Sunteți pe pagina 1din 1

REZUMATUL PROIECTULUI

Lucrarea intitulata “Realizarea lucrarilor topografice in vederea reabilitarii unui


stadion de fotbal in Municipiul Timisoara” a fost intocmita de studentul Sorin Ichim sub
indrumarea domnului Sef de Lucrari Adrian Smuleac in vederea sustinerii examenului de
licenta.
Prezenta lucrare este compusa dintr-un cuprins, o introducere si este structurata pe
patru capitole si reflecta realizarea unei masuratori, prelucrarea acesteia, intocmirea anexelor
si planurilor necesare in vederea realizarii unei documentatii de “ receptie tehnica” spre
depunerea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
In capitolul I s-au prezentat principalele metode topo – geodezice actuale care au stat
la baza intocmirii proiectului.
In capitolul II am descris aparatura folosita in cadrul prezentei lucrari, materialele ,
respectiv softurile specifice, AutoCad si realizarea retelei geodezice care a stat la baza
masuratorii in sine.
Cadrul natural al zonei de interes a fost descris in capitolul III, prezentandu-se
necesitatea de noi investitii in cadrul Municipiului Timisoara si tendintele de dezvoltare ale
viitoarei “Capitale Europene”.
In capitolul IV s-au prezentat lucrarile de cadastru si topografie aplicate in cadrul
prezentei lucrari. S-au expus etapele premergatoare finalizarii proiectului.
In prima etapa, cea de informare am expus necesitatea consultarii planurilor cadastrale
vechi .
In cadrul lucrarilor de teren, am exemplificat modalitatea in care s-a intocmit
drumuirea si radierea punctelor de detaliu.
In ultima faza, cea de birou, am prezentat modalitatea de descarcare a aparatului,
prelucrarea datelor brute, unirea punctelor radiate si intocmire planurilor de situatie, de
incadrare si a anexelor necesare conform Ord. 634/2006.
Concluziile intocmite la finalul prezentei lucrari reprezinta parerile mele personale.