probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip I şi II

 probabilitatea de a nu comite eroarea de tip I

Timp utilizat: 00:00


 Selectati afirmatia corectă cu privire la notiunea „asociaţie epidemiologică”:

 error_outlinerelaţia ce se poate dovedi că există între factorii de risc sau de protecție şi boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 relaţia ce se poate dovedi că există între factorii de risc si factorii de protecție

 probabilitatea apariţiei bolilor sau decesului în prezenţa sau absenţa factorilor de risc

 relaţia ce se poate dovedi că există între factorii de protecție şi factorii neutri

Timp utilizat: 00:00

 Precizați tipurile de serii dinamice:

 error_outlinede intervale

 de corelație

 combinate

 de covariație

 error_outlinede momente

Timp utilizat: 00:00

 Precizați caracteristicile de bază ale eşantionului:

 variabilitatea

 error_outlinereprezentativitatea

 neomogenitatea

 error_outlineprecizia

 simetricitatea

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia incorectă referitor la colectivitatea statistică:

 error_outlineeste formată din elemente neomogene

 este delimitată din punct de vedere al conţinutului

 este formată din elemente, care au trăsături esenţiale comune

 este delimitată în spaţiu şi timp

 poate fi atât statică, cât şi dinamică

Timp utilizat: 00:00

 Indicatorul statistic intensiv caracterizează:

 structura fenomenului

 error_outlinefrecvenţa fenomenului

 limita fenomenului
 tendinţa centrală a fenomenului

 durata fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Precizați avantajele studiilor transversale:

 error_outlinepermit evaluarea completă a prevalenţei

 error_outlinese desfăşoară într-un timp relativ scurt

 error_outlinepermit colectarea informatiilor despre mai multi factori de risc

 oferă un volum limitat de date

 permit evaluarea completă a incidenţei

Timp utilizat: 00:00

 Indicați tipurile de cercetare ştiinţifică:

 imperativă

 error_outlineaplicativă

 interactivă

 error_outlinefundamentală

 error_outlinepentru dezvoltare

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile greșite despre studiile caz-martor:

 sunt adecvate pentru problemele de sănătate ce apar rar

 error_outlinesunt adecvate pentru determinarea ratelor de incidenţă

 sunt mai puţin costisitoare decât studiile de cohortă

 error_outlinecompară rezultatele expușilor și neexpușilor

 greu asigură comparabilitatea între cazuri și martori

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristicile Riscului Atribuibil (RA) în studiile caz - control:

 arată de câte ori este mai mare riscul bolii la expuşi faţă de neexpuşi

 măsoară forţa asocierii epidemiologice

 arată cu cît este mai mare riscul bolii la cei expuşi faţă de nonexpuşi

 este raportul dintre șansa expunerii la bolnavi și șansa expunerii la nonbolnavi

 error_outlinemăsoară impactul acţiunii factorului de risc în populaţie

Timp utilizat: 00:00

 Precizați caracteristica mediei de grup în seria cronologică:


 este suma a două niveluri vecine

 error_outlineeste semisuma a două niveluri vecine

 este valoarea medie, obţinută din nivelul dat şi două niveluri vecine

 este semisuma a trei niveluri vecine

 este diferenţa dintre două niveluri vecine

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile valide cu privire la studiile caz-martor:

 odds ratio estimează adecvat riscul relativ dacă ratele de incidenţă ale bolii studiate sunt mari

 permit calcularea riscului relativ

 error_outlinenecesită, de regulă, eșantioane mai mici decât în studiile de cohortă

 necesită, de regulă, eșantioane mai mari decât în studiile de cohortă

 error_outlineun odds ratio mai mare sau mai mic de 1 denotă că boala este este asociată cu
expunerea

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți tipurile de selecție a unităţilor statistice:

 secvenţională

 error_outlinealeatoare

 intervenţională

 error_outlinedirijată

 error_outlinemixtă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia corectă referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):

 este un indicator relevant al variaţiei

 nu are formă concretă de exprimare

 error_outlineare formă concretă de exprimare

 este raportul dintre abaterea pătratică şi nivelul mediu al seriei

 este raportul dintre amplitudinea relativă şi media aritmetică

Timp utilizat: 00:00

 Selectați condiția care determină reprezentativitatea eşantionului:

 extragerea dirijată a unităţilor statistice

 volumul eşantionului

 error_outlineextragerea aleatoare a unităţilor statistice

 numărul unităţilor statistice


 extragerea simetrică a unităţilor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Identificaţi operaţiunile de grupare a seriilor de variaţie:

 stabilirea numărului de unităţi de observaţie

 error_outlinestabilirea numărului de grupe

 calcularea mărimii intervalului de amplitudine

 error_outlinecalcularea mărimii intervalului de grupare

 error_outlinerepartizarea valorilor individuale ale caracteristicii în grupe

Timp utilizat: 00:00

 Selectați condiția care trebuie respectată de un chestionar statistic:

 să evite întrebările concise şi la subiect

 să conţină preponderent întrebări, care fac apel la memoria celor chestionaţi

 să conţină întrebări, care sugereze răspunsurile

 error_outlinesă corespundă cu nivelul de cunoştinţe ale respondentului

 să pună accentul pe limbajul profesional

Timp utilizat: 00:00

 Selectați denumirea corectă a probabilitatății de situare a parametrilor populației statistice în


afara intervalului de confidenţă:

 test de semnificaţie

 prag de semnificaţie

 error_outlinenivel de semnificaţie

 interval de confidență

 nivel de confidență

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica investigaţiei epidemiologice într-un studiu de cohortă:

 se observă şi se măsoară concomitent expunerea şi rezultatul

 pe un grafic Lexis corespunde culoarului oblic longitudinal

 error_outlinestudiul porneşte de la expunere spre rezultat

 studiul porneşte de la rezultat spre expunere

 de regulă este retrospectivă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile spaţiale ale colectivităţii în studiile descriptive:

 distribuţia bolilor pe vârste


 distribuţia bolilor pe sexe

 error_outlinedistribuţia bolilor pe medii rezidențiale

 distribuţia bolilor pe categorii sociale

 error_outlinedistribuţia bolilor pe zone de dezvoltare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați ce NU include etapa de pregătire a studiului:

 documentarea bibliografică

 formularea ipotezei cercetării

 alegerea tipului de studiu

 error_outlineprelucrarea datelor

 stabilirea planului de cercetare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele necesare pentru stabilirea volumului eşantionului prin selecţie repetată
pentru variabile calitative:

 error_outlineprobabilitatea apariţiei evenimentului

 abaterea medie pătratică

 error_outlineeroarea limită

 error_outlinecoeficientul de exactitate

 error_outlineprobabilitatea lipsei evenimentului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de chestionare în funcţie de modul de aplicare:

 cu întrebări deschise

 error_outlineadministrate prin telefon

 error_outlineautoadministrate

 error_outlineadministrate de către operatori de anchetă

 cu întrebări închise

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile eşantionării aleatoare cu revenire:

 error_outlinevolumul colectivităţii generale rămâne neschimbat pe toată perioada extragerii

 error_outlineprobabilitatea erorilor de selecţie este mai mare decât în cazul procedeului fără
revenire

 error_outlineaceeaşi unitate statistică poate fi inclusă de mai multe ori în colectivitatea selectivă
 error_outlinela fiecare extragere, orice unitate a colectivităţii generale are aceeaşi probabilitate
de a fi selecţionată

 volumul colectivităţii generale scade consecutiv pe măsura creşterii numărului extragerilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre indicatorul extensiv:

 este un indicator cu caracter dinamic

 error_outlinenu face asociere între mediu şi fenomen

 error_outlineexprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg

 se utilizează numai pentru analiza dinamicii fenomenului

 error_outlinenu permite evaluarea modificărilor dinamice ale fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cum se numește elementul component al colectivităţi statistice:

 variabilă statistică

 error_outlineunitate statistică

 model statistic

 indicator statistic

 populaţie statistică

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi modalităţile de administrare a intervenţiei în studiul clinic randomizat:

 dirijat

 error_outlinesimplu orb

 error_outlinedublu orb

 error_outlinetriplu orb

 mecanic

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valorile indicatorilor de analiză a studiilor de cohortă, care denotă că factorul examinat
se consideră de protecție:

 RR > 1, RA > 0

 RR > 1, RA < 0

 error_outlineRR < 1, RA < 0

 RR < 1, RA > 0

 RRR < 1, RAR < 0

Timp utilizat: 00:00


 Selectaţi indicatorul de proporţie:

 error_outlinecota nou-nascuţilor de sex masculin

 asigurarea populaţiei cu medici

 error_outlinestructura mortalităţii pe medii de resedinţă

 dinamica morbidităţii pentru o perioadă de timp

 error_outlineponderea avorturilor după indicaţii medicale

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de diagrame:

 cu structură terţiară

 error_outlinede proporţii

 error_outlinecu coordonate geografice

 cu coordonate bipolare

 error_outlinebazate pe lungimi

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmațiile corecte cu privire la dominantă:

 error_outlinepoate fi calculată pe scala nominală

 error_outlineeste utilă pentru caracterizarea distribuţiei asimetrice

 error_outlineeste valoarea individuală cu cea mai mare frecvenţă

 inutilă pentru caracterizarea distribuției simetrice

 nu poate fi calculată pe scala de interval

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul util pentru măsurarea gradului de omogenitate a unei colectivităţi statistice:

 coeficientul de corelaţie

 media aritmetică

 abaterea individuală

 error_outlinecoeficientul de variaţie

 mediana

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte cu privire la rată:

 caracterizează raportul dintre două totalităţi independente

 error_outlinepermite compararea diferitor medii după nivelul fenomenului

 exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de întregul fenomen


 error_outlinepermite evidenţierea schimbărilor dinamice a fenomenului

 error_outlinepoate fi generală si specială

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre faza II, etapa II, studii clinice randomizate:

 evaluează efectele de durată ale tratamentului

 error_outlinedetermină metoda optimă de administrare

 oferă informaţii toxicologice

 evaluează toleranţa la tratament

 error_outlinestabileşte efectele secundare frecvente

Timp utilizat: 00:00

 Selectați ce include controlul cantitativ al datelor:

 error_outlineverificarea completitudinii datelor

 verificarea naturii calitative a datelor

 error_outlineverificarea volumului de date

 error_outlineverificarea primirii tuturor formularelor

 verificarea logică a datelor

Timp utilizat: 00:00

 Identificați testele statistice parametrice:

 error_outlineANOVA

 Wilcoxon

 error_outlineFischer-Snedecor

 Mann-Whitney

 error_outlineStudent

Timp utilizat: 00:00

 Precizați cauza neaplicării măsurilor asocierii, utilizate în studiile de cohortă, pentru studiile caz
martor:

 lotul de control este selectate dintr-o populaţie diferită de cea a cazurilor

 din cauza erorii de reprezentativitate

 error_outlinenu se pot calcula rate fără cunoaşterea expunerii

 studiul caz control compară indivizii expuşi şi neexpuşi

 din cauza erorii standard

Timp utilizat: 00:00

 Precizați indicatorul care redă esenţialul într-o colectivitate statistică:


 coeficientul de variaţie

 mediana

 modulul

 error_outlinemedia aritmetică

 dispersia

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile modelului de tratament „încrucişat (crossover)” din studiile clinice:

 se utilizează când formarea grupurilor de studiu este dificilă

 error_outlinefiecărui subiect luat în studiu i se administrează ambele scheme de tratament,


pentru comparare

 studiul poate fi întrerupt când se poate stabili o diferenţă semnificativă de eficacitate a


tratamentului

 error_outlinevariabilitatea de răspuns al unui subiect la două tratamente diferite este mai mică
decât variabilitatea de răspuns a doi subiecţi diferiţi

 error_outlinenecesită administrarea tratamentului de scurtă durată cu o perioadă „de spălare”


între tratamentele administrate

Timp utilizat: 00:00

 Precizați afirmațiile corecte referitor la construirea diagramei radiale:

 raza cercului este o valoare spontană

 error_outlineraza cercului este o valoare medie

 raza cercului este o valoare absolută

 error_outlinecercul se împarte într-un numar anumit de perioade

 cercul se împarte într-un număr arbitrar de de perioade

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce caracterizează rata:

 structura fenomenului

 error_outlinefrecvenţa fenomenului

 limita fenomenului

 tendinţa centrală a fenomenului

 poziţia fenomenul în mediu

Timp utilizat: 00:00

 Urmare testării semnificaţiei coeficientului de corelaţie a fost obținută valoarea t=1,96, valoarea
critică t pentru p<0,05 fiind 1,96. Selectați concluzia corectă:

 coeficientul de corelaţie este nesemnificativ


 error_outlinecoeficientul de corelaţie este dubios

 coeficientul de corelaţie este semnificativ

 coeficientul de corelaţie este important

 coeficientul de corelaţie este neimportant

Timp utilizat: 00:00

 Selectați modalitățile de creştere a exactităţii estimărilor:

 error_outlinecreşterea omogenitătii totalităţii statistice

 error_outlinemărirea volumului colectivităţii supuse studiului

 error_outlinemicşorarea valorii erorii standard

 creşterea valorii pragului de semnificaţie

 creşterea valorii abaterii standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectați modul corect de calcul a probabilității lipsei evenimentului (q):

 q = (m-n)/n

 error_outlineq = (n-m)/n

 q = (n-m)/m

 q = (m-n)/m

 q = (m-q)/n

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul de măsurare a forţei asocierii epidemiologice în studiile caz - control:

 error_outlineodds ratio

 odds atributiv

 odds prevalent

 odds risc

 odds rate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați scopurile sondajului statistic:

 error_outlineestimarea parametrilor colectivităţii generale în baza rezultatelor de eșantion

 estimarea parametrilor de eșantion în baza rezultatelor cercetării generale

 estimarea parametrilor colectivităţii generale în baza rezultatelor cercetării generale

 extinderea indicatorilor totalităţii generale asupra eşantionului

 error_outlineextinderea indicatorilor de eşantion asupra totalităţii generale


Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi compartimentele biostatisticii:

 error_outlinestatistica sănătăţii populaţiei

 error_outlinestatistica sistemului de sănătate

 studierea stării sănătăţii populaţiei

 error_outlinestatistica cercetărilor medico-biologice

 evaluarea eficacităţii metodelor de tratament

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile variabilelor nominative:

 sunt cantitative

 se exprimă prin unităţi de măsură

 error_outlinese exprimă prin atribute

 error_outlinesunt calitative

 se exprimă atât prin unităţi de măsură, cât şi prin atribute

Timp utilizat: 00:00

 Urmare testării semnificaţiei coeficientului de corelaţie a fost obținută valoarea t=3,46, valoarea
critică t pentru p<0,05 fiind 2,06. Selectați concluzia corectă:

 coeficientul de corelaţie este nesemnificativ

 coeficientul de corelaţie este dubios

 error_outlinecoeficientul de corelaţie este semnificativ

 coeficientul de corelaţie este important

 coeficientul de corelaţie este neimportant

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce caracterizează indicatorul de proporție:

 error_outlinestructura fenomenului

 frecvenţa fenomenului

 limita fenomenului

 tendinţa centrală a fenomenului

 poziţia fenomenul în mediu

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce reprezintă pragul de semnificaţie al studiului:

 error_outlineprobabilitatea de a comite eroarea de tip I

 probabilitatea de a comite eroarea de tip II


 probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip I şi II

 probabilitatea de a nu comite eroarea de tip I

 probabilitatea de a nu comite eroarea de tip II

Timp utilizat: 00:00

 Precizați modul de selecție a subiecţilor într-un studiu caz - control:

 în funcţie de expunere

 error_outlineîn funcţie de rezultat

 mixt

 fara legatura cu expunerea sau rezultatul

 conform graficului Lexis

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi definiţia corectă a seriei cronologice:

 şir de valori numerice omogene, comparabile ale unui fenomen, ordonate crescător

 şir de valori numerice omogene, comparabile ale unui fenomen, care caracterizează schimbarea
lui în volum

 error_outlineşir de valori numerice omogene, comparabile ale unui fenomen, care


caracterizează schimbarea lui în timp

 şir de valori numerice omogene, comparabile ale unui fenomen, care caracterizează schimbarea
lui în spaţiu

 şir de valori numerice omogene, comparabile ale unui fenomen, ordonate descrescător

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre eroarea de tip II:

 este probabilitatea respingerii ipotezei nule false

 error_outlineeste probabilitatea respingerii ipotezei alternative adevărate

 error_outlineeste probabilitatea acceptarii ipotezei nule false

 este probabilitatea respingerii ipotezei nule adevărate

 este probabilitatea acceptării ipotezei alternative false

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de chestionare din punct de vedere al calităţii informaţiilor:

 error_outlinede date factuale

 "omnibus"

 error_outlinede opinie

 speciale
 autoadministrate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați principalele tipuri de erori ale cercetării prin sondaj:

 sistematice de înregistrare

 error_outlinesistematice de reprezentativitate

 error_outlineîntâmplătoare de reprezentativitate

 intenţionate de neînregistrare

 error_outlinede înregistrare

Timp utilizat: 00:00

 Precizați particularităţile erorilor întâmplătoare de înregistrare:

 error_outlinenu influenţează vădit acurateţea rezultatelor

 error_outlineau incidenţă sporită

 influenţează vădit acurateţea rezultatelor

 error_outlinesunt rezultat al neatenției operatorului

 provin din necunoaşterea unor noţiuni

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce poate fi standard în cadrul metodei directe de standardizare:

 error_outlinecomponenţa unei totalităţi

 rata generală

 suma totalităţilor comparate

 rata specială

 semisuma totalităţilor comparate

Timp utilizat: 00:00

 Precizați particularităţile cercetării periodice:

 error_outlineutilizată pentru fenomene cu variabilitate nepronunțată în timp

 utilizată pentru fenomene cu variabilitate pronunțată în timp

 aplicată în regim curent

 fixează data şi chiar ora de înregistrare a datelor

 error_outlineaplicată la anumite intervale de timp

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi tipurile variabilelor statistice în funcţie de modul de exprimare:

 de spaţiu
 error_outlinenominative

 factoriale

 rezultative

 error_outlinenumerice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile valabile pentru unitatea statistică:

 error_outlineeste elementul component al colectivităţii statistice

 error_outlinepoate fi simplă şi complexă

 error_outlineposedă caracteristici statistice

 este elementul component al variabilei statistice

 nu se înregistrează în studiul statistic

Timp utilizat: 00:00

 Indicați caracteristicile monografiei (metodă de culegere a datelor):

 este o metodă totală, permanentă

 error_outlineeste o metodă parţială, aprofundată

 error_outlineeste o metodă descriptivă

 este o metodă analitică

 error_outlineeste o metodă inutilă pentru generalizarea rezultatelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați întrebările la care oferă răspuns etapa de analiză a rezultatelor primare:

 error_outlineprocedeele statistice aplicate sunt adecvate?

 ipoteza se confirmă sau se respinge?

 a fost suficientă analiza numerică?

 error_outlinedatele cu care se lucrează sunt corecte?

 care este semnificaţia rezultatelor?

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte despre corelaţiile statistice:

 error_outlinenu sunt perfecte

 exprimă legătura de la cauză la efect dintre fenomene

 error_outlineexprimă legătura de dependenţă dintre fenomene

 error_outlinesunt mai dificil de pus în evidenţă

 sunt rigide, perfecte


Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi metodele de culegere a datelor:

 error_outlinerecensământul

 error_outlinesondajele statistice

 error_outlineobservarea părţii principale

 monografia totală

 monografia variaţională

Timp utilizat: 00:00

 Selectați varianta corectă a concluziei în cazul lipsei diferenței dintre mărimea indicatorilor
standardizaţi și a celor intensivi (A < B; A < B):

 error_outlinefactorul eliminat nu influenţează mărimea indicatorului intensiv

 factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv

 factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia creşterii

 factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia descreşterii

 factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensiv

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi componentele capitolului „Material și metode” al unei lucrări științifice:

 importanța teoretică a lucrării

 error_outlinecriteriile de includere și excludere a participanților

 discutarea critică a rezultatelor

 error_outlinedescrierea exactă a loturilor de studii

 error_outlinedescrierea testelor statistice utilizate

Timp utilizat: 00:00

 Care din variantele propuse reflectă esenţa etapei a cincea a metodei directe de standardizare?

 compararea indicatorilor intensivi speciali cu cei standardizați

 compararea indicatorilor absoluți speciali cu cei standardizați

 error_outlinecompararea indicatorilor intensivi generali cu cei standardizați

 compararea indicatorilor absoluți generali cu cei standardizați

 compararea indicatorilor corelați speciali cu cei standardizați

Timp utilizat: 00:00

 Identificaţi dezavantajul abaterii medii pătratice:

 reprezintă un parametru al legii distribuţiei normale

 error_outlinese măsoară în unitatea de măsură a caracteristicii studiate


 nu poate fi folosită pentru stabilirea volumului eşantionului

 nu se utilizează în calcule de corelaţie

 nu pune în evidenţă influenţa abaterilor mari

Timp utilizat: 00:00

 Selectați activitatea specifică etapei de prelucrare statistică:

 obţinerea datelor şi informaţiilor statistice

 error_outlinecalcularea indicatorilor statistici

 formularea concluziilor

 interpretarea rezultatelor

 analiza primară a rezultatelor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cazurile de neutilizare a metodei directe de standardizare:

 error_outlinecompararea indicatorilor identici în totalități omogene

 error_outlinecompararea indicatorilor diferiți în totalități omogene

 compararea indicatorilor diferiți în totalități neomogene

 error_outlinecompararea indicatorilor identici în totalități neomogene

 compararea indicatorilor identici într-o totalitate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația greșită despre studiile transversale:

 suprareprezintă cazurile prevalente

 sunt subprezentate cazurile incidente

 oferă un volum mare de date

 permit colectarea informaţiilor despre mai mulţi factori de risc

 error_outlinetestează ipotezele, generate de studiile de caz

Timp utilizat: 00:00

 Rata se utilizează pentru determinarea:

 error_outlineevidenţierii schimbărilor dinamice în frecvenţa fenomenului

 structurii fenomeneului în medii şi perioade de timp diferite

 error_outlinecompararea diferitor totalităţi după frecvenţa unui fenomen

 frecvenţei fenomenului în alt fenomen

 error_outlinefrecvenţei fenomenului într-un mediu

Timp utilizat: 00:00


 Selectaţi strategia de selecţie pentru sondajul mecanic:

 error_outlinefiecare membru al populaţiei este menţionat pe o listă; se extrage un număr de


pornire aleator şi apoi indivizii populaţiei sunt selectaţi la intervale egale

 fiecare membru al populaţiei are o probabilitate egală de a fi selectat

 este selectat un eşantion de clastere, apoi membrii eşantionului sunt selectaţi aleator din aceste
clastere

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui grup, apoi toţi membrii grupului selectat sunt
incluşi în eşantion

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui strat, apoi un eşantion aleator este selectat din
fiecare strat

Timp utilizat: 00:00

 Precizați în ce se măsoară mărimile relative:

 în unitatea de măsură a fenomenului studiat

 numai în procente

 error_outlineîn coeficienţi, procente, promile, prodecimile, prosantimile

 numai în promile

 sunt mărimi adimensionale

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi studiile descriptive efectuate la nivel de populaţie:

 error_outlinede corelaţie

 caz-control

 serii de cazuri

 de cohortă

 de caz

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi ratele generale:

 error_outlinenatalitatea

 error_outlinemortalitatea generală

 mortalitatea maternă

 mortalitatea infantilă

 error_outlinemorbiditatea generală

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:

 error_outlinesunt uşor de administrat


 oferă libertatea exprimării

 error_outlinesunt uniforme

 error_outlineuşurează analiza statistică a răspunsurilor

 sugerează răspunsurile

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmația corectă cu privire la notiunea „factor indiferent”:

 relaţia ce se poate dovedi că există între două categorii distincte: factori de risc şi boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 error_outlinefactor despre care până în prezent nu se cunoaşte că s-ar asocia cu starea de


sănătate sau starea de boală a unei populaţii

 probabilitatea apariţiei bolilor sau decesului în prezenţa sau absenţa factorilor de risc

 factor despre care până în prezent se cunoaşte că s-ar asocia cu starea de sănătate sau starea de
boală a unei populaţii

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi strategia de selecţie pentru sondajul stratificat:

 fiecare membru al populaţiei este alocat unui grup, apoi toţi membrii grupului selectat sunt
incluşi în eşantion

 este selectat un eşantion de clastere, apoi membrii eşantionului sunt selectaţi aleator din aceste
clastere

 fiecare membru al populaţiei este menţionat pe o listă; se extrage un număr de pornire aleator
şi apoi indivizii populaţiei sunt selectaţi la intervale egale

 error_outlinefiecare membru al populaţiei este alocat unui strat, apoi un eşantion aleator este
selectat din fiecare strat

 fiecare membru al populaţiei are o probabilitate egală de a fi selectat

Timp utilizat: 00:00

 Precizați denumirea corectă a unei valori numerice individuale din seria cronologică:

 variantă

 error_outlinenivel

 treaptă

 unitate

 frecvență

Timp utilizat: 00:00

 Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „grupa sanguina”:

 calitativă alternativă
 calitativă continuă

 error_outlinecalitativă nealternativă

 cantitativă nealternativă

 cantitativă alternativă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile întrebărilor de control din chestionar:

 error_outlinenu aduc informaţii noi

 error_outlineverifică consistenţa opiniei exprimate

 error_outlineverifică gradul de înțelegere a sensului întrebărilor

 aduc informaţii noi

 nu verifică fidelitatea răspunsurilor oferite

Timp utilizat: 00:00

 Selectați care, din cele enumerate, reflectă valoarea numerică reală a fenomenului?

 indicatorii generali și speciali corelați ai standardului

 indicatorii generali și speciali standardizaţi

 indicatorii generali şi speciali extensivi

 error_outlineindicatorii generali și speciali intensivi

 mărimea relativă a fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatiile corecte privitor la etapele de construire a diagramei de structură în cerc:

 error_outlineraza cercului este o valoare spontană

 raza cercului este o valoare medie

 raza cercului este o valoare medie ponderată

 error_outlinevaloarea indicatorului, în procente, se transferă în grade

 valoarea indicatorului, în grade, se transferă în procente

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul recomandat pentru aprecierea legăturilor de corelaţie neliniare:

 error_outlineraportul de corelaţie

 raportul de convergenţă

 coeficientul de corelaţie

 raportul de regresie

 raportul de variaţie
Timp utilizat: 00:00

 Precizați tipul expunerii într-un studiu clinic randomizat:

 activă

 naturală

 error_outlinedirijată

 reziduală

 impusă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi etapele cercetării aplicative ale epidemiologiei:

 error_outlineprofilaxia terţiară

 error_outlineprofilaxia primordială

 iniţierea procesului epidemiologic

 error_outlineprofilaxia primară

 error_outlineprofilaxia secundară

Timp utilizat: 00:00

 Selectati formula de calcul a incidenţei:

 error_outlinenumărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei x 1000

 numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei sănătoase x 1000

 numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei dispensarizate x 1000

 numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei examinate x 1000

 numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei x 1000

Timp utilizat: 00:00

 Indicaţi principalele tipuri de studii epidemiologice:

 error_outlinedescriptive

 narative

 error_outlineanalitice

 secţionale

 proporționale

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corectă pentru notiunea „puterea studiului”:

 error_outlineprobabilitatea de a găsi o diferenţă, care într-adevăr există

 probabilitatea de a găsi o diferenţă, care într-adevăr nu există


 probabilitatea de a nu găsi nici o diferenţă, care într-adevăr nu există

 probabilitatea de a nu găsi o diferenţă, care într-adevăr există

 probabilitatea de a măsura diferenţa, care într-adevăr există

Timp utilizat: 00:00

 Precizați sursele de martori într-un studiu caz-control:

 error_outlineeșantion de pacienți spitalizați, care nu au boala

 error_outlineeşantion din populaţia generală

 error_outlinenon-cazurile dintr-un eșantion de populație

 eșantion de pacienți spitalizați, care au boala

 toate cazurile de boală într-un spital

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți răspunsul corect pentru notiunea „risc”:

 probabilitatea apariţiei bolilor sau decesului numai în absenta factorilor de risc

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 condiția despre care până în prezent nu se cunoaşte că s-ar asocia cu starea de sănătate sau
starea de boală a unei populaţii

 error_outlineprobabilitatea apariţiei bolilor sau decesului în prezenţa sau absenţa factorilor de


risc

 probabilitatea apariţiei bolilor sau decesului numai în prezenţa factorilor de risc

Timp utilizat: 00:00

 Selectați reprezentările grafice corecte ale indicatorului de proporţie:

 error_outlinediagrama de structură în cerc

 cartograma

 diagrama de structură radială

 diagrama Scatter

 error_outlinediagrama de structură în dreptunghi

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile adevărate despre indicatorul statistic:

 error_outlineeste rezultat al cercetării

 error_outlineAre formă specifică de exprimare

 error_outlineare conţinut real

 error_outlineare formulă proprie de calcul


 are formă nespecifică de exprimare

Timp utilizat: 00:00

 Indicați obiectivul fundamental al statisticii:

 error_outlinerezumarea şi analiza datelor statistice

 prelucrarea cantitativă a datele statistice

 colectarea datelor statistice

 analiza cazurilor individuale

 descrierea variabilitatății cazurilor individuale

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corectă pentru notiunea „populaţie la risc”

 error_outlinepopulaţia purtătoare a factorilor de risc, susceptibilă de a dezvolta o anumită boală

 orice condiţie care poate fi descrisă şi dovedită că se asociază apariţiei unei anumite stări
morbide cu o frecvenţă superioară celei aşteptate

 factor despre care până în prezent nu se cunoaşte că s-ar asocia cu starea de sănătate sau starea
de boală a unei populaţii

 factorul care prin existenţa sa provoacă aparitia bolilor într-o populaţie

 populaţia fără factori de risc, care nu poate dezvolta o anumită boală

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica studiilor clinice:

 sunt studii necontrolate

 emit ipoteze care urmează a fi testate ulterior

 cercetătorul nu administrează factorul studiat

 error_outlinedovedesc eficacitatea tratamentelor, intervenţiilor

 sunt retrospective

Timp utilizat: 00:00

 Selectați indicatorul recomandat pentru aprecierea legăturilor de corelaţie liniare:

 raportul de corelaţie

 coeficientul de convergenţă

 error_outlinecoeficientul de corelaţie

 coeficientul de regresie

 coeficientul de variaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectati afirmatia corectă despre rată:


 exprimă pondrea unei părți a fenomenului față de fenomenul întreg

 nu permite evidenţierea schimbărilor dinamice a fenomenului

 caracterizează raportul dintre două totalităţi independente

 nu permite compararea diferitor medii după nivelul fenomenului

 error_outlinepoate fi generală și specifică

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce denotă valoarea coeficientului de corelaţie „±1”:

 corelaţie slabă între fenomene

 error_outlinecorelaţie perfectă între fenomene

 corelaţie puternică între fenomene

 corelaţie medie între fenomene

 corelaţie relativă între fenomene

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele formulei mediei aritmetice ponderate:

 error_outlinevaloarea individuală

 error_outlinenumărul de cazuri

 numărul de grade de libertate

 error_outlinefrecvenţele de apariţie a valorilor individuale

 numărul de cazuri minus unu

Timp utilizat: 00:00

 Indicați particularitatea procedeului mecanic de selecţie:

 extragerea unităţilor statistice se face aleator

 asigură în totalitate caracterul aleator al selecţiei

 prima unitate, de la care se începe numărarea, nu se include în pasul de numărare

 extragerea unităţilor statistice nu este dirijată

 error_outlineextragerea unităţilor se face conform pasului de numărare prestabilit

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi componentele capitolului „Inroducere” al unei lucrări științifice:

 error_outlinescopul și obiectivele lucrării

 criteriile de includere și excludere a participanților

 discutarea critică a rezultatelor

 descrierea exactă a loturilor de studii


 error_outlineimportanța aplicativă a lucrării

Timp utilizat: 00:00

 Selectați particularitatea de evoluție a fenomenului, care impune efectuarea ajustării seriei


cronologice:

 creşterea evidentă

 descreşterea evidentă

 error_outlineoscilarea evidentă

 staționarea evidentă

 corelarea evidentă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați componentele formulei de calcul a erorii standard pentru variabilele calitative:

 probabilitatea producerii evenimentului în eşantion

 pragul de semnificaţie

 error_outlinevolumul eşantionului

 error_outlineabaterea medie pătratică

 probabilitatea lipsei evenimentului în eşantion

Timp utilizat: 00:00

 Indicați tipurile de marimi, care pot reprezenta nivelurile unei serii cronologice:

 error_outlinerelative de tip rată

 relative de tip proporție

 relative de tip medie

 relative absolute

 error_outlinerelative de tip raport

Timp utilizat: 00:00

 Precizați sursele de cazuri într-un studiu caz-control:

 error_outlinetoate cazurile în comunitate cu diagnosticul studiat

 error_outlinetoate cazurile în toate spitalele cu diagnosticul studiat

 error_outlinetoate cazurile într-un eșantion de populație cu diagnosticul studiat

 error_outlinetoate cazurile dintr-un spital cu diagnosticul studiat

 toate cazurile dintr-un spital, cu diagnosticul nestudiat

Timp utilizat: 00:00

 Selectati concluzia corectă pentru Odds Ratio egal cu 1:

 expunerea este factor de risc


 expunerea este factor de protecţie

 error_outlineexpunerea este factor indiferent

 expunerea este moderată

 expunerea este evidentă

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte despre studiile de cohortă:

 de regulă sunt retrosprospective

 sunt studii analitice, experimentale

 error_outlinese mai numesc studii longitudinale

 error_outlinesunt preferate pentru studierea expunerilor rare

 sunt preferate pentru studierea bolilor cu perioada de latenţă mare

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cât din variația efectului medicamentului este determinată de doza acestuia, dacă
coeficientul de corelație Pearson = 0,9:

 91%

 error_outline81%

 50%

 71%

 61%

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica fazei II de experimentare a medicamentelor

 se efectuează pe un număr mic de subiecţi (30-100)

 evaluează toleranţa şi siguranţa tratamentului

 error_outlineprecizează eficacitatea optimală a tratamentului

 error_outlinese efectuează la 100-200 subiecţi

 stabileşte eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valorile indicatorilor de analiză a studiilor de cohortă, care denotă că factorul examinat
se consideră indiferent:

 RR > 1, RA > 0

 error_outlineRR = 1, RA = 0

 RR < 1, RA < 0

 RR < 1, RA > 0
 RRR = 1, RAR = 0

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi tipurile de mărimi relative:

 error_outlinerata

 dominanta

 error_outlineraportul

 error_outlineproporţia

 media

Timp utilizat: 00:00

 Selectați etapa standardizării directe, în care poate fi confirmată prezenţa factorilor ce


influenţează mărimea fenomenului studiat:

 error_outlineprima

 a doua

 a treia

 a patra

 a cincea

Timp utilizat: 00:00

 Selectați testul potrivit pentru determinarea legăturii dintre vârsta de gestație și greutatea la
naștere:

 coeficientul de asociere Yulle

 coeficientul de corelație Mann-Whitney

 coeficientul de corelație Student

 error_outlinecoeficientul de corelație Pearson

 coeficientul de corelație Spearman

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi denumirile corecte pentru studiile experimentale:

 error_outlineintervenţionale

 error_outlinerandomizate

 error_outlineterapeutice

 anamnestice

 de prevalenţă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile întrebărilor "de ce?" din chestionar:


 error_outlinesunt un exemplu de întrebări imprecise

 error_outlineau valoare informativă scăzută

 oferă valoare în plus chestionarului

 sunt un exemplu de întrebări precise

 error_outlineprovoacă explicaţii în raport cu diferite opinii exprimate

Timp utilizat: 00:00

 Precizați modul de obținere a valorii absolute a unui procent de spor în seria cronologică:

 raportul simplu al nivelului următor la cel precedent

 raportul procentual al nivelului următor la cel precedent

 error_outlineraportul simplu al sporului absolut la ritmul sporului

 raportul procentual al sporului absolut la ritmul sporului

 raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent

Timp utilizat: 00:00

 Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "activitatea procesului patologic":

 error_outlinenominală

 de raport

 ordinală

 factorială

 de interval

Timp utilizat: 00:00

 Precizați intervalul valoric considerat normal pentru cercetările experimentale:

 media ± 2σ

 error_outlinemedia ± 3 σ

 media ± 2,5 σ

 media ± 1 σ

 media ± 1,5 σ

Timp utilizat: 00:00

 Alegeți ce poate fi măsurat urmare analizei anchetelor de cohortă:

 error_outlineincidența bolii

 error_outlineforţa asociației epidemiologice

 error_outlineimpactul acţiunii factorului de risc în populaţie

 frecventa efectelor benefice ale medicamentului


 frecventa efectelor adverse ale medicamentului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „starea pacientului la internare”:

 cantitativă continuă

 cantitativă nealternativă

 error_outlinecalitativă nealternativă

 calitativă alternativă

 calitativă continuă

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile abaterii individuale de la medie:

 oferă informaţii la nivel populaţional

 error_outlineoferă informaţii la nivel individual

 error_outlinenu măsoară variaţia totala

 error_outlineeste un indicator cu semnificație redusă

 măsoară variaţia totală a caracteristicii

Timp utilizat: 00:00

 Precizați componentele de bază ale graficului:

 error_outlinesuprafaţa de reprezentare

 error_outlinesuprafaţa graficului

 error_outlinearia graficului

 argumentarea necesității graficului

 soft-ul graficului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile observării statistice în funcţie de timp:

 selectivă

 error_outlinecurentă

 error_outlinespecial organizată

 error_outlineperiodică

 totală

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi cerințele privind stilul redactării studiului:

 timp prezent pentru redarea metodei și rezultatelor


 error_outlinetimp trecut pentru redarea metodei și rezultatelor

 error_outlinetimp prezent pentru noțiuni bine cunoscute

 timp trecut pentru noțiuni bine cunoscute

 persoana 1 singular

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de chestionare din punct de vedere al cantităţii informaţiilor:

 autoadministrate

 error_outlinespeciale

 error_outline"omnibus"

 de date factuale

 de opinie

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile colectivităţii statistice:

 error_outlineare caracter obiectiv şi finit

 error_outlineeste delimitată în spaţiu şi timp

 poate fi numai statică

 este formată din elemente neomogene

 error_outlineeste delimitată din punct de vedere al volumului

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică generală:

 cuprinde numai o parte din elementele, care pot fi supuse studiului statistic

 error_outlinecuprinde totalitatea elementelor, care pot fi supuse studiului statistic

 are întotdeauna un volum nelimitat

 error_outlinevolumul poate fi limitat de anumite caracteristici

 este destinată pentru caracterizarea eșantionului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați activitatea specifică etapei de observare statistică:

 interpretarea rezultatelor

 sistematizarea datelor statistice

 calcularea indicatorilor statistici

 prelucrarea datelor statistice

 error_outlineobţinerea datelor şi informaţiilor statistice


Timp utilizat: 00:00

 Precizați caracteristicile factoriale:

 consecinţele bolii

 rezultatul tratamentului

 doza medicamentului

 error_outlinevârsta

 error_outlinesexul

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajul întrebărilor deschise, în cadrul chestionarului:

 error_outlinepermit cunoaşterea particularităţilor populaţiei ţintă

 permit cuantificarea răspunsurilor cu ajutorul unei scale

 sunt preferate în cercetările medicale

 permit culegerea datelor cu riscul sugestibilităţii

 permit alegerea răspunsurilor dinainte fixate

Timp utilizat: 00:00

 Selectați tipurile de corelație după natura relaţiei de cauzalitate:

 liniare

 error_outlinefuncţionale

 directe

 error_outlinestatistice

 inverse

Timp utilizat: 00:00

 Selectați un indicator de analiză a seriei cronologice:

 valoarea medie a unui procent de spor

 error_outlinevaloarea absolută a unui procent de spor

 valoarea relativă a unui procent de spor

 valoarea absolută a unui procent de creştere

 valoarea absolută a sporului

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularitatea eşantionului format aleator fără revenire:

 error_outlinevolumul colectivităţii generale scade consecutiv pe măsura creşterii numărului


extragerilor

 volumul colectivităţii generale rămâne constant pe toată perioada extragerii


 la fiecare extragere, orice unitate a colectivităţii generale are aceeaşi probabilitate de a fi
selecţionată

 la sfârşitul extragerilor volumul colectivităţii generale nu se modifică

 probabilitatea erorilor de selecţie este mai mare decât în cazul procedeului fără revenire

Timp utilizat: 00:00

 Selectați cazul corect de utilizare a diagramei radiale:

 rata mortalităţii generale

 error_outlinenumărul accidentelor rutiere în 24 de ore

 numărul de persoane intervievate

 proporția accidentelor rutiere în 24 de ore

 distribuția bolilor în populație

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce caracterizează o rată:

 error_outlineintensitatea fenomenului

 variabilitatea fenomenului

 error_outlinenivelul fenomenului

 error_outlinerăspândirea fenomenului

 omogenitatea fenomenului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați ce măsoară riscul relativ (RR) în studiile de cohortă:

 forța diferenței

 error_outlineforţa asociației

 diferența

 forța corelației

 forța impactului

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristicile indicatorului OR (Odds Ratio):

 arată de câte ori este mai mare riscul bolii la expuşi faţă de cei neexpuşi

 error_outlinemăsoară forţa asociației epidemiologice

 arată cu cât este mai mare riscul bolii la expuşi faţă de neexpuşi

 error_outlineeste raportul dintre șansa expunerii la bolnavi și șansa expunerii la nonbolnavi

 măsoară impactul acţiunii factorului de risc în populaţie

Timp utilizat: 00:00


 Precizați denumirea corectă a multiplului erorii standard, care determină mărimea intervalului
de confidenţă:

 error_outlinetest de semnificaţie

 interval de semnificaţie

 nivel de confidență

 nivel de semnificaţie

 prag de semnificaţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valoarea indicatorului, urmare analizei rezultatelor studiilor clinice, care denotă că
intervenţia este factor de risc:

 error_outlineRR > 1 și semnificativ statistic

 RR = 1 și semnificativ statistic

 RR < 1 și semnificativ statistic

 RR > 1 și nesemnificativ statistic

 RRR > 1 și semnificativ statistic

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi condiţiile de utilizare a testelor neparametrice:

 error_outlinedistribuția de eșantion nu respectă distribuţia normală

 error_outlinenormalitatea distribuţiei de eșantion nu poate fi testată

 distribuția de eșantion respectă distribuţia normală

 necesită cunoașterea valorilor mediei și abaterii standard

 error_outlinenu necesită cunoașterea valorilor mediei și abaterii standard

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi funcţiile întrebărilor filtru din chestionar:

 error_outlineopresc trecerea unor categorii de subiecţi la întrebările succesive

 verifică fidelitatea opiniei exprimate

 error_outlineasigură controlul calităţii răspunsului

 servesc la analiza răspunsurilor din chestionar

 nu opresc persoana de a urma succesiunea întrebărilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile greșite despre studiilor caz-martor:

 error_outlineodds ratio estimează adecvat riscul relativ dacă ratele de incidenţă ale bolii
studiate sunt mari
 error_outlinepermit calcularea riscului relativ

 necesită, de regulă, eșantioane mai mici decât în studiile de cohortă

 error_outlinenecesită, de regulă, eșantioane mai mari decât în studiile de cohortă

 un odds ratio mai mare sau mai mic de 1 denotă că boala este este asociată cu expunerea

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţia falsă cu privire la criteriile cercetării ştiinţifice:

 rezultatele cercetării ştiinţifice nu sunt „dogmatice"

 rezultatele cercetării ştiinţifice sunt documentate minuţios

 error_outlinerezultatele cercetării ştiinţifice sunt „dogmatice"

 rezultatele proprii şi ale altora trebuie analizate critic

 rezultatele cercetării ştiinţifice pot fi confirmate sau infirmate

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile factorilor de protecţie:

 influenţează negativ starea de sănătate.

 error_outlineinfluenţează pozitiv starea de sănătate.

 error_outlinemăresc speranţa de viaţă.

 error_outlinemicșorează incidența bolilor.

 nu influențează starea de sănătate.

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmaţia corectă despre eroarea de tip II:

 acceptarea ipotezei nule adevărate

 respingerea ipotezei nule false

 error_outlineacceptarea ipotezei nule false

 acceptarea ipotezei alternative adevărate

 respingerea ipotezei alternative false

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica termenului „Rata evenimentului de control (REC)”:

 frecvența cazurilor de boală în grupul pacientilor tratati cu substanța activă

 error_outlinefrecvența cazurilor de boală în grupul pacientilor tratati cu placebo

 diferenţa dintre rata evenimentului de control şi rata evenimentului experimental

 numărul de pacienţi ce trebuie să beneficieze de tratament, pentru a salva unul de la efectul


nedorit

 proporţia reducerii riscului urmare tratamentului administrat


Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristica modalităţii de deschise de administrare a intervenţiei medicale în studiile


clinice:

 error_outlinecercetătorul şi subiecţii din loturile de stuidu sunt informaţi referitor la tratamentul


administrat

 cercetătorul cunoaşte care este lotul test şi care este lotul martor

 subiecţii nu cunosc în care lot au fost alocaţi

 cercetătorul poate urmări lotul test cu o mai mare atenţie decât lotul martor

 cercetătorul poate să nu observe unele aspecte apărute în lotul martor

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi particularităţile întrebărilor bifurcate din chestionar:

 asigură controlul calităţii răspunsului

 opresc persoana de a urma succesiunea întrebărilor

 error_outlinesepară sensurile "pro" şi "contra" din răspunsurile persoanelor anchetate

 error_outlinenu califică răspunsurile oferite

 error_outlinenu opresc persoana de a urma succesiunea întrebărilor

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte referitor la seria cronologică de intervale:

 nu permite cumularea valorilor termenilor

 error_outlinefiecare valoare individuală reprezintă rezultatul unui proces care se desfăşoară


într-un interval de timp

 fiecare valoare individuală reprezintă rezultatul unui proces într-un moment de timp

 error_outlinepermite cumularea valorilor termenilor

 este formată din mărimi individuale independente

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valorile necesare ale riscului relativ (RR) care dovedesc existența asociaţiei
epidemiologice dintre factorul de risc şi boală:

 egale cu 1 și semnificativ statistic

 error_outlinemai mari decît 1 și semnificativ statistic

 mai mici decît 1 și semnificativ statistic

 mai mari decît 1 și nesemnificativ statistic

 să nu depașească intervalul [-2;2]

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi caracteristicile variabilelor cantitative:


 error_outlinese exprimă prin unităţi de măsură

 sunt nominative

 se exprimă prin atribute

 error_outlinesunt măsurabile

 error_outlinesunt variabile numerice

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi domeniile de aplicare ale epidemiologiei în sănătatea publică:

 error_outlinedeterminarea factorilor de risc

 descrierea istoriei naturale a bolilor

 error_outlinedepistarea şi supravegherea bolilor la nivel de populație

 depistarea şi supravegherea bolilor la nivel de individ

 error_outlineclasificarea bolilor

Timp utilizat: 00:00

 Indicați ce include planul cercetării prin sondaj:

 elaborarea criteriilor de selecţie neprobabilistică

 error_outlinestabilirea periodicităţii efectuării sondajului

 error_outlinestabilirea bazei de sondaj

 stabilirea preferinţelor de selecţie a unităţilor statistice

 error_outlinealegerea tipului şi procedeului de selecţie

Timp utilizat: 00:00

 Selectați caracteristicile corelogramei în cazul legăturii de corelaţie directe:

 norul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus în jos

 error_outlinenorul de puncte se dispune fuziform, oblic de jos în sus

 error_outlinenorul de puncte se dispune fuziform, oblic de la stânga la dreapta

 norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la dreapta la stânga

 punctele se dispun pe toată reţeaua grafică

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi lacunele frecvente în prezentarea unei lucrări:

 definirea clară a criteriilor de includere şi excludere din studiu

 error_outlineneidentificarea populaţiei ţintă

 descrierea riguroasă a tehnicilor de măsurare

 error_outlineanaliza insuficientă a datelor aberante


 error_outlineprezentarea excesivă a datelor brute

Timp utilizat: 00:00

 Precizați caracteristica unui eșantion reprezentativ:

 are volum mic

 error_outlinereproduce în structura sa structura colectivităţii generale

 este sursă unei erori de reprezentativitate mare

 este format în mod aleatoriu simplu

 este format în mod aleatoriu dirijat

Timp utilizat: 00:00

 Selectați valorile pragurilor de semnificație utilizate în cercetările medicale:

 error_outline0,05

 0,27

 error_outline0,01

 0,1

 error_outline0,001

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmația greșită despre dispersie:

 nu are formă concretă de exprimare

 error_outlinese mai numeşte abatere standard sau abatere tip

 este indicator cu valoare teoretică

 este indicator util pentru testarea ipotezelor statistice

 este o mărime abstractă

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce include prima etapă a standardizării directe:

 calculul indicatorilor absoluți

 error_outlinecalculul indicatorilor intensivi

 calculul indicatorilor standardizaţi

 calculul standardului

 calculul indicatorilor medii

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la rata specifică:

 nu pierde din vedere „întregul"


 se aplică pe populaţii omogene

 error_outlinese utilizează mult în studiile epidemiologice

 error_outlinese aplică pe subpopulaţii omogene

 error_outlinepierde din vedere „întregul"

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile valabile pentru corelaţiile statistice:

 error_outlinesunt vremelnice

 error_outlinepot fi numai într-un singur sens

 sunt permanente

 error_outlineunei valori numerice a variabilei X corespunde o medie a valorilor variabilei Y

 unei valori numerice a variabilei X îi corespunde strict o valoare a variabilei Y

Timp utilizat: 00:00

 Selectaţi avantajele studiilor caz-control:

 error_outlineuşor de efectuat

 error_outlineutile pentru studierea bolilor rare

 permit calculul incidenţei bolilor

 permit stabilirea uşoară a relaţiei temporale dintre factor şi rezultat

 error_outlinesunt relativ ieftine

Timp utilizat: 00:00

 Precizați ce include etapa de pregătire a studiului:

 error_outlineformularea temei studiului

 colectarea datelor statistice

 error_outlinedefinirea scopului studiului

 error_outlineformularea obiectivelor

 sistematizarea datelor statistice

Timp utilizat: 00:00

 Selectați afirmațiile corecte referitor la testul Mann-Witney:

 error_outlineeste unul din cele mai puternice teste neparametrice

 este unul din cele mai puternice teste parametrice

 poate fi utilizat numai în eşantioane mari

 error_outlinenecesită numai măsurători de tip rang

 error_outlinenu este interesat de normalitatea distribuţiei datelor