Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul , absolvent al Facultăţii de Agricultură, specializarea


Măsurători Terestre şi Cadastru, promoţia 2014.

Declar pe propria răspundere că rezultatele cercetărilor proprii din cadrul


proiectului de diplomă nu sunt plagiate.

Data:………………………… Semnătura:…………………