Sunteți pe pagina 1din 19

7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

ASAMBLARI CU CANELURI

Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 1/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Canelura

• Asamblările cu caneluri reprezintă un caz


particular al asamblărilor cu pene
logitudinale, diferenţ a fiind ca in acest caz
penele sunt fixe, de tip mono-bloc si face
corp comun cu angrenajul canelat.

• Canelura este o dantura speciala, prelucrata


pe suprafeţ e cilindrice interioare sau
exterioare.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 2/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Roata canelata

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 3/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Piese canelate

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 4/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Avantaje
• capacitatea de încărcare mai mare la
aceleaşi dimensiuni de gabarit;
• rezistenta la oboseala mai mare;

• centrare
asamblate;si ghidare precisa a pieselor 
• evitarea ovalizării butucului.
• precizie dimensionala buna;
• calitate superioara a suprafeţ elor 
canelate.
http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 5/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Dezavantaje

• tehnologia de execuţie mai pretenţioasa


• costuri mai ridicate decât in cazul
asamblărilor cu pene paralele.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 6/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Domenii de utilizare
Sunt utilizate la cutiile de viteze ale
autovehiculelor si maşinilor-unelte, la cuplaje
etc.
Asamblările prin caneluri pot fi fixe sau
mobile, caracterul fix sau mobil reflectându-
se asupra formei si dimensiunilor profilului si
asupra modului de centrare.
Asamblările mobile se folosesc la cutiile de
viteze, roti baladoare.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 7/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Tipuri de asamblări
canelate

Canelura dreptunghiulara.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 8/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Tipuri de asamblări
canelate

Canelura triunghiulara.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 9/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Tipuri de asamblări
canelate

Canelura in evolventa.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 10/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Factori care influenţează 


calitatea asamblării

Asamblările cu caneluri triunghiulare


prezintă o buna rezistenta la solicitarea de
 încovoiere si se recomanda pentru asamblările
fixe.
 Acestea pot prelua sarcini mari si solicitări cu
şocuri, centrarea realizându-se pe flancuri.
Cunosc o mare aplicabilitate, fiind uşor de
prelucrat.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 11/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Factori care influenţează calitatea


asamblării

Asamblările zimţate pot fi considerate ca


fiind asamblări cu profil triunghiular cu un
număr mare de caneluri si cu o înălţ ime
redusa a acestora;
Se folosesc pentru solidarizarea pârghiilor si
a manivelelor, obţ inându-se o foarte buna
fixare.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 12/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Factori care influenţează 


calitatea asamblării

Asamblările cu caneluri in evolventă posedă o


bună rezistentă la încărcare, in special la
solicitări variabile;
Pot
Se prelua sarcini
folosesc in mari in ambele
construc ţ ia desensuri.
autovehicule,
centrarea realizându-se pe diametrul exterior al
arborelui sau pe flancuri.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 13/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Materiale
 Arborii si butucii canelaţ i se executa din otel
de calitate, cu rezistenţă la solicitări de
torsiune;
La asamblările mobile, suprafeţ ele active se
durifica printr-un tratament termic sau
termochimic pentru mărirea rezistentei la

uzura;
După tratamentul termic se realizează 
rectificarea flancurilor si a suprafeţ elor de
centrare.
http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 14/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Elemente de calcul
Calculul asamblărilor canelate cu profil
dreptunghiular se efectuează conform metodicii
indicate in standarde;
In funcţ ie de condiţ iile de funcţ ionare se alege
seria asamblării canelate, iar in funcţ ie de
diametrul arborelui d se aleg parametrii
asamblării, după care se efectuează calculul
momentelor admisibile, in func
rezistentelor admisibile la strivire.
ţ ie de valorile

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 15/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Elemente de calcul
• Momentul de torsiune se transmite prin
contactul lateral
contact) indica al calcul
ţ ii de flancurilor
fiind (presiunea
prezentate de
în
STAS 1767.
D Solicitări:

D c - Strivire
r m σ
- Încovoiere
- Forfecare
2 Mt 
Mt
σs= 0,75 z r m 
 D  d  d
 2c  L 
2

In care: c - zona teşita a flancului, 0,75z – nr. de caneluri in contact, r m – raza medie.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 16/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Rezistente admisibile
Câteva valori ale rezistenţ ei admisibile de contact
oţ el/oţ el, in condiţ ii de lucru medii (f ăra şocuri,
vibraţ ii, cu precizie buna):
• σas = 60…100 N/mm2 pentru condiţ ii mijlocii de
lucru (butuc fix pe arbore)
• σas = 20…40 N/mm2 pentru condiţ ii mijlocii de
• lucru (butuc N/mm
σas = 5…15 alunec2ător pe arbore,
pentru condiţ iicuplare
mijlocii îndegol)
lucru
(butuc alunecător pe arbore, cuplare sub sarcină).
• Coeficientul 0,75 ţ ine seama de faptul că momentul
de torsiune nu se repartizeaz ă uniform pe cele z
caneluri, din cauza existenţ ei unor abateri
geometrice.

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 17/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Utilizare
DOMENIUL DE UTILIZARE

Momentul transmis
de asamblare LUNGIMEA L
SERIA comparativ cu cel RECOMANDATA
transmis de Tipul asamblării PENTRU BUTUC
arborele cu

diametrul d

Uşoara Inferior  Fixa L  1.5d

Fixa sau mobila cu


Mijlocie Egal deplasarea axiala a L = ( 1.5…2.5)d
butucului f ăra sarcina

Mobila, cu deplasare axiala a


Grea Egal L = (1.5…2.5)d
butucului sub sarcina

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 18/19
7/16/2019 Asamblari Cu Caneluri

Elemente de calcul
Calculul asamblărilor cu caneluri triunghiulare sau in
evolventă se efectuează, similar cu asamblările prin
caneluri dreptunghiulare, utilizând relaţia:

  
s
 k  2 M t     as
 Dd  hL z

Unde:
- k este coeficientul de repartizare a sarcinii pe caneluri,
(k = 1/0.5 pentru caneluri triunghiulare si k = 1/0.75 pentru canelurile in
evolventă); d e  De
h
- h este înălţimea portantă a canelurii,
2

http://slidepdf.com/reader/full/asamblari-cu-caneluri 19/19