Sunteți pe pagina 1din 3

„Matematica este ca urcuşul la munte. Efortul este răsplătit de privelişti măreţe.

Ca
şi pe munte, ascensiunile în matematică sunt frumoase dacă nu eşti obsedat doar de locul unde vrei să
ajungi şi dacă eşti în stare să savurezi tot ceea ce întâlneşti pe parcurs.“ Solomon Marcus

FRACŢII ZECIMALE
Evaluare

8p 1.Transformaţi fracţiile ordinare în fracţii zecimale:


123 16 4 7
a) ; b) ; c) ;d) ;
10 100 100 1000
8p 2.Transformaţi în fracţie zecimală finită:
7 17 33 2
a) ; b) ; c) ;d) ;
2 50 30 25
10p 3. Transformaţi în fracţie ordinară ireductibilă :
a) 1,2 ; b) 0,25 ; c) 0,125 ; d) 0,0001 ;
8p 4. .Ordonaţi crescător următorul şir de fracţii zecimale :
4,55 ; 45 ; 45,55 ; 0,45 ; 4,5 ; 0,455; 455.
30p 5. Efectuaţi:
4p a) 3 – 2  0,9

6p b) 2,510 - 34:10
3p c) (5,6+4,4):100
2p d) 1,22 : 144
5p e) 2,55:3 + 3:100
5p f) (1,296:3,6+0,64):10
5p g) (10 − 3,4 : 2) 10 − 3: 1000
10p 6. Maria are 20,4 lei. După ce îi dă surorii ei 6,7 lei primeşte de la mama
încă 3 lei iar apoi îşi cumpără 3 caiete a 1,5 lei fiecare. Aflaţi suma care îi rămâne
Mariei.
6p 7. Un număr este cu 163,4 mai mare decât dublul altui număr.Aflați numerele știind că
diferenţa lor este egală cu 309.

Oficiu 10p
Estetica lucrării 10p
Timp de lucru 50 minute